ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บทลงโทษ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บทลงโทษ, -บทลงโทษ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทลงโทษ(n) penalty, See also: legal punishment, penal code, Syn. บทกำหนดโทษ, ข้อบัญญัติโทษ, Example: ในมาเลเซียข้าราชการไม่กล้าคอร์รัปชั่นเพราะมีบทลงโทษที่รุนแรง, Count Unit: ข้อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บทลงโทษน. ข้อบัญญัติโทษทางอาญา.
กฎหมายอาญาน. กฎหมายที่กำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิด และกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับความผิดนั้น.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell Schultz all persecution of the Jews must cease.บอก ซูลท์ซให้ยกเลิกบทลงโทษชาวยิวก่อน The Great Dictator (1940)
With all the persecution, I still love it here.ไม่มีบทลงโทษ ฉันรักที่มันสงบสุข The Great Dictator (1940)
Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.ทุกบทลงโทษล้วนรุนแรง และเป็นที่น่าอับอาย Night and Fog (1956)
The next time, my hand flies on its own, for where I come from, there are penalties when a woman lies.คราวหน้า มือของหม่อมฉันจะสะบัดเองเลยล่ะ เมืองที่หม่อมฉันอาศัย มีบทลงโทษสำหรับหญิงสาวที่โกหก The Princess Bride (1987)
I said I'd arrange appropriate punishment.ฉันบอกว่า ฉันจะเตรียมการ / สำหรับบทลงโทษที่เหมาะสม A Walk to Remember (2002)
But as my own personal form of punishment, แต่สำหรับบทลงโทษส่วนตัวของครู Mean Girls (2004)
So under possible penalty of perjury, as it relates to case file b1987004, do you, agent james ellison, today attest that all that you've recorded and said, case file's accurate and factual as far as your recollection can warrant?เอาละ ภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ในแฟ้มคดีหมายเลข บี 1987004 นักสืบเจมส์ เอลลิสัน\ คุณรับรองหรือไม่ว่าคำให้การของคุณ Samson & Delilah (2008)
That would have to be sanctioned at the highest level, and that's not going to happen.ทำแบบนั้นจะมีบทลงโทษสูงสุด แต่มันก็จะไม่เกิดขึ้น The Bank Job (2008)
How charged with punishment the scrollไม่สำคัญว่า บทลงโทษจะมากมายเท่าไหร่ Invictus (2009)
Sadly, your punishment is going to be an evening without me.เสียใจด้วย บทลงโทษของคุณเริ่มขึ้นแล้ว โดยที่จะไม่มีฉันอยู่กับคุณในค่ำนี้ ฉันจะใช้เวลาของฉันกับเพื่อนซี้ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Under penalty of court martial I order you to explain to me... how you were able to beam aboard the ship while moving at warp?ตามบทลงโทษของศาลทหารขอสั่งให้คุณอธิบายว่า คุณบีมขึ้นมาบนยานนี้ขณะที่ใช้ความเร็ววาปได้ยังไง Star Trek (2009)
I'm sure you can find a suitable punishment for him.ฉันแน่ใจเ๊ธอสามารถหาบทลงโทษที่เหมาะสมให้เขาได้ The Unblairable Lightness of Being (2010)
"punishment" is your middle name. ¶ Just tell me what happened.บทลงโทษคือชื่อกลางของเธอ แค่บอกฉันมา เกิดอะไรขึ้น The Unblairable Lightness of Being (2010)
And I'm paying for it.และฉันก็รับบทลงโทษสำหรับมัน Dr. Estrangeloved (2010)
Don't look at it as a punishment, look at it as an investment into your clubs' futures.อย่ามองแบบนั้น ตามบทลงโทษแล้ว มองจากเงินทุนที่ให้ชมรมของคุณในอนาคต Audition (2010)
The punishment... goes to Kazehaya!บทลงโทษ คาเสะฮายะ! From Me to You (2010)
Hey, come on. It's just a punishment game.เอาเถอะน่า มันเป้นบทลงโทษของนาย From Me to You (2010)
If this is the punishment game, then you're really being rude to Kuronuma.ถ้านายคิดว่านี่เป็นบทลงโทษ นายกำลังหยาบคายต่อคุโรนุมะ From Me to You (2010)
She's a troubled young woman, avoiding some very real consequences.เขาเป็นเด็กมีปัญหา ที่หนีจากบทลงโทษที่ร้ายแรง Gaslit (2010)
What punishment awaits me if I don't arrive on time?บทลงโทษถ้าผมไปไท่ตรงเวลา? Episode #1.11 (2010)
When the time comes and everything is over, then I'll take my punishment.เมื่อเวลามาถึง และทุกอย่างจบลง ผมจะให้บทลงโทษกับพวกเขาเอง Episode #1.6 (2010)
It's too late. Your sentence begins tomorrow.สายไปแล้ว บทลงโทษเจ้าเริ่มต้นพรุ่งนี้ Tooth Fairy (2010)
And when it fell, they howled "Divine wrath."และครั้งที่มันพังลงมา พวกเขาก็โห่ร้องว่า"นี่เป็นบทลงโทษจากพระเจ้า" แต่ เอาเหอะน่า The Man Who Would Be King (2011)
