ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ชนะ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชนะ, -ชนะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะพาน[โต๊ะ-พาน] ภาชนะมีเชิงสูงคล้ายกับพาน
[kha] (n) ခ พยัญชนะตัวที่ ๒ ในภาษามอญ

Longdo Dictionary ภาษา มอญ (MNW) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
က[ka'] (n) พยัญชนะตัวที่ ๑ ของภาษามอญ
[kha] (n) ခ พยัญชนะตัวที่ ๒ ของมอญ
[/ge'/] พยัญชนะตัวที่ ๓ ของภาษามอญ
[ŋe/nge/เงี่ยะ] ဃ พยัญชนะตัวที่ ๓ ของมอญ
[khe/เคี่ยะ] ဃ พยัญชนะตัวที่ ๔ ของมอญ
[ghe'] พยัญชนะตัวที่ ๔ ของภาษามอญ
[ge] (n) ဂ พยัญชนะตัวที่ ๓ ของมอญ
[ghέ เคี่ยะ] (n) พยัญชนะตัวที่ ๔ ของภาษามอญ
ငၛ[nge/เงี่ยะ] ငၛ พยัญชนะตัวที่ ๕ ของมอญ
[ca จะ] พยัญชนะตัวที่ ๖ ของภาษามอญ
[cha ชะ] (n) พยัญชนะตัวที่ ๗ ของภาษามอญ
[ŋέ เงี่ยะ] พยัญชนะตัวที่ ๕ ของภาษามอญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนะ(v) beat, See also: defeat, overcome, conquer, gain a victory, triumphed over, Ant. แพ้, พ่าย, พ่ายแพ้, Example: ในการรบครั้งนี้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรชนะศัตรู
ชนะใจ(v) win the heart of, See also: win the favour of, get the support of, Example: ในที่สุดว่าที่ลูกเขยก็ชนะใจพ่อตาสุดโหดได้สำเร็จ, Thai Definition: ทำให้ยอมรับหรือพึงพอใจ
ภาชนะ(n) container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai Definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
การชนะ(n) winning, See also: overcoming, conquering, conquest, defeating, coming first, Ant. การแพ้, Thai Definition: การทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้
ชัยชนะ(n) victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย, Ant. พ่ายแพ้, Example: ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ
อัญชนะ(n) eye drops, Thai Definition: ยาตา, ยาหยอดตา, Notes: (บาลี)
เอาชนะ(v) win, See also: triumph, conquer, overcome, beat, defeat, Syn. ชนะ, มีชัย, Ant. แพ้พ่าย, Example: ถึงแม้ทีมฟุตบอลอิตาลีโชว์ฟอร์มยังไม่สวยสดแต่ก็เอาชนะออสเตรียไปได้เข้าเป็นที่ 1 ในการแบ่งสายฟุตบอลโลก, Thai Definition: ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้
แพ้ชนะ(v) win or lose, Example: รางวัลปลอบใจมีให้ทุกคน แพ้ชนะก็ได้กินเหมือนกัน
ชนะเลิศ(v) championship, See also: win championship, Syn. ชนะ, Ant. พ่ายแพ้, Example: อินโดนีเซียชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก
พยัญชนะ(n) consonant, Syn. ตัวอักษร, ตัวหนังสือ, Example: ในระบบคอมพิวเตอร์ มนุษย์จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะ ได้แก่ A-Z และตัวเลขตั้งแต่ 0-9, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
โภชนะห้า(n) five eatables, Thai Definition: ข้าว 5 อย่างคือ ข้าว, ขนมสดที่จะบูดเมื่อล่วงเวลา, ขนมแห้งที่ยังไม่บูด, ปลารวมทั้งหอยกุ้งและสัตว์น้ำที่กินได้, เนื้อสัตว์บกและนกที่ใช้เป็นอาหาร
ชนะขาดลอย(v) achieve a decisive victory, See also: landslide victory, Syn. ชนะขาด, กินขาด, Ant. แพ้ราบคาบ, Example: ฝ่ายค้านชนะขาดลอยในการเลือกตั้งครั้งนี้, Thai Definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (สำนวน)
