ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยี้*

   
204 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยี้, -ยี้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยี้[INT] Damn!, See also: Darn!, Syn. อี๊, Example: ยี้! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ยั้วเยี้[ADV] many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
ยั้วเยี้[ADV] many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
ยั้วเยี้[ADV] swarm, See also: be crowded, be thickly dotted, Syn. ยั้ว, Example: น้ำเอ่อขึ้นมามากจนถึงกลางตลิ่ง ไส้เดือนหนีน้ำเป็นกลุ่มก้อนพันกันยั้วเยี้ยตามริมฝั่ง, Thai definition: อาการที่คนหรือสัตว์จำนวนมากเคลื่อนไหวขวักไขว่ไปมา
เต้าหู้ยี้[N] pickled bean curd, Example: หลนเต้าเจี้ยว หลนปลาร้า หลนเต้าหู้ยี้ เป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้ม, Thai definition: อาหารเค็มของจีน ทำด้วยเต้าหู้ขาวหมัก, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัลยาเยี่ยมห้องน. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
กำมะหยี่ ๑(-หฺยี่) น. ผ้าชนิดหนึ่ง มีขนด้านเดียวอ่อนนุ่ม เป็นมัน.
กำมะหยี่ ๒น. ชื่อดาวเรืองพันธุ์หนึ่ง.
ยี้(ขะยี่) ก. ใช้มือ เท้า หรือเล็บเป็นต้นบี้ซํ้า ๆ ให้แหลกละเอียด เช่น ขยี้พิมเสน ขยี้ดิน, เอาวัตถุเช่นผ้าถูกับเนื้อของมันเองในการซักฟอก, เอาวัตถุเช่นกระดาษถูกับเนื้อของมันเองเพื่อให้นิ่ม, เอามือกดถูไปมา เช่น ขยี้ตา ขยี้ผม, โดยปริยายหมายความว่า ทำลายให้แหลกละเอียด เช่น ขยี้ข้าศึก.
ยี้น. วิธีบรรเลงดนตรีโดยเพิ่มพยางค์ในประโยคเพลงให้มากขึ้นกว่าการบรรเลงปรกติ ทำได้ ๒ วิธี คือ เพิ่มโดยเติมพยางค์ก่อนจะถึงลูกตกท้ายประโยค หรือเพิ่มโดยการบรรเลงประโยคนั้นให้เร็วขึ้นเป็นหลายครั้งในเวลาเท่ากับการบรรเลงเดิม.
ขยี่ขยัน(ขะหฺยี่ขะหฺยัน) ก. ขยันขันแข็ง เช่น เห็นก็จะขยี่ขยันเขยื้อน (ม. ร่ายยาว ชูชก).
ไข่เยี่ยวม้าน. ไข่แช่นํ้าด่าง, ไข่สำเภา ก็เรียก.
จับยี่กีน. การเล่นพนันของจีนชนิดหนึ่ง มีไพ่ทำด้วยไม้แผ่นบาง ๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๑๒ แผ่น.
ดากลั้นเยี่ยวน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
ดาเยี่ยวน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
ตลาดยี่สานน. ตลาดที่ขายของแห้งเช่นผ้า.
เต้าหู้ยี้น. อาหารเค็มของจีน ใช้ถั่วเหลืองทำเป็นเต้าหู้แล้วหมัก มี ๒ ชนิด คือ เต้าหู้ยี้ขาว และเต้าหู้ยี้แดง.
ถั่วยี่สงดู ถั่วลิสง.
บดขยี้ก. ทำลายให้ย่อยยับแหลกลาญ.
บอกยี่ห้อก. แสดงกิริยาท่าทีหรือคำพูดให้รู้ว่ามีลักษณะนิสัยใจคอหรือชาติตระกูลเป็นอย่างไรเป็นต้น.
ปวดท้องเบา, ปวดท้องเยี่ยวก. ต้องการถ่ายปัสสาวะ.
ปากเหยี่ยวปากกาน. ภัยอันตราย.
