ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตาราง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตาราง, -ตาราง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาราง(n) table, See also: list, Example: เราสามารถดูรายการสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในร้านได้จากตารางนี้, Count Unit: ตาราง, Thai Definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน
ตาราง(n) schedule, See also: timetable, Syn. รายการ, Example: ตารางเวลาเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะออกทุกๆ ต้นเดือน, Count Unit: ตาราง, Thai Definition: บัญชีแจ้งรายละเอียดของรายการต่างๆ
ตาตาราง(n) tabulation, See also: table, squares (as on graph paper), square measure, Syn. ตาราง, Ant. ตา, Example: ความกว้างยาวของตาตารางนี้สามารถวัดโดยใช้ไม้บรรทัดได้, Thai Definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน
ตารางวา(clas) square wah, See also: square two-meters, Example: ที่ดินผืนนี้ราคาตารางวาละ 10, 000 บาท, Thai Definition: มาตราวัดของที่ดิน
ตารางฟุต(clas) square foot, Example: เตียงคู่ขนาดมาตราฐานจะมีขนาดประมาณ 5-6 ตารางฟุต, Thai Definition: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 12 นิ้ว
ตารางสอน(n) classroom time table, See also: subject time table, Syn. ตารางเรียน, Example: ครูทุกคนต้องเข้าสอนตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด, Thai Definition: ตารางที่บรรจุรายการสอน ว่า วันใด เวลาใด สอนวิชาใด
ตารางนิ้ว(clas) square inch, Example: กระเบื้องที่จะใช้ปูในห้องน้ำ มีขนาด 20 ตารางนิ้ว, Thai Definition: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร
ตารางเมตร(clas) square metre, Example: สี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร ถ้าด้านกว้างยาว 2 เมตร และด้านยาวยาว 4 เมตร
ตารางเวลา(n) time table, Example: ในการเดินทางทั้งทางเครื่องบิน หรือรถไฟจะมีตารางเวลาขึ้น-ลงกำหนดเป็นที่แน่นอน, Count Unit: ตาราง, Thai Definition: ตารางที่บอกรายการของกำหนดเวลา
ตารางไมล์(clas) square mile
เป็นตาราง(adj) tabular, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์นี้สามารถพิมพ์รายงานเป็นตารางต่างๆ ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก
ตารางเรียน(n) timetable, See also: schedule, Syn. ตารางสอน, Example: นักศึกษาต้องไปจดตารางเรียนที่หน้าห้องข่าวสารของคณะเอาเอง, Thai Definition: ตารางที่บรรจุรายการของการเรียน ว่า วันใด เวลาใด เรียนวิชาใด
ตารางกิโลเมตร(clas) square kilometre, See also: square kilometer, Example: ข้อสอบข้อหนึ่งถามว่า ประเทศไทยมีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร, Thai Definition: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 1, 000 เมตร
ตารางเซนติเมตร(clas) square centimetre, See also: square centimeter, Example: เขาสร้างแบบจำลองบ้านขนาด 60 ตารางเซนติเมตร, Thai Definition: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 1 ใน 100 ของ 1 เมตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาตารางน. ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน, ตาราง ก็ว่า.
ตารางน. ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน, ตาตาราง ก็ว่า
ตารางใช้เป็นคำนำหน้าคำมาตราวัดพื้นที่ เช่น ตารางนิ้ว ตารางวา ตารางเมตร.
ตารางสอนน. ตารางที่บรรจุรายการสอนใน ๑ สัปดาห์ ว่า วันใด เวลาใด สอนวิชาใด.
ตารางเหลี่ยมน. เรียกพื้นที่ที่กำหนดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส.
วาตารางเหลี่ยมน. มาตราวัดตามวิธีประเพณี มีอัตราเท่ากับ ๔ ตารางเมตร, ตารางวา ก็ว่า, อักษรย่อว่า ตร.ว. หรือ ว<i> ๒</i>.
ข่า ๔น. ไม้ที่ทำเป็นร้านขึ้นคร่อมกองไฟสำหรับปิ้งปลา, ไม้ไผ่ขัดเป็นตารางเล็ก ๆ สำหรับวางหรือห้อยอาหารแห้งให้อยู่เหนือเตาไฟในครัว.
คร่าว(คฺร่าว) น. โครงสร้างซึ่งทำขึ้นด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไม้ โลหะ เพื่อใช้ในการยึดแผ่นวัสดุที่ทำเป็นฝา รั้ว หรือฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่จะยึดกับโครงสร้างที่สำคัญมีเสาคาน เป็นต้น คร่าวตีได้ทั้งในแนวตั้ง แนวนอน หรือเป็นตาราง.
งาน ๒น. มาตราวัดเนื้อที่ตามวิธีประเพณี เท่ากับ ๑๐๐ ตารางวา หรือ ๔๐๐ ตารางเมตร, ลักษณนามเรียกเนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวา หรือ ๔๐๐ ตารางเมตรว่า งานหนึ่ง หรือ ๑ งาน, อักษรย่อว่า ง.
ตา ๒ช่องที่เกิดจากการถัก สาน หรือลากเส้นผ่านกัน เช่น ตาร่างแห ตาตะแกรง ตาตาราง
ตาหมากรุกน. เรียกผ้าที่มีลายเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน ว่า ผ้าตาหมากรุก.
บ้อ, บ้อหุ้นน. ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง เขียนตารางสี่เหลี่ยมหรือวงกลมลงบนพื้น มีผู้เล่น ๒ ฝ่าย แต่ละฝ่ายออกสตางค์ฝ่ายละ ๒-๓ อัน เอามารวมกัน ฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้โยนสตางค์ทั้งหมดลงในตารางหรือวงกลมนั้นให้กระจาย อีกฝ่ายหนึ่งจะชี้สตางค์อันใดอันหนึ่งให้ฝ่ายโยน ฝ่ายโยนจะต้องใช้สตางค์อีกอันหนึ่ง เรียกว่า “อีตัว” โยนลงให้ประกบสตางค์อันที่เขาชี้ให้ ถ้าโยนลงไปประกบได้ ก็เป็นฝ่ายชนะ ได้สตางค์ทั้งหมด ถ้าโยนถูกสตางค์อันอื่น ก็เป็นฝ่ายแพ้ ต้องเสียสตางค์ทั้งหมดให้ฝ่ายชี้ แต่ถ้าฝ่ายโยนไม่มั่นใจว่าจะโยนอีตัวไปประกบได้ ก็อาจโยนอีตัวลงไปในที่ว่าง เรียกว่า “อู้ไว้” หมายความว่า กินไม่ได้ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้โยนบ้าง ฝ่ายที่โยนก่อนก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ชี้บ้าง.
