ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*น้อยไป*

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น้อยไป, -น้อยไป-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กษัย, กษัย-(กะไส, กะไสยะ-) น. การสิ้นไป, การหมดไป, การเสื่อมไป, การน้อยไป
ขษัย(ขะสัย) น. กษัย, การสิ้นไป, การหมดไป, การเสื่อมไป, การน้อยไป.
เงินฝืดน. ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก.
จางว. น้อยไป, ลดไป, ไม่เข้ม, (โดยมากใช้แก่สี รส กลิ่น).
ฝืดเรียกภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก ว่า เงินฝืด.
โรยราก. น้อยไป, เสื่อมไป, เช่น ความรักโรยรา.
เสียกำได้กอบ,เสียกำแล้วได้กอบก. เสียน้อยไปก่อนแล้วจะได้มากในภายหลัง เช่น เสียหนึ่งนิ่งไว้นานไปคงได้สอง เสมือนหนึ่งของท่านหายมีที่ไว้ ข้าพเจ้าคงจะหามาให้ไม่ให้เดือดร้อน ยอมเสียกำไปก่อนนั่นแหละ จึงจะได้กอบ (ม. ร่ายยาว ชูชก).
หล็อน, หล็อน ๆว. น้อยไป, เล็กไป, เช่น ของนี้หล็อนมือ, ไม่สมส่วน เช่น แจกันใบใหญ่ มีดอกไม้ปักอยู่ ๒-๓ ดอก ดูแล้วหล็อนตา
เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างก. เอาทรัพย์หรือสิ่งของจากคนที่มีน้อยไปให้แก่ผู้ที่มีมากกว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addison's Diseaseแอดดิสัน, โรค; โรคแอ็ดดิสัน; โรคแอดิสัน; โรคของแอดดิสัน; โรคที่แอดรินัลคอร์เทกซ์ทำงานน้อยลงอย่างเรื้อรัง; ขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก; โรคแอดดิสัน; การทำงานของต่อมหมวกไตน้อยไป [การแพทย์]
Avitaminosis Aการกินวิตะมินเอน้อยไป [การแพทย์]
decileเดไซล์, ค่าของข้อมูล ณ จุด 9 จุด ซึ่งแบ่งจำนวนข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน ค่าดังกล่าวนี้เรียกตามลำดับจากน้อยไปหามากว่า เดไซล์ที่หนึ่ง (D1) เดไซล์ที่สอง (D2) ... เดไซล์ที่เก้า (D9) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
periodic tableตารางธาตุ, ตารางการจัดธาตุออกเป็นหมู่และคาบตามสมบัติที่คล้ายคลึงกัน และเรียงธาตุตามเลขอะตอมจากน้อยไปมากโดยเรียงจากซ้ายไปขวา  ปัจจุบันจัดธาตุทั้งหมดเป็น 8 หมู่ และ 7 คาบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spectrumสเปกตรัม, แถบรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน สเปกตรัมที่มองเห็นได้คือแสง เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการหักเหเป็นแสงสีต่าง ๆ ซึ่งเรียกสเปกตรัม ตั้งแต่ความยาวคลื่นน้อยไปหามากตามลำดับดังนี้  สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
percentileเปอร์เซ็นไทล์, ค่าของข้อมูล ณ จุด 99 จุด ที่แบ่งข้อมูลซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากออกเป็น 100 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่า ๆ กัน เรียกว่า เปอร์เซ็นไทล์  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's nothing, as I've already told the young lady.ไม่มีอะไรหรอก, เหมือนกับที่บอกสาวน้อยไปแล้ว. Suspiria (1977)
You know, I'm starting to pick up on a little language barrier thing going here.คุณรู้ว่าฉันเริ่มที่จะรับในสิ่งที่อุปสรรคทางภาษาน้อยไปที่นี่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You think he would do something like that?อ่า 15 ปีนี่ยังน้อยไปนะเนี่ย Hero (1992)
My perfect world is no less real than yours, Don Octavio.โลกสมบูรณ์แบบของผมไม่ได้จริง น้อยไปกว่าของคุณ ดอนอ็อคตาวิโอ Don Juan DeMarco (1994)
