ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*นิยาย*

   
319 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นิยาย, -นิยาย-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กินนร[/กิน - นอน / eng /kin. neon/] (n ) รูปพหูพจน์ของสัตว์ (อมนุษย์) ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้; รูปพหูพจน์ที่รวมทั้งเพศผู้และเพศเมียของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายดังกล่าว; กินรี และ กินริน = เพศเมีย และ กินนรา = (รูปเอกพจน์) เพศผู้
จากวาก (name ) น. นกพวกเป็ดน้ำ ทางนิยายว่านกชนิดนี้ตัวผู้ต้องพรากตัวเมียในเวลาค่ำ จึงบินร้องหากัน, บางทีเรียก จากพราก หรือ จากวาก (เหมือน จักรพาก).

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หงษ์ (n ) ( คำโบราณ ) Phoenix : นกชนิดหนึ่งในนิยาย มีชีวิตอยู่ได้ 500 ปี ก็จะเผาตนเอง แล้วคืนชีพขึ้นมาด้วยเถ้าถ่านของตนเอง ในประเทศไทย ก็มีหลาย ๆ สถานที่ ที่ใช้ชื่อนี้ เช่น วัดหงษ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวนิยาย[N] novel, See also: fiction, Syn. นิยาย, Example: น้องหมูเขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเรื่องที่ทมยันตีเป็นผู้แต่ง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องยาวที่แต่งขึ้นเป็นแบบร้อยแก้ว จากชีวิตจริง นิทานพื้นบ้านพื้นเมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์เป็นต้น
หัสนิยาย[N] comical story, See also: funny story, Syn. นิยายขบขัน
เทพนิยาย[N] fairy tale, See also: myth, mythology, Example: หากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ชีวิตของเธอเหมือนนางเอกในเทพนิยาย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับเทวดา
เทพนิยายวิทยา[N] mythology, Thai definition: วิชาว่าด้วยเทพนิยาย หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทพนิยายน. เรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับเทวดา.
เทพนิยายวิทยาน. วิชาว่าด้วยเทพนิยาย.
นวนิยายน. บันเทิงคดีร้อยแก้วขนาดยาวรูปแบบหนึ่ง มีตัวละคร โครงเรื่อง เหตุการณ์ในเรื่อง และสถานที่ ที่ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมจริง เช่น เรื่องหญิงคนชั่ว ของ ก. สุรางคนางค์ เรื่องเรือมนุษย์ ของ กฤษณา อโศกสิน, ถ้ามีขนาดสั้น เรียกว่า นวนิยายขนาดสั้น เช่น เรื่องดรรชนีนาง ของ อิงอร เรื่องสร้อยทอง ของ นิมิต ภูมิถาวร.
นิยมนิยายน. ความแน่นอน, ใช้ในความปฏิเสธว่า เอานิยมนิยายไม่ได้ หมายความว่า หาความแน่นอนจริงจังอะไรไม่ได้.
นิยายน. เรื่องที่แต่งขึ้น.
หัสนิยายน. เรื่องชวนหัว, เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตลกขบขัน.
การ์ตูน ๑น. ภาพล้อ, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจล้อเลียนจะให้ดูรู้สึกขบขัน, หนังสือเล่าเรื่องด้วยภาพเขียน ซึ่งแบ่งหน้ากระดาษเป็นช่อง ๆ มีคำบรรยายสั้น ๆ อ่านง่าย เนื้อเรื่องมักเป็นนิทานหรือนวนิยาย.
กินนร(-นอน) น. อมนุษย์ในนิยาย มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป.
กิเลนน. ชื่อสัตว์ในนิยายจีน, ตามตำราของจีนว่า หัวเป็นมังกร มีเขาอ่อน ๑ เขา ตัวเป็นกวาง ตีนมีกีบเหมือนม้า หางเป็นพวง.
คชสีห์น. สัตว์ในนิยายมีรูปเหมือนราชสีห์ แต่มีงวงเหมือนช้าง.
ครุฑ(คฺรุด) น. พญานกในเทพนิยาย เป็นพาหนะของพระนารายณ์, ใช้เป็นตราแผ่นดินและเครื่องหมายทางราชการ.
เงือก ๒น. สัตว์นํ้าในนิยาย เล่ากันว่าท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นปลา.
จักร, จักร-(จัก, จักกฺระ-) น. อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมและมีแฉก ๆ โดยรอบ เช่น พระนารายณ์ทรงจักร, สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมอย่างล้อรถ เช่น จักรที่ใช้ขว้างในการกีฬา, สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลมมีฟันเฟืองหมุนด้วยพลังงานต่าง ๆ เช่น จักรนาฬิกา, เรียกเครื่องกลบางชนิด เช่น เครื่องจักร รถจักร, เรียกเครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน ว่า จักร หรือ จักรเย็บผ้า
จักรวาลเทือกเขาในนิยาย เป็นกำแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกั้นแสงสว่างกับความมืด, บริเวณโดยรอบของโลก, ทั่วโลก.
