ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ชื่น*

   
287 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชื่น, -ชื่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่น[V] be joyful, See also: be happy, be pleased, be delighted, be cheerful, be buoyant, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, Example: นักศึกษาที่สอบเอ็นทรานซ์ได้ ทุกคนรู้สึกชื่นในหัวใจ
ชื่น[ADV] joyfully, See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully, Syn. เบิกบาน, ยินดี, Example: พี่ยังยิ้มชื่นต้อนรับการกลับมาของเธอ
ชื่นชม[V] admire, See also: praise, commend, eulogize, appreciate, laud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, ศรัทธา, ชมชอบ, Example: นึกถึงหนังสือที่เขาเขียนรวมเล่มใหญ่ๆ แล้วก็น่าชื่นชมความสามารถของคนเขียน, Thai definition: กล่าวถึงด้วยความพอใจ
ชื่นใจ[V] rejoice, See also: be cheerful, be happy, be delighted, be buoyant, be glad, Syn. ยินดี, ดีใจ, Example: พ่อแม่ชื่นใจในความสำเร็จของลูก
ชื่นใจ[ADJ] refreshing, See also: cheering, Syn. สดชื่น, รื่นรมย์, ปลอดโปร่ง, Example: ลมเย็นๆ ชื่นใจพัดมาเป็นระยะ
สดชื่น[V] be fresh, See also: be lively, be vigorous, Syn. ชื่นบาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, แจ่มใส, Ant. โศก, โศกเศร้า
สดชื่น[V] be delighted, See also: be cheerful, be joyful, be happy, be merry, Syn. ชื่นบาน, ชื่นมื่น, Ant. หดหู่, Example: การไปล่องแก่ง ทำให้ชีวิตของเขาสดชื่นขึ้น, Thai definition: ใหม่และบริสุทธิ์ อันกระทำให้เป็นที่เบิกบานใจ กระปรี้กระเปร่าขึ้น
คู่ชื่น[N] lover, See also: husband and wife, sweetheart, Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา, Example: คราใดที่ซิ้มรำลึกถึงคู่ชื่น เขาก็จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
ชื่นชอบ[V] be satisfied, See also: be pleased, impress, like, love, be fond of, Syn. ติดอกติดใจ, จับใจ, ชื่นชม, ประทับใจ, ตรึงใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: ผู้ชมชื่นชอบการแสดงโขนมากเพราะนักแสดงแสดงได้เก่งมาก
ชื่นบาน[V] be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, สุขใจ, แจ่มใส, รื่นรมย์, Example: พ่อแม่ชื่นบานในวันรับปริญญาของลูก
บานชื่น[N] Zinnia elegans, Syn. ต้นบานชื่น, ดอกบานชื่น, Example: บ้านใหม่ของน้าชายปลูกบานชื่นไว้ริมทางเข้าบ้านเป็นแนวยาว, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ไม้ล้มลุกชนิด Zinnia elegans Jacq. ในวงศ์ Compositae ลำต้นกลวง ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ไม่มีก้านใบ ดอกออกที่ยอด มีหลายสี เช่น ขาว แดง ม่วง ชมพู เหลือง
ชื่นมื่น[V] be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, Syn. ชื่นบาน, สดใส, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, สนุกสนาน, แจ่มใส, Example: จากคำพูดเพียงสองสามประโยค มันได้เปลี่ยนบรรยากาศที่กำลังชื่นมื่นอยู่เมื่อครู่ให้เงียบงันลง
ชุ่มชื่น[V] be delighted, See also: be cheerful, be joyful, be happy, be merry, Syn. สดชื่น, อิ่มเอิบ, รื่นเริง, ร่าเริง, ผ่องใส, แจ่มใส, เบิกบาน, สดชื่น, Ant. หม่นหมอง, Example: วันนี้คนไข้ดูชุ่มชื่นขึ้นมาก, Thai definition: มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่
น่าชื่นชม[ADJ] praiseworthy, See also: admirable, laudable, commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่าชื่นชม[V] be praiseworthy, See also: be admirable, be laudable, be commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, Example: คำพูดของท่านผู้นำน่าชื่นชมมาก
ความชื่นชม[N] appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai definition: ความปีติยินดี
ชุ่มชื่นใจ[V] be happy, See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry, Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ, Example: ผมชุ่มชื่นใจในความอาทรของเธอ
ความชื่นชอบ[N] zeal for something, See also: interest, keenness, fondness, liking, affection, Syn. ความชื่นชม, ความชอบ, Ant. ความเกลียด, Example: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน
ความชื่นบาน[N] cheerfulness, See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment, Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: เสียงดนตรีก่อให้เกิดความชื่นบานขึ้นในงาน
ชื่นชมยินดี[V] be pleased with, See also: be exultant, be satisfied with, be happy, be thrilled, rejoice, Syn. ปิติยินดี, ปลาบปลื้ม, พึงใจ, Example: คุณพ่อชื่นชมยินดีในความสำเร็จของลูก
ความชุ่มชื่น[N] refreshment, See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment, Syn. ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต
เป็นที่ชื่นชอบ[V] be pleasing, See also: be a favourite with, favour, Syn. เป็นที่ชอบใจ, เป็นที่พึงพอใจ, Example: เรื่องแต่งอิงประวัติศาสตร์ผู้ชนะสิบทิศของยาขอบเป็นที่ชื่นชอบของนักหนังสือพิมพ์และแฟนละครลิเกภาพยนตร์มานานแล้ว
เป็นที่ชื่นชอบ[V] be pleasing, See also: be a favourite with, favour, Syn. เป็นที่ชอบใจ, เป็นที่พึงพอใจ, Example: เรื่องแต่งอิงประวัติศาสตร์ผู้ชนะสิบทิศของยาขอบเป็นที่ชื่นชอบของนักหนังสือพิมพ์และแฟนละครลิเกภาพยนตร์มานานแล้ว
ความชื่นชมยินดี[N] delight, See also: joyfulness, admiration, eulogy, esteem, pleasure, Syn. ความชื่นชม, ความยินดี, ความปิติยินดี, Ant. ความเกลียดชัง, ความชัง, Example: ลูกน้องแสดงความชื่นชมยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของหัวหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กว่าชิ่น, กว่าชื่นว. ไปทั้งสิ้น, ยิ่งนัก, เช่น ข้าเห็นร่มชมพูตรูรัตนพิศาล ตรงตระการกว่าชื่นแล (ม. คำหลวง ทศพร).