บานแพนก(-พะแนก) น. ตารางแบ่งปันไพร่หลวง. (สามดวง), (โบ) บัญชีเรื่อง, สารบาญ.
บาร์ ๑น. หน่วยวัดความกดอากาศ ๑ บาร์มีค่าเท่ากับ ๑๐๖ ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ ๑๐๕ นิวตันต่อตารางเมตร
ปฏิทินโหราศาสตร์น. ตาตารางแผนที่แสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์แต่ละวัน, ปูมโหร ก็เรียก.
ปริศนาอักษรไขว้น. ปริศนาที่จะต้องตอบโดยการเติมคำลงในตารางสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ช่องละ ๑ อักษร แล้วให้อ่านได้ใจความทั้งในแนวยืนและแนวนอน.
ปูมโหรน. ตาตารางแผนที่แสดงลำดับการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์แต่ละวัน, ปฏิทินโหราศาสตร์ ก็เรียก.
แผนภูมิน. แผนที่ เส้น หรือ ตาราง ที่ทำขึ้นเพื่อแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง.
เฝือ ๑น. ที่นา ๒๕ ตารางวา หรือ ๑๐๐ ตารางเมตร เรียกว่า เฝือหนึ่ง
มิลลิบาร์น. หน่วยวัดความกดอากาศ ๑ มิลลิบาร์มีค่าเท่ากับ ๑, ๐๐๐ ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ ๑๐๐ นิวตันต่อตารางเมตร.
ยันต์น. ตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลข อักขระหรือรูปภาพที่เขียน สัก หรือแกะสลักลงบนแผ่นผ้า ผิวหนัง ไม้ โลหะ เป็นต้น ถือว่าเป็นของขลัง เช่น ยันต์ตรีนิสิงเห ยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์, เรียกเสื้อหรือผ้าเป็นต้นที่มีลวดลายเช่นนั้น ว่า เสื้อยันต์ ผ้ายันต์, เรียกกิริยาที่ทำเช่นนั้น ว่า ลงเลข ลงยันต์.
ยีราฟน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชนิด <i>Giraffa camelopardalis</i> (Linn.) ในวงศ์ Giraffidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกีบคู่ คอยาวมาก มีเขา ๑ คู่ ซึ่งมีหนังและขนคลุม ลำตัวลายมีสีต่าง ๆ กัน โดยมากเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองหรือน้ำตาลเข้มลักษณะเป็นดอกหรือเป็นตาราง ปลายหางเป็นพู่ อยู่รวมกันเป็นฝูง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา.
ไร่จำนวนเนื้อที่ ๔ งาน หรือ ๔๐๐ ตารางวา หรือ ๑, ๖๐๐ ตารางเมตร.
ลงเลขลงยันต์ก. เขียน สัก หรือแกะสลักตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลข อักขระ หรือรูปภาพลงบนแผ่นผ้า ผิวหนัง ไม้ โลหะ เป็นต้น พร้อมกับร่ายเวทมนตร์คาถากำกับ ถือว่าเป็นของขลัง.
โลก, โลก-ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๕ ในระบบสุริยะ เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ลักษณะอย่างรูปทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ศูนย์สูตรยาว ๑๒, ๗๕๕ กิโลเมตร ศูนย์กลางที่ขั้วโลกยาว ๑๒, ๗๑๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่บนผิวโลก ๕๑๐, ๙๐๓, ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร.
สักว่าวก. เอาลูกปลาปิดทับเชือกที่ผูกโครงว่าวจุฬาตรงที่ไขว้กันเป็นตาตารางเพื่อยึดกระดาษและเชือกให้แน่น.
อันตรภาค(-พาก) น. ช่วงคะแนนหรือขอบเขตของคะแนนเป็นต้นในขั้นหนึ่ง ๆ ในตารางแจกแจงความถี่ เช่น อันตรภาคของคะแนนตั้งแต่ ๘๖-๑๐๐ เป็นอันดับ ๑.
เอเคอร์น. หน่วยวัดพื้นที่ ๑ เอเคอร์ เท่ากับ ๔, ๘๔๐ ตารางหลา หรือ ประมาณ ๔, ๐๐๐ ตารางเมตร หรือ ประมาณ ๒ ไร่ครึ่ง.