จันทร-, จันทร์(จันทฺระ-) ในกลอนบางทีอ่านเป็น [จันทอน, จัน] น. ดวงเดือน, เรียกเทวดาองค์หนึ่งในนิยายว่า พระจันทร์, ในตำราโหราศาสตร์เป็นชื่อดาวพระเคราะห์ที่ ๒
ช้างน้ำน. สัตว์ในนิยาย มีรูปร่างเหมือนช้าง มีงวงและงาคล้ายช้าง หางเป็นปลา.
ซ่อนเงื่อนก. ปิดบังเงื่อนไว้ไม่ให้เห็น, ปิดบังข้อสำคัญไว้, ปิดบังอย่างมีเงื่อนงำ, เช่น นวนิยายฆาตกรรมเรื่องนี้ ผู้เขียนซ่อนเงื่อนไว้ตอนต้นเรื่อง.
เด็ดดวงว. ดีเด่นทีเดียว เช่น สวยเด็ดดวง นิยายเรื่องนี้สำนวนเด็ดดวง.
ตัวละครน. ผู้มีบทบาทในวรรณกรรมประเภทละคร นวนิยาย เรื่องสั้น และเรื่องแต่งประเภทต่าง ๆ.
ทานพ(-นบ) น. อสูรจำพวกหนึ่งในนิยาย.
นาค ๑, นาค- ๑(นาก, นากคะ-) น. งูใหญ่มีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย.
นางฟ้าน. นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์.
เบื้อ ๒น. สัตว์ในนิยายเล่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายคน แต่ไม่มีสะบ้าหัวเข่า พูดไม่ได้, โดยปริยายเรียกผู้ที่นิ่งเฉยไม่พูดไม่จาเหมือนตัวเบื้อ ว่า เป็นเบื้อ เช่น นั่งเป็นเบื้อ.
ประโลมโลกว. เกี่ยวกับเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เช่น หนังสือประโลมโลก นิยายประโลมโลก.
มอม ๒น. เรียกรูปสัตว์ในนิยายที่มักสักตามร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นรูปสิงห์.
มักกะลีผลน. ชื่อต้นไม้ในนิยาย ว่ามีอยู่ที่ป่าหิมพานต์ ออกผลเป็นรูปหญิงสาวงดงามห้อยย้อยเป็นระย้า ผลเมื่อครบ ๗ วันก็เน่า, นารีผล ก็เรียก.
มังกร ๑น. สัตว์ในนิยายจีน รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน มีเขา
ราชสีห์สัตว์ในนิยาย ถือว่ามีความดุร้ายและมีกำลังมาก, สิงห์ ก็เรียก.
รามสูร(รามมะสูน) น. ชื่อยักษ์ตนหนึ่งตามเทพนิยายของอินเดีย เชื่อกันว่าเสียงฟ้าร้องเป็นเสียงรามสูรขว้างขวาน.
เรื่องสั้นน. บันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายนวนิยาย แต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้คิดเป็นต้น เช่น เรื่องสร้อยคอที่หาย ของประเสริฐอักษร เรื่องจับตาย ของมนัส จรรยงค์ เรื่องมอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ลูกทุ่งเรียกเหล้าเถื่อน ว่า เหล้าลูกทุ่ง, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น นิยายลูกทุ่ง ภาษาลูกทุ่ง.
ศรภะ(สะระพะ) น. สัตว์ในนิยาย ว่ากันว่ามี ๘ เท้า มีแรงมากกว่าช้างและสิงโต.
สนทนา(สนทะ-) ว. ที่คุยกัน, ที่ปรึกษาหารือกัน, ที่พูดจาโต้ตอบกัน, เช่น บทสนทนาในนวนิยาย บทสนทนาภาษาอังกฤษ.
สมจริงเหมือนจริงแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เช่น นวนิยายสมจริง เรื่องสมจริง.
สยองขวัญว. น่าหวาดกลัวจนขวัญหาย เช่น นวนิยายสยองขวัญ.
สรภะ(สะระ-) น. สัตว์ในนิยายว่ามี ๘ ขา มีกำลังยิ่งกว่าราชสีห์.
สะท้อน ๑ก. วกกลับ, ย้อนกลับ, เช่น แสงสะท้อน เสียงสะท้อน, โดยปริยายหมายความว่า แสดงให้เห็นภาพหรือลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นวนิยายสะท้อนภาพสังคม ละครสะท้อนชีวิตจริง.
สะเทือนอารมณ์ก. มีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบทำให้รู้สึกเศร้าหมอง เช่น นวนิยายสะเทือนอารมณ์ อ่านเรื่องเศร้าแล้วสะเทือนอารมณ์.
สาง ๒น. สัตว์ในนิยาย เข้าใจกันว่ามีรูปร่างอย่างเสือ.
สำนักพิมพ์น. สถานที่ดำเนินธุรกิจจัดพิมพ์และจำหน่ายตำราหรือหนังสือ สารคดี นวนิยาย เป็นต้น.
สำเริงก. รื่นเริง, ร่าเริง, เช่น นวนิยายให้ความสำเริงอารมณ์, มักใช้เข้าคู่กับคำ สำราญ เป็น สำเริงสำราญ หรือ สำราญสำเริง.