กะส้มชื่นน. ต้นว่านนํ้า. (ดู ว่านนํ้า ที่ ว่าน).
ความชื้นน. ปริมาณไอนํ้าที่มีอยู่ในอากาศ.
ความชื้นสัมบูรณ์น. มวลของไอนํ้าที่มีอยู่จริงในอากาศ ๑ หน่วยปริมาตร.
ความชื้นสัมพัทธ์น. อัตราส่วนระหว่างมวลของไอนํ้าที่มีอยู่จริงในอากาศเทียบกับมวลของไอนํ้าอิ่มตัวเมื่อมีปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากัน มักกำหนดค่าเป็นร้อยละ.
ใจชื้นว. รู้สึกเบาใจ, มีหวังขึ้น, ไม่เดือดร้อน.
ชื่นก. แจ่มใส, เบิกบาน, ยินดี, เช่น หน้าชื่น.
ชื่นกลิ่นก. ชื่นใจด้วยกลิ่น.
ชื่นใจก. มีความสุข, มีความพอใจ, เช่น ลูกมีความประพฤติดี พ่อแม่ก็ชื่นใจ กลิ่นดอกไม้หอมชื่นใจ.
ชื่นชม, ชื่นชมยินดีก. ปีติยินดี.
ชื่นตาก. มองดูแล้วเบิกบานใจ เช่น เห็นของสวยงามแล้วชื่นตา.
ชื่นบานว. เบิกบาน.
ชื่นมื่นก. ชื่นบาน เช่น ท้าวสามนต์ฟังถ้อยค่อยชื่นมื่น (สังข์ทอง).
ชื่นดู อ้ายชื่น.
ชื้นว. มีไอนํ้าซึมซาบอยู่ เช่น อากาศชื้น, ไม่แห้งทีเดียว เช่น ผ้าชื้น.
ชุ่มชื่นก. รู้สึกสดชื่น, สดชื่น.
ชุ่มชื้นว. มีไอนํ้าหรือนํ้าซึมซาบชุ่มอยู่.
แช่มชื่นว. มีสีหน้าแจ่มใสเบิกบาน.
บานชื่นน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Zinnia violaceaCav. ในวงศ์ Compositae ลำต้นกลวง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามกัน ไม่มีก้านใบ ช่อดอกออกที่ยอด มีหลายสี เช่น ขาว แดง ม่วง ชมพู เหลือง.
ปอดชื้นน. การอักเสบของหลอดลมที่มีเสมหะอยู่ด้วย ทางแพทย์หมายถึง การคั่งของเลือดในปอดเนื่องจากการอักเสบ เป็นช่องทางให้เกิดปอดบวมได้.
เปียกชื้นก. เปียกพอหมาด ๆ เช่น ผ้าเปียกชื้น.
เย็นชื่นว. เย็นสบาย เช่น ฝนตกใหม่ ๆ อากาศเย็นชื่น.
เย็นชื้นว. เย็นอย่างมีไอน้ำซึมซาบอยู่ เช่น ฝนตกติดกันหลายวันอากาศเย็นชื้น.
สดชื่นว. ใหม่และบริสุทธิ์ทำให้เบิกบานใจและกระปรี้กระเปร่าขึ้น เช่น จิตใจสดชื่น อากาศสดชื่น ดอกไม้บานสดชื่น ผิวพรรณสดชื่น หน้าตาสดชื่น.
ส้มชื่นน. ต้นเขยตาย. (ดู เขยตาย).
หน้าชื่นตาบานว. มีสีหน้าเบิกบานแจ่มใส.
หน้าชื่นอกตรมว. ที่ทำเป็นร่าเริงแต่ในใจมีทุกข์, หน้าชื่นอกกรม ก็ว่า.