เฮกตาร์น. หน่วยมาตราวัดพื้นที่ตามวิธีเมตริก ๑ เฮกตาร์เท่ากับ ๑๐, ๐๐๐ ตารางเมตร หรือประมาณ ๖ ไร่ ๑ งาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period tableตารางช่วงเวลา, ตาราง (ข้อมูล) ตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period life tableตารางชีพตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
line sheetตารางส่วนรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life table death rateอัตราตายตามตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life table for selected headsตารางชีพเฉพาะบุคคลบางจำพวก, ตารางชีพตามจำพวกบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life table functionฟังก์ชันตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life table survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพจากตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
look-up; table look-upการค้นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
life tableตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
look-up tableตารางค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
look-up tableตารางค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relation๑. ความสัมพันธ์๒. ตารางความสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbol tableตารางสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statistical tableตารางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spread sheetแผ่นตารางทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
schedule๑. ตารางรายการ๒. ตารางกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
signing tableตารางผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
survivorship schedule of non-migrantตารางการรอดชีพของผู้ไม่ย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
schedule policyกรมธรรม์ตารางรายการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule ratingการกำหนดอัตราตามตารางรายการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
square๑. จัตุรัส, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๒. กำลังสอง๓. ตาราง- [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
squaringวิธีตีตาราง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary tableตารางย่อ, ตารางสังเขป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
select mortality tableตารางมรณวิสัยคัดเลือก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sickness tableตารางความเจ็บป่วย มีความหมายเหมือนกับ morbidity table [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
one-way tableตารางทางเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
all orders migration tableตารางการย้ายถิ่นรวมทุกอันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
American Experience Table of Mortalityตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridged life tableตารางชีพแบบย่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadratตารางสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortality gainsส่วนได้จากตารางมรณวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortality savingsส่วนได้จากตารางมรณวิสัย มีความหมายเหมือนกับ mortality gains [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortality tableตารางมรณวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
model life tableตารางชีพจำลอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
model tableตารางแบบจำลอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multiple decrement tableตารางแสดงการลดลงโดยสาเหตุหลายอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multiplication table๑. ตารางการคูณ๒. สูตรคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
morbidity tableตารางความเจ็บป่วย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multi-way tableตารางหลายทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
calendar-year life tableตารางชีพตามปีปฏิทิน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calendar-year tableตารางปีปฏิทิน, ตาราง (ข้อมูล) ตามปีปฏิทิน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cross-tabulationตารางหลายตัวแปร [ ดู contingency table ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
complete life tableตารางชีพแบบสมบูรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohort life tableตารางชีพตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohort tableตารางรุ่น, ตาราง (ข้อมูล) ตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contingency tableตารางการจร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
calculatorเครื่องคำนวณ, เครื่องคิดเลข, ผู้คำนวณ, ตารางคำนวณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contingency tableตารางหลายตัวแปร [ ดู cross-tabulation ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Commissioners' 1941 Standard Ordinary Tableตารางมรณวิสัยซีเอสโอ ๑๙๔๑ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Commissioners' 1958 Standard Ordinary Tableตารางมรณวิสัยซีเอสโอ ๑๙๕๘ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tableตาราง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tableตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Input output tableตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Atomic number, Zเลขเชิงอะตอม, จำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมใดๆ และเป็นสิ่งชี้บอกตำแหน่งของธาตุในตารางพีริออดิก [นิวเคลียร์]
Barn, bบาร์น, หน่วยพื้นที่ภาคตัดขวางของอะตอม นิวเคลียส อิเล็กตรอน และอนุภาคอื่นๆ ที่แสดงโอกาสในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 1 บาร์น มีค่าเท่ากับ 10–24 ตารางเซนติเมตร (ดู cross section ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Transuranic elementธาตุหลังยูเรเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุยูเรเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 92 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เนปทูเนียม พลูโทเนียม อะเมริเซียม คูเรียม เบอร์คีเลียม แคลิฟอร์เนียม ไอน์สไตเนียม เฟอร์เมียม เมนเดลีเวียม โนเบเลียม และลอว์เรนเซียม [นิวเคลียร์]
Transuranium elementธาตุหลังยูเรเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุยูเรเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 92 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เนปทูเนียม พลูโทเนียม อะเมริเซียม คูเรียม เบอร์คีเลียม แคลิฟอร์เนียม ไอน์สไตเนียม เฟอร์เมียม เมนเดลีเวียม โนเบเลียม และลอว์เรนเซียม [นิวเคลียร์]
Transplutonium elementธาตุหลังพลูโทเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุพลูโทเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 94 (ดู transuranium element ประกอบ), Example: [นิวเคลียร์]
spreadsheetสเปรดชีต แผ่นตารางทำการ, Example: เนื้อที่ขนาดใหญ่ในโปรแกรมสำหรับบรรจุตารางข้อมูลและสูตรคำนวณ แนวตั้งหรือสดมภ์ของตารางนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มจาก A, B, C เรื่อยไป และแนวนอนก็มหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1, 2, 3 เรื่อยไป ช่องข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณเมื่อบรรจุข้อมูลและสูตรแล้ว โปรแกรมสเปรดชีตจะคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และถ้าหากเราเปลี่ยนค่าข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งไป ค่าในช่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะเปลี่ยนไปโดนอัตโนมัติเช่นกัน ผลก็คือสเปรดชีตมีประโยชน์มากในการคำนวณด้านต่างๆ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้โปรแกรมสเปรดชีตจัดทำกราฟต่างๆ หรือใช้บันทึกข้อมูลต่างๆได้ด้วย [คอมพิวเตอร์]
