ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทุบ*

   
242 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทุบ, -ทุบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุบ[V] pound, See also: smash, beat, thump, pommel, batter, maul, Syn. ตี, กระแทก
ทุบตี[V] beat, See also: struck, hit, Syn. ทำร้าย, ตบตี, Thai definition: ทำร้ายร่างกาย
เพทุบาย[V] trick, Syn. เพโทบาย, ทำเล่ห์กล, ทำอุบาย, Example: จำเลยเพทุบายว่าตนเป็นบ้าจะได้ไม่ต้องรับโทษ
เภทุบาย[N] trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กำปั้นทุบดิน[ADV] indistinctively, Ant. แจงสี่เบี้ย, Example: ถ้าจะตอบอย่างกำปั้นทุบดิน เราหลับก็เพราะเราง่วง, Thai definition: พูดอย่างกว้างๆ , มีนัยว่าพูดไปอย่างไรๆ ก็ไม่ผิด แต่ไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดกับผู้ฟัง, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำปั้นทุบดินน. ลักษณะการตอบที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ผู้ถามต้องการรู้ เช่น ฉันถามว่า “ทำไมนาฬิกาไม่เดิน” เขาตอบแบบกำปั้นทุบดินว่า “เพราะมันตายน่ะซิ”.
เจ้าเล่ห์เพทุบายว. มีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายมาก.
ทุบก. ใช้ของแข็งเช่นค้อนหรือสิ่งที่มีลักษณะกลม ๆ เป็นต้นตีลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้แตก เช่น ทุบมะพร้าว ทุบอิฐ ทุบหิน หรือเพื่อให้นุ่มให้แหลก เช่น ทุบเนื้อวัว ทุบเนื้อหมู หรือเพื่อให้ตาย เช่น ทุบหัวปลา, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เอากำปั้นทุบหลัง เอามือทุบโต๊ะ.
ทุบตีก. ทำร้ายร่างกายด้วยการทุบ ตี เตะ ต่อย เป็นต้น.
ทุบหม้อข้าวก. ตัดอาชีพ, ทำลายหนทางทำมาหากิน.
ทุบทูน. เครื่องบังตัวป้องกันอาวุธอย่างหนึ่ง ใช้ไม้ไผ่สานขัดกันเป็นผืนย่อม ๆ คล้ายฝาขัดแตะ ยกย้ายได้.
เพทุบาย, เพโทบายก. ทำเล่ห์กล, ทำอุบาย.
เภทุบายน. อุบายที่ทำให้เขาแตกกัน, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย.
เภทุบายดู เภท.
เสาทุบเปลือกน. เสาไม้เนื้ออ่อนลำขนาดย่อม ซึ่งทุบแล้วลอกเอาเปลือกออก แต่ไม่ได้ถากแต่ง ใช้ทำเสาเข็ม เสารั้ว เป็นต้น.
อีทุก, อีทุบดู ค้าว.
กระโดนน. ชื่อไม้ต้นชนิด Careya sphaerica Roxb. ในวงศ์ Lecythidaceae ชอบขึ้นในป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้น ดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากเป็นพู่คล้ายดอกชมพู่ ขาว หอม ดอกบานเต็มที่กว้าง ๕-๘ เซนติเมตร ผลค่อนข้างกลม ใบอ่อนใช้เป็นผัก เปลือกใช้เบื่อปลาหรือทุบเป็นแผ่นปูหลังช้าง, โดน จิก ปุย ปุยกระโดน ปุยขาว หรือ ผ้าฮาด ก็เรียก.
กล้อง ๒ทุบ, บุ, ตีแผ่เป็นแผ่น.
กำปั้นน. มือที่กำเข้าให้แน่นเพื่อจะทุบเป็นต้น.
ข้อนก. ตี, ทุบ, ค่อน ก็ใช้.
เข่นก. ทุบหรือตีอย่างแรงเพื่อให้แบนเป็นต้น เช่น เข่นมีด.
ค่อน ๓ตี, ทุบ, ข้อน ก็ใช้.