Even if he went to the authorities, the implications are limited on a dead man.แม้เค้าจะเอามันไปให้ตำรวจ บทลงโทษก็จำกัดอยู่แค่คนที่ตายไปแล้ว Shattered Bass (2011)
I bet it's a lovers' rendezvous. My stepfather cheated all the time.ไม่จำเป็น บทลงโทษยังมีอยู่ The Art of Getting By (2011)
Katie, do you know the punishment for treason?เคตี้ เธอรู้มั้ยว่าอะไรคือบทลงโทษ สำหรับคนทรยศ Cold Grey Light of Dawn (2011)
This isn't a punishment.นี่ไม่ใช่บทลงโทษ A Golden Crown (2011)
If another House can seize one of our own and hold him captive with impunity, we are no longer a House to be feared.หากตระกูลอื่นคุม คนในคนตระกูลเราไว้ได้ โดยไม่มีบทลงโทษใดๆ ตระกูลของเราก็ไม่ได้ น่าเกรงขามอีกต่อไป You Win or You Die (2011)
Well, call me back before your punishment reaches biblical proportions.โทรหาพ่อ ก่อนที่โทษของลูก จะถึงบทลงโทษตามพระคัมภีร์ The Tell (2011)
It is cruel and unusual punishment for you to bring me back here like this.มันเป็นบทลงโทษที่ดูโหดร้ายและดูผิดปกติ สำหรับคุณที่ให้ผมกลับมาที่นี่ On Guard (2011)
You know that they stone women like me to death if we get caught doing anything that we're not supposed to?เธอรู้ใช่ไหมว่าพวกเค้าจะขว้างหินใส่ฉันจนตาย เป็นบทลงโทษ ถ้าเค้ารู้ว่าฉันทำอะไรลงไป Grace (2011)
Now stop objecting, or I'll find you in contempt -- that is, kill you.ทีนี้เลิกค้านซะที ไม่งั้นข้าจะหาว่าเจ้าหมิ่นศาล ซึ่งบทลงโทษคือตาย Defending Your Life (2011)
Contumacy in times of war results in what?บทลงโทษของการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาในสนามรบคืออะไร ? The Front Line (2011)
Contumacy results in what?บทลงโทษของการขัดคำสั่ง ? The Front Line (2011)
- Deserves a punishment for it.-เตรียมตัวรับบทลงโทษได้เลย Mirror Mirror (2012)
If this is the price for what we've done, for our sins.ว่านี่เป็นบทลงโทษ สำหรับสิ่งที่เราทำหรือเปล่า สำหรับบาปของเรา A Man Without Honor (2012)
Do you blue bellies know the penalty for thievery?เสื้อน้ำเงินอย่างพวกแก รู้บทลงโทษที่ลักขโมยมั้ย Episode #1.1 (2012)
Penalty for that's the same in Kentucky as it is in West Virginia.บทลงโทษในเคนตั๊กกี้ ไม่ต่างจากในเวสท์เวอร์จิเนีย Episode #1.2 (2012)
Because her punishment here was different than everyone else's.เพราะบทลงโทษของเธอ ต่างจากคนอื่น A Land Without Magic (2012)
The Sanguinistas want to turn the clock backwards, want to murder with impunity.พวกแซงกวินิสต้าต้องการ จะหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไป ต้องการเข่นฆ่า โดยปราศจากบทลงโทษ Let's Boot and Rally (2012)
I don't believe in capital punishment, but they should be shot.ผมไม่เชื่อบทลงโทษนะ แต่เขาถูกยิงแน่ Episode #18.3 (2012)
Now the penalty for this...ตอนนี้บทลงโทษสำหรับสิ่งนี้ ... Chained Heat (2012)
But as head of this department, rule is...แต่ในฐานะหัวหน้า ของแผนกนี้ บทลงโทษคือ.. All In (2012)
Belts as reward.เข็มขัดเป็นทั้งบทลงโทษ Makeover (2012)
Let the punishment fit the crime.ขอต้อนรับสู่บทลงโทษ ของเรื่องนี้ Resurrection (2012)
It has been punishing.ใช่แล้ว มันเหมือนเป็นบทลงโทษ Resurrection (2012)
They can't hack it, but I'd rather go through with initiation than deal with the fallout of bailing.พวกเขารับมือกับมันไม่ไหว แต่ผมยอมทน เข้าพิธีรับน้อง ดีกว่าต้องมาเจอกับบทลงโทษฐานหนีไป Out of Control (2012)
Fallout as in...?บทลงโทษแบบ ... . ? Out of Control (2012)
Life is a harsh sentence to lay down for yourself.ชีวิตคือบทลงโทษที่ทำให้รู้สึกแย่กับตัวเอง Saving Mr. Banks (2013)
You girls have been taking your punishment like real pros.แฟนคุณว่านอนสอนง่ายกับบทลงโทษซะเสียจิง Lie with Me (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทลงโทษ[botlongthōt] (n) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause  FR: sanction [ f ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanction(แซงคฺ'เชิน) n. การลงโทษ, การอนุญาตเป็นทางการ, สิ่งที่สนับสนุนการกระทำ, บทลงโทษ, การให้สัตยาบัน. vt. ลงโทษ, อนุญาต, อนุมัติ, เห็นด้วย, ยอมให้, ให้สัตยาบัน., See also: sanctionable adj. sanctioner n.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
penalty of perjuryบทลงโทษการให้การเท็จ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top