ปู้ยี่ปู้ยำว. ชอกชํ้า, ยับเยิน.
ไม่ยี่หระก. ไม่สะทกสะท้าน, ไม่ไยดี, เช่น ใครจะด่าว่าอย่างไร เขาก็ไม่ยี่หระ.
ยอดเยี่ยมว. ดีที่สุด, เลิศที่สุด, เยี่ยมยอด ก็ว่า.
ยักยี่ยักยันว. ขะยิก ๆ, เขยก ๆ, ทำท่าขยับบ่อย ๆ.
ยักยี่ยักเหยา(-เหฺยา) ก. พูดเซ้าซี้จะเอาให้ได้.
ยั้ว, ยั้วเยี้ว. อาการที่คนหรือสัตว์จำนวนมากเคลื่อนไหวขวักไขว่ไปมา เช่น ลูกเต้ายั้วเยี้ยไปหมด หนอนไต่กันยั้วเยี้ย ฝูงลิงไต่ยั้วเยี้ยอยู่บนยอดไม้.
ยี่ ๑ว. สอง ในคำว่า ยี่สิบ, ที่สอง เช่น เดือนยี่ (คือ เดือนที่ ๒ นับทางจันทรคติ), โบราณใช้ว่า ญี่ ก็มี.
ยี่ ๒น. ปีขาล.
ยี้อ. คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้น เช่น ยี้ ! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, อี๊ ก็ว่า.
ยี่ก่าน. ขนนกที่ปักหมวก.
ยี่เกน. ลิเก.
ยี่เข่งน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Lagerstroemia indica L. ในวงศ์ Lythraceae ดอกสีม่วงแดง ชมพู หรือขาว ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง.
ยี่โถน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Nerium oleander L. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีชมพู ขาว แดง หรือเหลือง มีทั้งกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอม ยางเป็นพิษ.
ยี่โถฝรั่งดู รำเพย .
ยี่โป้น. ผ้าสำหรับพาดไหล่ หรือคาดพุง.
ยี่ภู่น. ที่นอน, ฟูก, ผ้าปู, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระยี่ภู่.
ยี่สกน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Probarbus jullieni Sauvage ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวยาวเพรียว แบนข้าง มีหนวดสั้นที่มุมปากข้างละ ๑ เส้น มีแถบสีดำเด่นพาดตามยาวเฉพาะบนลำตัว ๗-๘ แถบ ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร, ยี่สกทอง ก็เรียก.
ยี่สกทองดู ยี่สก.
ยี่สงน. ถั่วยี่สง. (ดู ถั่วลิสง ที่ ถั่ว ๑).
ยี่สนน. ชื่อปลากระเบนทะเลชนิด Aetobatus narinari (Euphrasen) ในวงศ์ Myliobatidae ผิวหนังเรียบ ใกล้โคนหางด้านบนมีเงี่ยง ๑-๔ เงี่ยง เรียงอยู่ชิดกัน ด้านหลังสีดำมีจุดสีขาวกระจายอยู่ส่วนท้าย ด้านท้องสีขาว ขนาดกว้างได้ถึง ๔ เมตร, กระเบนเนื้อดำ ก็เรียก.
ยี่สาน, ยี่ส่านน. ตลาดของแห้ง, ที่ขายของแห้ง.
ยี่สิบว. จำนวน ๑๐ สองหนรวมกัน.
ยี่สุ่นดู กุหลาบ (๑).
ยี่หระก. สะทกสะท้าน, ไยดี, มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น ไม่เห็นยี่หระ.
ยี่หร่า(-หฺร่า) ดู เทียนขาว ที่ เทียน ๓.
ยี่หร่าหวานดู เทียนข้าวเปลือก ที่ เทียน ๓.
ยี่ห้อน. เครื่องหมายสำหรับร้านค้าหรือการค้า, ชื่อร้านค้า
ยี่ห้อเครื่องหมาย เช่น สินค้ายี่ห้อนี้รับประกันได้
ยี่ห้อลักษณะ เช่น เด็กคนนี้หน้าตาบอกยี่ห้อโกง
ยี่ห้อชื่อเสียง เช่น ต้องรักษายี่ห้อให้ดี อย่าทำให้เสียยี่ห้อ.
