ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ภูธร*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ภูธร, -ภูธร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูธร 1[N] king, See also: monarch, Syn. พระราชา, กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ทรงแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
ภูธร 2[N] mountain, Syn. ภูเขา, Count unit: ลูก, Notes: (สันสกฤต)
ภูธร 3[ADJ] local, Example: เขาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยภูธรแห่งหนึ่ง, Thai definition: เกี่ยวกับที่อยู่นอกเขตเมืองหลวง
ภูธร 3[N] locality, Ant. ในกรุง, Example: เขาดั้นด้นมาจากภูธรเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองหลวง, Thai definition: นอกเขตเมืองหลวง
ตำรวจภูธร[N] provincial police, See also: provincial gendarmerie, provincial policeman, provincial constabulary, Example: เขาสมัครเป็นตำรวจภูธรที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเอง, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ตำรวจผู้มีหน้าที่ระวังและระงับเหตุการณ์ทางอาญาภายนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำรวจภูธรน. ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายนอกกรุงเทพมหานคร.
ภูธรน. พระราชา
ภูธรภูเขา.
กรกชก. ไหว้ เช่น เอกภูธรกรกช ทศนัขสมุชลิต (ยวนพ่าย).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Police, Ruralตำรวจภูธร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might be Upper East Side blue blood, and I might be Florida bohemian, but at bottom, the Rhodes sisters are still badasses from the valley.เธออาจจะเป็นผู้ดีมีสกุล และฉันก็เป็นพวกโบฮีเมี่ยน แต่ท้ายที่สุด ลูกสาวของโร้ดส์ก็ยังเป็น พวกไม่เอาไหนสำหรับชาวภูธร The Kids Stay in the Picture (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำรวจภูธร[n. exp.] (tamrūat phūthøn) EN: provincial police ; provincial gendarmerie ; provincial policeman ; provincial constabulary   

English-Thai: Nontri Dictionary
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top