สิงห-, สิงห์(สิงหะ-) น. สัตว์ในนิยาย ถือว่ามีความดุร้ายและมีกำลังมาก, ราชสีห์ ก็เรียก
สีสันน. สีต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้าร้านนี้มีสีสันสดใสดี, เดิมใช้เข้าคู่กับ วรรณะ เป็น สีสันวรรณะ, โดยปริยายหมายความว่า มีชีวิตชีวา มีจุดเด่น หรือมีลักษณะเด่น เช่น เขาจัดงานเลี้ยงได้อย่างมีสีสัน นวนิยายเรื่องนี้เขียนได้อย่างมีสีสัน.
สุขนาฏกรรม(-นาดตะกำ) น. วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความสุขหรือสมหวัง เช่นเรื่องอิเหนา ศกุนตลา ชิงนาง ปริศนา, โดยปริยายหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่ลงท้ายด้วยความสุขหรือสมหวัง เช่น ชีวิตเธอเป็นเหมือนนวนิยายสุขนาฏกรรม แม้จะตกระกำลำบากในวัยเด็ก แต่แล้วก็ได้พบกับความสุขสมหวังในบั้นปลายชีวิต.
หงส-, หงส์ ๑(หงสะ-, หง) น. นกในนิยายถือว่าเป็นนกในตระกูลสูง มีเสียงไพเราะ เป็นพาหนะของพระพรหม
หัส, หัส-การรื่นเริง, ใช้เป็นส่วนหน้าของคำสมาส เช่น หัสดนตรี หัสนาฏกรรม หัสนิยาย.
เหรา ๒(เห-รา) น. สัตว์ในนิยายมีรูปครึ่งนาคครึ่งมังกร.
อรหัน(ออระ-) น. ชื่อสัตว์ในนิยาย มี ๒ เท้า มีปีกคล้ายนก หัวคล้ายหัวคน
อาทิตย-, อาทิตย์ดวงตะวัน (ชื่อเทวดาองค์หนึ่งในนิยาย), ในตำรานพเคราะห์นับเอาเป็นดาวพระเคราะห์ที่ ๑

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propaganda novelนวนิยายโฆษณาชวนเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
picaresque novelนวนิยายชีวิตเสเพล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychological novelนวนิยายจิตวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
penny dreadful; dime novelนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
problem novel; thesis novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
livre à clef; key novelนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
livre à clef; key novelนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
roman-fleuveนวนิยายชุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanceนิยายวีรคติ, นิยายโรมานซ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
regional novelนวนิยายภูมิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental novelนวนิยายเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sagaนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
saga novelนวนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
short novelนวนิยายสั้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-novelนวนิยายปฏิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
metrical romanceนิยายวีรคติร้อยกรอง, นิยายโรมานซ์ ร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
medieval romanceนิยายวีรคติสมัยกลาง, นิยายโรมานซ์ สมัยกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional novelนวนิยายสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
documentary novelนวนิยายอิงเอกสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dime novel; penny dreadfulนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gothic novelนวนิยายกอทิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fairy taleเทพนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epistolary novelนวนิยายจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis novel; problem novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
time novelนวนิยายกาลเวลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
key novel; livre à clefนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical novelนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nouveau romanนวนิยายแนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novelนวนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novel of the soilนวนิยายลูกทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveletteเรื่องสั้น [ฝรั่งเศส], นวนิยายขนาดสั้น [อังกฤษ] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novellaนวนิยายขนาดสั้น [อิตาลี] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-made novelนวนิยายครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairly taleเทพนิยาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Novelนวนิยาย
นวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719

องค์ประกอบของนวนิยาย

1 โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นเหตุผลต่อกัน โดยมีความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการต่อสู้ทำให้เรื่องดำเนินไปอย่างน่าสนใจและ ติดตาม

2 ตัวละคร (Character) คือผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง หรือเป็นผู้แสดง พฤติกรรมต่าง ๆ ในเรื่อง ตัวละครนี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของนวนิยาย เพราะถ้าไม่มีตัวละครแล้ว เรื่องราวต่าง ๆ ในนวนิยายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้

3 บทสนทนา (Dialogue) คือ การสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครในนวนิยาย เป็นส่วนที่ทำให้นวนิยายมีลักษณะคล้ายความจริงมากที่สุด

4 ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดที่ไหน ที่นั้นมีลักษณะอย่างไร