อ้ายชื่นน. ชื่อมดชนิด Odontoponera dentieulata (Smith) ในวงศ์ Formicidae ตัวสีเทาดำ ขนาดยาวประมาณ ๑.๒ เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามผิวดิน ต่อยได้เจ็บปวด, ชื่น ก็เรียก.
กก ๓น. ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae เกิดในที่ชื้นแฉะ ชนิดลำต้นกลมใช้ทอหรือสานเสื่อ เรียกว่า กกกลมหรือกกเสื่อ ( Cyperus corymbosus Rottb.) ที่ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม เช่น กกลังกา ( C. involucratus Rottb.) กกสามเหลี่ยม [ Actinoscirpus grossus (L. f.) Goetgh. et D.A. Simpson] กกขนากหรือกกกระหนาก ( C. difformis L.).
กบทูดน. ชื่อกบภูเขาขนาดใหญ่ที่สุดชนิด Rana blythii Boulenger ในวงศ์ Ranidae ปากค่อนข้างแหลมเมื่อเทียบกับชนิดอื่น กระดูกขากรรไกรบนยาวแหลมออกมาคล้ายเขี้ยว ขนาดลำตัวอาจยาวถึง ๓๐ เซนติเมตร อาศัยในป่าดงดิบชื้นตามลำธารบนภูเขา, พายัพเรียก เขียดแลว.
กร็อกกร๋อย(กฺร็อกกฺร๋อย) ว. ไม่ชุ่มชื่น, ไม่สมบูรณ์.
กรองกรอย(กฺรองกฺรอย) ว. ไม่ชุ่มชื่น, ไม่สมบูรณ์
กระโฉมน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Limnophila rugosa (Roth) Merr. ในวงศ์ Scrophulariaceae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ลำต้นและกิ่งอวบน้ำ สีม่วง ใบรูปไข่ ค่อนข้างหนา ด้านล่างมีขน ขอบหยักห่าง ๆ ก้านใบแบน ๆ โคนก้านโอบกิ่งหรือลำต้น ดอกเล็ก ๆ สีม่วงแกมชมพู กลางเหลือง ออกเป็นกระจุกที่ง่ามใบหรือปลายกิ่ง ทุกส่วนของไม้นี้มีกลิ่นหอม ใช้เป็นอาหาร และใช้ทำยาได้, ผักโฉม ก็เรียก เช่น ผักโฉมชื่อเพราะพร้อง เป็นโฉมน้องฤๅโฉมไหน (เห่เรือ).
กระเช้าผีมดชื่อไม้พุ่มอิงอาศัยชนิด Hydnophytum formicarum Jack ในวงศ์ Rubiaceae ชอบเกาะไม้ต้นในป่าดิบชื้นใกล้ฝั่งทะเล ลำต้นทรงกลมอวบนํ้า มีรูพรุนภายในเป็นที่อาศัยของมด ส่วนที่เป็นรูพรุนใช้ทำยาได้, หัวร้อยรู ก็เรียก.
กระโดนน. ชื่อไม้ต้นชนิด Careya sphaerica Roxb. ในวงศ์ Lecythidaceae ชอบขึ้นในป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้น ดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากเป็นพู่คล้ายดอกชมพู่ ขาว หอม ดอกบานเต็มที่กว้าง ๕-๘ เซนติเมตร ผลค่อนข้างกลม ใบอ่อนใช้เป็นผัก เปลือกใช้เบื่อปลาหรือทุบเป็นแผ่นปูหลังช้าง, โดน จิก ปุย ปุยกระโดน ปุยขาว หรือ ผ้าฮาด ก็เรียก.
กระไดลิง ๒น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. Larson et S.S. Larsen ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้นทั่วไป และตามริมแม่นํ้าลำคลอง เถาแบนยาว งอกลับไปกลับมาคล้ายขั้นบันได ดอกเล็ก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เปลือกเหนียวใช้แทนเชือก เถาใช้ทำยาได้, กระไดวอก มะลืมดำ บันไดลิง หรือ ลางลิง ก็เรียก.
กระแตไต่ไม้ ๒น. ชื่อเฟินอิงอาศัยชนิด Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. ในวงศ์ Polypodiaceae ขึ้นเกาะตามต้นไม้ใหญ่ในป่าที่ชุ่มชื้น เหง้ามีขนเป็นปุยสีนํ้าตาลแก่คล้ายกระแต ใบมี ๒ ชนิด คือ ใบสร้างอับสปอร์ ยาวประมาณ ๑ เมตร เว้าเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ และมีอับสปอร์เป็นจุด ๆ สีนํ้าตาลเข้มใต้ใบ ใบไม่สร้างอับสปอร์ ขนาดประมาณฝ่ามือ ขอบจักหยาบ ๆ สีนํ้าตาล แข็งติดอยู่กับเหง้าจนผุ ไม่หล่นเหมือนใบสร้างอับสปอร์ ทำหน้าที่กักปุ๋ย, กระปรอกว่าว ใบหูช้าง สไบนาง สะโมง หรือ หัวว่าว ก็เรียก.
