ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผจญภัย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผจญภัย, -ผจญภัย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผจญภัย(v) take adventure, See also: encounter, face danger, take the risk, dare, Syn. เสี่ยงภัย, เสี่ยงอันตราย, Example: คณะลูกเสือไปผจญภัยในป่าเป็นเวลา 3 วันแล้ว, Thai Definition: ขับเคี่ยวกับภัย
การผจญภัย(n) adventure, See also: risk, venture, chance, undertaking, Syn. การเสี่ยงภัย, การเสี่ยงอันตราย, Example: เขาชอบดูหนังที่เกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ
นักผจญภัย(n) adventurer, See also: adventurist, explorer, adventure seeker, Example: นักผจญภัยเดินทางย้อนลำน้ำโขงจากกัมพูชาไปถึงยูนาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบผจญภัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผจญภัยก. ออกไปเสี่ยงสู้ภัยอันตราย.
โชกโชนว. ลักษณะที่ได้ผ่านการต่อสู้หรือมีประสบการณ์มาอย่างมากมาย เช่น ต่อสู้มาอย่างโชกโชน ผจญภัยมาอย่างโชกโชน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gestaประชุมเรื่องผจญภัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventure and adventurersการผจญภัยและนักผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure educationการศึกษาด้วยการผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure filmsภาพยนตร์ผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure travelการท่องเที่ยวแบบผจญภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's his best suit.การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นของ พอล อยู่บนพื้น Help! (1965)
And none the worse for our adventures.และไม่มีใครที่เลวร้ายยิ่งสำหรับการ ผจญภัยของเรา Yellow Submarine (1968)
I followed you on many adventures... but into the great unknown mystery...ผมทำตามที่คุณในการผจญภัยจำนวนมาก ... แต่เป็นความลึกลับที่ไม่รู้จักดี ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I could have been your greatest adventure.ฉันจะได้รับการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
No more adventures with you, Dr.Jones.การผจญภัยไม่มากกับคุณ Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, now, that was an adventure.เอาล่ะ มันแค่การผจญภัย The Princess Bride (1987)
- With algebra? - I used to study that, too.เราก็ขายการผจญภัยที่แปลกออกไป Big (1988)
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Mon amour. L'aventure commence.ความรักของฉัน การผจญภัยเริ่มต้น Pulp Fiction (1994)
Walk from place to place, meet people, get in adventures.เดินจากสถานที่ที่พบปะผู้คนได้รับในการผจญภัย Pulp Fiction (1994)
Fiction, adventure.นิยายผจญภัย The Shawshank Redemption (1994)
So my adventures came to an end, and with them the chance that one day, like my father, การผจญภัยของมาถึงจุดจบ และกับผมพวก วันหนึ่งโอกาสก็มาถึง เหมือนพ่อของผม Don Juan DeMarco (1994)
"Adventurers beware.""นักผจญภัยระวัง... Jumanji (1995)
"Adventurers beware. Do not begin unless you intend to finish."นักผจญภัยระวัง ถ้าคิดจะเล่น ต้องเล่นให้จบ... Jumanji (1995)
And since James's visitors begged him again and again... to hear the story of his adventure with the giant peach, he wished for a way to share it with everyone.และตั้งแต่นั้นผู้มาเยือนได้ ขอร้องเขาครั้งแล้วครั้งเล่า... ที่จะฟังเรื่องราวการผจญภัย กับลูกพีชยักษ์ เขาปรารถนาจะให้ทุกคนรับรู้ James and the Giant Peach (1996)
I was going to say, a sense of adventure.ฉันกำลังจะบอกความ รู้สึกของการผจญภัย Contact (1997)
- It would be an adventure.นี่คือการผจญภัย The Truman Show (1998)
- Isn't that enough of an adventure?ผจญภัยแค่นี้ไม่พออีกเหรอ The Truman Show (1998)
looking for an amorous adventureคงจะอยากผจญภัยกับเรื่องรักใคร่ The Legend of 1900 (1998)
Off with you, on one of your adventures.ไปกับท่าน ได้้ร่วมผจญภัยกับท่าน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But my own adventure turned out to be quite different.เเต่เเล้วการผจญภัยของข้าเอง กลับเป็นอีกเเบบ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We'd love to join you and Scooby for another zany adventure but we need to hand in these slips before homeroom.เราอยากจะไปผจญภัยกับเธอกับ สกูบี นะ แต่ เราจำเป็นต้องส่งใบอนุญาตินี่ก่อน โฮมรูม Pilot (2001)
We had quite a ride together.เราผจญภัยกันมาตั้งหลายที่แล้วนะ The Time Machine (2002)