ค้อน ๑น. ชื่อเครื่องมือที่มีหัวและด้าม สำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ, ลักษณนามว่า เต้า หรือ อัน
ค้าวน. ชื่อปลานํ้าจืดในวงศ์ Siluridae ไม่มีเกล็ด รูปร่างคล้ายปลาคางเบือนซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่มีขนาดใหญ่กว่า คือ ยาวได้ถึง ๒ เมตร หัวแหลม ปากกว้าง ฟันแหลมคม ครีบหลังตั้งเด่น ตัวยาวเรียวไปทางหาง แบนข้าง ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ ค้าวขาว [ Wallago attu (Bloch)] และ ค้าวดำ คูน ทุก อีชุก อีทุก หรือ อีทุบ ( W. micropogon Vailant) ซึ่งมีหนวดยาวกว่าชนิดแรก ลำตัวและครีบสีดำคล้ำ, ทั้ง ๒ ชนิด เค้า ก็เรียก.
เคาะก. ใช้อวัยวะมีมือเป็นต้นกระทบเบา ๆ เช่น เคาะจังหวะ เคาะบุหรี่, ใช้มือหรือวัตถุงอ ๆ ตีหรือทุบให้เกิดเสียงเป็นต้น เช่น เคาะประตู เคาะระฆัง เคาะตัวถังรถ
เงื้อก. ยกมือขึ้นทำท่าจะทุบจะตี ในคำว่า เงื้อมือ, อาการที่มือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นทำท่าจะตีหรือฟันเป็นต้น เช่น เงื้อไม้ เงื้อมีด.
เจ็บรู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตีหรือเป็นแผลเป็นต้น.
เดียง ๒ก. ตีลง, ทุบลง, ฟาดลง, เช่น ถ้ามันโกรธกูจะกรูเข้าคร่า ถ้ามันด่ากูจะดื้อเข้าเดียง ถ้ามันเถียงกูจะถูเข้าถอง (ม. ร่ายยาว ชูชก).
ต่อยก. ชก เช่น ต่อยปาก, เอาของแข็งหรือของหนักตีหรือทุบให้ลิ ให้แตก ให้หลุดออก เช่น ต่อยหิน ต่อยมะพร้าว
ตะลุมพุก ๑ไม้ท่อนขนาดเล็กที่มีด้ามสั้น ตัวสั้น สำหรับทุบผ้าให้เรียบ, กระลุมพุก ก็ใช้.
ตุ้บ, ตุ้บ ๆว. เสียงดังอย่างของหนัก ๆ หล่น หรือเสียงทุบด้วยกำปั้น.
ตุ้บตั้บว. เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงทุบกัน.
ตุ้บตั้บน. เรียกขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยถั่วลิสงกวนกับนํ้าตาลแล้วทุบให้ละเอียดและเกาะกันแน่น ตัดเป็นชิ้น ๆ ว่า ขนมตุ้บตั้บ.
ตุ๊ยก. เอาหมัดกระแทกพุงเป็นต้น. (จ. ตุ๊ย ว่า ทุบ, ตี).
เต๊กก. ทุบลง, กดลงไม่ให้เผยอขึ้นได้, เช่น ค้อนเหล็กเต๊กลง (สมุทรโฆษ).
ทุ้ง ๒ก. กระทุ้ง เช่น ชอบแต่ทุบถองทุ้งให้กุ้งกิน (มณีพิชัย).
ทุปปัญญา(ทุบ-) น. ปัญญาทราม, ปัญญาทึบ.
ทุพพรรณ(ทุบ-) ว. มีสีไม่งาม, มีผิวไม่งาม.
ทุพพล(ทุบพน) ว. มีกำลังน้อย, อ่อนแอ, ท้อแท้, ทุรพล ก็ว่า.
ทุพพลภาพ(ทุบพนละพาบ) ว. หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปรกติได้.
ทุพภาษิต(ทุบพาสิด) น. ชื่ออาบัติจำพวกหนึ่งในอาบัติทั้ง ๗ จัดไว้ในพวกลหุกาบัติคืออาบัติเบาที่เปรียบด้วยลหุโทษ.
ทุพภิกขภัย(ทุบพิกขะไพ) น. ภัยอันเกิดจากข้าวยากหมากแพงหรือการขาดแคลนอาหารในบ้านเมือง.
ทุพภิกขันดร, ทุพภิกขันดรกัป(ทุบพิกขันดอน, ทุบพิกขันดะระกับ) น. ระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าเป็นตอนที่ขาดแคลนอาหาร เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีโลภะหนา. (ป.). (ดู อันตรกัป ประกอบ).