กระเบื้อง ๒น. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด Mesomorphus vitalisiChatanay ในวงศ์ Tenebrionidae ลำตัวสีน้ำตาลดำ ยาวประมาณ ๖ มิลลิเมตร มักเกาะกินเชื้อราตามผนังบ้านหรือผนังโบสถ์ที่เก่าและชื้นเป็นจำนวนมาก เห็นเป็นปื้นสีดำคล้ายเอากระเบื้องสีดำมาปะไว้.
กระวาน ๑น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Amomum testaceum Ridl. ในวงศ์ Zingiberaceae ชอบขึ้นในป่าดิบชื้นตามภูมิประเทศที่เป็นเขาทางจันทบุรีและตราด ผลค่อนข้างกลม สีนวล มี ๓ พู มีกลิ่นหอมฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยา.
กระสัง ๑น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Piperomia pellucida (L.) Humb. Bonpl. et Kunth ในวงศ์ Piperaceae ขึ้นอยู่ทั่วไปตามที่ชื้น ลำต้นอวบนํ้า.
กระสา ๓น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ในวงศ์ Moraceae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ตามริมแม่นํ้าลำคลอง ใบใหญ่เท่าฝ่ามือหรือกว่านั้นบ้าง รูปไข่ปลายแหลม ขอบใบเป็นจัก ๆ หรือเว้าเป็น ๓ แฉก มีขนทั้ง ๒ ด้าน เปลือกใช้ทำกระดาษได้ เรียก กระดาษสา, พายัพเรียก สา.
กระสุนพระอินทร์น. ชื่อกิ้งกือในสกุล Sphaerotherium วงศ์ Sphaerotheriidae ยาวประมาณ ๔ เซนติเมตร หัวแบนเล็ก ลำตัวโค้งนูน มี ๑๓ ปล้อง ผิวลำตัวเรียบมัน ด้านหลังสีน้ำตาล ดำ ครีม หรือเขียว เมื่อถูกกระทบจะม้วนเข้าสอดกับปล้องสุดท้ายจนกลมคล้ายลูกกระสุนดินปั้น พบชุกชุมช่วงต้นฤดูฝนตามพื้นที่สูงที่มีใบไม้ทับถมและชุ่มชื้น, ปักษ์ใต้เรียก มวนชิด.
กระอิดว. อิดโรย เช่น อกกระอิดกว่าชื่นแล (ม. คำหลวง กุมาร).
กรี๊ด(กฺรี๊ด) ว. อาการที่เปล่งเสียงร้องดังเช่นนั้นด้วยความตกใจ โกรธ หรือชื่นชมเป็นต้น.
กฤษฎา ๒(กฺริดสะ-) กร่อนมาจาก กฤษฎาภินิหาร เช่น เชิญชมชื่นกฤษฎา (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์).
กะพ้อ ๒น. ชื่อปาล์มขนาดย่อมในสกุล Licuala วงศ์ Palmae มีหลายชนิด เช่น ชนิด L. spinosa Thunb. มักขึ้นเป็นกออยู่ริมทะเล หรือในที่ซึ่งนํ้าเค็มขึ้นถึง ลำต้นสูงถึง ๔ เมตร ใบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐-๑๑๐ เซนติเมตร เว้าเป็นแฉกลึก ก้านใบยาว ขอบก้านมีหนาม, ชนิด L. peltata Roxb. ขึ้นตามป่าดอนในที่ชุ่มชื้นและที่แฉะ ลักษณะคล้ายชนิดแรก แต่ก้านใบลํ้าอยู่ใต้โคนใบ ทั้ง ๒ ชนิดใบใช้ห่อทำไต้ ห่อของ เย็บเป็นร่ม มุงหลังคาชั่วคราว ใบอ่อนใช้มวนบุหรี่, กะชิง ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก ชิง หรือ ชิ่ง, ปาล์มพวกนี้เรียก พ้อ ก็มี เช่น ใบพ้อพันห่อหุ้ม กฤษณา (โลกนิติ).
กะเม็งตัวผู้น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. ในวงศ์ Compositae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ทอดลำต้นและออกรากตอนโคน ใบคาย ดอกสีเหลือง ใช้ทำยาได้.
กะลอน. ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมหลายชนิดในสกุล Macaranga วงศ์ Euphorbiaceae มักขึ้นในป่าใสในที่ชุ่มชื้น ก้านใบลํ้าอยู่ใต้โคนใบ เช่น ชนิด M. tanarius Müll. Arg.
กะลุมพีน. ชื่อปาล์มชนิด Eleiodoxa conferta (Griff.) Burret. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอในป่าพรุและที่ชื้นแฉะทางภาคใต้ ผลเป็นช่อใหญ่และแน่น ปลายผลตัด ผิวเหลืองเกลี้ยงเป็นมัน ไม่มีหนาม เยื่อหุ้มเมล็ดขาว รสเปรี้ยว ๆ ฝาด ๆ กินได้ ยางในลำต้นเหนียวใช้ติดกระดาษแทนกาวได้, ลุมพี ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก หลุมพี.