tableตาราง, Example: การจัดเรียงข้อมูลเป็นตารางเพื่อใช้งาน โดยที่แนวตั้งแต่ละแนวอาจมีชื่อเฉพาะ และตารางเองก็มีชื่อเรียกได้ [คอมพิวเตอร์]
Hydrogenไฮโดรเจน, ธาตุที่เบาที่สุดและเป็นธาตุลำดับที่ 1 ในตารางพีริออดิก ประกอบด้วยไอโซโทป 3 ชนิด โดย 2 ชนิด พบในธรรมชาติ ได้แก่ ไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนมวลเบาซึ่งมีเลขมวลเท่ากับ 1 และดิวเทอเรียมหรือไฮโดรเจนมวลหนักซึ่งมีเลขมวลเท่ากับ 2 ส่วนชนิดที่ 3 ได้แก่ ทริเทียม มีเลขมวลเท่ากับ 3 เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น [นิวเคลียร์]
Contingency tablesตารางการจร [TU Subject Heading]
Electronic spreadsheetsแผ่นตารางทำการอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Input-output tablesตารางปัจจัยผลผลิต [TU Subject Heading]
Magic squaresตารางอัศจรรย์ [TU Subject Heading]
Map projectionตารางแผนที่ [TU Subject Heading]
Social accounting matrixแบบตารางความสัมพันธ์บัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Schedules, Schoolตารางการเรียนและการสอน [TU Subject Heading]
Tablesตาราง [TU Subject Heading]
Synthetic Measure of Fertilityการวัดภาวะเจริญพันธุ์จากตารางชีพที่สร้างขึ้น, Example: ภาวะเจริญพันธุ์ของปีใดปีหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คำนวณได้ด้วยการบวกอัตราภาวะเจริญพันธุ์เฉพาะอายุ ซึ่งได้จากแบบบันทึกภาวะเจริญพันธุ์เข้าด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Contingency Tableตารางไขว้, ตารางหลายตัวแปร, Example: เป็นการเสนอข้อมูลในรูปตารางสถิติ โดยแยกประเภทของข้อมูลตามลักษณะตัวแปร มากกว่าหนึ่งตัวในตารางเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Table of Life Schoolตารางชีพการศึกษา, Example: การหาจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย ซึ่งปลายปีของชั้นเรียนชั้นใดก็ตาม เด็กนักเรียน หรือนักเรียนซึ่งยังไม่ตั้งใจจะเลิกเรียนหนังสือ อาจจะเรียนซ้ำชั้นหรือเลื่อนชั้นต่อไปยังชั้นสูงกว่า โดยอาจจะมีการเลื่อนชั้นเรียนหรือไม่เลื่อนชั้นเรียนก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Calendar Year Life Tableตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table), Example: ตารางชีพที่ใช้อัตราตายที่เป็นอัตราของช่วง เวลา ที่กำหนดเท่านั้น และรุ่นปี (cohort) ของตารางชีพนี้ก็เป็นรุ่นปีสมมุติ [สิ่งแวดล้อม]
Cohort Life Tableตารางชีพรุ่นปี, Example: เป็นตารางชีพที่สร้างขึ้นมาจากรุ่นปีเกิดที่ แท้จริง และอัตราภาวะการตายที่ใช้ในตารางชีพนั้น เป็นภาวะการตายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันยาวนานแล้ว โดยทั่วไปมักจะเป็นเวลาประมาณ 100 ปี [สิ่งแวดล้อม]
Complete Life Tableตารางชีพสมบูรณ์, Example: ตารางชีพที่มีข้อมูลฟังก์ชั่นตารางชีพ (life table function) ให้ทุกอายุ เป็นรายปี ส่วนตารางชีพย่อ (abridged life table) นั้น เป็นตารางชีพที่ให้ค่า หรือฟังก์ชันเฉพาะอายุที่เรากำหนดเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
Table of Life Workingตารางชีวิตการทำงาน, Example: แสดงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิตการทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทาง เศรษฐกิจแต่ละคนยังใชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Joint Development Areaพื้นที่พัฒนาร่วม " หมายถึง พื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซีย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะแปรปัญหาเขตทับซ้อนในไหล่ทวีป ซึ่งมีพื้นที่ 7,250 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วม โดยการแสวงหาและนำเอาทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวมาใช้และแบ่งปันผล ประโยชน์ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันในลักษณะ 50 : 50 ซึ่งนับว่าเป็น ตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขกรณีพิพาทเกี่ยวกับเขตทับซ้อนทางทะเลสำหรับประเทศ อื่น ๆ " [การทูต]
Aging scheduleตารางการจัดอายุหนี้ [การบัญชี]
Scheduleตารางเวลา [การบัญชี]
Audiogram Chartตารางบันทึกออดิโอแกรม [การแพทย์]
Charts, Combined Valueตารางค่ารวม [การแพทย์]
Class Intervals, Open Endตารางแจกแจงความถี่เป็นแบบชั้นเปิด [การแพทย์]
Contingency Tablesตารางการณ์จร [การแพทย์]
Dosage Scheduleตารางการให้ยา [การแพทย์]
Evaluation, Graphic Ratingประเมินแบบการให้คะแนนโดยตาราง [การแพทย์]
Flow Sheetตารางการเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Food Tablesตารางค่าสารอาหาร [การแพทย์]
Frequence Distribution Tableตารางแจกจางความถี่ [การแพทย์]
Frequency Tableตารางแจกแจงความถี่ [การแพทย์]
Frequency Table, Simpleตารางแจกแจงความถี่แบบธรรมดา [การแพทย์]
boring logboring log, ตารางบันทึกข้อมูลการเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
body (of a table)ตัวเรื่อง, ข้อความหรือตัวเลขที่แสดงไว้ในตารางสถิติ  (ดู statistical table ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
frequency tableตารางความถี่, ตารางทางสถิติที่สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบความถี่ของค่าจากการสังเกตทั้งหมดที่ตกอยู่ในแต่ละค่าที่เป็นไปได้หรือในแต่ละอันตรภาคชั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
truth tableตารางค่าความจริง, ตารางที่แสดงค่าความจริงของประพจน์ใหม่ที่เกิดจากการเชื่อมประพจน์ตั้งแต่สองประพจน์ขึ้นไปด้วยตัวเชื่อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
one-way tableตารางทางเดียว, ตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่อง หรือตัวขั้วเพียงด้านเดียวหรือจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
statistical tableตารางสถิติ,  ตารางที่แสดงข้อมูลสถิติ  องค์ประกอบของตารางสถิติมีดังนี้        หมายเลขตาราง (table number)       ชื่อเรื่อง (title)        หมายเหตุคำนำ (prefactory note)   หัวขั้วstub head หัวสดมภ์column head ตัวขั้ว(stub entries)  ตัวเรื่อง(body)           หมายเหตุล่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
two-way tableตารางสองทาง, ตารางสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
multi-way tableตารางหลายทาง, ตารางข้อมูลสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่อง หรือตัวขั้วให้ย่อยลงไปอีกจากตารางสองทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
table numberหมายเลขตาราง, ตัวเลขที่แสดงลำดับที่ของตารางสถิติ  (ดู statistical table  ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You, Juniper, you're perfect where you are.คุณจะอยู่ที่ไหน ตารางมาก How I Won the War (1967)
-Shut up and set the table.- หุบปากและกำหนดตาราง The Godfather (1972)
Red plaid.ตาตารางสีแดง Oh, God! (1977)
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย I Spit on Your Grave (1978)
"Her hectic daily schedule..."ตารางเวลา ประจำวันของเธอ ที่ น่าตื่นเต้น I Spit on Your Grave (1978)
I demand you teach them the multiplication table.ฉันต้องการให้คุณสอนตารางการคูณ Idemo dalje (1982)
Not before I learn the multiplication table.ไม่ก่อนที่ฉันจะเ- รียนรู้ตารางการคูณ Idemo dalje (1982)