ทุพภิกษา(ทุบพิก-) น. การอัตคัดเสบียง, ทุรภิกษ์ ก็ว่า.
เทง, เท้ง ๑ก. ทุบ, เคาะ, เช่น อันว่าพระมหาสัตว์ก็ถามเพื่อว่าดึกดื่น ตื่นนอนใครแลมาเทงทรวารพระกุฎีกูดังนี้ (ม. คำหลวง กุมาร), ตระบัดก็ให้เท้ง กระทุ่มเภรียครืนเครง กึกก้องบันลือเลวง (อนิรุทธ์).
บอบว. อ่อนเปลี้ยหรือหมดแรงเพราะถูกทุบตีอย่างรุนแรง หรือเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือออกกำลังมากเกินไปเป็นต้น.
บ้อมก. ทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตี.
บุบก. ทุบ ตำ หรือเคี้ยวเบา ๆ พอให้เป็นรอยหรือแตก
เบาะ ๆว. อาการที่ตี ฟัน หรือทุบเป็นต้นแต่เบา ๆ เช่น ตีเบาะ ๆ, อย่างน้อย เช่น กระเป๋ายี่ห้อนี้เบาะ ๆ ก็เหยียบหมื่น.
โผละ(โผฺละ) ว. เสียงดังอย่างเสียงทุบมะพร้าวให้แตก.
พราด, พราด ๆอาการที่ดิ้นบิดตัวไปมา เช่น เด็กดิ้นพราด ปลาช่อนถูกทุบหัวดิ้นพราด ๆ.
พะเนินน. ค้อนขนาดใหญ่สำหรับตีเหล็กหรือทุบหิน เป็นต้น
พุทธุปบาทกาล(พุดทุบบาดทะกาน) น. ช่วงเวลาที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก.
โพละ(โพฺละ) ว. เสียงอย่างเสียงทุบหม้อดินแตกเป็นต้น.
ไม้สีฟันน. ไม้ที่ทุบปลายแล้วใช้สีฟันแทนแปรงสีฟัน โดยมากจะเป็นกิ่งข่อยหรือกิ่งไม้สีฟันคนทา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blacksmith weldingการเชื่อมทุบด้วยมือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge welding; fire weldingการเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge welding flux plateแผ่นฟลักซ์งานเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fire welding; forge weldingการเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hammer weldingการเชื่อมทุบด้วยเครื่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
waste mouldแม่พิมพ์ทุบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hammermill เครื่องทุบขยะ
เครื่องจักรที่มีความเร็วสูง ใช้ในการทุบชิ้นส่วนขยะให้มีขนาดเล็กลง โดยการใช้ค้อนโลหะทุบ [สิ่งแวดล้อม]
Waste Building ของเสียก่อสร้าง, จากการทุบทิ้ง
ดู Construction Waste (Construction Waste หมายถึง ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น อิฐ ไม้ เหล็ก ), Demolition Waste, Rubble [สิ่งแวดล้อม]
Anvil Testการทดสอบวัณโรคข้อตะโพกโดยการทุบส้นเท้าผลบวก [การแพทย์]
Fist Testการทุบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now the fish was struck, and the old man could feel that he was hooked.ตอนนี้ปลาถูกทุบและ ชายชราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนติด ยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
The idea was... the shark comes to the nearest man and he starts pounding, hollering and screaming.พอฉลามมาถึงคนที่ใกล้ที่สุด เขาก็ต้องเริ่มทุบนํ้า ตะโกนโวยวาย Jaws (1975)
In spite of the pounding and the hollering, they all come in.เเม้จะทุบนํ้าตะโกนโหวกเหวก พวกมันก็บุกเข้ามา Jaws (1975)
They beat us and torture us. I say--มันทุบตีทารุณเรา ผมว่า Gandhi (1982)
And some of these others:แล้วยังมีเรื่องทุบตี ยึดของอย่างผิดกฎหมาย Gandhi (1982)
I'll beat you to death!ข้าจะทุบเจ้าให้ตายซะ! Return of the Condor Heroes (1983)
I'll beat you to death!ข้าจะทุบเจ้าให้ตายซะ! Return of the Condor Heroes (1983)
Then why was he bashed on the head a few minutes later with a candlestick if he was dead already?แล้วทำไมเขาถึงถูกทุบหัว ในไม่กี่นาทีต่อมาด้วยเชิงเทียน ถ้าเขาตายไปแล้ว? Clue (1985)
smash that thing!- ทุบมัน Spies Like Us (1985)
This place here, it's falling apart.ที่นี่กำลังจะถูกทุบทิ้งแล้ว *batteries not included (1987)
That's right, abuela. Break it up.ใช่เลย ทุบให้พัง *batteries not included (1987)