กันเกรา(-เกฺรา) น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Fagraea fragrans Roxb. ในวงศ์ Gentianaceae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะทั่วไปในป่าดิบ ใบสีเขียวแก่ ค่อนข้างหนา ยาวราว ๕-๗ เซนติเมตร ดอกดก สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หอมมาก ออกเป็นช่อคล้ายช่อดอกเข็ม ผลเท่าเมล็ดถั่วลันเตา เมื่อสุกสีแดง เนื้อไม้สีเหลืองละเอียด แน่น เป็นมัน แข็งและทนทาน นิยมใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ, ตำเสา หรือ มันปลา ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public Diplomacyการทูตสาธารณะ หมายถึง การดำเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้สาธารณชนและกลุ่มเป้า หมายและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของรัฐให้มีความชื่นชมและเข้าใจ ถึงแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศใคประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น และประสบผลสำเร็จอน่างแนบเนียน โดยจะมี ความแตกต่างจากการดำเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ(Government to Government)แต่การทูตสาธารณะจะเน้นวิธีการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ ประชาชน( Government to People) ภาคเอกชน ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในต่างประเทศหรือระหว่าประชาชนด้วยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนนั้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตสู่สาธารณชนนี้ [การทูต]
Appreciationชื่นชมยินดีในผลงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fresh air.ที่อากาศสดชื่น The Great Dictator (1940)
Your silence will be appreciated.ความเงียบเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม The Great Dictator (1940)
Just be yourself, and they'll all adore you.เป็นตัวของตัวเอง เเล้วพวกเขาก็จะชื่นชอบคุณ Rebecca (1940)
She simply adored Rebecca.หล่อนชื่นชมบูชารีเบคคา Rebecca (1940)
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
That bloke with Scott,เจ้าหมอกับ สกอตต์ ฉันชื่นชมเสมอวิธีที่เขาไป Help! (1965)
Do you mind if I gives a jump of admiration here, sir?คุณคิดว่าฉันจะช่วยให้กระโดด เล็ก ๆ น้อย ๆ ชื่นชมนี่และตอนนี้ครับ? How I Won the War (1967)
Home is favourite.บ้านเป็นที่ชื่นชอบของฉันคิดว่า คุณจะไม่ต้องการให้เรา How I Won the War (1967)
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง How I Won the War (1967)
By the way, I admire your pictures very much.โดยวิธีการที่ผมชื่นชมภาพของคุณมาก The Godfather (1972)
You do appreciate beauty, don't you?ที่คุณทำชื่นชมความงามไม่ได้คุณ? The Godfather (1972)
"Tired, tired of being admired...♪ ระอา ระอาที่โดนชื่นชม ♪ Blazing Saddles (1974)
"Tired of being admired. Let her alone.♪ เบื่อที่เป็นที่ชื่นชม ♪ ♪ ให้เธออยู่ลำพังบ้าง ♪ Blazing Saddles (1974)
Ahh, I feel wefweshed!ฉันสดชื่นจริง ๆ Blazing Saddles (1974)
Ahh, fresh air!อ้า, อากาศสดชื่นSuspiria (1977)
They'll appreciate the business.พวกเขาจะชื่นชมธุรกิจ Mad Max (1979)
Well, we all appreciate your concern, Colonel.ก็ เราทุกคนชื่นชมความกังวงของคุณพันเอก First Blood (1982)
-Just an admirer.- แค่ชื่นชมน่ะค่ะ Gandhi (1982)
It doesn't take a very smart man to appreciate the risk that I am taking by being here with you, Dr. floyd.มันไม่ได้ใช้เป็นคนที่ฉลาดมาก ที่จะชื่นชมความเสี่ยงที่ฉันสละ โดยอยู่ที่นี่กับคุณดร. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Whereas, as you all know... this is my favorite gathering of the year.ในขณะที่คุณทุกคนรู้ว่า ... นี่คือการชุมนุมที่ชื่นชอบของปี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You told us at dinner that we were eating one of your favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.คุณบอกกับเราว่างานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่เรากำลังรับประทานนั้น เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง Clue (1985)
Sitting here at dinner, Mrs. Peacock told us she was eating one of her favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.ตอนที่นั่งรับประทานอาหารเย็น คุณนายพีคอร์คบอกว่าเธอกิน เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง Clue (1985)
refreshment while we wait?ทำให้สดชื่นหน่อย ระหว่างที่รอ Return to Oz (1985)
The air is sweet and fragrant, and none may pass without my permission!อากาศหอมสดชื่นเจะตายไป และนั่นแหล่ะ ใครก็ผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาติจากข้า Labyrinth (1986)
My lips are sealed. I appreciate this demonstration.ปากผมรูดซิปอยู่แล้ว และผมก็ชื่นชมในน้ำใจของคุณด้วย Mannequin (1987)
Mrs. Timkin loved what you did last night, but they think I did it.คุณนายทิมคินชื่นชมสิ่งที่คุณทำเมื่อคืนนี้มากเลย แต่เธอคิดว่าผมเป็นคนทำ Mannequin (1987)