I love you too much, but i cannot love you any less.ผมรักคุณเหลือเกิน และไม่สามารถรักน้อยไปกว่านี้ได้ Don Juan DeMarco (1994)
I thought we were friends.ก็ผมนึกว่าคุณเป็นเพื่อนใจน้อยไปได้ Good Will Hunting (1997)
Man is not much beside the great birds and beasts.มนุษย์มีไม่น้อยไปกว่านกและสิงสาราสัตว์ The Old Man and the Sea (1999)
I don't know half of you half as well as I should like and I like less than half of you half as well as you deserve.ข้าไม่รู้จักครึ่งของครึ่งของพวกเจ้าดีนัก และข้าชอบครึ่งของครึ่ง ของพวกเจ้าน้อยไปหน่อย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
50 points at most for your misery.50 มันน้อยไป Platonic Sex (2001)
It was on such short notice, so I'm sorry there isn't much.โทษนะจ๊ะ ชั้นไม่ได้เตรีมตัว เลยมีอาหารน้อยไปหน่อย My Tutor Friend (2003)
Too short?น้อยไปเหรอ? Oldboy (2003)
You're not even a bad fatherไม่ใช่พ่อทีดียังน้อยไป A Tale of Two Sisters (2003)
You don't know the backup I have. I'm talking an army here.เจ้ายังรู้จักพวกของข้าน้อยไป ข้าจะบอกพวกเขามาถล่มเจ้าเดี๋ยวนี้เลย Kung Fu Hustle (2004)
You don't know my momรู้จักแม่ฉันน้อยไป Saving Face (2004)
Her head's not tilted far back enough. You're blowing air into her stomach.หัวเธอหงายน้อยไป คุณกำลังทำให้ลมเข้าท้องเธอนะ Pilot: Part 1 (2004)
Well, that's just the understatement of the year.นั่นมันยังน้อยไป ถ้าเทียบกับที่หนูทำลงไป The Perfect Man (2005)
My strength desert me, I have to complete the most dangerous part of the trip:ความแข็งแรงของร่างกายลดน้อยไป ฉันต้องกัดฟัน สิ่งอันตรายที่สุด ของการเส้นทางนี้ March of the Penguins (2005)
Man, I must really be low on allowance to take from the fridge.นี่, ผมว่าผมได้ค่าใช้จ่ายน้อยไปนะ ถึงต้องเอาของจากตู้เย็นไง Jenny, Juno (2005)
Is about right, but I'll give you up to 80 jeon.นั่นน้อยไป Shadowless Sword (2005)
You're in as much trouble as he is, you understand?แกก็ลำบากไม่ได้น้อยไปกว่าเขาเลยนะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
- You ain't pulling hard enough!- แกนั่นแหละออกแรงดึงน้อยไป.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
-I love Sharon every bit as much as l--ผมก็รักชารอนไม่น้อยไปกว่าคุณหรอก Silent Hill (2006)
Because personally I think you're underpaid.ฉันคิดว่าจ่ายน้อยไปนะ Just My Luck (2006)
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย 300 (2006)
My first year at art college was boring to say the least.ปีแรกของวิทยาลัยศิลป์ น่าเบื่อน่ะยังน้อยไป Cashback (2006)
We didn't give him enough Chinese shit.เราให้พิษจีน มันน้อยไป Crank (2006)
Once, about ten years ago, there was a man caught a few sparks, not enough to do the job.ครั้งนึง ราวสิบปีก่อน มีคนโดยไฟน้อยไป ไม่มากพอที่จะตาย The Rat (2006)
Although it's a bit too little, but what can I do?ถึงจะน้อยไปหน่อย แต่ก็ทำไงได้ล่ะ? Bomui walcheu (2006)
4 is too few, and 5 is too many.4 มันน้อยไป และ 5 ก็มากไป Arang (2006)
4 is too few, and 5 is too many.สี่ก้าวน้อยไป ห้าก้าวมากไป Arang (2006)
No, Natalia, that's low.ไม่,นาตาลี,น้อยไปด้วยซ้ำ Rio (2006)