ยี่หุบน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Magnolia coco (Lour.) DC. ในวงศ์ Magnoliaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม ลักษณะคล้ายดอกมณฑาแต่เล็กกว่า, ยี่หุบหนู ก็เรียก.
ยี่หุบหนูดู ยี่หุบ.
ยู่ยี่ว. อาการที่ย่นหรือยับจนเสียรูป เช่น ผ้ายับยู่ยี่ ขยำกระดาษเสียยับยู่ยี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steam rollerการบดขยี้ (ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]
Allergic Saluteยี้จมูกหรือใช้นิ้วมือหรือฝ่ามือดันจมูกขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll crush your bones!ฉันจะบดขยี้ กระดูกของคุณ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South.พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes!ฉันต้องบดขยี้ร็อคริดจ์ให้เป็นผุยผง Blazing Saddles (1974)
Darn you.ยี้คุณ Mad Max (1979)
Goddam, boy.ยี้ The Blues Brothers (1980)
Jing'er, you came at the right time.เจ๋งยี้, เจ้ามาได้ถูกเวลาแล้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Jing'er's martial arts have improved again.วรยุทธของเจ๋งยี้รุดหน้าขึ้นอีกแล้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Yeah, like if he's really bad, like all cut up and blood and shit all over him,ใช่ เช่นถ้าศพไม่สวย เลือดท่วม หนอนยั้วเยี้ยล่ะ Stand by Me (1986)
Jeez, that ending sucks.ยี้ จบแบบโคตรห่วย Stand by Me (1986)
Jeez, Gordie, how come you didn't get some breakfast stuff likeยี้ กอร์ดี นายเอาอาหารเช้าแบบนี้ มาได้ไงวะ Stand by Me (1986)
What are you going to do? What? I fucking fly at him.นายจะทำไงกับมัน ฉันจะขยี้มัน Goodfellas (1990)
Sorry, Fletcher.ช่วงนี้จะพักโรงแรมเล็กๆแถวๆยี้ Hero (1992)
He wanted to save us, and he was crushed and humiliated.ทั้งที่ซาลานอยากช่วยพวกเรา แต่สุดท้าย ถูกขยี้ ถูกฉีกหน้า Wild Reeds (1994)
It's the longest damn stretch I ever heard of.มันยืดยาวที่สุดยี้ผมเคยได้ยิน The Shawshank Redemption (1994)
- Yee-haw!- ยี้-ฮ้า! Toy Story (1995)
- Yee...haw!- ยี้... ฮ่า! Toy Story (1995)
Yee-haw!ยี้-ฮ่า! Toy Story (1995)
And then we outnumber them there. Y es, send that on its way.แล้วรุมขยี้ตรงนั้น สั่งไปตามนี้ The Man in the Iron Mask (1998)
Now he knows those who should have loved him tore him from his birthright... and threw him into loneliness and pain.แล้วตอนนี้เขาได้รู้ว่าคนที่ควรจะรักเขา กลับขยี้เขา ขังเขาไว้กับทุกข์ทรมาน The Man in the Iron Mask (1998)
Yuck!ยี้ยย.. ! Blues Harp (1998)
Oh, yeah!ยี้American Beauty (1999)
Thanks to you so many potentials began to show up this should not be crushedขอบคุณมาก ศักยภาพมากมายเหล่านี้กำลังจะเริ่มแสดงขึ้น มันไม่ควรถูกบดขยี้ GTO (1999)
No better distance to crush himไม่มีหนทางไหนจะดีไปกว่าการบดขยี้เขา GTO (1999)
Hmm. And now, sadly, here is Savannah, teeming with the most attractive young women, and nobody, absolutely nobody... to satisfy them.น่าเศร้าใจนักที่ขณะนี้ซาวันน่าห์ ยั้วเยี้ยไปด้วยหญิงสาวที่งามงด... The Legend of Bagger Vance (2000)
- D'you work her with your fingers?นายขยำขยี้เธอด้วยนิ้วจนเข้าเนื้องั้นสิ Woman on Top (2000)