I know. The people are quite taken with her.ข้ารู้ ประชาชนชื่นชอบเธอนะ The Princess Bride (1987)
- All on computers?แต่ว่า อัตราความชื่นชอบ Big (1988)
Refreshing.- ฟังแล้วชื่นใจจัง Field of Dreams (1989)
Our authorities admire your book.เจ้าหน้าที่ของเราชื่นชมหนังสือของคุณ The Russia House (1990)
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้ The Russia House (1990)
Two minutes for slashing, two minutes for hooking and let's not forget my personal favorite two minutes for high-sticking.สองนาทีสำหรับเจ็บแสบสองนาทีสำหรับ hooking ... ... และให้ไม่ลืมที่ชื่นชอบส่วนตัวของฉัน ... ... สองนาทีสูงติด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That must be Splinter's favorite.ที่จะต้องเป็นที่ชื่นชอบของแตกคอ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He said he has such admiration for Your Grace.เขาพูดว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความสง่างามน่าชื่นชมของท่าน Mannequin: On the Move (1991)
I call it "No one appreciate how good I am" sound.ฉันเรียกว่า " เสียงไม่มีใครชื่นชมความเก่งของฉัน " The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน Wuthering Heights (1992)
This country enjoys a fine athletic tradition.ประเทศนี้ชื่นชมนักกีฬาที่เก่ง Cool Runnings (1993)
Look here, Junior, I appreciate what you're trying to do here.ฟังนะ จูเนียร์ ฉันชื่นชมสิ่งที่นายทำนะ Cool Runnings (1993)
Another glorious morning.เช้าอันสดชื่น Hocus Pocus (1993)
- Most refreshing.- สดชื่นดีจัง. 446 00: 35: Hocus Pocus (1993)
I was offered a fellowship in fine arts to this school I admired in Idaho.ฉันได้รับการเสนอการเป็นสมาชิกในงานศิลปะ... กับโรงเรียนที่ฉันชื่นชมในไอดาโฮ The Joy Luck Club (1993)
Look alive, Rebeka.ทำท่าสดชื่นหน่อย รีเบ็คก้า Schindler's List (1993)
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน Pulp Fiction (1994)
You got to appreciate what an explosive element... this Bonnie situation is.คุณได้ชื่นชมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบระเบิด ... นี้สถานการณ์บอนนี่เป็น Pulp Fiction (1994)
I'm here to help. If my help's not appreciated, lotsa luck, gentlemen.ฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วย หากความช่วยเหลือของฉันไม่ได้ชื่นชมโชค lotsa สุภาพบุรุษ Pulp Fiction (1994)
your help is definitely appreciated.ความช่วยเหลือของคุณได้ชื่นชมอย่างแน่นอน Pulp Fiction (1994)
I asked each of you to discuss one of your favourite poems.ครูเคยขอให้พวกเธอวิเคราะห์ บทกวีที่พวกเธอชื่นชอบ Wild Reeds (1994)
The Sisters have taken quite a liking to you.น้องสาวได้รับความชื่นชอบมากกับคุณ The Shawshank Redemption (1994)
Any favorite passages?ข้อความใด ๆ ที่ชื่นชอบ? The Shawshank Redemption (1994)
I think you can appreciate that.ผมคิดว่าคุณสามารถชื่นชมว่า The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia   
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื้น [adj.] (cheūn) EN: damp ; moist ; humid ; clammy   FR: humide ; moite ; suintant
ชื้นแฉะ [adj.] (cheūn chae) EN: damp ; moist   FR: humide
ชื่นชม[n.] (cheūnchom) EN: appreciation   FR: appréciation [f]
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūn chom penyāngying) EN: rave review   FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชื้นแจะ [adj.] (cheūnjae) EN: damp ; wet   
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful   FR: plaisant ; agréable
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet   FR: humide ; moite
การชื่นชม[n.] (kān cheūnchom) EN: admiration   FR: admiration [f]
เขตร้อนชื้น [n. exp.] (khēt røn cheūn) EN: tropical wet ; tropical zone   
ความชื้น[n.] (khwām cheūn) EN: humidity ; moistness ; dampness   FR: humidité [f]
ความชื้นสมบูรณ์[n. exp.] (khwām cheūn sombūn) EN: absolute humidity   
ความสดชื่น[n.] (khwām sotcheūn) FR: fraîcheur [f]
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable
ป่าชื้นเขตร้อน [n. exp.] (pā cheūn khēt røn) EN: tropical rain forest   
ป่าดิบชื้น [n. exp.] (pādip cheūn) EN: wet evergreen forest   
ผู้ชื่นชม[n.] (phū cheūn chom) EN: admirer   FR: admirateur [m] ; admiratrice [f]
เปียกชื้น [adj.] (pīekcheūn) EN: humid   FR: humide
ปอดชื้น [n. exp.] (pøt cheūn) EN: pulmonary congestion   FR: congestion pulmonaire [f]
ร้อนชื้น [adj.] (røn cheūn) EN: muggy ; warm and humid   FR: lourd ; chaud et humide
สารดูดความชื้น[n. exp.] (sān dūt khwām cheūn) EN: power dry   
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous   FR: frais ; rafraîchissant