Come on to the table, Christopher.มาให้กับตาราง, คริส 2010: The Year We Make Contact (1984)
They're just, just square holes!พวกเขากำลังเพียงแค่หลุมตาราง! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, if you'd read your industry breakdown, ... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ Big (1988)
I want carpet, but I don't have the square footage.""ผมอยากซื้อพรม แต่ไม่รู้ว่ากี่ตารางฟุต" Punchline (1988)
This is your appointment schedule, and these term papers still haven't been graded.นี่คือตารางนัดหมายของคุณ และรายงานของเทอร์มนี้ ยังไม่ได้ให้คะแนน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
If he can get the Sovs to believe it, everything's back to square one.ถ้าเขาสามารถได้รับ Sovs จะเชื่อว่ามันกลับมาทุกอย่างไปที่ตารางหนึ่ง The Russia House (1990)
All right. Call Louise in the morning, and she'll fit you in.โอเค พรุ่งนี้โทรหาหลุยส์นะ เดี๋ยวเธอจะจัดตารางให้ Junior (1994)
If you're gonna ask for something, ask for a pool table.หากคุณจะขออะไรบางอย่างที่ขอตารางสระว่ายน้ำ The Shawshank Redemption (1994)
I got me this job one time bussing tables at a country club.ฉันมีฉันงานนี้เพียงครั้งเดียว bussing ตารางที่คันทรีคลับ The Shawshank Redemption (1994)
I thought of the timetable for the sun's demise... and then I thought of Dona Julia's eyes.ผมคิดถึงตารางเวลาพระอาทิตย์อัสดง และผมจะคิดถึงนัยตาของดอนน่า จูเลีย Don Juan DeMarco (1994)
The newest, and presumably posthumous, work... of Sutter Cane continues to sit at number one... on the best-seller list.ผลงานล่าสุดหลังการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ของซัทเตอร์ เคนยังขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่ง ของตารางหนังสือขายดี In the Mouth of Madness (1994)
We have a very tight schedule and Mr. Garrad's very eager to get on.เรามีตารางที่ยุ่งมาก ๆ และ คุณการาดก็อยากเดินทางต่อ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-Will you see to that I won't lose my place in line?- งานชั้นคงเป็นไปตามตารางนะค่ะ Gattaca (1997)
- I've got a full schedule. I'm very busy.ตารางชั้นเต็มไม่ว่างเลย Good Will Hunting (1997)
The pressure outside is three and a half tons per square inch.แรงกดดันภายนอก 3 ตันครึ่งต่อตารางนิ้ว Titanic (1997)
You can't operate. They've rescheduled for Monday.เดี๋ยวพวกเขาจะจัดตารางให้คุณใหม่วันจันทร์นี้ / เรื่องวาล์วไฟฟ้านั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ City of Angels (1998)
All right, they have rescheduled the operation for Monday.นี่ พวกเขากำหนดตารางใหม่แล้ว / การผ่าตัดในวันจันทร์ เมื่อวานเกิดอะไรขึ้น City of Angels (1998)
I checked my schedule and I'm in Chinatown tomorrow at three.จาก แลนเซท-เพอร์ซี่ ฉันกำลังดูตารางเวลา พรุ่งนี้ฉันจะอยู่ที่ไชน่าทาวน์ ประมาณสามโมง Pi (1998)
Or when a blast of debris that used to be your personal effects... ..blows out of your windows and sails flaming into the night.สะสมในคอนโดทีละน้อย --อย่างช้าๆ ห้อง1700ตารางฟุต เพดานสูง Fight Club (1999)
Class schedule, reading list, date book, concert tickets, concert tickets.ตารางเรียน หนังสือที่อ่าน สมุดบันทึก ตั๋วคอนเสิร์ต ตั๋วคอนเสิร์ต 10 Things I Hate About You (1999)
I was in the mood for unscheduled affection...ผมมีอารมณ์ โดยไม่ต้องมีตารางเวลานัดหมาย... The Story of Us (1999)
... everything'sgottabe on a schedule!... ทุกอย่างต้องมี ตารางเวลา! The Story of Us (1999)
You try raising children where everything's unscheduled...คุณพยายามยกเรื่องลูกขึ้นมา โดยที่ทุกอย่างไม่ได้มีตารางเวลาเลย... The Story of Us (1999)
I made it with my own hands, every inch of it!ทุกตารางนิ้ว Woman on Top (2000)
You know, he's a rock star now. The normal rules don't apply.ฉันว่าจะไปดูตารางก่อนน่ะ Rock Star (2001)
Class schedule, map, book list.ตารางสอน, แผนที่, รายการหนังสือ Legally Blonde (2001)
Wait a second. My social events calendar is missing.เดี๊ยวก่อน ตารางปาร์ตี้ งานเลี้ยง และ ปฏิทิน ของฉันหายค่ะ Legally Blonde (2001)
Social events...ตารางปาร์ตี้ งานเลี้ยง ... Legally Blonde (2001)
Look at the chart, you'll see Halley's comet.ดูที่ตารางนี้ เธอจะเห็นดาวหางฮัลเล่ย์... A Walk to Remember (2002)
OK, now, we can schedule the surgery. Um... I could get you in as early as Monday.เอาละ, ตอนนี้เราสามารถ หาตารางนัดผ่าตัดได้แล้วฉันสามารถรับคุณเข้ามา ได้เร็วที่สุดประมาณวันจันทร์ 21 Grams (2003)
Nike assigns a time frame to each operation.ไนกี้แบ่งตารางเวลาให้การทำงานแต่ละขั้นตอน The Corporation (2003)
It sounds like you're advocating private ownership of every square inch of the planet.ฟังดูเหมือนคุณสนับสนุนการแปรรูป ทุกตารางนิ้วบนโลกใบนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์เอกชน The Corporation (2003)
That doesn't mean I want to have Joe Bloggs owning this square foot.นี่ไม่ได้หมายความว่า ผมต้องการให้นายโจ เป็นเจ้าของพื้นที่ตารางฟุตนี้ The Corporation (2003)
We've just learned that air force one has made an unscheduled stop at Wichita's mid-continent airport.เราได้รับรายงานว่า ครื่อง AIR FORCE ONE ของประธานาธิปดี เพิ่งลงจอดนอกตาราง ที่สนามบินควบคุมพิเศษเมือง Wichita Yankee White (2003)
This is my comprehensive data schedule and list of regulations.นี่เป็นตารางกิจวัตรประจำวัน และกฎระเบียบ Around the World in 80 Days (2004)
I'm inspired to get us back on schedule.ผมจะทำให้เราเดินทางตามตารางเวลาเดิม Around the World in 80 Days (2004)
Where are my impression calculations?ตารางคำนวณความดันไอน้ำหายไปไหน Around the World in 80 Days (2004)
I have a very strict schedule.ฉันมีตารางเวลาที่เข้มงวดมากเลย The Notebook (2004)
The Vikings were known to create maps for certain stars, latitude tables that required a key to decipher them.ชาวไวกิ้งก็เคยสร้างแผนที่จากหมู่ดาวเหล่านี้ ตารางของละติจูในแผนที่ดวงดาว ก็ต้องการกุญแจที่จะถอดรหัสของมัน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
This is looking weird.ให้ผมจัดตารางเวลาให้คุณมาได้มั้ย I Heart Huckabees (2004)
- You shouldn't have.และนี่คือตารางการจัดงานกุศล I Heart Huckabees (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำเป็นตาราง[kān tham pen tārāng] (n, exp) EN: tabulation ; census ; inventory
ปฏิบัติตามตารางเวลา[patibat tām tārāng wēlā] (v, exp) EN: adhere to the schedule
เป็นตาราง[pen tārāng] (adj) EN: tabular
ตามตาราง[tām tārāng] (n, exp) FR: selon l'horaire ; d'après l'horaire
ตาราง[tārāng] (n) EN: schedule ; timetable  FR: horaire [ m ]
ตาราง[tārāng] (n) EN: table ; tabular form ; list  FR: table [ f ] ; tableau [ m ] ; grille [ f ] ; liste [ f ] ; graphique [ m ]
ตาราง[tārāng] (n) EN: square
ตารางฟุต[tārāng fut] (n, exp) EN: square foot  FR: pied carré [ m ]
ตารางกำหนดเวลา[tārāng kamnot wēlā] (n, exp) EN: schedule
ตารางกิโลเมตร[tārāng kilōmēt] (n, exp) EN: square kilometre = square kilometer (Am.)  FR: kilomètre carré [ m ]
ตารางกิจกรรม[tārāng kitjakam] (n, exp) FR: grille d'activités [ f ]
ตารางเมตร[tārāng mēt] (n, exp) EN: square metre ; square meter (Am.)