It's got horrible breath.ยี้ เหม็นเป็นบ้าเลย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The Bible is the foundation of morality and marriage.ทีมที่เจ๋งสุดๆในประวัติศาสตร์ฟุตบอลละก็ต้อง 49 ยี้ฮ่า! Valentine (2001)
Oh, jeez.โอ้ว! , ยี้! . Ice Age (2002)
- Lines are crawling with calamari. - The sooner we find them the better.ไอ้พวกนั้นคลานยั้วเยี้ยไปหมดเลย/งั้นก็ยิ่งต้องรีบหาให้เจอ The Matrix Revolutions (2003)
And there's so many kids.เด็กก็ยั้วเยี้ย The Corporation (2003)
- Yeah!-ยี้ ฮ้า? The Girl Next Door (2004)
They're everywhere! This is not going to work!ตำรวจยั้วเยี้ย เราไปไม่รอดหรอก Around the World in 80 Days (2004)
"But what happened to the gazelles?- มันถูกขยี้อยู่ในแผนกซีดีรึเปล่า I Heart Huckabees (2004)
So there's some snake orgy out in the jungle?แบบนี้ก็แสดงว่ามีงูยั้วเยี้ยรอเราอยู่ ทุกที่ในป่าเลยใช่มั๊ย? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- Ugh.- ยี้ Mr. Monk and the Blackout (2004)
No, it's great.ไม่, มันเยี้ยม. Madagascar (2005)
It's really great.มันเยี้ยมจริงๆ Madagascar (2005)
Not stop him, crush him, destroy him.ไม่ใช่แค่หยุด ทำลายมัน บดขยี้มันซะ Robots (2005)
Yeah, so you'd beat me in a game of one-on-one, right?ใช่ แกจะได้ขยี้ฉันในการแข่งบาสไง The Longest Yard (2005)
We're gonna get our asses handed to us.เราจะต้องโดนขยี้เละเทะ The Longest Yard (2005)
- Who we gonna crush?- เราจะไปขยี้ใคร The Longest Yard (2005)
The place is crawling with them. They're all over the basement.ที่นี่มีพวกมันยั้วเยี้ย พวกมันอยู่ทั่วห้องใต้ถุน Zathura: A Space Adventure (2005)
Cos if Jones is dead, who's to call his terrible beastie off the hunt, eh?ถ้าไม่มีโจนส์.. แล้วใครจะเป็นคนเรียก เจ้าสัตว์ร้ายหนวดเยี้ยนั่น ออกมาใช้งานล่ะ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
It does look like rain.และขยี้กองเรือเพอร์เชิน ด้วยลมสลาตัน 300 (2006)
Your sons, your daughters your elders will be slaves!ตะวันเที่ยงนี้ เจ้าจักเป็นคนตาย พันเชื้อชาติแห่งจักรวรรดิ์เพอร์เชิน จักเข้าบดขยี้เจ้า 300 (2006)
If you don't get this stuff down, if you don't get it right, they're gonna kick your asses.ถ้าไม่ซ้อมให้เก่ง ถ้าไม่ฝึกให้แม่น ต้องโดนขยี้แน่ Gridiron Gang (2006)
Can't nobody kick our ass, Coach.จะไม่มีใครขยี้เราได้โค้ช Gridiron Gang (2006)
I can knock the bottom out of her.ฉันขยี้ก้นเธอได้ Alpha Dog (2006)
I heard it's good luck to rub your head.จะโชคดีถ้าขยี้หัว Flyboys (2006)
Rub my head.ยี้หัว Flyboys (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงค์ยี่สิบ[n. exp.] (baeng yīsip) FR: billet de 20 (bahts) [m]
เบลเยียม = เบลเยี่ยม[n. prop.] (Belyīem = Beoyīem) EN: Belgium   FR: Belgique [f]
บดขยี้[v.] (botkhayī) FR: écraser ; écrabouiller
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb   FR: de première qualité ; excellent
ชาวเบลเยี่ยม [n. prop.] (Chāo Belyīem) EN: Belgian   FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]
กำมะหยี่[n.] (kammayī) EN: velvet   FR: velours [m]
การเยี่ยมไข้[n. exp.] (kān yīem khai) EN: visiting patient in hospital   FR: visite d'un patient [f] ; visite d'une personne hospitalisée [f]
ไข่เยี่ยวม้า[n.] (khaiyīomā) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg   
