Search result for

*ผู้การ*

(52 entries)
(0.6311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้การ, -ผู้การ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้การ    [N] commander in chief, See also: commanding officer, Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ, Example: ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, Thai definition: เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ, Notes: (ปาก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain.ผู้การ Source Code (2011)
Commander, what is the damage level to the enemy ship?ผู้การ ระดับความเสียหาย ของยานข้าศึกเป็นยังไง? Destroy Malevolence (2008)
Excuse me, general. Incoming transmission from commander Cody.ขอโทษครับท่าน ผู้การโคดี้ติดต่อมาครับ Rookies (2008)
Rishi outpost, this is commander Cody. Do you copy?สถานีริชี่ นี่ผู้การโคดี้ ได้ยินมั๊ย? Rookies (2008)
Sorry, commander.ขอโทษครับ ท่านผู้การ Rookies (2008)
It's commander Cody.ผู้การโคดี้ Rookies (2008)
Welcome to Rishi, Commander.สถานีริชี่ยินดีต้อนรับ ท่านผู้การ Rookies (2008)
Well, that sure complicates things, commander.ท่าจะยุ่งกันใหญ่ล่ะสิผู้การ Rookies (2008)
I'm Commander Cody, your new boss.ฉันผู้การโคดี้ หัวหน้าใหม่ของพวกนาย Rookies (2008)
Looks like we got ourselves a batch of shinies, Commander.ดูท่าเราจะมาติดแหง็กอยู่กับพวกหน้าใส แล้วครับผู้การ Rookies (2008)
Commander Cody, do you copy?ผู้การโคดี้ ได้ยินมั๊ย? Rookies (2008)
I think we can even the odds a bit, Commander, especially since they don't know we're here.ผมว่างานนี้เรายังพอจะสูสีกับมันได้ครับผู้การ ยิ่งพวกมันไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ด้วย Rookies (2008)
Commander Cody, are you there?ผู้การโคดี้ อยู่ที่นั่นรึเปล่า? Rookies (2008)
I know, Commander.ข้ารู้ ท่านผู้การ Shadow of Malevolence (2008)
Shoot him, Commander!ยิงมัน! ผู้การ Lair of Grievous (2008)
Very good, Captain Commander Gree, let's get under wayขอบคุณมาก กัปตัน ผู้การกรี ดำเนินการต่อไปได้ Cloak of Darkness (2008)
Green leader to Commander Gree, super battle droids have breached our hullผู้นำกรีนถึงผู้การกรี ซูเปอร์แบทเทิลดรอยด์ เจาะยานเราเข้ามา Cloak of Darkness (2008)
- Commander, I'll need your assistance- ผู้การ ข้าต้องการให้ท่านช่วย Cloak of Darkness (2008)
Yes, Commander, but I sense our troubles are not overคงใช่ ผู้การ แต่ข้ารู้สึกว่าเรื่องยุ่งยากนี่มันยังไม่จบ Cloak of Darkness (2008)
- You can trust us, Commander- ไว้ใจเราได้เลย ท่านผู้การ Cloak of Darkness (2008)
The DNA belongs to Judge Surrillo, Harvey Dent and Commissioner Loeb.มีของผู้พิพากษา ซอริโร่ ฮาวี่ เดนท์ และผู้การโล๊บ The Dark Knight (2008)
Protective custody. Where's the commissioner?อารักขาสองคนให้เต็มกำลัง แล้วผู้การโล๊บอยู่ที่ไหน The Dark Knight (2008)
We believe the Joker's made a threat against your life.ขอโทษนะครับผู้การ เราคิดว่าโจ๊กเกอร์กำลังขู่เอาชีวิตท่าน The Dark Knight (2008)
About four years ago, Herr Kommandant.ราวๆ 4 ปีที่แล้วมั้งครับ ผู้การฯ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I believe it was Switzerland, Herr Kommandant.ผมคิดว่า สวิตเซอร์แลนด์ นะครับ ผู้การฯ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I'm afraid I really don't know, Herr Kommandant.จริงๆ ผมก็ไม่ทราบครับ ผู้การฯ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Herr Kommandant, telephone.ผู้การฯคะ โทรศัพท์ค่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Director Galloway, what an honor.ผู้การ กาลโลเวย์ ด้วยความเคารพ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Have you said hello to Police Commissioner Cusek?ทักทายท่านผู้การฯตำรวจ คูเซ็ค หรือยัง? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Commissioner, it's an honor and a privilege.ท่านผู้การฯ? ช่างเป็นเกียรติอะไรเช่นนี้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I was just telling the Commissioner here that there aren't enoughผมเพิ่งจะบอกท่านผู้การฯ ว่ามันยังไม่เพียงพอ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Thank you, Commander.ขอบคุณครับผู้การ.. The Breath (2009)
Doesn't Commander Tuna allow you to leave the station?ผู้การทูน่าไม่ได้ให้คุณปลดประจำการแล้วเหรอ? The Breath (2009)
- Sorry, Commander, go on.ขอโทษนะผู้การ ว่าต่อเลย พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า Double Blind (2009)
Commander Bly, we've got company.ผู้การบลาย มีคนมา Defenders of Peace (2009)
- Yes, commander?- มีอะไร ผู้การDefenders of Peace (2009)
I'll go with you, Commander.ข้าไปด้วย ผู้การ Defenders of Peace (2009)
Commander, get out there and stop those droids.ผู้การ ออกไปข้างนอกและจัดการหยุดดรอยด์นั่นซะ Jedi Crash (2009)
I need you with commander Bly up on the bridge right now.ข้าต้องการให้เจ้าพร้อมด้วยผู้การบราย ขึ้นไปที่หอบังคับการเดี๋ยวนี้เลย Jedi Crash (2009)
I should stay. Commander Bly doesn't need my help.ข้าจะอยู่ที่นี่ ผู้การบลายไม่ต้องการความช่วยเหลือจากข้า Jedi Crash (2009)
- What is it, commander?- อะไรรึ ผู้การJedi Crash (2009)
Commander, you're right. The ransom's gone.ผู้การครับ ท่านพูดถูก ค่าไถ่หายไปแล้ว The Gungan General (2009)
Commander, start the engines, please.ผู้การ ติดเครื่องได้เลย The Gungan General (2009)
Excellent question, Commander.เป็นคำถามที่ดีมาก ผู้การ The Hidden Enemy (2009)
What is it{\, Commander}?มีอะไรรึ ผู้การLiberty on Ryloth (2009)
Colonel, come in!ผู้การ ! ตอบด้วย Air: Part 1 (2009)
Colonel, come in!ผู้การ , ตอบด้วย Air: Part 1 (2009)
Where's colonel young?ผู้การ ยังค์ อยู่ไหน Air: Part 1 (2009)
Colonel...ผู้การ Air: Part 1 (2009)
Sweetheart, baby, look at me. [hollow, echoing silence] Colonel?ที่รัก , มองดูฉันซิ ผู้การAir: Part 1 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้การ[n.] (phūkān) EN: commander in chief ; commanding officer ; commander   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top