ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ดำเนินชีวิต*

   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดำเนินชีวิต, -ดำเนินชีวิต-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การดำเนินชีวิต[N] way of life

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดำเนิน ๑เป็นไป เช่น การประชุมดำเนินไปด้วยดี, ทำให้เป็นไป, เช่น ดำเนินงาน ดำเนินการ ดำเนินชีวิต.
วิถีชีวิตน. ทางดำเนินชีวิต เช่น วิถีชีวิตชาวบ้าน.
สาธารณูปโภคน. บริการสาธารณะที่จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา การเดินรถประจำทาง โทรศัพท์.
เสรีนิยมน. ลัทธิเศรษฐกิจสังคมที่ต้องการให้รัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของเอกชนน้อยที่สุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conduct of lifeการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Conduct of life in literatureการดำเนินชีวิตในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Dormitory lifeการดำเนินชีวิตในหอพัก [TU Subject Heading]
Life skillsทักษะการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Life skills guidesคำแนะนำทักษะการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Lifestylesรูปแบบการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Suburban lifeการดำเนินชีวิตในชานเมือง [TU Subject Heading]
Capacity, Functionalความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน [การแพทย์]
ดัชนีสุขภาพจิตดัชนีสุขภาพจิต, สิ่งที่ใช้วัดสภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในที่นี้เป็นระดับบุคคล มิได้รวมถึงร [สุขภาพจิต]
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, that he's given us everything that we need to make our life work make the world work, and that he's watching us.ท่านบอกว่าท่านให้ทุกอย่าง ที่เราต้องการเพื่อการดำเนินชีวิต ทำให้โลกดำเนินต่อและท่านดูเราอยู่ Oh, God! (1977)
You drop a few seeds, and you move on.คุณทำเมล็ดหล่น 2-3 เม็ด แล้วคุณก็ดำเนินชีวิตต่อ Oh, God! (1977)
And remember that no matter who you are... and what you do to live and survive... there's still some things that make us all the same.และจดจำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม และคุณทำอะไรเพื่อการอยู่รอดและดำเนินชีวิตต่อไป มีสิ่งต่างๆบางอย่างที่ทำให้พวกเราเหมือนกัน The Blues Brothers (1980)
Humans do all kinds of things during their lifetime, right?มนุษย์ทุกชีวิตทั้งหมดอยู่ ระหว่างการดำเนินชีวิตของพวกเขาใช่ไหม? Akira (1988)
Who has the perfect synthesis of career and lifestyle?คิดเกี่ยวกับมัน ที่มีการสังเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ ของการทำงานและการดำเนินชีวิตContact (1997)
And she moved on with her life, dedicating' herself to her father's dream.ดำเนินชีวิตต่อไป อุทิศตนสานฝันให้บิดา The Legend of Bagger Vance (2000)
I'm so glad I met youก็ดำเนินชีวิตของเธอต่อไป Crying Out Love in the Center of the World (2004)
As far as American citizens, whoever leaves will get whatever assistance is required to get their life back on track:สำหรับคนอเมริกัน ใครที่อยากออกไป จะได้รับ ความช่วยเหลือ ให้กลับไปดำเนินชีวิตได้อีก Pilot (2004)
It's like she just carried straight on.เหมือนท่านยังคงดำเนินชีวิตตามปกติ White Noise (2005)
I guess relationships don't fit my lifestyle.ผมว่าการดำเนินชีวิตเรา ต่างกันเกินไป Eight Below (2006)
That way we can live peacefully and happilyนั่นเป็นวิธีทางดำเนินชีวิตของเรา อย่างสงบสุขและมีความสุข Fearless (2006)
Fat,drunk,and stupid is no way to go through life,son. Exorcizamus te,omnis immundus spiritus,omnis satanica... i suppose you're lust.อ้วน ขี้เมา และโง่ ไม่ใช่ทางดำเนินชีวิตหรอก เธอคงเป็นตัณหาสินะ The Magnificent Seven (2007)
You will be left alone to lead a normal life.คุณจะถูกปล่อยไว้ ให้ดำเนินชีวิตที่ปกติ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
Yes, but... ahjussi.หัวข้อคือ " เนื้อดิบและการดำเนินชีวิตFirst Cup (2007)
Well, I make an honest living.ฉันดำเนินชีวิตอย่างสุจริตชน 3:10 to Yuma (2007)