ข้าวผัดเต้าหู้ยี้[xp] (khāo phat tāohū-yī) EN: fried rice with fermented curd cake   
ยี้[v.] (khayī) EN: rub ; scrub   FR: frotter
ยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
ยี้ตา[v. exp.] (khayī tā) EN: rub one's eyes   FR: se frotter les yeux
เล่นได้เยี่ยม[v. exp.] (len dai yīem) EN: play a great game   FR: faire un grand match ; jouer remarquablement
นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก[n. exp.] (nok khakkhū yīo lek) EN: Moustached Hawk Cuckoo   FR: Coucou à moustaches [m]
นกคัคคูเหยี่ยวมลายู[n. exp.] (nok khakkhū yīo Malāyū) EN: Malaysian Hawk Cuckoo   FR: Coucou fugitif [m]
นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง[n. exp.] (nok khakkhū yīo ok daēng) EN: Hodgson's Hawk Cuckoo   FR: Coucou de Hodgson [m]
นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok khakkhū yīo phan Indīa) EN: Common Hawk Cuckoo   FR: Coucou shikra [m] ; Coucou varié [m]
นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่[n. exp.] (nok khakkhū yīo yai) EN: Large Hawk Cuckoo   FR: Coucou épervier [m] ; Coucou ordinaire [m]
นกเค้าเหยี่ยว[n. exp.] (nok khao yīo) EN: Brown Hawk Owl ; Brown Boobook   FR: Ninoxe hirsute ; Chouette hirsute [f]
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่[n. exp.] (nok taimāi nāphāk kammayī) EN: Velvet-fronted Nuthatch   FR: Sittelle veloutée [f] ; Sittelle à front noir [f] ; Sittelle à front velouté [f]
ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ[n. exp.] (phīseūa jøn kā nøn yīthō) EN: Common Indian Crow   
ประสบชัยชนะอันยี่งใหญ่[xp] (prasop chaichana an ying yai) EN: win great victories   
ประเทศเบลเยียม = ประเทศเบลเยี่ยม[n. prop.] (Prathēt Belyīem) EN: Belgium   FR: Belgique [f]
ปวดท้องเยี่ยว[v. exp.] (pūat thøng yīo) EN: have urinate ; be impelled to urinate   
ปวดเยี่ยว[v. exp.] (pūat yīo) EN: have the urge to pee (inf.)   FR: avoir un besoin urgent de pisser (inf.)
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม = ราชอาณาจักรเบลเยียม[n. prop.] (Rātcha-ānājak Belyīem = Rātcha-ānājak Beoyīem) FR: Royaume de Belgique [m]
รูปยี่สิบเหลี่ยม[n. exp.] (rūp yīsip līem) EN: icosagon   
สายการบินยอดเยี่ยมที่สุดในโลก[n. exp.] (sāikānbin yøtyiēm thīsut nai lōk) EN: world's best airline   FR: meilleure compagnie aérienne du monde
สมุดเยี่ยม[n. exp.] (samut yīem) EN: visitors book   
สะพานไทย-เบลเยี่ยม[n. prop.] (Saphān Thai Belyīem) EN: Thai-Belgium Bridge   
เต้าหู้ยี้[n. exp.] (tāohū-yī) EN: fermented bean curd ; pickled bean curd   
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[v. exp.] (theū pen yīengyāng) EN: treat as a good example ; take as a role model ; emulate   
ตรายี่ห้อ[n.] (trāyīhø) EN: brand name   FR: marque [f] ; marque commerciale [f]
แวะเยี่ยม[v. exp.] (wae yīem) EN: visit ; drop in/by ; call on   FR: passer chez
เวลาเยี่ยม[n. exp.] (wēlā yīem) FR: heures de visite [fpl]
เวลาเยี่ยมไข้[n. exp.] (wēlā yīem khai) EN: visiting hours   FR: heures de visite [fpl]
ยี่[num.] (yī) EN: two ; second   FR: deux ; deuxième
ยี้[X] (yī) EN: Damn ! ; Dam !   
