Search result for

*มีเงินมาก*

(66 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีเงินมาก, -มีเงินมาก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเป๋าหนักว. มีเงินมาก, ร่ำรวย, เช่น วันนี้ยอมเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าว สงสัยจะกระเป๋าหนัก.
มั่งมีว. มีเงินมาก.
มากมาย, มากมายก่ายกองว. มากเหลือหลาย เช่น มีเงินมากมายก่ายกอง, ล้นหลาม เช่น มีคนมาร่วมงานมากมาย.
อุ่นใจว. มีความรู้สึกสบายใจขึ้น, มีความมั่นใจ, ไม่มีกังวล, เช่น มีเงินมากอยู่ในกระเป๋าทำให้อุ่นใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How much is the dress?ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ ข้าไม่มีเงินมากพอหรอกนะ Portrait of a Beauty (2008)
It's money we can't afford.ให้พร้อมสำหรับการเสด็จมา เราไม่มีเงินมากขนาดนั้น The Other Boleyn Girl (2008)
No, no, ma'am. No. There're over $40, 000 in that account.ไม่ๆ บัญชีนั้นมีเงินมากกว่า 4 หมื่นเหรียญ Burn After Reading (2008)
What you getting on my case for? I have more than you.แล้วนายจะมาด่าฉันทำไม ฉันมีเงินมากกว่านายซะอีก Pineapple Express (2008)
And a lot of money beingและก็เริ่มจะมีเงินมากขึ้น The Price (2008)
You ain't got no money.นายไม่มีเงินมาก Fighting (2009)
We didn't have much money,เราไม่มีเงินมากนัก After School Special (2009)
You, do you have more money than me?เธอมีเงินมากกว่าฉันรึไง Episode #1.1 (2009)
Do I have more money than you?ฉันมีเงินมากกว่านายได้หรือเปล่า Episode #1.1 (2009)
The more money I made, the more supporters I had.มีเงินมากเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งสนับสนุนมากเท่านั้น Gokusen: The Movie (2009)
Making money?มีเงินมากขึ้น? Pilot (2009)
mean, you have a lot of money now.คือ... ตอนนี้คุณมีเงินมากมาย The Bond in the Boot (2009)
I have a pocket full of what will make us bothผมมีเงินมากพอแล้ว เราทั้งคู่น่าจะหาอะไรทำ The Performer (2009)
I make a steady paycheck, and I have all that money from selling Karl's strip club.ฉันมีเช็ครายได้เข้าเป็นประจำอยู่แล้ว และฉันก็มีเงินมากมายจากการขายบาร์ระบำเปลื้องผ้าของคาร์ล We All Deserve to Die (2010)
He has enough money to last forever.เขามีเงินมากพอที่จะใช้ไปได้ทั้งชีวิต Full Measure (2010)
I'm surprised that the two of you, from a village over the borders have deep pockets after allผมแปลกใจว่า คุณสองคนมาจากหมู่บ้านที่เลยชายแดน มีเงินมากขนาดนี้ Love in Disguise (2010)
We should have a lot more money in here.จริงๆแล้วเรามีเงินมากกว่านี้ Let Me Entertain You (2010)
But this will make us enough money to get Paul out of our house, and give us our lives back.แต่นี่จะทำให้เรามีเงินมากพอ ที่จะให้พอลออกไปจากบ้านของเราและ เอาชีวิตของเรากลับคืนมา Excited and Scared (2010)
Gaby lets everyone know how much money Carlos has.แกบี้อวดทุกคนว่าคาร์ลอสมีเงินมากแค่ไหน Pleasant Little Kingdom (2010)
She has no money, and her body is full of bruises and cuts.เธอไม่มีเงินมากนัก แถมมีแผลเป็นทั่วทั้งตัว Episode #1.14 (2010)
You have a lot of money.คุณมีเงินมากมาย Episode #1.14 (2010)
He's lying. He has lots of money.เค้าโกหก เค้ามีเงินมากเลยนะ Episode #1.2 (2010)
I'm not overflowing with money, but I have enough money to spend.ผมไม่ได้มีเงินมากมาย แต่ผมก็มีเงินมากพอที่จะใช้ Episode #1.8 (2010)
What's the point of having a lot of money?เป้าหมายของการมีเงินมากมายคืออะไร ? Episode #1.10 (2010)
The girl he rescued has over 40 million.ผู้หญิงที่เขาช่วยไว้ มีเงินมากกว่า 40 ล้านล้าน เลยนะ The Birth of the Rich (2010)
If I didn't have cancer, and I wasn't married, and I had plenty of money... would you... would you want to run away with me?ถ้าฉันไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็ง, ฉันไม่ได้แต่งงานแล้ว และมีเงินมากมาย คุณอยากจะ The French Mistake (2011)
Empress Dowager, as I had reported earlier, we must have enough money to support the army.ตามที่ข้าได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ เราต้องมีเงินมากพอสนับสนุนกองทัพ 1911 (2011)
Handsome guys with more money than brains...ผู้ชายหล่อๆ ที่มีเงินมากกว่าสมอง Can't See the Fae-Rest (2011)
