ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ถูกใจ*

   
145 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถูกใจ, -ถูกใจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกใจ[V] like, See also: be to one's liking, be pleased, be content, be satisfied, Syn. ต้องใจ, ชอบใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เราสามารถพิจารณาแบบบ้านนั้นได้ก่อนว่าถูกใจหรือไม่ โดยยังไม่ต้องลงมือสร้างจริงๆ, Thai definition: ตรงกับที่ใจชอบ
ถูกอกถูกใจ[V] content, See also: please, satisfy, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ถูกอกถูกใจท่านไปหมด, Thai definition: ตรงกับที่ใจชอบ
ถูกอกถูกใจ[ADV] pleasingly, See also: pleasantly, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: น้องหนูยิ้มอวดฟันขาวและลักยิ้มบุ๋ม มองดวงดอมอย่างถูกอกถูกใจ, Thai definition: ตรงกับที่ใจชอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถูกใจก. ชอบ, ต้องใจ, ถูกอกถูกใจ ก็ว่า.
ถูกอกถูกใจก. ชอบ, ต้องใจ, ถูกใจ ก็ว่า.
กะโล่ยาชันว. อาการที่หน้าบานเพราะถูกใจหรือบวมมากเพราะถูกตบเป็นต้น เรียกว่า หน้าบานเป็นกะโล่ยาชัน หรือ หน้าบวมเป็นกะโล่ยาชัน.
ขวางรำคาญหรือไม่ถูกใจ
ขัดใจก. โกรธเพราะทำไม่ถูกใจ, ไม่ยอมให้ทำตามใจ.
ข้าหลวงเดิมน. คนที่พระเจ้าแผ่นดินเคยใช้สอยมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์, คนรับใช้เก่าแก่ของเจ้านาย, (ปาก) คนหรือสิ่งของที่ใช้สอยถูกใจมาเป็นเวลานาน ๆ.
เข้าคอก. ประพฤติให้ถูกใจกันได้, มีความประพฤติถูกกัน, ไม่ขัดคอกัน.
คู่หูว. ที่พูดถูกใจกัน, ที่ถูกคอกัน.
คู่หูน. เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน.
ใจดำน. ความในใจ เช่น พูดถูกใจดำ แทงใจดำ
ชอบ ๑ถูกใจ, ถูกกัน, เช่น เขาชอบกันมาก, บางทีใช้หมายความไปในเชิงว่ารักใคร่ ก็มี เช่น หนุ่มสาวชอบกัน
ชอบใจก. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ.
ต้องใจก. ชอบ, ถูกใจ.
ตีคอก. พูดให้ต้องใจหรือให้ถูกอกถูกใจเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง.
ถ่อ ๑โดยปริยายหมายความว่า ไปหรือมาด้วยความลำบาก เช่น อุตส่าห์ถ่อมาถึงที่ ยังหาซื้อของที่ถูกใจไม่ได้.
ถา ๑พุ่งเข้าไป เช่น พอเห็นของถูกใจก็ถาเข้าไป.
ถูกชะตาก. ถูกใจกันแต่แรกเห็น.
ถูกเส้นก. เข้ากันได้, ชอบพอกัน, ถูกอกถูกใจ.
เบะ ๑ก. กำลังจะร้องไห้ เช่น เด็กน้อยพอหันมาไม่พบแม่ก็เบะ, เหยียดปากแสดงความไม่ชอบใจหรือระอาใจเป็นต้น เช่น เห็นอาหารไม่ถูกใจ เขาก็เบะปาก.
โปรด(โปฺรด) ก. ถูกใจหรือพอใจมาก เช่น โปรดสิ่งสวยงาม, แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความเดือดร้อนเป็นต้น เช่น โปรดข้าพเจ้าสักครั้ง, ใช้ประกอบหน้ากริยา แสดงความขอร้องอย่างสุภาพ เช่น โปรดนั่งนิ่ง ๆ.
โปรด(โปฺรด) ว. ที่ถูกใจหรือพอใจมาก เช่น คนโปรด ของโปรด.
ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่าการทำอะไร ๆ จะให้ถูกใจคนทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้.
ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่าว. ทำอย่างไร ๆ ก็ไม่ถูกใจสักอย่าง.
เพื่อนคู่หูน. เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน.
มัน ๔ก. เพลิน, ถูกอกถูกใจ, ออกรสออกชาติ, เช่น เกาเสียมัน.
เสียแต้มขายหน้า เช่น วันนี้เสียแต้ม นัดไปเลี้ยงเพื่อนแล้วลืมเอากระเป๋าสตางค์ไป, เสียความนิยม เช่น ถ้านักการเมืองพูดไม่ถูกใจประชาชน ก็จะเสียแต้ม.
เอาใจก. คอยปฏิบัติให้ถูกใจ, ตามใจ.
เอาอกเอาใจก. คอยปฏิบัติให้ถูกใจ.
เฮ้ออ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
จ๊าบดีมาก ถูกใจ [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you for dinner and a very pleasant evening.ขอบคุณสำหรับอาหารค่ำและช่วงเย็นที่ถูกใจมาก The Godfather (1972)
Sleep tight... and pleasant dreams!นอนหลับแน่น ... และความฝันที่ถูกใจIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
-See anything you like?-เจอของที่ถูกใจหรือยัง? Mannequin (1987)
Is this what you meant? Bill's right, Rachel.ถูกใจไหมคะ The Bodyguard (1992)
Please? You get a kick out of that, don't you?คงถูกใจล่ะสิ ใช่มั้ย Of Mice and Men (1992)
It's not my taste, to be honest.ไม่ค่อยถูกใจ, บอกตามตรงนะ. Ghost in the Shell (1995)
And she meets this guy and goes home with him instead.เธอเจอหนุ่มถูกใจและไปบ้านเขา Nothing to Lose (1997)
Until something strikes me. Do anything you think of.จนกว่าจะเห็นมุมถูกใจ คิดอะไรได้ก็ทำก็แล้วกัน As Good as It Gets (1997)
I just love her.แหม ถูกใจจริง ๆ As Good as It Gets (1997)
I love my cookbook.ตำราอาหารนี่ถูกใจจริง ๆ As Good as It Gets (1997)
If he likes what you do, ... we'II produce you.- ถ้าเค้าถูกใจเธอ.. เราก็จะตกลงอัดแผ่นกับเธอ Blues Harp (1998)
Did you get your favorite room?ได้ห้องนอนถูกใจหรือเปล่า? The Story of Us (1999)
One did nothing more than study the raw material for a time until one came to understand how best to carve it into a shape that would appeal to Little Miss' love of tiny mammals.ตนไม่ได้ทำอะไรนอกจากศึกษาวัสดุที่ใช้ จนเข้าใจว่าจะแกะให้ดีที่สุดได้อย่างไร จึงจะเป็นรูปที่ถูกใจคุณหนูเล็ก Bicentennial Man (1999)
They're truly taking to the methods of the Headmasterพวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างถูกใจ กับวิธีการของอาจารย์ใหญ่ GTO (1999)
- They're great with busty girls or girls in uniformsพวกเขากำลังถูกใจกับสาวอกตูม หรือหญิงในเครื่องแบบ GTO (1999)
Peter, I absolutely love what you've done with the place.คุณตกแต่งห้องนี้ได้ถูกใจที่สุด Bringing Down the House (2003)
Have you ever been out with a boy... that you met at school that you liked?อย่าง.. เพื่อนผู้ชายที่โรงเรียน ที่เธอถูกใจ The Dreamers (2003)
Don't do that. (Dog barking in distance) Right.อย่าทำอย่างนี้ จะกลับมาบ่ายสาม ซื้อของขวัญคริสต์มาส ไม่ง่ายเลย ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่า Love Actually (2003)
But none won my heartเเต่ยังไม่มีใครถูกใจ Sweet Sex and Love (2003)
And when I see something that I like,และเมื่อผมได้พบกับ / คนที่ผมถูกใจ The Notebook (2004)
But I like you, so just pay me, and I'll take care of it.แต่ข้าถูกใจเจ้า,เอาล่ะ จ่ายข้ามา แล้วข้าจะคุ้มครองให้เจ้าเอง Kung Fu Hustle (2004)