เยี่ยม[v.] (yīem) EN: visit ; pay a visit ; go to see (s.o.) ; call on   FR: visiter ; rendre visite
เยี่ยม[v.] (yīem) EN: poke   
เยี่ยม[adj.] (yīem) EN: excellent ; topmost ; supreme ; brilliant ; fine   FR: excellent ; remarquable ; extra
เยี่ยมเลย[X] (yīem loēi) EN: that's great   FR: excellent
เยี่ยมไปเลย[X] (yīem pai loēi) FR: trop fort !
เยี่ยมเพื่อน[v. exp.] (yīem pheūoen) EN: visit friends   FR: rendre visite à des amis
เยี่ยมที่สุด[adv.] (yīem thīsut) EN: excellently   
เยี่ยมเยือน[v.] (yīemyeūoen) EN: visit   
เยี่ยมเยียน[v.] (yīemyīen) EN: visit ; call upon ; wait on   FR: rendre visite
เยี่ยมยอด[adj.] (yīemyøt) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great   FR: excellent
เยี่ยมยอด[adv.] (yīemyøt) EN: excellently   
เยี่ยง[conj.] (yīeng) EN: such ; suchlike ; as ; like   FR: comme ; à la manière de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beaten[ADJ] (อาหาร) ที่บดแล้ว, See also: ขยี้, ทำเป็นผง, กลายเป็นผง
creepy-crawly[N] สิ่งที่ไต่ยั้วเยี้ยะ (คำสแลง)
crawl with[PHRV] ยั้วเยี้ยไปด้วย (สัตว์เช่น แมลง, แมงมุม), See also: เต็มไปด้วย
crumble away[PHRV] ขยี้ละเอียด, See also: บด, บี้
crumble up[PHRV] บดขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: ทำให้แตกเป็นเสี่ยง
crumple up[PHRV] บดขยี้และบิดเบี้ยว
crunch down[PHRV] บดให้เป็นผง, See also: ขยี้ให้เป็นผง, Syn. crunch up
crunch up[PHRV] บดให้เป็นผง, See also: ขยี้ให้เป็นผง, Syn. crunch down
crush into[PHRV] บดให้ละเอียด, See also: ขยี้ให้ละเอียด, Syn. crush to
crush someone to death[IDM] บดขยี้จนตาย, See also: เหยียบตาย
crush to[PHRV] บดให้ละเอียด, See also: ขยี้ให้ละเอียด, Syn. crush into
grind out[PHRV] บด, See also: ขยี้ให้ละเอียด
grind under[PHRV] ขยี้, See also: บด
grate[VT] บดขยี้, See also: เคี้ยว, ครูด, สี, Syn. crush, grind
grate[VI] บดขยี้, See also: เคี้ยว, ครูด, สี, Syn. crush, grind
grind[VT] บด, See also: ขยี้, โม่
mangle[VT] ทำให้เสียโฉม, See also: ตัด เฉือน ฉีกหรือขยี้จนแหลกเหลว, Syn. crush, tear, injure, wound, slash, Ant. heal
squelch[VT] ขยี้, See also: บดขยี้, Syn. crush, oppress
stamp[VT] กำจัด, See also: บดขยี้, Syn. eradicate, suppress
stub out[PHRV] ขยี้ให้ดับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate)
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
mangle(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่าง,ทำให้เสีย,ทำให้เสียหาย,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้แหลกเหลว,รีดน้ำออกจากผ้า,กลิ้งให้เรียบ n. เครื่องรีดน้ำออกจากผ้า,เครื่องบีบผ้าที่ซักแล้วด้วยลูกกลิ้ง, See also: mangler n. -S...