English-Thai: Longdo Dictionary
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim[N] เสียงโห่ร้อง, See also: เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
admirable[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Syn. excellent, splendid
admirably[ADV] อย่างน่าชื่นชม, See also: อย่างน่าชมเชย, อย่างดียิ่ง, Syn. perfectly, wonderfully, excellently
admiration[N] การชื่นชม, See also: การยกย่องชมเชย, ความชื่นชม, การสรรเสริญ, ดุษฎี, Syn. respect, regard, praise
admiration[N] บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม
admire[VT] นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect
admiring[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม
adorable[ADJ] ที่น่ารัก, See also: ที่น่าชื่นชม
aesthetic[ADJ] ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ
applause[N] การปรบมือแสดงความชื่นชม, Syn. approval
appreciate[VT] ยกย่อง, See also: ชื่นชม, Syn. value, esteem, cherish, Ant. despise, disdain
august[ADJ] น่าเคารพ, See also: น่าชื่นชม
blithe[ADJ] แช่มชื่น, See also: อิสระเสรี, รื่นเริง, Syn. exuberant, joyful, Ant. sad
bracing[ADJ] ทำให้มีพลังงานหรือสดชื่น (เพราะความเย็น)
bask in[PHRV] ยินดี, See also: ได้รับความรู้, ชื่นชอบ
be one's bag[IDM] เป็นสิ่งโปรด, See also: เป็นสิ่งที่ชื่นชอบ และสามารถทำได้
be with[PHRV] เข้าใจและชอบ (สิ่งที่ทันสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชื่นชอบ
bear up[PHRV] ร่าเริงขึ้น, See also: สดชื่นขึ้น, Syn. cheer up
blow the cobwebs away[IDM] สูดอากาศสดชื่น (มักด้วยการออกกำลัง)
brace up[PHRV] แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
buck up[PHRV] ทำให้ร่าเริงขึ้น, See also: ทำให้สดชื่นขึ้น
cachet[N] คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
characterize[VT] ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ, See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
cheer[N] ความสดชื่นรื่นเริง, Syn. cheerfulness, delight
cheer[VT] ทำให้สดชื่น, See also: ทำให้รื่นเริง, Syn. cheer up, jolly along, jolly up
cheerful[ADJ] ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น, Syn. cheery, bright
cheerful[ADJ] มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส, Syn. gay, merry, optimistic, Ant. unhappy, depressed
cheerfully[ADV] อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerfulness[N] ความแจ่มใส, See also: ความสดชื่น, Syn. happiness, gaiety, Ant. unhappiness, sadness
cheery[ADJ] ที่มีความสุข, See also: สดชื่น, แจ่มใส, Syn. bright, cheerful, lively
cherish[VT] รักและใส่ใจ, See also: ชื่นชม, Syn. care for, hold dear
claque[N] คนที่ติดตามชื่นชม
complimentary[ADJ] ที่ชื่นชม, See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย, Syn. commendatory, praising
cor[INT] เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชื่นชม
crisp[ADJ] สดชื่น, Syn. lively
care about[PHRV] ชอบมาก, See also: ชื่นชอบ, Syn. care for
care for[PHRV] ชอบมาก, See also: ชื่นชอบ, Syn. care about
carry off[PHRV] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้อยากรู้, ทำให้ชื่นชอบ
cloud over[PHRV] ร่าเริงน้อยลง, See also: สดชื่นน้อยลง
commend to[PHRV] ยกย่องกับ, See also: ชื่นชม...กับ, สรรเสริญ...กับ
do good[PHRV] ทำให้ดีขึ้น, See also: รู้สึกดีขึ้น, สดชื่นขึ้น
do proud[PHRV] ทำให้ภาคภูมิใจ, See also: ทำให้ชื่นชม
drink in[PHRV] ดื่มด่ำ, See also: ชื่นชมกับ
drool over[PHRV] หลงใหล, See also: ชื่นชอบอย่างยิ่ง, Syn. slobber over, slop over
extort from[PHRV] เสนอ (สิ่งที่ชื่นชอบ) ให้กับ, See also: ให้ (สิ่งที่ชื่นชอบ) กับ, ขู่เข็ญ, รีดไถจาก
fair up[PHRV] (อากาศ) แจ่มใส (คำไม่เป็นทางการ), See also: สดชื่นขึ้น
fashion after[PHRV] เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion on[PHRV] เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion upon[PHRV] เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
feel oneself[PHRV] ร่าเริง, See also: สดชื่น, Syn. look oneself

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat,trite
bonhomie(บอน'ฮะมี) n. มิตร ไมตรี,ความร่าเริงชื่นบาน
breezy(บรี'ซี) adj. มีลมพัด,มีลมพัดอ่อน,สดชื่น,สบายใจ, See also: breeziness n. ดูbreezy, Syn. gusty
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
dewily(ดิว'อิลี) adv. เหมือนน้ำค้าง,อย่างสดชื่น
dewy(ดิว'อี) adj. มีน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น, See also: dewily adv. ดูdewy dewiness n. ดูdewy, Syn. moist
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
freshen(เฟรช'เชิน) vt. ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ใหม่. vi. รู้สึกสดชื่น,กลายเป็นใหม่,คลอด,เริ่มให้นม. -freshener n.
