Search result for

*น.ส*

(51 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น.ส, -น.ส-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น.ส.[N] Miss, See also: Ms., Syn. นางสาว
น.ส.[N] miss, Syn. นางสาว, Ant. นาย, นาง, Example: น.ส.สาวิตรีรับหน้าที่เป็นโฆษกของงาน, Thai definition: คำย่อนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่มีสามี
น.สพ.[N] veterinary medicine, Syn. นายสัตวแพทย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น.ส. ๓(นอสอสาม) น. คำเรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่กรมที่ดินออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดิน. (ดู หนังสือรับรองการทำประโยชน์).
หนังสือรับรองการทำประโยชน์น. หนังสือแสดงการรับรองของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ว่าผู้ครอบครองที่ดินได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว, น.ส. ๓ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กะโหลกน.ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักน้ำ; กระดูกที่หุ้มมันสมอง; โดยปริยายหมายความถึงวัตถุที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กะโหลกหุ่นหัวโขน; เรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ที่มีผลโต เนื้อหนากว่าปกติ เช่น ลำไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก
คำที่มักเขียนผิด คือ กระโหลก [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mister London, get back in your seat and stop bothering Miss Horan, please.นายลอนดอน กลับไปที่นั่งของเธอด้วย และกรุณาเลิกรบกวนน.ส.ฮอรอนด้วย Doubt (2008)
Professor it's Air Force One.ศาสตราจารย์ นั่นแอร์ฟอร์ซวัน(เครื่อง ปธน.สหรัฐ) 2012 (2009)
My mother always told me one should wear clean underpantsแม่ผมบอกเสมอว่า เราควรใส่ กกน.สะอาดๆ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
I could. I swear.พ่อได้ยิน.สาบานได้. Knowing (2009)
There's no evidence; the president dismissed this.มันไม่มีหลักฐาน ท่านปธน.สั่งให้ยกเลิก Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
I know I'm supposed to be in my underwear for this scene, and I'm totally down with that.ใส่กกน.สำหรับฉากนี้ แล้วผมก็โอเคมากๆเลยครับ The Rocky Horror Glee Show (2010)
Whoa! Nice panties, baby Huey!โว้ว กกน.สวยนิ ที่รัก! The Rocky Horror Glee Show (2010)
But, I'm not Miss, I'm Hong Mo Ne.ถึงฉันจะยังไม่ใช่ น.ส... ฉัน ฮง โม เนค่ะ Episode #1.1 (2010)
I haven't slept. My brain wants to go on a strike.ผมไม่ได้นอน.สมองของผม ต้องการหยุดงาน. Episode #1.4 (2010)
All the more reason to keep Ms. Piper in close proximity.ทั้งหมด เหตุผลเพิ่มเติมเพื่อให้ น.ส. ไพเพอร์ในบริเวณใกล้เคียง Drive Angry (2011)
Young Ms. Piper, let you in on a little secret. The Dark Lord, Satan, Beelzebub,หนุ่มสาว น.ส. ไพเพอร์ ให้คุณได้ในความลับเล็ก ๆ น้อย ๆ ลูซิเฟอร์ Drive Angry (2011)
She's stunning.เดฟลิน แม็คแคบบี้ .. แต่เร็วๆ นี้กำลังจะเป็น น.ส. "อาบี้" Just Go with It (2011)
Watch the Vice President.ดูที่รองปธน.สิ Strain (2011)
- I wouldn't know--ฉันจะไม่มีทางรู้เลย ถ้าอดีตปธน.สหรัฐ The Outsiders (2011)
The family of four, who asked not to be identified, found Mrs. McClintock's dismembered body buried under a bed of leaves near the Scotts Lake camping area.ครอบครัวทั้งสี่ ไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ ได้พบชิ้นส่วน ของน.ส แม็คคลินทอค Who, What, Where, Wendigo? (2011)
I did some digging.ผมลองไปสืบมา แจ็คส่งเป็นเด็กส่ง น.ส.พ. Demons (2011)
Yeah, for newspapers and websites.ค่ะ สำหรับน.ส.พ. และเว็บไซด์ Knightfall (2011)