Well said!พูดถูกใจ Saving Face (2004)
Take the dog for a week. If you're happy, we'll add it to your debt.เอาไปก่อนก็ได้ สักอาทิตย์หนึ่ง ถ้าถูกใจ จะลงบัญชีหนี้ให้ Uno (2004)
-How is that working out for you?- หวังว่านายจะถูกใจ Primer (2004)
Glad you came?ถูกใจมั๊ยครับ ? Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
But I don't know how to get it out to her.แต่ไม่รู้ว่า จะถูกใจเธอมั้ย Walk the Line (2005)
I met someone I really like.ผมเจอคนที่ถูกใจแล้ว Goal! The Dream Begins (2005)
Do you really think that I'm a Simpatico here for your complaints about Trevorพวกเธอคิดหรือว่าฉันถูกอกถูกใจ ที่นี่ กับข้อข้องใจเกี่ยวกับ Trevor Æon Flux (2005)
One day, someone will catch your eye, and then you'll have to watch your tongue.วันหนึ่ง ใครสักคนหนึ่งต้องถูกใจเธอแน่ๆ และตอนนั้น เธอต้องระวัง คำพูดของตัวเอง Pride & Prejudice (2005)
-Never, I hope. -God bless you.ยากว่ะ ฉันว่า พูดถูกใจ Imagine Me & You (2005)
Think you'll hook up at the dance?คิดว่าจะเจอคนถูกใจ ที่งานไหม Loving Annabelle (2006)
Think you'll hook up at the dance?คิดว่าจะเจอคนถูกใจ ที่งานไหม Loving Annabelle (2006)
A couple of months ago, she started hanging out with this new group of friends... including this boy, Chad, who, lets just say... would not be our favorite.รวมทั้งผู้ชายชื่อแช้ด ซึ่งเอาเป็นว่า... ไม่ถูกใจเราสักเท่าไหร่ Big Momma's House 2 (2006)
Ooh! There you go with it. I like that.สะบัดก้นเยอะ ๆ ถูกใจมั่ก ๆ มันส์ไปกับเพลง Big Momma's House 2 (2006)
What would it take to make you happy?จะให้เป็นแบบไหนคุณถึงจะถูกใจIce Age: The Meltdown (2006)
This I like.นี่แหละที่ฉันถูกใจ Ice Age: The Meltdown (2006)
Really, I think you're gonna be blown away.ผมว่าคุณต้องถูกใจแน่ครับ The Pursuit of Happyness (2006)
Get me that little table that I like at that store on Madison.ไปซื้อโต๊ะที่ฉันถูกใจจากร้านที่เมดิสัน The Devil Wears Prada (2006)
And Sam here's got a thing for the bearded lady.แล้วแซมเขาก็ถูกใจแม่สาวมีหนวดนั้นด้วย Everybody Loves a Clown (2006)
She does badly in school, such a stupid fool actually seduced the crown Prince.เธอทำตัวแย่มากๆเวลาอยู่ในโรงเรียน ไม่รู้เจ้าชายไปถูกใจอะไรนักหนา Princess Hours (2006)
You know, just annoyed.แบบว่า แค่ไม่ถูกใจ Gangster High (2006)
You're right. This did cheer me up.พูดถูก,นี่มันถูกใจฉันจัง Kung Fu Fighting (2007)
I actually think you'd like it if I killed you, Just to prove your point.นายคงถูกใจถ้าฉันฆ่านาย แค่เพื่อให้รู้ว่านายพูดถูก There's Something About Harry (2007)
I love this guy!แหม ถูกใจจริงๆ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
And, judging by her wardrobe, she's never met a designer that shedidn't like.และดูจาก ตู้เสื้อผ้าแล้ว แสดงว่าเธอไม่เคยพบกับดีไซน์เนอร์ ที่ไม่ถูกใจเธอเลย Bang, Bang, Your Debt (2007)
Yes!ถูกใจว่ะ! Unstoppable Marriage (2007)
I hope you had a pleasant stay.ห้องหรูถูกใจใช่ไหมครับ Sex Is Zero 2 (2007)
I mean, what I meant was these ones, the blue ones.ฉันหมายถึง, ที่ข้าถูกใจนะ ก็ดอกฟ้าเนี่ยนะ. Stardust (2007)