it had been seven days since a tornado devastated wisteria lane, and the residents continued to pick up the pieces of their lives.นับเป็นเวลา 7 วันแล้ว ตั้งแต่พายุเข้าถล่มวิสเตอร์เรียเลน แล้วผู้คนต่างก็ดำเนินชีวิตต่อไป Welcome to Kanagawa (2008)
Someone so familiar-looking offering you the chance of a lifetime.บางคนที่ดูคุ้นเคย ทำให้คุณเปลี่ยนการดำเนินชีวิต Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Ever consider a life of crime?เคยคิดจะดำเนินชีวิตแบบอาชญากรบ้างมั้ย The Ghost Network (2008)
That we continue our daily rituals.ที่เราต้องดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I'm trying to move on.ฉันพยายามจะดำเนินชีวิตต่อ Not Cancer (2008)
I'm moving forward!ฉันดำเนินชีวิตต่อไป Birthmarks (2008)
Amber said that she wanted me to move on, that she wanted me to be happy, and Debbie makes me happy.แอมเบอร์ เธอต้องการให้ฉันดำเนินชีวิตต่อไป และเธอต้องการให้ฉัน Lucky Thirteen (2008)
Paintings of ordinary people and activitiesภาพการดำเนินชีวิตของคนทั่วๆไป Portrait of a Beauty (2008)
It's a momentary embarrassment you're just gonna have to live with;มันคือความอัปยศ คุณก็แค่\ ต้องดำเนินชีวิตต่อไป Changeling (2008)
Going through my ordinary life I kept waiting...ผมดำเนินชีวิตของผมไปอย่างซ้ำซาก ผมก็เฝ้ารอ... Cyborg Girl (2008)
In the great adventure of life on Earth, every species has a role to play, every species has its place.ในการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของชีวิตบนโลก, ทุกสายพันธุ์มีบทบาท ในการดำเนินชีวิต, ทุกสายพันธุ์มีที่ของตน Home (2009)
Most days have no impact... on the course of a life.วันส่วนมาก ไม่มีอิทธิพลอะไร... กับการดำเนินชีวิตของเรา 500 Days of Summer (2009)
Just when I get used to the way things are in life, or in my case, death...เพียงแค่เมื่อฉันใช้เสันทางนี้ ในการดำเนินชีวิต หรือในกรณีของฉัน ความตาย... Dead Like Me: Life After Death (2009)
The people of Johannesburg and of South Africa are going to live happily and safely, knowing that that prawn is very far away.และผู้คนในเมือง โจฮันเนสเบิร์กของ แอฟริกาใต้ก็จะดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้ง ห่างจากพวกสัตว์ประหลาดทั้งหลาย District 9 (2009)
Well, we're not there anymore Ken-san.รูปแบบการดำเนินชีวิตของฉัน เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างดีเมื่อฉันเป็นที่ซูซูรัน Crows Zero II (2009)
I won't come back, and you can go on with your life without any interference from me.ฉันจะไม่กลับมา และเธอจะดำเนินชีวิตต่อไป โดยไม่มีฉันคอยแทรกแซง The Twilight Saga: New Moon (2009)
You gave me a reason to keep going.คุณให้เหตุผลที่ฉันควรดำเนินชีวิตต่อไป Bulletproof (2009)
Gotta keep goin'.ที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไป Air: Part 3 (2009)
Let alone viable for sustaining life.เพื่อที่จะให้ดำเนินชีวิตได้อย่างอย่างยั่งยืน Air: Part 3 (2009)
Power is being channeled into life supportพลังกำลังนำไปสู่แหล่งที่สามารถดำเนินชีวิต Darkness (2009)
Everything but life support is dead.ทุกๆอย่าง ไม่สามารถดำเนินชีวิต คือ ความคาย Darkness (2009)
Look at all these people just going about their lives.ดูผู้คนที่นี่ เขาแค่ดำเนินชีวิตของเขา Amplification (2009)
You see, the tools you acquired to survive out there... will not help you here at Greendale.ที่คุณมีตอนนี้ คือโอกาสที่สองที่จะดำเนินชีวิตอย่างไม่คดโกง Pilot (2009)
To find a way to keep living, I guess.หาทางดำเนินชีวิตต่อไป ละมั้ง The Real Ghostbusters (2009)
He knew people wanted to move on. He needed to forget.เขารู้ว่าคนเราต้องดำเนินชีวิตต่อไป เขาอยากที่จะลืม The Lovely Bones (2009)
He's in for life. What happens after a month of hard time, eh?เขาในการดำเนินชีวิต จะเกิดอะไรขึ้น อะไร Nafter เดือนของเวลาที่ยากใช่มั้ย? Death Race 2 (2010)
I moved on with my life.ฉันดำเนินชีวิตต่อ Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
I assumed he moved on with his.เดาว่าเขาดำเนินชีวิตของเขา Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
You are right in line with you're own destiny.คุณกำลังดำเนินชีวิต ไปตามโชคชะตายังไงล่ะ White Tulip (2010)