You said that you know the President of these United States of the Americas.ก็แกบอกเองว่า/Nแกรู้จักกับ ปธน.สหรัฐอเมริกา Iron Sky (2012)
I'm told you know the president of these United States of the Americas.ส่วนคุณรู้จักกับ ปธน.สหรัฐอเมริกา Iron Sky (2012)
President Snow, you're live!ถ่ายทอดสด ท่านปธน.สโนว์ The Hunger Games (2012)
The owner of the house, Miss Lila Taylor, age 20, lives alone.เจ้าของบ้านคือ น.ส.ไลล่า เทย์เลอร์ อายุ 20 อยู่คนเดียว Time After Time (2012)
Well, the way the Culpers originally communicated -- through strategically placed messages in newspapers.ด้วยวิธีปกติที่พวกคูลเปอร์ ใช้สื่อสารกัน ด้วยกลยุทธ์ดั้งเดิมของพวกเขา คือส่งข้อความผ่าน น.ส.พ. Identity Crisis (2012)
According to the journal Mozzie found, 7-2-3 requested this lady Culper check this paper every morning for a code.ตามบันทึกที่มอสซี่เจอ 7-2-3 ร้องขอให้สายลับสาวคนนี้ ตรวจดู น.ส.พ.ทุกเช้าเพื่อหารหัส Identity Crisis (2012)
No, I read an ad in today's newspaper.ไม่ ผมอ่านโฆษณาของ น.ส.พ.วันนี้ Identity Crisis (2012)
President Snow insisted, but I made a few alterations.ปธน.สโนว์สั่งมา แต่ฉันเพิ่มเติมอะไรลงไปหน่อย The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Yes, President Snow thought everyone would want to see it.ใช่ค่ะ ปธน.สโนว์คิดว่าทุกๆ คนคงจะอยากเห็น The Hunger Games: Catching Fire (2013)
President Snow, as usual, was right.ปธน.สโนว์คิดถูกเสมอเลย The Hunger Games: Catching Fire (2013)
The president left strict instructions not to be disturbed.ท่านปธน.สั่งไว้ ว่าห้ามรบกวน 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
Jerry, I didn't see one word in the newspapers.ผมไม่เห็นในน.ส.พ.สักคำเดียว Oh, God! (1977)
You may have read about my next guest in the newspapers recently.คุณอาจเคยอ่านเรื่องของเขา ทางหน้าน.ส.พ.ระยะนี้ Oh, God! (1977)
To me... being a gangster was better than being president of the United States.สำหรับผม ได้เข้าแก๊งค์ยังดีเสียกว่า การจะไปเป็นปธน.สหรัฐ Goodfellas (1990)
Especially after I showed her pictures of Miss Palminteri... who appears to be wearing... even more of your destroyed articles.หลังจากที่ผมให้เธอดูรูปของ น.ส.พาล์มินเทอรี่ ผู้ที่ใส่เครื่องประดับมากมาย ยิ่งกว่าที่ถูกทำลายซะอีก In the Mouth of Madness (1994)
We know nothing of these creatures' values.น.ส. เรารู้ว่าไม่มีอะไรของค่า สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ Contact (1997)
"Mr and Mrs Keith Edwards request the pleasure of your company at the marriage of their daughter Vera Samantha to Mr Roger Pelham.""คุณและคุณนายคีท เอ็ดเวิร์ด มีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อมาเป็นเกียรติ ในงานมงคลสมรสระหว่าง น.ส.วีร่า ซาแมนธา และ นายโรเจอร์ เพลแฮม" Hope Springs (2003)
U.S. President Rutherford B. Hayes.ปธน.สหรัฐ รัทเธอฟอร์ด บี เฮย์ส Around the World in 80 Days (2004)
What are you talking about? You're the most beautiful first ladyคุณพูดอะไร คุณเป็นภริยาปธน.สวยที่สุด Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
it's over. It's over.มันจบแล้ว.จบสิ้นกัน.สิ้นสุดแค่นี้ Love/Addiction (2007)
Just until I lose another 20-30 pounds.จนกว่าฉันจะลดนน.สัก 20 - 30 ปอนด์ Zack and Miri Make a Porno (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cover[VT] ให้ข่าว, See also: สืบข่าวสำหรับน.ส.พ.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さん, san] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san, san , san] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top