5 ความคิดเห็นของผู้แต่ง (Point of View) คือ ความคิดเห็น ทัศนะ หรือปรัชญา ของผู้เขียน ซึ่งสอดแทรกอยู่ในพฤติกรรมของตัวละคร หรือ คำพูดของตัวละคร

6 ทำนองแต่ง (Style) คือแบบแผนและลักษณะท่วงทำนองในการแต่ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้ประพันธ์

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_n.aspx [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Science fictionนวนิยายวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
American fictionนวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
Arthurian romancesนิยายรักในรัชสมัยกษัตริย์อาร์เธอร์ [TU Subject Heading]
Autobiographical fictionนวนิยายอัตชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Chinese fictionนวนิยายจีน [TU Subject Heading]
Christian fiction, Englishนวนิยายคริสตศาสนาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Fairy poetryกวีนิพนธ์เทพนิยาย [TU Subject Heading]
Fairy poetry, Thaiกวีนิพนธ์เทพนิยายไทย [TU Subject Heading]
Fairy talesเทพนิยายสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Fantasy fiction, Englishนวนิยายแฟนตาซีอังกฤษ [TU Subject Heading]
Fantasy fiction, Frenchนวนิยายแฟนตาซีฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Fictionนวนิยาย [TU Subject Heading]
French fictionนวนิยายฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
German fictionนวนิยายเยอรมัน [TU Subject Heading]
Historical fiction, Thaiนวนิยายประวัติศาสตร์ไทย [TU Subject Heading]
Holmes, Sherlock (Fictitious character)โฮลมส์ , เชอร์ล็อก (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Juvenile fictionนวนิยายสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Martial arts fictionนวนิยายศิลปะการต่อสู้ [TU Subject Heading]
Martial arts fiction, Chineseนวนิยายศิลปะการต่อสู้จีน [TU Subject Heading]
Novelistsนักประพันธ์นวนิยาย [TU Subject Heading]
Novelists, Americanนักประพันธ์นวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
Novelists, Frenchนักประพันธ์นวนิยายฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Political fictionนวนิยายการเมือง [TU Subject Heading]
Political fiction, Thaiนวนิยายการเมืองไทย [TU Subject Heading]
Potter, Harry (Fictitious character)พอตเตอร์, แฮร์รี (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Romancesนิยายรัก [TU Subject Heading]
Science fictionนวนิยายวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Science fiction filmsภาพยนตร์นวนิยายวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Snoopy (Fictitious Character)สนูปปี้ (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Thai fictionนวนิยายไทย [TU Subject Heading]
Winnie-the-Pooh (Fictitious character)วินนี่ เดอะ พูห์ (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Fairy taleเทพนิยาย
เทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ Rebecca (1940)
But they went through this fiction every day.นิยายนี้ทุกวัน The Old Man and the Sea (1958)
He didn't know whether yesterday's paper was a fiction too.กระดาษเมื่อวานนี้เป็นนิยาย ด้วย แต่ชายชรา The Old Man and the Sea (1958)
My first novel.นวนิยายเรื่องแรกของฉัน I Spit on Your Grave (1978)
In those days, just as in fairy-tales, at someone's doorstep, out of a cradle or a laundry basket, a baby used to cry.ในสมัยนั้นเช่นเ- ดียวกับในเทพนิยาย, ที่บันไดหน้าอกของใครบางคนจากอู่ หรือตะกร้าซักผ้าเด็กเคยร้องไห้ Idemo dalje (1982)
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life.เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's considered by many critics to be the classic novel about the 1960s.นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้มัน... เป็นนวนิยายดีเด่นเกี่ยวกับปี 1960 Field of Dreams (1989)
He's widely regarded as the finest satirist of his time.และเขาถูกยกย่องให้เป็นผู้เขียน นิยายเสียดสีได้เก่งที่สุดในยุคนั้น Field of Dreams (1989)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
A Russian friend of mine has written an important novel.เพื่อนรัสเซียของฉันได้เขียนนวนิยายที่สำคัญ The Russia House (1990)
In spite of glasnost, my friend's novel cannot yet be published... in the Soviet Union.ทั้งๆที่มีการ glasnost นวนิยายของเพื่อนของฉันยังไม่สามารถนำมาเผยแพร่ ... ในสหภาพโซเวียต The Russia House (1990)
On fiction we will use our own and take another 5% royalty. How's that?นิยายเราจะใช้ของเราเองและใช้เวลาอีกค่าภาคหลวง 5% วิธีที่? The Russia House (1990)
Matvey is crazy for detective fiction.Matvey บ้านิยายนักสืบ The Russia House (1990)
What Russian novel, embracing more than 500 characters is set in the Napoleonic Wars?สิ่งที่รัสเซียนวนิยายกอดมากกว่า 500 ตัวอักษร ... ... ตั้งอยู่ในโปเลียน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
This fairy tale's gone far enough, huh?ให้เทพนิยายเรื่องนี้ พอได้หรือยัง Mannequin: On the Move (1991)