I want to knock down the wallsผมอยากทุบกำแพง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Look, this is my cookie-jar money. I've got to see what I'm buying.ฉันทุบกระปุกมานะ ฉันต้องเห็นของก่อนซื้อ Punchline (1988)
After ten minutes, Mr. Cooper came banging on the door.อีกสิบนาทีต่อมา คุณคูเปอร์ ก็มาทุบประตู Night of the Living Dead (1990)
like I said, we were here for ten minutes, then Mr. Cooper banged on the door.เราอยู่นี่ได้สิบนาที แล้วคุณคูเปอร์ก็มาทุบประตู Night of the Living Dead (1990)
- You think that burning houses and breaking windows and killing on both sides is going to bring about a good change?- ลูกคิดว่า การเผาบ้าน ทุบหน้าต่าง และการสูญเสียชีวิตของทั้งสองฝ่าย จะเป็นการนำความเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Then, when I wouldn't break down he hit on me.จากนั้น ฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธ... ...เขาก็ทุบฉัน Basic Instinct (1992)
Hit on you?ทุบคุณ? Basic Instinct (1992)
Super. Bye-bye, then....พวกเขาจะฆ่าวาชาติทั้งหมด แล้วทุบหัวคุณด้วยก้อนหิน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Beat her head in, same as the others.ทุบหัวเหมือนรายก่อน ๆ เลือดคั่ง Heat (1995)
Why, did you see Miss Ladybug risk life and wing... to bash those brutes on the snoot?นายเห็นที่คุณเต่าทอง เสี่ยงชีวิตและปีก... เพื่อทุบตีกระสุนที่ดุร้ายนั่นมั๊ย? James and the Giant Peach (1996)
He'd come home hammered, lookin' to whale on somebody.เวลาเขากลับบ้านต้องหาเรื่องทุบตี Good Will Hunting (1997)
We could chisel it off... and see who he was.ทุบหน้ากากดูมั้ย ดูว่าเขาเป็นใคร The Man in the Iron Mask (1998)
Most of the windows were boarded up.(เสียงทุบFight Club (1999)
Just hit Jack Roikman's place. Remember his patriotic orgasms?เขาพึ่งทุบห้องของ Jack Roikman จำเรื่องคลั่งชาติของเขาได้หรือเปล่า? The Story of Us (1999)
Just hit where we used to measure the kid's heights.เพิ่งทุบตรงที่เราเคยใช้ วัดความสูงของลูก The Story of Us (1999)
Oh, my dear girl.ทุบ พระองค์จนสวรรคตด้วยท่อนไม้จันทร์ และปลงพระศพที่ไหนสักแห่งในพระราชวัง แห่งนี้ Anna and the King (1999)
The pain he's going through right now is a wall all fighters slam into.ความเจ็บปวดที่หมอนั่นได้รับ มันเหมือนกับกำแพงที่โดนทุบจนพังน่ะแหละ Street Fighter Alpha (1999)
Yeah. A new family record. Way to raise the bar, Dad.ช่าย ทุบสถิติเลย เปิดบาร์เลยดีไหม พ่อ Death Has a Shadow (1999)
-Some crazy guy is beating Yoo-jin-มีคนบ้ากำลังทุบตี ยูจิน Bad Guy (2001)
Do you know why you're being hit? No.รู้ไหมทำไมเราถึงทุบตีพวกแก The Pianist (2002)
Do you know why you're being hit?ไม่รู้ รู้ไหมทำไมเราถึงทุบตีพวกแก The Pianist (2002)
I need to talk to you about smashing the windows--ฉันต้องการคุยเรื่อง ทุบหน้าต่าง... Punch-Drunk Love (2002)
And four blond gentlemen just attacked me and smashed my car and hurt my girl.และผู้ชายผมทอง 4 คน เข้าทำร้ายผม... ทุบรถและทำร้ายแฟนผม Punch-Drunk Love (2002)
Right there. Then come up...นั่นแหละ ทีนี้เอามาข้างบน แล้วทุบแบบนี้ Bringing Down the House (2003)
I imagine a brick falling on him and smashing his brains.ลูกอยากฟาดเค้าด้วยอิฐ แล้วทุบสมองให้แหลกเละ My Tutor Friend (2003)
Face is busted by a gang and ass is whipped by my dad, and your back is beaten by your mother.โดนพวกนักเลงกระทืบ โดนพ่อฉันหวดก้น แล้วยังโดนแม่เธอทุบหลังอีก Crazy First Love (2003)