Promise to take me with you and share in the spoils of your adventures.สัญญาว่าจะพาข้าไปร่วมผจญภัยด้วย The Scorpion King (2002)
The adventure ends here, boys. But don't fret.การผจญภัยจบตรงนี้ แต่อย่ากลัว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Sunday...ฉันว่าฉันกับพินอคคิโอ คงต้องออกไปผจญภัยกันเองแล้ว... , บางทีฉันอาจจะได้มาเห็นหน้านายอีกใน... Shrek 2 (2004)
Shrek and Donkey on another worldwide adventure.ชเร็ค และ ลา กับการผจญภัยไปในโลกกว้าง Shrek 2 (2004)
- I'm sorry, but the adventure is over.- ผมเสียใจ, การผจญภัยของคุณจบไปแล้ว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
My one tangible contribution to the trek.เป็นความช่วยเหลืออย่างเดียวของผม ในการผจญภัยครั้งนี้ Pilot: Part 2 (2004)
- Every trek needs a coward.ทุกการผจญภัยต้องมีคนขี้ขลาด Pilot: Part 2 (2004)
Well, I really... Ann, I'm telling you... you're perfect.ผจญภัย ชื่อเสียง ความตื่นเต้น ได้ล่องเรือยังแดนไกล King Kong (2005)
Come on, move it.นี่ไม่ใช่เรื่องผจญภัย King Kong (2005)
Yes, I do. No, you don't, Jimmy."ผจญภัยกับเรือพเนจร" เหมือนเราเลย King Kong (2005)
It's time for a new adventure and...ถึงเวลาของการผจญภัยครั้งใหม่ The Perfect Man (2005)
Yep, we're starting off on another big adventure.ใช่แล้ว เรากำลังจะเริ่มการผจญภัยอีกครั้ง The Perfect Man (2005)
I thought that we all agreed that it was time for a new adventure.นึกว่าเราตกลงกันแล้วว่า ถึงเวลาของการผจญภัยครั้งใหม่ The Perfect Man (2005)
This is our new adventure. Staying is our new adventure.นี่เป็นการผจญภัยครั้งใหม่ คืออยู่ต่อจ๊ะ The Perfect Man (2005)
Staying turned out to be... the greatest adventure of all.กลายเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด The Perfect Man (2005)
"Zathura. Attention, space adventurers.Zathura ผจญภัยในอวกาศ Zathura: A Space Adventure (2005)
Play again and again for different adventures."เล่นใหม่เรื่อยๆ สำหรับการผจญภัยที่แตกต่าง Zathura: A Space Adventure (2005)
Boys' Adventure tales(เด็กน้อยผจญภัย) Always - Sunset on Third Street (2005)
Boys' Adventure tales Volume 18(เด็กน้อยผจญภัย ตอนที่ 18 โดยชางาวะ ริวโนะสุเกะ) Always - Sunset on Third Street (2005)
"Boys' Adventure Tales?"เรื่อง เด็กน้อยผจญภัย เหรอครับ Always - Sunset on Third Street (2005)
Boys' Adventureเด็กน้อยผจญภัย Always - Sunset on Third Street (2005)
Did "Boys' Adventure" arrive?เด็กน้อยผจญภัยตอนใหม่มาหรือยังครับ Always - Sunset on Third Street (2005)
But we're on an adventure.แต่.. เราจะไปผจญภัยกันนะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
Crazy... adventure.เป็นการผจญภัยที่สนุกมากก.กก The Sweet Taste of Liberty (2005)
The adventure continues!ผจญภัยกันต่อ.. The Sweet Taste of Liberty (2005)
But if you go and brave the weird and haunted shores at world's end, then you will need a captain who knows those waters.ถ้ากล้าออกไปผจญภัยที่สุดโหด เผชิญหลากวิบากกรรมกันที่สุดขอบโลก พวกนายก็ต้องการกัปตัน ที่รู้จักน่านน้ำนั้นดี Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
They're boys. They make my life a little adventure.เขาเป็นเด็ก เขาทำให้ชีวิตฉัน เป็นการผจญภัยเล็กๆ Ice Age: The Meltdown (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบผจญภัย[chøp phajonphai] (adj) EN: adventurous  FR: aventureux
การผจญภัย[kān phajonphai] (n) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking  FR: aventure [ f ]
นักผจญภัย[nak phajonphai] (n) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker  FR: aventurier [ m ]
ผจญภัย[phajonphai] (v) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare  FR: s'aventurer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adventure(n) การผจญภัย, See also: การเสี่ยงภัย
adventuresome(adj) กล้า, See also: ชอบผจญภัย, Syn. adventurous
adventurous(adj) ชอบผจญภัย, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. adventuresome
epic(adj) เกี่ยวกับมหากาพย์, See also: เกี่ยวกับบทกวีที่เล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
epic(n) มหากาพย์, See also: โคลงเล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
odyssey(n) การเดินทางผจญภัยที่ยาวนาน, Syn. journey, voyage
picaresque(adj) เกี่ยวกับการผจญภัย
romance(n) การผจญภัย, See also: ความโลดโผน, Syn. excitement, glamour