Is it a novel?นิยายหรือเปล่าคะ? Basic Instinct (1992)
No, but there was a novelist in it.ไม่ใช่ครับ แต่มีนักเขียนนิยายอยู่ในนี้ด้วย Basic Instinct (1992)
People die in my novels.ผู้คนตายในนิยายของฉัน Basic Instinct (1992)
She's doing research for a novel about an eminent psychoanalyst.เธอกำลังทำวิจัยในนวนิยายเกี่ยวกับ นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง Basic Instinct (1992)
My new novel.นิยายเรื่องใหม่ของฉัน Basic Instinct (1992)
No, I read your book.ไม่ ผมอ่านนิยายคุณ Basic Instinct (1992)
It's just a story, doctor. Or maybe I really am omnipotent.มันเป็นแค่นิยาย คุณหมอ หรือ บางที ฉันเป็นผู้มีอำนาจจริงๆ Basic Instinct (1992)
A novelist.เป็นนักเขียนนวนิยาย Basic Instinct (1992)
Is the beautiful blond novelist a serial killer?ใช่นักเขียนนวนิยายผมบลอนด์สาวสวย คนนั้นรึเปล่าที่เป็นฆาตกรต่อเนื่อง? Basic Instinct (1992)
You see, the novelist never really killed anybody.คุณเห็นไหมว่า นักเขียนนวนิยาย ไม่เคยได้ฆ่าใคร Basic Instinct (1992)
But prison is no fairy-tale world.แต่คุกที่ไม่มีในโลกเทพนิยาย The Shawshank Redemption (1994)
Fiction, adventure.นิยายผจญภัย The Shawshank Redemption (1994)
Now, is that a perfect myth or not?นั่นเป็นนิยายปรัมปราหรือเปล่า Don Juan DeMarco (1994)
Police believe the riots began... because the stores could not meet the demand... for advance orders of Sutter Cane's latest novel...ตำรวจเชื่อว่าความโกลาหลเกิดขึ้น เพราะร้านหนังสือไม่สามารถสนองความต้องการ ในการสั่งจองล่วงหน้า นิยายเรื่องล่าสุดของ ซัทเตอร์ เคน In the Mouth of Madness (1994)
When does fiction become religion?นิยายเรื่องนี้เป็นลัทธิตั้งแต่เมื่อไหร่ In the Mouth of Madness (1994)
Isn't he the guy that writes that horror crap?ผู้ชายที่เขียนนิยายสยองขวัญน่ะเหรอ In the Mouth of Madness (1994)
Cane's writing has been known to have an effect... on his less stable readers.นิยายของเคนได้รับความนิยมอย่างมาก จึงมีอิทธิพลต่อผู้อ่านด้วย In the Mouth of Madness (1994)
He became convinced his writing was real, not fiction.เขาเริ่มเชื่อว่างานของเขาเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่นิยาย In the Mouth of Madness (1994)
Police continue to describe barely coherent witnesses... all reporting having read... horror novelist Sutter Cane's latest novel...ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่าพยาน เห็นผู้อ่านทุกคนที่ได้อ่าน นิยายสยองขวัญเล่มล่าสุดของซัทเตอร์ เคนที่มีชื่อว่า In the Mouth of Madness (1994)
Pulp horror novels. They're all pretty familiar.คล้ายๆกับนิยายสยองขวัญทั่วๆไป In the Mouth of Madness (1994)
We're talking about fiction. It's different, you know.เรากำลังพูดถึงนิยาย มันต่างกันนะครับผม In the Mouth of Madness (1994)
But regardless of what you saw, regardless of what you think... we are not living inside a Sutter Cane story.แต่สิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่น่ะ เราไม่ได้อยู่ในเมืองตามนิยายของซัทเตอร์ เคนนะคุณ In the Mouth of Madness (1994)
What if Cane's work isn't fiction?ถ้าเรื่องของเคนไม่ได้เป็นแค่นิยายล่ะ In the Mouth of Madness (1994)
It's fiction, Styles, fiction.มันเป็นแค่นิยายนะ สไตลส์ นิยาย In the Mouth of Madness (1994)
We need to read the new book to find the way out.เราต้องอ่านนิยายเล่มใหม่เพื่อหาทางแก้ไข In the Mouth of Madness (1994)
We are not living in a Sutter Cane story!เราไม่ได้อยู่ในนิยายของซัทเตอร์ เคนนะโว้ย In the Mouth of Madness (1994)
More people believe in my work than believe in the Bible.มีคนเชื่อนิยายผมมากกว่าเชื่อในไบเบิ้ลซะอีก In the Mouth of Madness (1994)
I'm not a piece of fiction.ฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งในนิยาย In the Mouth of Madness (1994)
God's not supposed to be a hack horror writer.พระเจ้าไม่ใช่นักเขียนนิยายสยองขวัญชั้นเลวหรอก In the Mouth of Madness (1994)
He thinks he's fiction... and that Sutter Cane's causing the epidemic.เขาคิดว่าตัวเขาเป็นนิยาย แล้วซัทเตอร์ เคนก็เป็นสาเหตุของโรคระบาด In the Mouth of Madness (1994)
This is not a Sutter Cane story! This is not reality!นี่มันไม่ใช่นิยายของซัทเตอร์ เคนนะโว้ย นี่มันไม่ใช่เรื่องจริง In the Mouth of Madness (1994)
Not long ago, this was science fiction.ร่างกายครึ่งหุ่น, เมื่อก่อนทั้งหมดนี้ มันเป็นแค่นิยายวิทยาศาสตร์ Ghost in the Shell (1995)
This is a complex number, full of mythic themes.นี้เป็นตัวเลขที่ซับซ้อนเต็มรูปแบบของรูปแบบเทพนิยาย The Birdcage (1996)
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์ Contact (1997)
Science fiction.นิยายวิทยาศาสตร์ Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
คตินิยาย[n.] (khati niyāi) EN: allegory ; parable ; fable   FR: allégorie [f] ; parabole [f]
นวนิยาย[n.] (nawaniyāi) EN: novel ; fiction ; story   FR: roman [m] ; nouvelle [f] ; fiction [f] ; bouquin [m] (fam.)