Oh, my gosh. He's gonna lower the hammer on Shang.โอ,ข้าแต่เทพารักษ์ ข้าว่าเขาต้องถูกชางทุบด้วยฆ้อนแน่ๆเลย Mulan 2: The Final War (2004)
That was incredible! Well done! We've broken the human speed barrier.เราทุบสถิติความเร็วของมนุษย์ได้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
We'd try to stop you, doing that by knocking down the door with an axe.พวกเราจะพยายามหยุดคุณ ด้วยการ / ทุบกำแพงให้พังลงด้วยการตัด Ladder 49 (2004)
- You gave him your life savings? - Yes.แกยอมทุบกระปุกออมสินเลยหรอว่ะ Kung Fu Hustle (2004)
I was saving to study to be a doctor or lawyer but this was world peace.แต่ก่อนเรียนหนังสือเพื่อเป็นหมอ หรือ ทนายความ แต่เพื่อปกป้องชาวโลกแล้ว ฉันยอมทุบกระปุกออมสินทัน Kung Fu Hustle (2004)
These kids were down skating by, hitting cars on the block.ไอ้เด็กพวกนั้นไถสเก็ตบอร์ดไล่ทุบรถตามถนน Primer (2004)
I'll pound you with a brick if you do!ฉันจะเอาอิฐทุบหัวแก ถ้าแกคิดแบบนั้น My Little Bride (2004)
Have you been hitอยากโดนทุบรึไง The Guy Was Cool (2004)
After three days, they pull out the ceramic box, break it open, and get a diamond crystal.สามวันผ่านไป ดึงเอากล่องออกจากเตาอบ ทุบเอาเพรชออก Lost Son (2004)
-Smash it.- ทุบแตกเลย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
- But the broken glass.- แต่เขาทุบกระจกแตก Mr. Monk and the Blackout (2004)
Yeah, they used it to break the window in the back.ใช่ พวกเขาทุบหน้าต่างออกไปทางด้านหลัง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Well, they used it to smash the window, then took off down the alley.อ้อ พวกเขาใช้มันทุบกระจก จากนั้นก็หนีออกไปทางซอยด้านหลัง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampan thup din) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff   
เล่ห์เพทุบาย[v. exp.] (lē phēthubāi) EN: fraud   FR: frauder
เพทุบาย[v.] (phēthubāi) EN: trick   
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite   FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baste[VT] ทุบตีอย่างรุนแรง, See also: ทุบ, นวด, ตี, Syn. beat
batter[VT] ทุบตีติดต่อกัน, See also: ตีติดต่อกัน, โจมตีติดต่อกัน, Syn. beat
battered[ADJ] ซึ่งโหดร้าย, See also: ซึ่งทารุณ, ทุบตีอย่างทารุณ
battering[N] การทุบตีอย่างรุนแรง
bash about[PHRV] ตบตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบตี, เตะต่อย, Syn. bang about, batter about, kick about, knock about
bash around[PHRV] ตบตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบตี, เตะต่อย, Syn. bang about, batter about, kick about, knock about
bash in[PHRV] ทุบจนพัง, Syn. beat in, crush in, stave in
bash up[PHRV] ทุบให้พัง, See also: ทุบจนบุบบี้, Syn. smash up
bash up[PHRV] ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบอย่างแรง, Syn. beat up
batter about[PHRV] ตบตี, See also: ทุบตี, เตะต่อย, Syn. bash about
batter down[PHRV] ทุบตีติดต่อกัน, See also: ทำร้ายหรือทำลายอย่างต่อเนื่อง
batter up[PHRV] ทุบให้พัง, See also: ทุบจนบุบบี้, ตีจนพัง, Syn. smash up
beat at[PHRV] ทุบ (เช่น ประตู) โครมคราม, Syn. beat on, knock at
beat on[PHRV] ทุบ (เช่น ประตู), Syn. beat at, knock at
beat upon[PHRV] ทุบ (เช่น ประตู), Syn. beat on
break down[PHRV] พังหรือทำให้พัง, See also: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
core[N] ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ
crack open[PHRV] ทุบให้เปิดหรืออ้า