ชนะสงคราม(v) defeat the war, See also: conquer
ชิงชนะเลิศ(v) compete for the championship, See also: contend/struggle/fight for the championship, Example: วันนี้ทีมไทยชิงชนะเลิศกับทีมมาเลเซียเพื่อลุ้นเหรียญทองเหรียญสุดท้าย, Thai Definition: แข่งขันเพื่อเอาตำแหน่งชนะเลิศ
รูปพยัญชนะ(n) consonant letter, See also: an alphabet which represents a consonant sound, Thai Definition: ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ
ชนะใจตัวเอง(v) be self-controlled, See also: exercise self-restraint, Syn. ชนะใจตัวเอง, Example: เขาชนะใจตัวเองไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยได้รับกำลังใจที่ดีจากครอบครัว, Thai Definition: ข่มความอยากมีอยากได้ของจิตใจได้สำเร็จ
ภาชนะดินเผา(n) earthenware, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, Example: ที่ด่านเกวียนมีภาชนะดินเผามากมายให้เลือกซื้อและเลือกชม, Thai Definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟ
เอาชนะคะคาน(v) get over, See also: try to win, Example: นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพยายามที่จะคิดค้น เอาชนะคะคานธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อเอามาเสริมในสิ่งที่ขาดหายไป, Thai Definition: คัดค้าน เพื่อให้เอาชนะให้จงได้
แปลตามพยัญชนะ(v) translate word by word, Syn. แปลตามตัวอักษร, Example: คำนี้ถ้าเราแปลตามพยัญชนะจะได้อีกความหมายหนึ่ง, Thai Definition: ถอดความหมายของคำต่อคำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลองชนะน. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง มีรูปร่างลักษณะเหมือนกลองแขกแต่สั้นกว่า ใช้ในพิธีกรรม ใช้ตีด้วยไม้งอ ๆ หรือหวายทางด้านหน้าใหญ่ ตัวกลองทาสีเขียวหรือแดงปิดทองเขียนลาย หน้ากลองเขียนหรือปิดด้วยทองหรือเงิน ทำเป็นลวดลายเช่นกัน.
ชนะ(ชะ-) ก. ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้.
ชนะน. ชื่อกลองสองหน้า ลักษณะคล้ายกลองแขกหรือกลองมลายู ตีด้วยไม้ปลายงอ เป็นเครื่องประโคมของหลวง มีกลองชนะทอง เงิน เขียว หรือแดง ใช้ตีตามลำดับอิสริยยศและบรรดาศักดิ์.
ช้างชนะงาน. ช้างที่โรยเชือกผ่อนให้เข้าไปใกล้ช้างอีกตัวหนึ่งจนประงาหรือเอางากระทบและเป็นฝ่ายชนะ.
ชนะน. ชื่อศาสนาหนึ่งในอินเดีย. (ส.). <i> (ดู เชน)</i>.
เดชน์, เดชนะ(เดด, เดชะนะ) น. ลูกศร เช่น ประชาธิปกศักดิเดชน์.
โดยพยัญชนะว. ตามตัวหนังสือ, ตามศัพท์, เช่น แปลภาษาบาลีโดยพยัญชนะ.
ปัพพาชนะ(ปับพาชะ-) น. การขับไล่.
แปลตามพยัญชนะก. แปลตามตัวอักษร, แปลความหมายของคำอย่างตรงไปตรงมาคำต่อคำ.
พยัญชนะ(พะยันชะนะ) น. เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ในปากและคอ เช่น เสียง ป โดยทั่วไปจะออกเสียงพยัญชนะร่วมกับเสียงสระ, เสียงพยัญชนะ ก็เรียก
พยัญชนะตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ เช่น ก ข, รูปพยัญชนะ ก็เรียก, ตัวหนังสือ เช่น แปลโดยพยัญชนะ
พยัญชนะกับข้าวที่ไม่ใช่แกง, คู่กับ สูปะ ซึ่งหมายถึง แกง. (ป. พฺยญฺชน, วฺยญฺชน; ส. วฺยญฺชน)
พยัญชนะลักษณะของร่างกาย.
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมารน. การยอมสงบดีกว่าจะเอาชนะต่อเรื่องให้ลุกลามไป.
ภาชนะ(พาชะนะ, พาดชะนะ) น. เครื่องใช้จำพวกถ้วยโถโอชามหม้อไหเป็นต้น สำหรับใส่สิ่งของ.