นวนิยายเรื่องสั้น [n.] (nawaniyāi reūang san) EN: short story   FR: nouvelle [f] ; opuscule [m] ; recueil [m]
นวนิยายเรื่องยาว[n.] (nawaniyāi reūang yāo) EN: novel   FR: roman [m] ; roman-fleuve [m] ; somme [f]
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable   FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (niyāi ing prawattisāt) EN: story based on history ; historical novel   FR: roman historique [m]
นิยายขบขัน[n. exp.] (niyāi khopkhan) EN: comical story   
นิยายปรัมปรา[n. exp.] (niyāi paramparā) EN: legend   
นิยายสมมติ[n. exp.] (niyāi sommot) FR: mythologie [f]
เทพนิยาย[n.] (thēpniyāi) EN: myth ; fairy tale   FR: mythe [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
novel(n) นิยาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์, See also: ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์, Syn. plot, development
Aladdin[N] อาละดิน, See also: ตัวละครในนวนิยายอาหรับราตรีผู้เป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่าง
centaur[N] มนุษย์ในเทพนิยายกรีกที่มีครึ่งบนเป็นคนส่วนครึ่งล่างเป็นม้า
chiller[N] หนังหรือนวนิยายที่มีแนวเรื่องน่ากลัว
daemon[N] ครึ่งมนุษย์ครึ่งพระเจ้า (ในนิยายกรีกโบราณ)
faerie[N] ดินแดนในเทพนิยาย, See also: ดินแดนเนรมิตในนิทาน, Syn. fairyland, faery, wonderland
fairy tale[N] เทพนิยาย, Syn. fairy story, folk tale
fiction[N] บันเทิงคดี, See also: นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก, Syn. fable, story, fairy tale
fictionalize[VT] ทำให้เป็นนวนิยาย, Syn. fantasize, idealize
fictionist[N] นักแต่งนวนิยาย, Syn. novelist
fictive[ADJ] ซึ่งเป็นจินตนาการ, See also: เกี่ยวกับนวนิยาย, ซึ่งเป็นเรื่องสร้างขึ้น, ซึ่งไม่เป็นจริง, Syn. imaginative, originative, Ant. imitative, unproductive
Gorgon[N] นางกอร์กอนในเทพนิยายกรีกที่มีผมเป็นงู
griffin[N] สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)
griffon[N] สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)
gryphon[N] สัตว์ในเทพนิยายมีหัวและปีกเป็นอินทรี และตัวเป็นสิงโต
Harpy[N] สัตว์ประหลาดในนวนิยายที่มีหัวและลำตัวเป็นผู้หญิง แต่มีหาง ขาและกรงเล็บเหมือนนก
Hercules[N] วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล, See also: ชื่อกลุ่มดาว
Macaulay[N] นักเขียนนวนิยายอังกฤษ
Madame Bovary[N] ตัวละครในนิยายของ Flaubert
Midas[N] กษัตริย์ในนิยายกรีก
Myrmidon[N] กษัตริย์ในเทพนิยายกรีก
mythic[ADJ] ซึ่งเป็นเทพนิยายโบราณ, Syn. mythological, fictitous
mythically[ADV] ทางตำนาน, See also: ทางเทพนิยาย
mythologic[ADJ] เกี่ยวกับตำนาน, See also: เกี่ยวกับเทพนิยาย
naiad[N] เทพธิดาแห่งแม่น้ำหรือทะเลสาปในเทพนิยายกรีก, Syn. nymph, sprite
Neptune[N] เทพเจ้าแห่งทะเล (นิยายโรมัน), See also: เทพเนปจูน
novel[N] นวนิยาย, See also: นิยาย, หนังสืออ่านเล่น
novelist[N] นักแต่งนวนิยาย, See also: นักเขียนนิยาย, คนเขียนนิยาย, Syn. fictionist
novelistic[ADJ] ซึ่งใช้ในนวนิยาย (คำทางการ)
novelize[VT] ทำให้เป็นนวนิยาย
novella[N] นวนิยายสั้นๆ
nymph[N] นางไม้ (ซึ่งสิงสถิตย์อยู่ตามริมแม่น้ำ ต้นไม้ ภูเขา ในเทพนิยายโบราณ), Syn. nature goddess, sprite
Odin[N] เทพเจ้าโอดิน (ในเทพนิยายของนอรเวย์)
Odysseus[N] วีรบุรุษในเทพนิยายกรีก, Syn. Ulysses
Orion[N] ยักษ์ในเทพนิยายกรีก
Orpheus[N] นักดนตรีและกวีในนิยายกรีกที่ตามหาเมียในนรกแต่พากลับไม่ได้
Ovid[N] กวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
Ovidian[ADJ] เกี่ยวกับกวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
Pegasus[N] ม้ามีปีกและบินได้เกิดจากร่างของ Medusa (นิยายกรีกโบราณ), Syn. winged horse
penny dreadful[N] นิยายถูกๆ
phenix[N] นกขนาดใหญ่ที่สวยงามในเทพนิยายซึ่งมีอายุถึง 500 ปี, See also: นกฟินิกซ์, Syn. phoenix
phoenix[N] นกฟินิกซ์, See also: นกอมตะ, นกเทพนิยายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพมาใหม่, Syn. phenix
ragnarok[N] การทำสงครามทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าและปีศาจในเทพนิยายนอซหรือนอร์เวย์, Syn. Twilight of the Gods
Rinbinson Crusoe[N] โรบินสัน ครูโซ ตัวละครเอกในนวนิยายของ Daniel Defoe
romance[N] เรื่องรักใคร่, See also: นวนิยายรักใคร่, Syn. amour, love story
science fiction[N] นวนิยายวิทยาศาสตร์, Syn. scifi
sci-fi[N] นวนิยายวิทยาศาสตร์ (คำไม่เป็นทางการของ science fiction)
Scylla[N] ปีศาจทะเล (เทพนิยายกรีกโบราณ)
sea horse[N] สัตว์ในนิยายหัวเป็นม้าตัวเป็นปลา (เทพนิยายกรีกโบราณ)
sphinx[N] รูปปั้นสัตว์ประหลาดในนิยายกรีก ลำตัวเป็นสิงโตแต่มีหัวเป็นคน, See also: สฟิงซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesop(อี' ซอพ) นักเขียนนวนิยายของกรีก. -Aesopian, Aesopic adj.
