Search result for

*ยากล่อมประสาท*

(58 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยากล่อมประสาท, -ยากล่อมประสาท-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากล่อมประสาท[N] tranquillizer, Syn. ยาระงับประสาท, Example: ปัญหาที่เราพบบ่อยๆ คือ คนไข้มักมีความวิตกกังวลมากทำให้ต้องไขว่คว้าพวกยาระงับประสาท ยากล่อมประสาทมาใช้จนติด, Count unit: เม็ด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benzodiazepine Tranquilizersเบนโซไดอะเซปีนทรานควิไลเซอร์;เบนโซไดอะเซปีน,ยากล่อมประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can give him sedatives if you think a storm is arriving.เธออาจจะให้ยากล่อมประสาทมัน -ถ้าเธอคิดว่าพายุกำลังมา Marley & Me (2008)
They were alive when they were embalmed? Looks that way. Tox screens show significant levels of barbiturate.เหมือนจะเป็นแบบนั้นนะ ผลตรวจสารพิษตรวจพบยากล่อมประสาท Cold Comfort (2009)
Which says he might be remaking them into the image of a loved one.มียากล่อมประสาทอยู่เยอะในร่างเหยื่อเหรอ? ใช่ ทำไมละ? Cold Comfort (2009)
- for assaulting his girlfriend.เค้าให้ยากล่อมประสาทเธอ แล้วก็มีเซ็กส์ตอนเธอหลับ Cold Comfort (2009)
Should I give him more sedative?ให้ยากล่อมประสาทเพิ่มดีมั้ย Chuck Versus the Suburbs (2009)
No sedatives, no antidepressants?ไม่มียากล่อมประสาท ไม่มียาต้านอาการซึมเศร้าน่ะ? Grey Matters (2009)
Dr. Solando... she told me about neuroleptics.ดร. โซแลนโด เธอบอกผมเรื่องยากล่อมประสาท Shutter Island (2010)
You are not on neuroleptics.คุณไม่ได้ถูกใช้ยากล่อมประสาท Shutter Island (2010)
He claimed it allowed him full access to the subconscious state without any need for hallucinogens or stimulants.เขาบอกว่ามันทำให้เขาเข้าถึง ภาวะจิตใต้สำนึกอย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้องใช้ยากล่อมประสาทหรือสารกระตุ้นอะไรเลย Frankie & Alice (2010)
This is just a mild sedative...เป็นแค่ยากล่อมประสาทอ่อนๆ Frankie & Alice (2010)
It is possible. You just have to add a sedative.มันเป็นไปได้ คุณเพียงแค่ต้องเพิ่มยากล่อมประสาท Inception (2010)
A powerful sedative.ยากล่อมประสาทที่มีประสิทธิภาพ Inception (2010)
For sleep stable enough to create three layers of dreaming we'll have to combine it with an extremely powerful sedative.สำหรับการนอนหลับที่มีเสถียรภาพพอที่จะสร้างสามชั้นของความฝัน ... ... เราจะต้องรวมกับยากล่อมประสาทที่มีประสิทธิภาพมาก Inception (2010)
I customized the sedative to leave inner-ear function unimpaired.ฉันเองยากล่อมประสาทที่จะออกจากการทำงานของหูชั้นในไม่บอบช้ำ Inception (2010)
Must be the LSD.คงเป็นเพราะยากล่อมประสาทน่ะ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
I don't like hospitals. I think I like sedatives, though.ฉันไม่ชอบโรงพยาบาล แต่คิดว่าชอบ ยากล่อมประสาท Bullet Proof (2010)
I'll have 'em shoot you up with so many sedatives, you won't know what's going on.ผมจะให้พวกเขา ฉีดยากล่อมประสาท Hot & Bothered (2010)
I just had to tranquilize to keep her from scratching my eyes out.ผมให้ยากล่อมประสาทเธอ ให้เธอไม่เป้นปัญหากับผม Beauty and the Beast (2010)
I usually use a tranquilizer gun, but it makes them taste funny.ปกติฉันจะใช้ ปืนยิงยากล่อมประสาท แต่มันทำให้เนื้อรสชาติแปลกๆน่ะ Sketchy (2010)
He's been hit by a powerful tranquillizer!เขาถูกตีด้วยยากล่อมประสาทที่มีประสิทธิภาพ! We Bought a Zoo (2011)
Did you forget to take your Xanax this morning?เช้านี้คุณลืม กินยากล่อมประสาทหรือ? Bridesmaids (2011)
MDMA?ยากล่อมประสาทContagion (2011)
I cross-checked it with ones that have gone to local pharmacies to get schizophrenia medication like thorazine or prolixin.ฉันตรวจสอบคนหนึ่งในนั้น ที่ไปร้านขายยาท้องถิ่น เพื่อซื้อยากล่อมประสาท พวกทอราซีนหรือโพรลิซิน With Friends Like These (2011)
I put a powerful sedative in the water.ข้าใส่ยากล่อมประสาทที่ทรงพลังในน้ำ และเมอร์ลิน A Herald of the New Age (2011)
I will give him some tranquilizer.ผมจะให้ยากล่อมประสาทเขา Can You Hear My Heart? (2011)