ตารางมิลลิเมตร[tārāng millimēt] (n, exp) EN: square millimetre = square millimeter (Am.)  FR: millimètre carré [ m ]
ตารางนิ้ว[tārāng niū] (n, exp) EN: square inch  FR: pouce carré [ m ]
ตารางเรียน[tārāng rīen] (n, exp) EN: timetable ; schedule
ตารางเซนติเมตร[tārāng sēntimēt] (n, exp) EN: square centimetre = square centimeter (Am.)
ตารางสอน[tārāngsøn] (n) EN: classroom time table ; class schedule ; subject time table  FR: horaire des cours [ m ]
ตารางธาตุ[tārāng thāt] (n, exp) EN: periodic table of elements  FR: classification périodique des éléments (chimiques) [ f ] ; table de Mendeleïev [ f ]
ตารางวา[tārāng wā] (n) EN: square wa = square wah ; square two-meters ; four square meters  FR: wa carré (unité de surface de 2x2m) [ m ] ; double-mètre carré [ m ]
ตารางเวลา[tārāng wēlā] (n) EN: timetable ; schedule (Am.)  FR: horaire [ m ]
ตารางเวลาเดินรถ[tārāng wēlā doēn rot] (n) EN: timetable ; schedule (Am.) ; time schedule (Am.)  FR: horaire [ m ]
ตารางเวลารถไฟ[tārāng wēlā rotfai] (n, exp) EN: railroad timetable  FR: horaire des trains [ m ] ; indicateur des chemions de fer [ m ]
ทำเป็นตาราง[tham pen tārāng] (v, exp) EN: tabulate
เวลาบินตามตาราง[wēlā bin tām tārāng] (n, exp) EN: schedule time  FR: horaire de vol [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50, 000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
are(n) หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร
be inside(idm) จำคุก, See also: ติดคุก, ติดตาราง, ถูกจำคุก, อยู่ในที่คุมขัง
chart(n) ตาราง, See also: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภูมิ, Syn. table, diagram
checked(adj) ที่มีลายตารางหมากรุก
checker(n) ตารางหมากรุก
checker(vt) ใส่เครื่องหมายตารางหมากรุก
crowd in(phrv) บรรจุแน่น (ตารางเวลา), See also: ใส่จนแน่น
crowd into(phrv) จัดให้ลงตัวได้ยาก (ตารางเวลา), See also: จัดยาก
ephemeris(n) ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
hectare(n) หน่วยวัดของพื้นที่ (1 เฮกตาร์เท่ากับ 100 เอเคอร์ หรือ 10000 ตารางเมตร), See also: เฮกตาร์
on schedule(idm) ตามตาราง
jail(vt) จำคุก, See also: กักขัง, จองจำ, เข้าตาราง, Syn. imprison, confine, detain, Ant. free, release
lattice(n) โครงที่ทำด้วยไม้หรือโลหะขัดเป็นตาราง, See also: ไม้ระแนงขัดแตะ, Syn. trellis, grille, screen, grid
lattice(vt) ตกแต่งด้วยลายที่เป็นตารางหรือตาข่าย
lattice(n) หน้าต่างหรือประตูที่ขัดเป็นตาราง, See also: สิ่งก่อสร้างที่ขัดเป็นตาราง
latticework(n) ผลงานที่เป็นชิ้นไม้หรือโลหะที่ขัดแตะกันเป็นตาราง, See also: โครงตาข่าย
lockup(n) คุก, See also: ตาราง, เรือนจำ, Syn. jail, jailhouse, gaol, clink
make(vt) จัดเวลา, See also: จัดตารางเวลา, Syn. schedule
noughts and crosses(n) เกมเล่น x และ o ในตารางสี่เหลี่ยม 9 ช่อง, See also: ผู้เล่นที่ใส่ x หรือ o เรียงต่อกันทั้งแถวก่อนเป็นฝ่ายชนะ, Syn. tic-tac-toe
planner(n) สมุดจดบันทึกตารางเวลา
prison(n) คุก, See also: ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ, Syn. panopticon, stockade, jail
programming(n) ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์, See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. broadcasting, programing
reschedule(vt) จัดตารางเวลาใหม่, See also: เปลี่ยนตารางใหม่
schedule(n) ตารางเวลา, Syn. timetable
schedule(vt) ทำตารางเวลา, See also: ทำกำหนดการ, กำหนดรายการ, กำหนด, ระบุ
slot(n) เวลาและสถานที่ซึ่งกำหนดในตาราง
slot(vi) กำหนดเวลาในตาราง
slot(vt) กำหนดในตาราง
square metre(n) ตารางเมตร
syllabary(n) ตารางแสดงพยางค์
table(n) ตาราง, See also: ตารางรายการ, บัญชี, รายการ, Syn. schedule, record, chart
table(vt) ใส่ข้อมูลในตาราง
tabular(adj) ซึ่งจัดทำเป็นตาราง, Syn. schematic
tabular(adj) ซึ่งคำนวณเป็นตาราง
tabulate(vt) จัดทำเป็นตาราง, See also: ใส่ลงในตาราง, Syn. itemize, enlist, table
tabulation(n) การทำเป็นตาราง, See also: การตั้งเป็นตาราง, Syn. census, inventory
tabulator(n) ผู้ทำตาราง, See also: ผู้ตีตาราง
tabulator(n) แป้นเลื่อนบนพิมพ์ดีด, See also: เครื่องพิมพ์ดีดที่มีอุปกรณ์พิมพ์ตัวอักษรลงตารางได้
tick-tack-toe(n) เกมเล่นวงกลมและกากบาทบนตารางสี่เหลี่ยม9ช่อง, Syn. ticktacktoe
timetable(n) ตารางการเรียนการสอน
yardage(n) หน่วยวัดเป็นหลาหรือตารางหลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres 43, 560 ตารางฟุต
are(อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases, atlantes) สมุดแผนที่, ชุดรวมแผนภาพและตาราง, กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ, ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่, คนที่แบกภาระหนักมาก, ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
centaren. ตารางเมตร., Syn. centaur