afreet(แอฟ' รีท , อะฟรีท') n. ปีศาจร้ายในนิยายอาหรับ (monster, afrit)
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
androsphinx(แอน' โดรสฟิงคซฺ) n., (pl. -sphinxes, sphinges) ตัวสัตว์ประหลาดในนวนิยายกรีก (sphinx) ที่มีหัวเป็นคน
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
ask(อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S...
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
calypso(คะลิพ'โซ) n. จังหวะคาลิพโซ,นางฟ้าในนวนิยาย
centaur(เซน'ทอ) n. สัตว์ในนวนิยายที่มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นม้า
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
fairy talen. เทพนิยาย,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
fictionistn. นักเขียนนวนิยาย
gnome(โนม) n. มนุษย์แคระที่อยู่ใต้ดิน (ในนวนิยาย) ,ปู่โสม,คำพังเพย,สุภาษิต,คติพจน์, See also: gnomic adj. gnomist n. gnomish adj.
gnosis(โน'ซิส) n. ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหรือเทพนิยาย, See also: gnostic adj.
hippogriff(ฮิพ'พะกรีฟ) n. สัตว์ประหลาด (ในนิยาย) ที่คล้ายตัว griffin ที่มีร่างและ ส่วนหลังเป็นม้า., Syn. hippogryph
hurcules(เฮอ'คิวลิส) n. วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล,ชื่อกลุ่มดาว
lore(ลอร์) n. ความรู้,เรื่องเก่า ๆ ,นิยายที่เล่าลือกันมา,ตำนาน,การสั่งสอน,กระบวนการสอน,บทเรียน
marchen(เมอ'คัน) n. เทพนิยาย,ตำนาน
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
myth(มิธ) n. เรื่องอภินิหารที่เป็นนิยายหรือตำนานที่เล่าต่อ ๆ กันมา, Syn. story,legend,folk,tale
novel(นอฟ'เวิล) n. นวนิยาย,กฎหมายเพิ่มเติม
novelist(นอฟ'วะลิสท.) n. ผู้แต่งนวนิยาย
odysseus(โอดิส'เซียส) n. วีรบุรุษในสงคราม Trojan War (เทพนิยายกรีกโบราณ)
ogre(โอ'เกอะ) n. ยักษ์กินคนในเทพนิยาย
open sesamen. วิธีการยอมเยี่ยมที่ได้ผล,คาถาที่ใช้เปิดประตูถ้ำโจรในนิยายอาหรับเรื่องAli Baba
parable(แพร'ระเบิล) n. นิยายเปรียบเทียบ,สุภาษิต
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
psyche(ไซ'คี) n. จิตใจ,วิญญาณ,Psyche เทพธิดางามในเทพนิยายกรีกโบราณที่รักกับกามเทพ (Cupid) vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก., Syn. human soul
rama(รา'มะ) n. (เทพนิยายฮินดู) เทพเจ้าทั้ง3 (Vishnu,Balarama,Ramachandra) ,พระราม
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ,นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม ,การเล่าอย่างยืดยาว
science fictionn. นวนิยายวิทยาศาสตร์
scylla(ซิล'ละ) n. (เทพนิยายกรีกโบราณ) เทพธิดาทะเลที่แปลงร่างเป็นปีศาจทะเล -Phr. (between Scylla and Charybbdisระหว่างโขดหินกับปีศาจ,หนีเสือปะจระเข้)
shaw(ชอ) n. George Bernard (ค.ศ.1856-1950) นักแต่งบทละครและนวนิยายชาวไอริช
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์,เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place,condition
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก
tale(เทล) n. นิทาน,นิยาย,คำเล่าลือ,เรื่องโกหก,คำนินทา,จำนวนทั้งหมด
tom thumbn. ชื่อมนุษย์แคระในนิยายเด็ก,คนแคระ,คนที่มีร่างเล็กมาก
trilogy(ทริล'ละจี) n. ละครหรือนวนิยายสามเรื่อง (ต่อเนื่องกัน) ,ดนตรีสามตอน (ต่อเนื่องกัน)
triton(ไทร'เทิน) n. (เทพนิยายกรีกโบราณ) บุตรของเทพเจ้า Poseidon และ Amphitrite
trojan warn. (นิยายกรีกโบราณ) สงครามสิบปีระหว่างทหารกรีกกับทหารกรุงทรอยภายใต้การนำทัพของAgamemnon
unicorn(ยู'นิคอร์น) n. สัตว์เทพนิยายมีลักษณะเหมือนม้าแต่มีเขาเดียวที่กลางหน้าผาก, (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) วัวป่าหรือแรด