Maybe that's 'cause I'm not on track with my own destiny.บางทีนั่นอาจเป็นเพราะ ผมไม่ได้ดำเนินชีวิต ไปตามโชคชะตาก็เป็นได้ White Tulip (2010)
They can withstand radiation, live without breathing for almost an hour, go without eating for weeks.พวกมันสามารถทนต่อรังสี อยู่โดยไม่ต้องใช้อากาศหายใจได้เกือบชั่วโมงๆ ดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องกินได้เป็นอาทิตย์ The X in the File (2010)
You are the model of how I wish to live.ลุงกับป้าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของหนู The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I mean, we need to follow the rules that he sets out.หนูหมายถึงเราจำเป็น ต้องดำเนินชีวิตไปตาม พระองค์ลิขิตเอาไว้ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Walk with who you are.ดำเนินชีวิตในตัวตนที่คุณเป็น Abiquiu (2010)
But this idea of "walk"แต่ความคิดของคำว่า"ดำเนินชีวิต Abiquiu (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chīwit) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life   FR: mener sa vie
วิธีดำเนินชีวิต[n. exp.] (withī damnoēn chīwit) EN: modus vivendi   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear up[PHRV] ช่วยให้ดำเนินชีวิตในยามที่มีปัญหา
drift along[PHRV] ไร้เป้าหมาย (ในการดำเนินชีวิต), See also: ล่องลอย
hell around[PHRV] ไม่รู้จักรับผิดชอบ, See also: ดำเนินชีวิตอย่างประมาท, Syn. mess about
one's way of life[IDM] วิถีชีวิต, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต
keep going[PHRV] ดำเนินชีวิตต่อไป, See also: ทำต่อไป
live by[PHRV] ดำเนินชีวิตตาม, See also: เจริญรอยตาม
live high[PHRV] ดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายหรือหรูหรา, Syn. live well
live up to[PHRV] ดำเนินชีวิตไปตาม (ความหวัง), See also: เป็นไปตามความคาดหวัง, Syn. act up to
live well[PHRV] ดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายหรือหรูหรา, Syn. live high
life[N] รูปแบบการดำเนินชีวิต, See also: การดำรงชีวิต, วิถีชีวิต
lifestyle[N] วิถีทางการดำเนินชีวิต, See also: ลีลาชีวิต, รูปแบบการดำเนินชีวิต
live[VI] ดำเนินชีวิต, See also: ใช้ชีวิต
live[VT] ดำเนินชีวิต, See also: ใช้ชีวิต
manners[N] ขนบธรรมเนียมประเพณี, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม, Syn. culture, etiquette, decorum
scratch[VI] ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก
woman of the world[N] ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก, See also: ผู้หญิงจัดเจนในการดำเนินชีวิต, Syn. worldly woman, Ant. man of the world

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
life stylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต,ลีลาชีวิต
lifestylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต,ลีลาชีวิต
live 1(ลิฟว) {lived,living,lives} vi. มีชีวิตอยู่,ดำเนินชีวิต,อยู่,อาศัย,อยู่ในความทรงจำ,อยู่ได้ด้วย,กิน,เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง,มีอายุ,ผ่านชีวิต,ผ่านพ้นอันตราย -Phr. (live up to ปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือ), Syn. exist,be,dwell
livelihood(ไลว'ลิฮูด) n. การดำรงชีวิต,วิธีการดำเนินชีวิต,ชีวิต, Syn. support
maintenance(เมน'เทนเนินซฺ) n. การผดุงไว้,การธำรงไว้,การรักษาไว้,การดำเนินต่อไป,วิถีชีวิต,การดำเนินชีวิต
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
tao(เดา,เทา) n. เต๋า,พื้นฐานความประพฤติที่สมควรของมนุษย์หรือการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ
taoism(เดา'อิสซึม) n. ศาสนาเต๋าของจีนที่เล่าจื้อเป็นผู้ตั้งขึ้นยึดถือหลักการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ, See also: Taoist n. Taoistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lead(vt) นำ,พา,ล่อ,เป็นหัวหน้า,นำหน้า,พูดนำ,ดำเนินชีวิต,ชักจูง
live(vi) อยู่,มีชีวิต,ดำเนินชีวิต,มีอายุ,อาศัยอยู่
living(n) การดำเนินชีวิต,มนุษย์,อาชีพ,การอยู่
walk(vi) เดิน,เดินเล่น,ดำเนินชีวิต

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
暮らす[くらす, kurasu] Thai: ดำเนินชีวิต English: to get along
生活[せいかつ, seikatsu] Thai: การดำเนินชีวิต English: living (vs)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top