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
checked(เชคทฺ) adj. เป็นตารางสี่เหลี่ยม
checker { checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง, เป็นตารางหมากรุก, มีสีหลากหลาย
checkeringn. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkers }n. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
chequered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง, เป็นตารางหมากรุก, มีสีหลากหลาย
clathrate(แคลธ'เรท) adj. คล้ายตารางก่ายกัน
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
conversion tablen. ตารางเปรียบเทียบค่าของหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร, ตารางเปลี่ยนเงินตรา
dde(ดีดีอี) ย่อมาจาก dynamic data exchange คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
drag and dropลากแล้วปล่อยลากไปวางหมายถึง การใช้เมาส์ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพหรือข้อความทั้งบล็อก) บนจอภาพ ไปวางไว้ยังตำแหน่งใหม่ โดยต้องกำหนด (select) ให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อน แล้วจึงใช้เมาส์ลากไป การลากด้วยเมาส์นั้น จะต้องกดนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้ ในขณะที่ลากเมาส์เพื่อนำไปวางในที่ ๆ ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะยกนิ้วออกจากเมาส์ได้ ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) อาจลากไปได้ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
ems(อีเอ็มเอส) ย่อมาจาก expanded memory specification บางครั้งก็เรียกชื่อเต็มเลยว่า LIM-EMS ย่อมาจากคำว่า Lotus-Intel Microsoft Expanded Memory Specification อีเอ็มเอสนั้นเป็นโปรแกรมที่ขยายตัวประมวลผล 8088 ที่มีหน่วยความจำ 640 K ให้มีเนื้อที่มากขึ้น เพื่อให้มีที่พอบรรจุโปรแกรมโลตัส 1-2-3 ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) ขนาดใหญ่ ลงไปในหน่วยความจำที่มีขนาดเพียง 640 K ได้ ในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอีเอ็มเอสนี้แล้ว เพราะหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่น ใหม่ ๆ มีขนาดใหญ่กว่าสมัยก่อนมาก
fatแฟ็ตย่อมาจาก file allocation table (แปลว่า ตารางการจัดสรรแฟ้ม) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
file(ไฟลฺ) { filed, filing, files } n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร, ปึกเอกสาร, เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง, หมวดเอกสาร, แถวเรียง, ตารางเรียง, ตะไบ, คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม, เก็บเอกสาร, ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง, ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
footerข้อความท้ายหน้าหมายถึง ข้อความที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างของหน้ากระดาษทุกหน้า (อาจเป็นเลขหน้า ก็ได้) โปรแกรมประมวลผลคำต่าง ๆ จะเตรียมจัดในเรื่องนี้ไว้ให้ทุกโปรแกรม แม้โปรแกรมตาราง จัดการ ก็สามารถกำหนดให้มีข้อความใด ๆ ที่หัวกระดาษ (header) และ ที่ท้ายหน้า (footer) ได้ดู header เปรียบเทียบ
gingham(จิง'แฮม) n. ผ้าฝ้ายลายตาราง
grillade(กรีล'ลาด) n. โครงที่เป็นคานขัดขวางกันเป็นตาราง (เช่นรากตึก)
half-rodn. ความยาวที่เท่ากับ 2 3/4 หลา หรือ 8 1/4 ฟุต บริเวณที่เท่ากับ 15 1/8 ตารางหลา
hectare(เฮค'แทร์) n. 100 ares, 10, 000ตารางหรือ2.471เอเคอร์., Syn. hektare
hot linkการโยงข้อมูลแบบร้อนหมายถึง การที่โปรแกรมสองโปรแกรมใช้ข้อมูลร่วมกัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโปรแกรมหนึ่ง คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการเปลี่ยนข้อมูลในอีกโปรแกรมหนึ่ง ให้ด้วยโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การโอนข้อมูลจากโปรแกรมตารางจัดการเข้าไปในโปรแกรมประมวลผลคำ เมื่อใดที่มีการแก้ตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำก็จะเปลี่ยนไปด้วย
inclusive or(อินคลูซีฟ ออร์) และ/หรือเป็นตัวดำเนินการ (operator) ตัวหนึ่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ใช้มากในคำสั่งที่เกี่ยวกับการเขียนภาพ ผลลัพธ์ของ inclusive OR จะเห็นได้จากตารางที่แสดง 1 คือจริง (true) และ 0 คือ เท็จ หรือ (false) ถ้าไม่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักคำสั่งนี้ก็ได้
integratd programชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
latticework(แลท'ทิสฺเวิร์ค) n. ผลงานที่เป็นชิ้นไม้หรือโลหะที่ขัดแตะกันเป็นตาราง, โครงตาข่าย
legend(เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน, คำสลัก, คำอธิบายภาพ, ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ, ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, Syn. myth, fiction, fable
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้
lotus 1-2-3เป็นชื่อโปรแกรมตารางจัดการที่โด่งดังมากโปรแกรมหนึ่ง นิยมใช้กันมากบนเครื่องพีซี ใช้ได้ทั้งกับระบบดอสและวินโดว์ บริษัทผู้ผลิตชื่อ Lotus Development Corporation