Oh, you and your tranquilizers.โอ้เธอและยากล่อมประสาทของเธอ Break on Through (2012)
I gave him a sedative.ฉันให้ยากล่อมประสาทเขาหน่ะ Do Not Go Gentle (2012)
Well...we've pumped him about as full of sedatives as we safely can.เราให้ยากล่อมประสาทแก่เขา ในปริมาณที่ปลอดภัย The Born-Again Identity (2012)
- Do you need a Xanax? - I already took three.อยากได้ซาแนกซ์หน่อยมั้ย(ชื่อยากล่อมประสาท) ชั้นกินไปแล้วสามเม็ด Heart (2012)
What, did you run out of Adderall?อะไรนี่ คุณต้องการยากล่อมประสาทหรือ Super (2012)
It's full of sleeping pills and tranquilizers, and a bottle of liquid something.ฉันใส่ยานอนหลับ กับยากล่อมประสาท แล้วก็ขวดยาอะไรซักอย่าง You Take for Granted (2012)
No wonder CSU missed it - when they went through her apartment. - Could be speed.หาไม่พบตอนค้นอพาร์ทเม็นท์ ยากล่อมประสาท A Dance with Death (2012)
A mild sedative.ยากล่อมประสาทอย่างอ่อน Bad Code (2012)
Serena's taken too many happy pills, and now she think she's Sabrina from Dan's book.เซรีน่าคงกินยากล่อมประสาทเข้าไปเยอะ แถมตอนนี้ยังคิดว่าตัวเองเป็นซาบรีน่า จากในหนังสือของแดนอีก Gone Maybe Gone (2012)
I'm behind a lot of Xanax here.ฉันเบลอยากล่อมประสาทตอนนี้ The Choice (2012)
Why give Orange Juice tranquilizers?เพราะอะไรถึงให้ยากล่อมประสาทกับออเรนจ์ จูซล่ะ? Life of Pi (2012)
But you have to expect a little of that... when the CIA's dosing you with LSD... for a little more than a decade.แต่คุณต้องคาดหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ ว่า ... เมื่อซีไอเอของคุณด้วยการใช้ยากล่อมประสาท ... สำหรับน้อยกว่าทศวรรษที่ผ่านมา. RED 2 (2013)
- Sedative what did you give her?คุณไม่ได้ให้ยากล่อมประสาทเธอหรอ? Oeuf (2013)
No tranquilizers, nothing like that?ไม่มียากล่อมประสาท อะไรพวกนั้นหรอ? Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Overdosing her on barbiturates and burning her to ash-- that is a peaceful way to go.ให้ยากล่อมประสาทเธอ แล้วเผาเธอจนเป็นเถ้าถ่าน เนี่่ยนะ ไม่ทรมาน แบบของคุณ Red Lacquer Nail Polish (2013)
What, did you tranquilize him?อะไรกัน คุณวางยากล่อมประสาทเขาหรอ? Lacey (2013)
They've given him a sedative and they're going to take him to the infirmary.เขาให้ยากล่อมประสาทเขา แล้วพาไปห้องพยาบาล Brothers Hotchner (2013)
I put a sedative in your I.V. to quell your nerves.ผมเพิ่งฉีดยากล่อมประสาท เพื่อระงับประสาทคุณไว้ The Axeman Cometh (2013)
The effects of the tranquilizer should be nearly gone.ผลข้างเคียงจากยากล่อมประสาทคงใกล้จะหมดแล้ว The Sin Eater (2013)
By dinner, I popped a few more on top of some cocktails and a Valium or two.โดยอาหารเย็นฉันโผล่อีกไม่กี่ ด้านบนของเครื่องดื่มค็อกเทล บางและ ยากล่อมประสาท หรือสอง The Wolf of Wall Street (2013)
That's crystal and LSD.ยาบ้าแบบผลึกกับยากล่อมประสาท The Long Bright Dark (2014)
How much LSD?แล้วขนาดของยากล่อมประสาทที่ใช้ล่ะ The Long Bright Dark (2014)
We usually keep him heavily sedated to prevent him from harming himself.ปกติเราจะรักษาเขา ด้วยยากล่อมประสาท เพื่อป้องกันเขาทำร้ายตัวเอง The Well of Souls (2015)
I don't need to be sedated anymore.ไม่ต้องมาให้ยากล่อมประสาทแล้ว Many Heads, One Tale (2015)
You can try to sedate me, but I promise ...จะให้ยากล่อมประสาทผมก็ได้ แต่สาบานเลย... Many Heads, One Tale (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chemicals[SL] ยากล่อมประสาทที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี เช่น แอมเฟตามีน
sedative[N] ยาระงับประสาท, See also: ยากดประสาท, ยากล่อมประสาท, ยาจำพวกระงับประสาท, Syn. tranquilizer, sleeping pill, soporific, narcotic
thalidomide[N] ยากล่อมประสาทที่ทำให้ทารกเกิดมามือและแขนกุด
tranquilizer[N] ยาระงับประสาท, See also: ยากล่อมประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diazepam(ไดแอซ'ซิแพม) n. ยากล่อมประสาทชนิดหนึ่ง
tranquilizer(แทรง'ควิไลเซอะ) n. ยากล่อมประสาท,สิ่งที่ทำให้สงบ, Syn. tranquillizer,tranquilliser

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top