Before you knew it, I had enough money for the down payment.ก่อนที่จะรู้ตัว ผมก็มีเงินมากพอ ที่จะดาวน์บ้านได้ Covenant (2011)
He never had much money, but he was around people who did, and he resents them.เขาไม่เคยมีเงินมากมาย แต่เขาแวดล้อมด้วยคนรวย และเขารังเกียจพวกนั้น Scott Free (2011)
Me? Me...พ่อแม่ของมินฮี มีเงินมากกว่าใครๆ Little Black Dress (2011)
Doyle came up with associates of Chloe's who have healthy bank accounts.ดอยล์ให้รายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับโคลอี้ ที่มีเงินมากมายในบัญชีธนาคาร It Takes a Village (2011)
You have enough money.เธอมีเงินมากพอ Rhodes to Perdition (2011)
He's certainly got enough of it.เขามีเงินมากพอ Clean Skin (2011)
Although that is for political purpose, it has also surpassed 10,000,000,000 won.แม้ว่าเขาจะพูดเพื่อการหาเสียง แต่เขาก็มีเงินมากกว่า 10,000,000,000 Dream High (2011)
Lots and lots of money.มหาศาลมีเงินมากมาย Game Change (2011)
Well, "wealthy" means a lot of money.ก็ "ร่ำรวย" หมายถึง มีเงินมากมาย The Wiggly Finger Catalyst (2011)
You said yourself, you have more money than you can wrap your brain around.นายเป็นคนบอกเองว่า นายมีเงินมากมาย และนายก็มีความฉลาดอยู่ด้วย Suspicion (2011)
But he seemed to have a lot of money suddenly.แต่เขาดูเหมือน จู่ๆก็มีเงินมากๆ Number Crunch (2011)
Then again I guess the more money you have the better.ถ้ามีเงินมากขึ้นก็จะดีกับคุณใช่ไหมล่ะ Fermentation Family (2011)
I have a lot of money. I'll give everything. I have more.ฉันต้องมีเงินมากๆ ฉันจะทำทุกอย่าง ฉันต้องมีมากกว่านี้ Can You Hear My Heart? (2011)
Ah, I don't have that much.ฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้น Can You Hear My Heart? (2011)
Looks like you earn a lot of money from horse-racing.ดูเหมือนคุณจะแข่ง Ma Zheng จนมีเงินมากๆๆนะคะ Episode #1.1 (2011)
Looks like money is not enoughดูเหมือนคุณจะมีเงินมากนะ แต่มันยังไม่พอหรอกนะ Episode #1.2 (2011)
Do you have a lot of money?นายมีเงินมากเลยหรอ? Episode #1.2 (2011)
At least we have plenty of money and a great place to live while we figure this out.อย่างน้อยเราก็มีเงินมาก และที่อยู่ดีๆ ระหว่างที่คิดหาทางออก Con-Heir (2012)
OK, so let's say you had more money, what would you do first?โอเค งั้นถ้านายมีเงินมากขึ้น นายจะทำอะไรเป็นอย่างแรก (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
Andrew Martin has too much money and too many lawyers.แอนดริว มาร์ตินมีเงินมากมาย รวมทั้งทนาย What We Have Is Worth the Pain (2012)
Even if we talked Prudence Finn into a tube top, we wouldn't raise enough money.ถ้าพวกเราคุยอย่างฉลาด ฟินแลนด์ในเกาะอกเหรอ พวกเราไม่มีเงินมากพอ CTRL:A (2012)
And I'm finally gonna have enough to retire to my own voodoo island.และในที่สุดฉันก็ จะมีเงินมากพอ ที่จะไปเกาะวูดูของตัวเอง Crystal (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be well off for[IDM] มีเงินมากพอ
comfortable[ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched
comfortably[ADV] อย่างมั่งคั่ง, See also: อย่างร่ำรวย, อย่างมีเงินมาก, อย่างมีอันจะกิน, Syn. luxuriously, affluently, prosperously, richly, Ant. poorly
have money to burn[IDM] มีเงินมากจนล้น (คำไม่เป็นทางการ)
keep above[PHRV] ป้องกันความล้มเหลว, See also: สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้, มีเงินมากพอประทังชีวิต
moneyed[ADJ] ซึ่งมีเงินมาก, Syn. monied
moneyed[ADJ] ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง, ซึ่งมีเงินมาก
monied[ADJ] ซึ่งมีเงินมาก, Syn. moneyed
well-off[ADJ] ซึ่งร่ำรวย, See also: ซึ่งมีเงินมากพอที่จะอยู่อย่างสุขสบาย, Syn. affluent, prosperous, well-to-do, Ant. destitute, indigent, poor
well-to-do[ADJ] ซึ่งร่ำรวย, See also: ซึ่งมีเงินมากพอที่จะอยู่อย่างสุขสบาย, Syn. affluent, prosperous, well-off, Ant. destitute, indigent, poor
wallow in[PHRV] มีเงินมาก, Syn. roll in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oofy(อูฟ'ฟี่) adj. รวย,มั่งมี,มีเงินมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top