dash[VT] ชนหรือตีอย่างรุนแรง, See also: ทุบ, ตี, ต่อย, ขว้าง, โยน, กระแทก, ฟาด, Syn. fling, hit, hurl, slam, smash, strike, throw
finesse[VI] ใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse[VT] ทำให้เกิดขึ้นโดยใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
hammer at[PHRV] ตอกด้วยค้อน, See also: ทุบด้วยค้อน, Syn. knock at
hammer on[PHRV] ทุบเสียงดัง, Syn. knock at
hammer out[PHRV] ตีหรือทุบด้วยค้อน
gavel[N] ค้อนเล็กสำหรับทุบโต๊ะของผู้พิพากษาในศาล, See also: ค้อนเล็กที่ใช้ในการประมูล, Syn. mallet, maul
hammer[VT] ตอก, See also: ทุบ, ตะบัน, กระแทก, เคาะ
hit[VT] ตี, See also: ต่อย, ทุบ, Syn. beat, pound, strike
hit[VI] ตี, See also: ต่อย, ทุบ, Syn. pound, strike
intrigue[N] เล่ห์เพทุบาย, See also: กลอุบายในการหลอกลวง, Syn. stratagem, wile, plot
knock against[PHRV] ตี, See also: ทุบ, ต่อย, ชน, กระแทก
knock at[PHRV] ต่อย, See also: เคาะ, ตี, ทุบ, ชน, กระแทก, Syn. beat at, drum on, hammer at
knock away[PHRV] เคาะตลอด, See also: เคาะไม่หยุด, ตีไม่หยุด, ทุบไม่เลิก
knock down[PHRV] ทุบทิ้ง (อาคารหรือตึก)
knock into[PHRV] ตอกเข้าไป, See also: ทุบลงไป, ตบลงไป
lick[VT] ตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: เฆี่ยน, ต่อย, ทุบ, โบย, Syn. hit, beat
pommel[VT] ทุบตี
pound[VT] ตำ, See also: บด, ทุบ, โขลก, Syn. crush
pound on[PHRV] ทุบ, See also: ตอก
pound out[PHRV] ทุบให้แบน
rap on[PHRV] ทุบ, See also: เคาะ, ตีอย่างแรง, Syn. knock at
smite[VI] ตีอย่างแรง (คำโบราณ), See also: ฟาด, ทุบ, Syn. hit, strike, knock, cuff, buffet, slap
smite[VT] ตีอย่างแรง (คำโบราณ), See also: ฟาด, ทุบ, Syn. hit, strike, knock, cuff, buffet, slap
stroke[N] การตี, See also: การทุบ, การตอก, Syn. blow, hit, knock
tanbark[N] เปลือกไม้ซึ่งทุบให้นิ่มเพื่อใช้ในการฟอกหนัง
tat[VT] ตี เตะ ตบ หรือทุบเบาๆ
tat[VI] ตี เตะ ตบ หรือทุบเบาๆ
tenderize[VT] ทำให้เนื้อนุ่มโดยการทุบหรือใส่สารเคมี, Syn. soften
trick[N] เล่ห์เหลี่ยม, See also: เพทุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล
tap in[PHRV] ทุบเบาๆ, See also: ตอกเบา ๆ
tear down[PHRV] ทุบทิ้ง (อาคาร), See also: ทำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
bash(แบช) vt. โจมตี,ตีแรง,ทุบบู้บี้,ทุบเสียงดัง n. การตีอย่างแรง,การสโมสรหรือการเลี้ยงที่รื่นเริง, Syn. wallop
batter {batteredvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batters}vt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
bray(เบร) {brayed,braying,brays} n. เสียงลาร้อง,เสียงแตรเป่า vt. ออกเสียงคล้ายลาร้อง,บดละเอียด,ทุบแตกละเอียด,ทาบาง
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
chicane(ชิเคน') n. การหลอก,เพทุบาย,การไม่มีไพ่สำคัญในมือ (เกมไพ่บริดจฺ์) ,เล่ห์. -v.ใช้เล่ห์หลอก, See also: chicaner n., Syn. deception
chicanery(ชิเค'นะรี) n. เพทุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล,การใช่เล่ห์หลอก, Syn. deception
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobberingvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobbers}vt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
contrivance(คันไทร'เวินซฺ) n. สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย,เพทุบาย,การประดิษฐ์,การออกอุบาย,การออกแบบ, Syn. mechanism
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
deception(ดิเซพ'เชิน) n. การหลอกลวง,การปลอมแปลง,เล่ห์เพทุบาย, Syn. fraud
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
knap(แนพ) n. ยอดเขา,ส่วนบนของเนินเขา vi.,vt. เคาะ,ตี,ทุบแตก,แตกออก,แทะ,กัดอย่างรวดเร็ว,พูดฉอด.