pulverise(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
pulverize(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก,อุดปาก,บีบคอ,ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ปราบปราม,ขยี้,กำจัด,อด,กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก,หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate
stub(สทับ) n. โคนต้นไม้,ตอไม้,รากที่เหลืออยู่,ตอที่เหลืออยู่,ก้นบุหรี่,เศษที่เหลืออยู่,โคนฟัน,ปลายทู่,ปลายทู่แล้วของปากกา,ดินสอที่ใช้จนสั้นนิดเดียว,หางด้วนของสุนัข,ต้นขั้วตั๋ว. vt. ถอนรากถอนโคน,ปราบให้สิ้นซาก,ขุดรากขุดโคน,สะดุดเอา,ตำ,ขจัด,ขยี้. adj. ม่อต้อ
suffocate(ซัฟ'ฟะเคท) vt. ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ทำให้หายใจไม่ออก,ขัดขวางการหายใจ,รัดคอ,อุดปาก,ทำให้สำลัก,ทำให้หอบ,ดับ,ขัดขวาง,ขยี้,เอาชนะ. vi. หายใจไม่ออก,สำลัก,หอบ,รู้สึกอึดอัดเพราะไม่มีอากาศพอเพียง., See also: suffocatingly adv. suffocation n.
suppress(ซะเพรส') vt. ปราบ,ปราบปราม,ระงับ,เลิก,ยกเลิก,หยุดยั้ง,กลั้น,กด,บีบ,ห้าม,ขยี้,ทำลาย,ขจัด,อำพราง,ปิดบัง, See also: suppressedly adv. suppressible adj. suppressive adj. suppressly adv. suppressor n. suppresser n. คำที่มีความหมายเห
tong(ทอง) n. อั้งยี้,สมาคมลับ,คีมหนีบ,ปากคีบ vt.,vi. ใช้คีมหรือปากคีมหนีบ
tousle(ทู'เซิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ขยี้ผม. n. ความยุ่งเหยิง,ความกระเซิง, Syn. disorder
tread(เทรด) vt.,vi.,n. (การ) ย่ำ,เหยียบ,เดินไปมา,ใช้เข้าบดขยี้,ย่ำยี,บดขยี้,กดขี่,เต้นรำ,เสียงฝีเท้า,วิธีการเดิน,วิธีก้าว,จังหวะการก้าว,ที่เหยียบของระหัด,แผ่นเหยียบ,พื้นเหยียบ,พื้นรองเท้า,ยางหล่อดอก. -Phr. (tread on someone's toes (corns) ก้าวร้าว รุกราน)

English-Thai: Nontri Dictionary
crumple(vt) บี้,ขยี้,ละลาย,ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
pulverize(vt) บดเป็นผง,บดขยี้
squelch(vt) ทำให้หยุด,กด,ระงับ,กำจัด,บดขยี้
suppress(vt) ปราบปราม,เลิก,กดขี่,กลั้น,ห้าม,ทำลาย,บดขยี้
tread(vt) เหยียบ,ย่ำ,ย่างเท้า,บดขยี้,เต้นรำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
noogie (n slang ) การขยี้หัวหรือไหล่ จากความเอ็นดูหรือการแกล้งกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
蠢く[うごめく, ugomeku] (vi) wriggle; squirm ไต่ยั้วเยี้

German-Thai: Longdo Dictionary
zerdrücken(vt) |zerdrückte, hat zerdrückt| บด ขยี้ กดให้แบน
reiben(vt) |rieb, hat gerieben| ขัดถู, ขยี้ เช่น Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. ฉันขยี้ตาตัวเองแล้วก็มองไปที่นั่นอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top