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
likable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
liking(ไล'คิง) n. ความชอบ,การชื่นชอบ,ความรู้สึกชื่นชอบ, Syn. partiality
lovable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
loveable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
marvel(มาร์'เวิล) n. สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,ความประหลาดใจ,ความพิศวง. v. ประหลาดใจ,พิศวง., See also: marvelment n.
narcissism(นาร์'ซิซิส ซึม) n. ความรักตัวเอง,ความชื่นชมในลักษณะทางกายและ ใจของตัวเอง
plaudit(พอล'ดิท) n. การตบมือแสดงความชื่นชมสรรเสริญ,การแสดงความชื่นชมอย่างกระตือรือร้น, Syn. applause
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food,drink,renewal
revitalise(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
revitalize(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
rousing(เรา'ซิง) adj. ตื่นเต้น,เร้าใจ,ปลุกใจ, (เปล่งเสียง) อึงคะนึง,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง,มีชีวิตชีวา,สดชื่น.
slake(สเลค) vi.,vt. (ทำให้) บรรเทา,เย็นลง,รู้สึกสดชื่น,เฉื่อยชาลง, (หินปูน) แตกตัวด้วยน้ำ., See also: slakable,slakeable adj. slaker n., Syn. allay
smiling(สไม'ลิง) adj. ยิ้มแย้ม,สดชื่น,เห็นชอบ,ยิ้มสรวล,ยิ้มเยาะ., See also: smilingly adv.
steam bathn. การอบไอน้ำ (ชำระล้างร่างกายและทำให้สดชื่น) ,ห้องอบไอน้ำ
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน

English-Thai: Nontri Dictionary
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheer(vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
dulcet(adj) เพราะ,เสนาะหู,ไพเราะเพราะพริ้ง,ชื่นใจ
favourable(adj) เหมาะ,โชคอำนวย,ซึ่งอำนวยประโยชน์,เป็นที่ชื่นชอบ,เป็นที่โปรดปราน
favourably(adv) อย่างเหมาะ,อย่างชื่นชอบ,โดยการสนับสนุน
favourite(adj) ที่ชอบมาก,ที่โปรดปราน,ที่ชื่นชอบ
freshen(vi) สดขึ้น,สดชื่น
freshen(vt) ทำให้สด,ทำให้ใหม่,ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น,ทำให้ร่าเริง,เสริมกำลัง,เติมพลัง
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
likable(adj) น่ารัก,น่าคบ,น่าพอใจ,เป็นที่ชื่นชอบ
lovable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
loveable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
ravishment(n) การชื่นชม,การแย่งชิง,การช่วงชิง,การข่มขืน,ความมีเสน่ห์
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า
zinnia(n) ดอกบานชื่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
auspicicious (adj ) อย่างชื่นชอบ
See also: S. favorable,
Beltane (uniq) เทศกาลเฉลิมฉลอง หนึ่งใน เทศกาลแห่งเปลวเพลิง ซึ่งรับทอดมาจากศาสตร์เซลติกโบราณ ซึ่งนิยมจะเฉลิมฉลองกันในยามค่ำคืน เพแกนจะขี่เหล่าปศุสัตว์ระหว่างกองไฟซึ่งก่อ ณ กลางแจ้ง ทั้งสองกอง เป็นความเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากโรคร้าย ส่วนคู่หนุ่มสาวที่ปราถณาจะมีชีวิตคู่ที่ชุ่มชื่นก็จะ "กระโดดเหนือกองไฟ" ในคืน Beltane
gamer (n ) ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจ, คนคลั่งเกม , ผูู้ที่พร้อมจะอุทิศและถวายเวลาให้แก่การเล่นเกมในจอคอมพิวเตอร์
shotacon[โช ตะ ค่อน] (n adj) ผู้ซึ่งหลงรักชื่นชมเด็กผู้ชายตัวน้อยๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
好ましい[このましい, konomashii] (adj) เป็นที่ปรารถนา, เป็นที่ชื่นชอบ
清々[せいせい, seisei] (adv) รู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์
Hidetoe[Hidetoe] (name ) เจ้าชายรูปหล่อแห่ง Pramool board เป็นผู้ที่ yong mavin madpackits ให้ความเกรงกลัว และเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในบอร์ด เกลียดแมนยูเป็นชีวิตจิตใจ เพราะเป็นแฟนหงส์สุดยอมทีมของโลก
Hidetoe[ฮิเดะโตะ, ] (name ) เจ้าชายแห่งประมูลดอทคอม(บอร์ด Palm) รูปหล่อ บ้านรวย ตระกูลดี เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในบอร์ด , See also: S. ., A. ., R. .

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire

German-Thai: Longdo Dictionary
deshalb(Adv.) ดังนั้น เช่น Er ist sehr nett zu allen Leuten, und ist deshalb sehr beliebt. เขาดีต่อทุกคน ดังนั้นเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบ, See also: S. daher, darum, deswegen
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ
heiter(adj) แช่มชื่น, ร่าเริง, สดใส เช่น Sie ist in einer heiteren Laune. เธอกำลังอยู่ในอารมณ์ชื่นบาน

French-Thai: Longdo Dictionary
apprécier(vt) 1) ประมาณค่า 2)ชื่นชม
frais(adj) |f. fraîche| สดชื่น เช่น air frais อากาศที่สดชื่น
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top