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
machinate(แมค'คะเนท) v. วางแผน,คิดเล่ห์เพทุบาย.
machination(แมคชะเน'เชิน) n. การวางแผน,การวางเล่ห์เพทุบาย,แผน,เล่ห์เพทุบาย
mall(มอล) n. บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเป็นที่เดินเล่น (มักมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงา) ,แถบที่ดินที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างถนนสองสาย,ตะลุมพุก,ทางเดินเล่นที่มีหลังคา. vt. ทุบตี,ทำลาย,ทำให้เสียโฉม
pound(เพาดฺ) n. ปอนด์ (หน่วยน้ำหนัก) ,ปอนด์ vt.,n. (การ) ทุบ,ต่อย,ตี,ตำ,บด,กรอกใส่,ยิงกระหน่ำ,เดินด้วยฝีเท้าที่หนักหน่วง.
rice(ไรซฺ) n. เมล็ดข้าว,ต้นข้าว vt. ทำให้มีลักษณะคล้ายข้าว,ตำข้าว,ทุบหรือบดให้มีลักษณะเป็นแป้งเปียกที่คล้ายข้าว
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
shift(ชิฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) เลื่อน,เคลื่อน,ย้าย,เคลื่อนย้าย,ยัก,เปลี่ยน,สับ เปลี่ยน,หมุนเวียน,แกว่ง,เสี่ยง,บ่ายเบี่ยง,ผลัก,ปัด,ผลัด,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนเกียร์,โยกย้าย. n. วิธีเปลี่ยน,วิธ'เลี่ยง,วิธีการ,แผนเฉพาะการ,การเปลี่ยนเวร,เวร,ยาม,เล่ห์เพทุบาย,การเปลี่ยนเก
sleight(สไลทฺ) n. ความเชี่ยวชาญ,ความคล่องแคล่ว,เล่ห์เหลี่ยมเพทุบาย,เชาวน์, Syn. cunning
sock(ซอค) n. ถุงเท้าสั้น,รองเท้าของผู้เล่น ละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ,หัสละคร vt. สวมถุงเท้า,ฝากเงิน,ได้กำไร,ต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง n.. การต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง,กำลัง
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ
stroke(สโทรค) การตี,การทุบ,การตอก,การเคาะ,การลูบ,การคลำ,การพายเรือ,ขีดหนังสือ,อาการปัจจุบันทันด่วนของโรค,การเป็นลม,การเต้นของหัวใจ,ชีพจร,การกระพือปีก,การลากปากกา ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,การดำเนินการ,ความพยายาม,เหตุการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
tapping(แทพ'พิง) n. การเคาะ (ตบ,ตี,ทุบ,กระทุ้ง,ตอก) เบา ๆ ,เสียงเคาะดังกล่าว
thud(ธัด) n. เสียงตกดังโครมหรือเปรี้ยง,การทุบที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว vt.,vi. ทุบหรือตีหรือต่อยที่ทำให้เกิดเสียงดัง. -thuddingly adv.