English-Thai: Nontri Dictionary
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
fable(vi,vt) เล่านิทาน,เล่านิยาย,พูดโกหก,พูดเท็จ,ปั้นน้ำเป็นตัว,แต่งเรื่องขึ้น
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก
griffin(n) สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย
lore(n) ความรู้,เรื่องเก่า,นิทาน,นิยาย,เรื่องเล่า,ตำนาน,บทเรียน
myth(n) นิยายโบราณ,เทพนิยาย,เรื่องอภินิหาร,ตำนาน
mythical(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ที่เป็นตำนาน,เป็นเรื่องจินตนาการ
mythological(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ซึ่งแต่งขึ้นเอง,เป็นเรื่องจินตนาการ
mythology(n) นิยายโบราณ,เทพปกรณัม
novel(n) นวนิยาย
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
parable(n) นิยายเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย
phenix(n) นกในเทพนิยาย
phoenix(n) นกในเทพนิยาย
saga(n) นิยายเกี่ยวกับวีรชน
story(n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cliff-hanger (n adj ) cliff-hanger (n) นวนิยายเป็นตอน ๆ ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู หรือ เหตุการณ์ หรือการแข่งขันที่ตื่นเต้นตรึงใจคนดู syn. clifhanger , cliff-hanging, cliffhanging (adj) exciting: you don't know what will happen next. a) Acliffanger is a situation or part of a play or film that is very exciting or frightening because you are left for a long time not knowing what will happen next. b) The election is likely to be a cliff-hanger. c) Cliffhanger ending to keep you in suspense.
See also: S. exciting,
elf[เอลฟ] (n ) เอลฟ์ ชนในเทพนิยายนอร์สและยุโรปตะวันตก มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
See also: R. dwarf
elf[เอลฟฺ] (n ) เอลฟ์ ตัวละครในนิยายแฟนตาซีหรือเกมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงโปร่งและงดงามกว่า ผิวและเรือนผมสีอ่อน ใช้ชีวิตได้ยาวนานเป็นพันๆปีจนเหมือนเป็นอมตะ มักสร้างอาณาจักรอยู่ในป่าเขา โดยมากมีเวทมนตร์
See also: S. elven, R. dwarf
Jackalope (n name ) ชื่อสัตว์ในเทพนิยาย รูปร่างเหมือนกระต่ายแต่มีเขา มีลักษณะที่เป็นส่วนผสมของ กระต่าย, ละมั่ง, กวาง, แพะ ในตำนานบอกว่า มีความสามารถทำเสียงเลียนแบบส่งต่างๆ ได้รวมถึงเสียงคน ปกติเป็นสัตว์ที่ขี้อายแต่ถ้าไปยุ่งกับมันก็อาจจะอันตรายได้ เพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Jackalope
lamia[เล'มี] (n ) สัตว์ในเทพนิยาย มีหัวเป็นผู้หญิงมีตัวเป็นงู, ผีดูดเลือดมนุษย์, ปีศาจผู้หญิง
Oiligo (uniq) ลักษณะของเผ่าพันธ์ Orc ในตำนานเทพนิยายโบราณ Pond-tai chan คือชื่อที่แท้จริง
See also: S. Orgy,
troll[โทรล] (n ) สัตว์ประหลาดในเทพนิยายของยุโรปเหนือ รูปร่างคล้ายคนแต่ตัวใหญ่กว่ามาก อาศัยอยู่ในถ้ำ ว่ากันว่า ถ้าถูกแสงแดดจะกลายเป็นหิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
小説[しょうせつ, shousetsu] (n) นิยาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chocobo[โจโคโบะ, ] (n) นกพันธุ์ขนาดใหญ่ในเทพนิยายกรีก โบร๊านโบราณ ! ลักษณะคล้ายกับนกกระจอกเทศแต่คอสั้นและหัวใหญ่ทั่วไปมักมีสีเหลือง นิสัยขี้กลัว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง นกชนิดนี้เป็นสัตว์สังคม
フィックション[fikkushon] (n ) นวนิยาย, เรื่องเพ้อฝัน, เรื่องที่แต่งขึ้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
神話[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth

German-Thai: Longdo Dictionary
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top