It probably slipped your mind that costumes are required, so I took it upon myself to have some delivered.ที่ออฟฟิศของมิสเตอร์เอ็กซ์ มันอาจจะไม่ถูกใจเธอ แต่ฝ่ายเสื้อผ้าเขาต้องการแบบนั้น แล้วฉันก็ไปเลือกมันด้วยตัวเอง ให้เอามาส่ง The Nanny Diaries (2007)
(And I have these Chinese clients that I am trying to get right. )โอ้ ยังอีกเรื่อง น้ำยาเคลือบเงาสีเหลืองจากจีน ซึ่งผมผสมไม่ถูกใจสักที Mr. Brooks (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูกใจ[v.] (thūkjai) EN: like   FR: plaire ; charmer
ถูกใจ[adj.] (thūkjai) EN: pleasant ; pleasing ; congenial   FR: plaisant
ถูกใจ[adv.] (thūkjai) EN: in accord with   

English-Thai: Longdo Dictionary
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in bad odour with[IDM] ไม่เป็นที่พึงพอใจของ, See also: ไม่ถูกใจ
be in good odour with[IDM] ไม่เป็นที่พึงพอใจของ, See also: ไม่ถูกใจ
favorite[ADJ] ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ, Syn. adored, beloved, preferred, Ant. unwanted, unpopular
favorite[ADJ] ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ, Syn. adored, beloved, preferred, Ant. unwanted, unpopular
like[VT] ชอบ, See also: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ, Syn. enjoy, Ant. dislike, distaste
pleasant[ADJ] น่าคบ, See also: เป็นมิตร, ถูกใจ, น่าคบหา, Syn. charming, friendly, personable, Ant. disagreeable, nasty
please[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ถูกใจ, Syn. gratify, satisfy, Ant. displease
pleasingly[ADV] อย่างน่าพอใจ, See also: อย่างถูกใจ, อย่างน่ายินดี, Syn. agreeably, gladly, pleasantly
pleasure[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ถูกใจ, Syn. gratify
satisfaction[N] ความพอใจ, See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ, Syn. retaliation, counterattack
satisfied[ADJ] พอใจ, See also: ถูกใจ, Syn. happy, contented, gratified
savory[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savoury[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
uninspired[ADJ] ซึ่งไม่ถูกใจ, See also: ไม่ต้องตาต้องใจ, ไม่เตะตา, สามัญ, ธรรมดา, Syn. arid, unexceptional, lacklustre, pedestrian, unimagination, Ant. inspired

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
ingratiate(อินเกร'ชิเอท) vt. ทำให้ (ตัวเอง) เป็นที่โปรดปราน,ทำให้ถูกใจ,เอาใจ,ประจบ., See also: ingratiation n., Syn. captivate
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking

English-Thai: Nontri Dictionary
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
discontent(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่ถูกใจ,ทำให้ไม่สบอารมณ์
disfavour(n) ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่เห็นด้วย
disfavour(vt) ไม่พอใจ,ไม่โปรด,กริ้ว,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,ไม่เห็นด้วย
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
dissatisfy(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่จุใจ,ทำให้ไม่อิ่ม,ทำให้ไม่ถูกใจ
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล
like(vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก
liking(n) ความชอบ,ความพอใจ,ความถูกใจ
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
キャッチー[きゃっちー, kyatchi] (adj slang ) โดนใจ, ถูกใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top