ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พลั้งพลาด*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พลั้งพลาด, -พลั้งพลาด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลั้งพลาด[V] err, See also: make a mistake, make a slip, Syn. พลาด, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, เผลอผิด, Example: ดนัยไม่ใช่คนไม่มีคุณธรรม เพียงเขาพลั้งพลาดไปเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลั้งพลาด(-พฺลาด) ก. ผิดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทันคิด, พลาดพลั้ง ก็ว่า.
แก้เก้อก. ทำหรือพูดกลบเกลื่อนความกระดากอายที่เกิดจากความพลั้งพลาดแล้วถูกจับได้.
ไต่ไม้ลำเดียวก. กระทำการใด ๆ ตามลำพังตัวคนเดียวโดยไม่พึ่งพาอาศัยผู้อื่น อาจพลั้งพลาดได้.
ถลำ(ถะหฺลำ) ก. ล่วงเข้าไปหรือลงไปโดยพลั้งพลาด เช่น ถลำเข้าไปในแดนข้าศึก ถลำลงคู.
ถลำตัวก. พลั้งพลาดไปจนยากที่จะหลุดพ้นออกมาได้ เช่น เขาถลำตัวเสพยาเสพติดจนถอนตัวไม่ขึ้น.
ประคองก. พยุงให้ทรงตัวอยู่ เช่น ประคองตัวเอง, ช่วยพยุงไม่ให้เซไม่ให้ล้มเป็นต้น เช่น ประคองคนเจ็บให้ลุก ประคองคนแก่เดิน, ระมัดระวังไม่ให้หกหรือพลั้งพลาด เช่น ประคองชามแกงให้ดี, โอบรัดเบา ๆ เช่น หนุ่มสาวเดินประคองกันไป
พลั้ง(พฺลั้ง) ก. พลาดโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทันคิด, มักใช้เข้าคู่กับคำ พลาด เป็น พลั้งพลาด หรือ พลาดพลั้ง.
พลาดพลั้ง(-พฺลั้ง) ก. ผิดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทันคิด, พลั้งพลาด ก็ว่า.
เพลี่ยงพล้ำ(-พฺล้ำ) ก. พลั้งพลาด, ผิดพลาด, เสียที.
ระมัดระวังก. ดูแลให้ปลอดภัย, ดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้พลั้งพลาด, เช่น ระมัดระวังให้ดีเวลาข้ามถนน ระมัดระวังเรื่องสายไฟฟ้ารั่วให้มาก.
เลี้ยงตัวอาการที่ประคองตัวให้ทรงอยู่บนสิ่งที่ล่อแหลมต่อการพลั้งพลาดหรือบางทีอาจเป็นอันตราย เช่น เลี้ยงตัวบนเส้นลวด.
ห้าแต้มว. พลั้งพลาดน่าขายหน้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it can kind of rub people the wrong way sometimes.แต่นั่นทำให้ผู้คนรู้สึกเคืองๆ เป็นวิธีที่พลั้งพลาดไปในบางหน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Anything goes wrong, we just take her to the doctor.เผลอพลั้งพลาดขึ้นมา ก็พาไปหาหมอไง Out of the Chute (2011)
Han Long was killed because of his own failings.หานหลงตาย เพราะความพลั้งพลาดของเขาเอง The Four (2012)
♪ something wrong#ที่พลั้งพลาดไป# Love, Love, Love (2013)
♪ I said something wrong#ฉันเอ่ยคำใดที่พลั้งพลาดไป# Love, Love, Love (2013)
"Omitted, all the voyage of their life "is bound in shallows and in miseries.""หากรั้งรอลีลาจนพลั้งพลาด ชีวันอาจเกยฝั่งนาวาพาระทม" Rules Don't Apply (2016)
♪ Here's to the mess we make ♪แด่ความพลั้งพลาดทุกคราว La La Land (2016)
♪ Here's to the mess we make ♪แด่ความพลั้งพลาดทุกคราว La La Land (2016)
♪ Here's to the mess ♪ ♪ We make ♪แด่ความพลั้งพลาด ทุกคราว La La Land (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลั้งพลาด[v. exp.] (phlang phlāt) EN: err ; make a mistake ; make a slip   

English-Thai: Nontri Dictionary
lapse(n) การหมดอายุ,การพลั้งพลาด,การถลำตัว,การละเมิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top