That would give a name to it.คำว่าสายลับยังน้อยไป Chuck Versus the Truth (2007)
You think my new heart will love you as much as my old one?ผมคิดว่าหัวใจใหม่ของผมจะรักคุณด้วย ไม่น้อยไปกว่าดวงเก่า Awake (2007)
To say that both the meal and its maker have challenged my preconceptions about fine cooking is a gross understatement.การพูดว่าทั้งอาหาร และผู้ทำ ได้ท้าทายแนวความคิดที่ผมเคยมี ต่อการทำอาหารชั้นสูง ก็ยังเป็นการพูดที่น้อยไป Ratatouille (2007)
Charlie, I'm going to write you a prescription for Ritalin, and what I'd like you to do is start taking the low dose and if after a few days you feel no side effects, then I would like to see you start taking a higher dose.ชาร์ลี ฉันจะเขียนใบสั่งยาริตาลิน ให้เธอนะ และฉันอยากให้เธอ กินยาในปริมาณน้อยไปก่อน และถ้าภายในไม่กี่วันนี้ เธอไม่มีผลข้างเคียง Charlie Bartlett (2007)
Well, I think maybe I'll put you on a low dose ofหมอคิดว่าบางที หมอจะให้ยาเธอในปริมาณน้อยไปก่อน Charlie Bartlett (2007)
- One. Five? - Go higher.งั้นก็ 1,5 น้อยไปครับ นั่นก็มากไปครับ The Simpsons Movie (2007)
Illustrious company alongside him, to say the least.เขาขั้นชั้นเทียบซูเปอร์สตาร์ไปเรียบร้อยแล้ว, แค่คำพูดยังน้อยไปครับ Goal II: Living the Dream (2007)
That don't hardly say it.พูดแค่นั้นยังน้อยไป No Country for Old Men (2007)
I wonder... than that.น่าสงสัยจังน้า แล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรือน้อยไปกว่านั้น We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Actually, you were kinจริงๆแล้ว น้อยไปด้วยซ้ำ Hello, Little Girl (2008)
Too little?น้อยไปเหรอ Departures (2008)
Quit being such a lightweight!แค่นี้ยังน้อยไปนะเนี่ย! Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Come forth, demon. Leave this child in peace.จงออกมา เจ้าปีศาจ ปล่อยเด็กน้อยไปสู่ความสงบ I Don't Wanna Know (2008)
Never have too many friends.ไม่เคยจะมีเพื่อนน้อยไปเลย อันนี้เป็นแบบชั่วคราวนะ Our Father (2008)
Less than. jesus, dex.น้อยไปสิ พระเจ้า เด็กซ์ The Damage a Man Can Do (2008)
You're a fascist pig, and what Otto did to you is just the tip of the iceberg.เธอมันเป็นพวกฟาสซิสต์จอมเผด็จการ และสิ่งที่อ๊อตโต้ทำกับเธอ มันยังน้อยไปเสียด้วยซ้ำ The Sleep of Babies (2008)
You don't feel you've been underpaid?เธอไม่รู้สึกว่าเธอได้รับค่าจ้างน้อยไปใช่มั้ย? What More Do I Need? (2008)
So, having me end up here is a little less than ideal.ดังนั้น ให้ฉันหยุดตรงนี้ น้อยไปนิดกว่าที่คิด Lucky Thirteen (2008)
That young master have met Lee Won Hoนายน้อยไปพบลีวอนโฮ Iljimae (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easily[ADV] อย่างน้อย, See also: ที่ไม่น้อยไปกว่านี้
low-key[ADJ] เข้มข้นน้อย, See also: น้อยไป, น้อย, Syn. low-keyed
low-keyed[ADJ] เข้มข้นน้อย, See also: น้อยไป, น้อย, Syn. low-key
only[ADV] เท่านั้น, See also: ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้, Syn. merely, simply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
card sorterเครื่องเรียงบัตร <คำแปล>หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top