thump(ธัมพฺ) vi.,vt. (การ,เสียง) ทุบหรือตีให้เกิดเสียงดัง,เดินด้วยฝีเท้าหนัก, (หัวใจ) เต้น., See also: thumper n., Syn. slam,thud
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย,การใช้กลเม็ด,การใช้เล่ห์เพทุบาย,การใช้เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,กลอุบาย,กลเม็ด
tricky(ทริค'คี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,มีเล่ห์เพทุบาย,หลอกลวง,เล่นลูกไม้,จัดการยาก,ไม่แน่นอน., See also: trickily adv. trickiness n.
underhanded(อัน'เดอะแฮน'ดิด) adj. ไม่เปิดเผย,ลับและมีเล่ห์เพทุบาย,ซึ่งทอดแขนลงข้างล่าง,มีคนไม่พอ,มีมือไม้ไม่พอ, See also: underhandedness n., Syn. secret,sly,deceitful,furtive
wile(ไวล์) n. อุบาย,แผนร้าย,เล่ห์เหลี่ยม,การล่อลวง,การหลอกต้ม vi. ล่อลวง,ใช้เพทุบาย,ทำให้หลง, wile away ฆ่าเวลา, Syn. artifice,trick,ruse
worm(เวิร์ม) n. หนอน,ตัวหนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,หนอนพยาธิ,ตัวไหม,สิ่งที่น่าขยะแขยง vi. เลื้อยเหมือนตัวหนอน,ค่อย ๆ สืบรู้,ไช,ใช้เพทุบาย. vt. ขับพยาธิ,ค่อย ๆ สืบรู้,ทำให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ,ใช้เพทุบาย, See also: wormer n. wormlike,wormish adj.
wrinkle(ริง'เคิล) n. รอยย่น,รอยยับ,ร่อง,สัน vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยับ,เพทุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,เครื่องมือยอดเยี่ยม vi. ย่น,ยับ, Syn. crumple,crease

English-Thai: Nontri Dictionary
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
break(vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย
buffet(n) การตี,การทุบ,ห้องเลี้ยงบุฟเฟ่ต์
chicanery(n) เล่ห์กล,เล่ห์เพทุบาย,กลอุบาย
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
fist(vt) ทุบด้วยกำปั้น,กำหมัด,ชกด้วยหมัด
hammer(vt) ทุบด้วยค้อน,ตอก
knock(n) การเคาะ,การต่อย,การโขก,การชน,การทุบ,การแพ่น,การกระแทก,การตี,การชก
knock(vt) เคาะ,ต่อย,โขก,ชน,ทุบ,แพ่น,กระแทก,ตี,ชก
laminate(vt) ตกสะเก็ด,ลอกเป็นแผ่น,ทุบให้เป็นแผ่น
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
maul(vt) ทุบตี,ขย้ำ,ทำลาย,ตะครุบ,ทำให้เสียโฉม
peremptory(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างกำปั้นทุบดิน,เผด็จการ
pound(n) น้ำหนักเป็นปอนด์,เงินปอนด์,การทุบ,ที่คุมขัง,คอกสัตว์
pound(vt) ทุบ,บด,โขลก,ตำ,ต่อย,บุก,ยิงกระหน่ำ
pummel(vt) ต่อย,ตี,ทุบ,รัว,บ้อม
scheming(adj) เจ้าเล่ห์เพทุบาย,เจ้าอุบาย,ชอบวางแผน
smash(vi,vt) ชน,ทุบ,ต่อย,ทำให้ล้มครืน,ตีแตก
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ
strike(vi) โจมตี,นัดหยุดงาน,ทุบ,รื้อถอน,ยกเลิก,ชักธงขาว
strike(vt) กระทืบ,ตี,ตอก,ชก,ทุบ,กด,ประทับตรา
wile(vt) ล่อลวง,ใช้เล่ห์เพทุบาย,มีมารยา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
打痕[だこん, dakon] (n ) รอยจากการโดนทุบ รอยทุบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
突く[つく, tsuku] Thai: ทุบ English: to strike
殴る[なぐる, naguru] Thai: ทุบตี English: to hit
叩く[たたく, tataku] Thai: ทุบ

German-Thai: Longdo Dictionary
schmeißen(vt) |schmeißt, schmiss, hat geschmissen| ตีตบเบาๆ อัด ทุบ
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top