romantic(adj) เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย, Syn. amorous, passinate, sentimental
saga(n) ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ, Syn. epic, legend
venture forth(phrv) ผจญภัย, See also: เสี่ยงภัย อย่างกล้าหาญ
venture(n) การเสี่ยงภัย, See also: การผจญภัย
venture(vt) เสี่ยงภัย, See also: ผจญภัย, Syn. risk, stake
venture(adj) เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย, See also: เกี่ยวกับการผจญภัย
venturesome(adj) ซึ่งชอบเสี่ยง, See also: ซึ่งชอบผจญภัย, Syn. adventurous, risky, venturous
venturous(adj) ซึ่งชอบเสี่ยง, See also: ซึ่งชอบผจญภัย, Syn. advanturous, venturesome
venturously(adv) อย่างชอบผจญภัย
venturousness(n) ความชอบผจญภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า, ชอบผจญภัย, ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
blood(บลัด) n. โลหิต, เลือด, ชีวิต, ส่วนสำคัญ, พลังชีวิต, กำลัง, การฆ่า, ฆาตกรรม, การหลั่งเลือด, น้ำต้นไม้, อารมณ์, ภาวะจิต, หนุ่มที่ชอบผจญภัย, สายเลือด, วงศ์ตระกูล, ชนชาติ, บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
daring(แด'ริง) n. ความกล้า, ความอาจหาญ adj. กล้า, อาจหาญ, กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave, bold
emprise(เอมไพรซ') n. กิจการที่ผจญภัย, ความกล้าหาญอย่างอัศวิน., Syn. emprize.
glamor(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์, ความดึงดูดใจ, ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure, charm
glamorous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์, ความดึงดูดใจ, ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure, charm
glamourous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
knight-errant(ไนท'เทอ'รันท) n., อัศวินผู้ชอบท่องเที่ยวผจญภัย pl.knights-errant
odyssey(ออด'ดิซิ) n. การเดินทางผจญภัยที่ยาวนาน, Syn. expedition
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่, นวนิยายผจญภัย, นวนิยายแห่งการจินตนาการ, เรื่องโกหก, Syn. daring, love affair
safari(ซะฟา'รี) n., การเดินทางล่าสัตว์, การเดินทางไกลหรือผจญภัย pl. safaris, Syn. expedition
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ, นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม , การเล่าอย่างยืดยาว
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การผจญภัย, เรื่องเสี่ยงภัย, กิจการเสี่ยงภัย, เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ, การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย, ลองดู. vi. เสี่ยง, กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. at a venture ตามโอกาส ตามยถ
venturesome(เวน'เชอะเซิม) adj. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย, มีภัย, ใจกล้า, See also: venturesomeness n., Syn. daring, bold, risky, chancy, tricky
venturous(เวน'เชอะเริส) adj. ชอบเสี่ยง, ชอบเสี่ยงภัย, ใจกล้า, องอาจ, ชอบผจญภัย, มีภัย, อันตราย, See also: venturousness n., Syn. venturesome
voyage(วอย'อิจฺ) n. การเดินทาง (โดยเฉพาะโดยทางเรือหรือทางอากาศ) , การเดินทางไกล, การเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัย, การทัศนาจร, เรื่องราวการเดินทาง, วิถีชีวิต. vi. เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร. vt. เดินทางข้าม., See also: voyager n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, การฝ่าอันตราย
adventure(vi, vt) ผจญภัย, เสี่ยงภัย, ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย, นักเสี่ยงภัย, นักฉวยโอกาส, นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย, ชองเสี่ยงภัย, กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ, เรื่องผจญภัย, เรื่องจินตนาการ, เรื่องโกหก
venture(n) ความกล้าเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การผจญภัย
venture(vi, vt) กล้าเสี่ยง, เสี่ยง, ผจญภัย
venturesome(adj) กล้าเสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย
venturous(adj) กล้า, กล้าเสี่ยง, ชอบผจญภัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
One Piece(n, name) มังงะ(หนังสือการ์ตูน) ชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งมียอดขายอยู่ในลำดับต้นๆของโลก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของลูฟี่ หนุ่มน้อยผู้อยากเป็นจ้าวแห่งโจรสลัด!

German-Thai: Longdo Dictionary
dies(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ, See also: dieser, diese, Syn. dieses
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
film, -s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top