ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บังเกิดขึ้น*

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บังเกิดขึ้น, -บังเกิดขึ้น-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดัง ๒ว. บังเกิดเสียงขึ้นหรือทำให้เสียงบังเกิดขึ้นอย่างแรง เช่น กลองดัง พูดดัง เสียงดัง
บันดลก. ทำให้บังเกิดขึ้น.
อัศจรรย์(อัดสะจัน) น. ปรากฏการณ์อันเนื่องแต่บุญญาภินิหารของพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้แสดงปฐมเทศนา ปลงอายุสังขาร และปรินิพพาน จะมีความหวั่นไหวปั่นป่วนของโลกธาตุบังเกิดขึ้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Indeed, that very night, the impossible had already been set in motion.ในคืนนั้น ความมหัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Love was made, all those around us keep quiet.ความรักได้บังเกิดขึ้นมา พวกที่อยู่รอบ ๆ เรา ได้แต่เงียบ March of the Penguins (2005)
Thopaga, it's the seventh day. Any signs?เทอปากา นี่ก็ 7 วันแล้ว มีสัญญานใดบังเกิดขึ้นหรือไม่? Milarepa (2006)
- Takes place in- บังเกิดขึ้นใน Almost Love (2006)
Don't quite see the elements come together and then when it all comes together there is something magical, or something organic, such a thing happened todayดูเหมือนอะไรมันจะเข้ากันไม่ได้ แต่เมื่อจับมารวมกัน สิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ Mr. Bean's Holiday (2007)
Sometimes that energy says something about the things to come.บางครั้งพลังจะทำนายถึงสิ่งที่จะบังเกิดขึ้น Drag Me to Hell (2009)
One that unjustifiably takes sides.ซึ่งความอยุติธรรมจะบังเกิดขึ้น The Bishop Revival (2010)
"A child born of human and spirit will usher in the end of times."เด็กที่เกิดขึ้นมาจากมนุษย์กับวิญญาณ จะบังเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของเวลา Spooky Little Girl (2011)
Bravery would follow.ความกล้าหาญจึงจะบังเกิดขึ้นได้ Skin Deep (2012)
If you do it right, no harm will befall it, unless of course, you will it.ถ้าเจ้าทำมันถูกต้อง ไม่มีอันตรายใดๆ จะบังเกิดขึ้น เว้นแต่ เจ้าตั้งใจทำอันตรายมัน The Doctor (2012)
Damage is done.เมื่อความฉิบหายมันบังเกิดขึ้นมา The Replacements (2013)
Regardless, our fortunes appear to be on the rise.โดยไม่คำนึงถึงทรัพย์สมบัติมหาศาลของพวกเรา ที่กำลังจะบังเกิดขึ้น III. (2014)
You see, I've had extensive dealings with the earl over the years, and so I'd long heard of the tragedy that befell his eldest son.เจ้ารู้นะ ข้าได้ทำการค้าขายอย่างกว้างขวาง กับท่านเอิร์ลมาเป็นเวลาหลายปี และข้ายังเคยได้ยินเรื่องโศกนาฏกรรม มาเป็นเวลานานแล้ว สิ่งที่บังเกิดขึ้นกับโอรสองค์โตของเขา IV. (2014)
That man has a strange way of handling the prospect of imminent wealth beyond reason.ชายผู้นั้นมีวิธีการรับมือที่แปลกประหลาด อนาคตของทรัพย์สมบัติมหาศาล ใกล้จะบังเกิดขึ้นมันอยู่เหนือเหตุผล VIII. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิดขึ้น[v. exp.] (bangkoēt kheun) FR: survenir ; advenir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befall[VT] เกิดขึ้น, See also: บังเกิดขึ้น, Syn. happen
shape[VI] บังเกิดขึ้น, See also: ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา, Syn. become, develop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befall(บิฟอล') {befell,befallen,befalling,befalls} vt.,vi. บังเกิดขึ้น,เกิดขึ้น
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
contemporize(คันเทม'พะไรซ) vi.,vt. ทำให้เกิดขึ้นพร้อมกัน,บังเกิดขึ้นพร้อมกัน
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
impendent(อิมเพน' เดินทฺ) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้ชิด, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, ใกล้จะถึง, คุกคาม., See also: impendence, impendency n.
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
impossible(อิมพอส' ซะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้น., See also: impossibleness n., Syn. inconceivable

English-Thai: Nontri Dictionary
befall(vt) เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น
occur(vi) เกิดขึ้น,มีขึ้น,ปรากฏขึ้น,บังเกิดขึ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top