numeric formatรูปแบบการเขียนตัวเลขหมายถึง รูปแบบการแสดงจำนวนเลขที่อ่านได้ เห็นได้ เราอาจแสดงจำนวนเลขได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น .25 หรือ 25% เป็นต้น รวมทั้งการเขียนเลขแบบต่าง ๆ อย่างที่ใช้ในโปรแกรมตารางจัดการ เช่น 1000, 1, 000, 1, 000.00 ฯ
packaged programโปรแกรมสำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ใช้หมายถึง application package ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯ
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
page layoutการกำหนดหน้าหมายถึง การออกแบบหน้ากระดาษ โดยกำหนดจัดเรียงข้อความและภาพประกอบในแต่ละหน้าให้แลดูสวยงาม เริ่มตั้งแต่กำหนดขอบหน้ากระดาษ (margin) จำนวนบรรทัด การแบ่งคอลัมน์ ฯ วิธีการดังกล่าวอาจใช้โปรแกรมประเภทงานพิมพ์ตั้งโต๊ะช่วยก็ได้ เป็นต้นว่า PageMaker, Ventura Publisher, QuarkXpress เพราะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องการจัดหน้าแบบต่าง ๆ การโปรยอักษรรอบภาพ รวมทั้งการดึงเอาภาพ กราฟ ตารางจัดการ ฯ จากโปรแกรมอื่นมาแทรกใส่ให้สะดุดตา การลด/ขยายขนาดของภาพให้เหมาะกับเนื้อที่ได้ ดู desktop publishing ประกอบ
paradigm(แพ'ระดิม, ไดม์) n. ตัวอย่าง, แบบชุดแบบ, การสาธิต, ตารางการเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์คำหนึ่ง ๆ
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system, Mendeleev's law
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม <คำอ่าน>ในโปรแกรมเชิงวัตถุ object-oriented programming หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" display อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
prison(พริซ'เซิน) n. คุก, เรือนจำ, ตาราง, สถานที่คุมขัง, การติดคุก, Syn. jail
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)
save asหมายถึง การสั่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดยต้องมีการกำหนดชื่อ ถ้ามีชื่อเก่าอยู่แล้ว จะใช้ชื่อเดิมหรือกำหนดชื่อใหม่ก็ได้ แต่ถ้าจะเปลี่ยนที่เก็บ (path) หรือเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ (format) ก็ต้องใช้คำสั่ง save as (แทนที่จะใช้ save) บางโปรแกรมผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการเก็บได้ด้วย เช่น โปรแกรม Excel จะเก็บเป็นแฟ้มข้อความธรรมดา (text) หรือ เป็นตารางจัดการ (work sheet) ฯ ก็ได้ โปรแกรม PageMaker ก็ให้เลือกเก็บเป็น "ต้นแบบ" หรือ เก็บเป็นแฟ้มเข้อมูลธรรมดาก็ได้ดู save เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
chart(n) แผนภูมิ, แผนที่, แผนผัง, บัญชี, ตาราง, แผนภาพ
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม, เป็นตารางหมากรุก, เปลี่ยนง่าย
hectare(n พื้นที่ขนาด 10, 000) ตารางเมตร
lattice(vt) ขัดเป็นฟันปลา, ขัดแตะ, ขัดเป็นตาราง
schedule(n) ตาราง, พิกัด, รายการ, หมายกำหนดการ, แผนการ
schedule(vt) ทำตาราง, วางแผน, กำหนดเวลา, ทำรายการ
square(adj) เป็นตาราง, เป็นจัตุรัส, เสมอกัน, แบน, กว้าง, ตรงๆ, เป็นฉาก
table(n) โต๊ะ, ตาราง, บัญชี, รายการ, แผ่นจารึก, ที่ราบสูง
table(vt) วางบนโต๊ะ, ทำบัญชี, ทำตาราง, บันทึกรายการ
tabular(adj) จัดเป็นตาราง, แบน, ราบ, ราบรื่น
tabulate(vt) ทำเป็นตาราง, ทำให้ราบ, เรียง, จัดระเบียบ
tabulation(n) การทำเป็นตาราง, การจัดระเบียบ, การทำให้ราบ
timetable(n) ตารางเวลา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grid(n) ตารางในโปรแกรม Microsoft Excel, Syn. table
Image:
gridline(n) เส้นตารางในโปรแกรม Microsoft Excel
metatable(n) ตารางของตาราง ซึ่งใช้ตารางสำหรับอธิบายตารางเช่น เช่นเดียวกับคำว่า Metadata ซึ่งใช้ข้อมูลอธิบายข้อมูล, See also: metadata
periodic table(n) ตารางธาตุ
radiator[เรดิเอเตอร์] (n) ธาตุกัมมันตรังสี, ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ (ธาตุสุดท้ายของแต่ละหมู่ของตารางธาตุและธาตุที่ไม่เสถียรต่างๆ)
Tupel { n } [ math. ](n) แถวข้อมูลในตาราง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
価格俵[かかくひょう, kakakuhyou] (n) ตารางราคา, ใบราคา
定刻[ていこく, teikoku] (n) ตารางเวลา, กำหนดการ
平方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
付表[ふひょう, fuhyou] (n) ตารางแนบ
表示[ひょうじ, hyouji] การแสดงให้เข้าใจ การแสดงด้วยตาราง
伝説[でんせつ, densetsu] (n) (เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน, คำสลัก, คำอธิบายภาพ, ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ, ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, S. myth, fiction, fable
時刻表[じこくひょう, jikokuhyou] (n) ตาราง ตารางเวลา แผนภูมิ
寸土[じこくひょう, sun tsuchi] (exp) ทุกตารางนิ้ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一覧[いちらん, ichiran] TH: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย)  EN: at a glance
[ひょう, hyou] TH: ตาราง  EN: table (e.g. Tab 1)

German-Thai: Longdo Dictionary
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดตารางเวลา, กำหนดเวลา เช่น den Reiseplan festlegen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top