โภชน-, โภชนะ(โพชะนะ-, โพดชะนะ) น. อาหาร
โภชน-, โภชนะการกิน, การกินข้าว.
โภชนะห้า(โพชะนะห้า) น. ข้าว ๕ อย่าง คือ ข้าวสุก (ข้าวมัน หรือ ข้าวผัด ก็นับเข้า) ขนมสด (ขนมที่จะบูดเมื่อล่วงเวลาแล้ว เช่น แป้งจี่ ขนมด้วง ขนมครก) ขนมแห้ง (ที่ไม่บูด เช่น จันอับ ขนมปัง) ปลา (รวมทั้งหอย กุ้ง และสัตว์นํ้าเหล่าอื่นที่ใช้เป็นอาหาร) เนื้อ (เนื้อของสัตว์บกและนกที่ใช้เป็นอาหาร).
ยัชนะ(ยัดชะนะ) น. พิธีจำพวกหนึ่งสำหรับบูชาเทวดาโดยสวดมนตร์และถวายเครื่องเซ่นสังเวย.
รัชนะ(รัดชะ-) น. การย้อม.
รูปพยัญชนะน. ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ เช่น ก ข, พยัญชนะ ก็เรียก.
วยัญชนะน. พยัญชนะ.
เสียงพยัญชนะน. เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ในปากและคอ เช่น เสียง ป โดยทั่วไปจะออกเสียงพยัญชนะร่วมกับเสียงสระ, พยัญชนะ ก็เรียก.
อสีตยานุพยัญชนะ(อะสีตะยานุพะยันชะนะ) น. ลักษณะน้อย ๆ ในร่างกายของผู้ที่เป็นพระมหาบุรุษมี ๘๐ อย่าง คือ ผู้ที่จะเป็นพระมหาบุรุษต้องสมบูรณ์ด้วยลักษณะสำคัญ ๓๒ อย่าง ซึ่งเรียกว่า มหาปุริสลักษณะ มีรอยพระบาทเป็นลายรูปจักรและอื่น ๆ ตามแบบเป็นต้น และสมบูรณ์ด้วยอสีตยานุพยัญชนะ.
อัญชนะน. ยาตา, ยาหยอดตา.
อัญชนะศักราชน. ศักราชที่เริ่มตั้งก่อนพุทธศักราช ๑๔๗ ปี (อัญชนะศักราชลบด้วย ๑๔๗ เท่ากับพุทธศักราช).
เอาชนะก. ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้.
(กอ) พยัญชนะตัวที่ ๑ เรียกว่า กอ ไก่ เป็นอักษรกลาง ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากกหรือแม่กก เช่น กก ปาก สัก.
ก กาน. เรียกแม่บทแจกลูกพยัญชนะต้นกับสระโดยไม่มีตัวสะกด ว่า มาตรา ก กา หรือแม่ ก กา.
ก ข(กอข้อ) น. พยัญชนะแต่ ก ถึง ฮ.
ก้นส่วนล่างของภาชนะ เช่น ก้นหม้อ, ส่วนสุดของห้วงหรือแอ่ง เช่น ก้นบ่อ ก้นเหว ก้นคลอง, ตรงข้ามกับ ปาก
กบาลเรียกภาชนะที่ใส่เครื่องเซ่นผีแล้วนำไปทิ้งที่ทางสามแพร่ง เช่น เอาเหล้าข้าวใส่กบาลออกเซ่นวัก (ขุนช้างขุนแผน).
กมัณฑลุ(กะมันทะ-) น. กะโหลกนํ้าเต้า, เต้านํ้า, หม้อนํ้า, ภาชนะใส่นํ้าเล็ก ๆ เป็นบริขารเครื่องใช้ประจำของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ทำด้วยไม้หรือดิน, เช่น กมัณฑลุภาชน์ ว่า ภาชนะใส่น้ำ คือ เต้านํ้า (ม. ร่ายยาว วนปเวสน์), ใช้ว่า กมัณฑลู ก็มี เช่น บัดนี้คาวียุพราชาชัยลีลา ก็เอากมัณฑลูลง (เสือโค).
กรณฑ์ ๑(กฺรน) น. ภาชนะมีฝาปิด, ภาชนะใส่นํ้า เช่น หม้อกรณฑ์, กรัณฑ์ หรือ กรัณฑก ก็เรียก
กรด ๔(กฺรด) น. ภาชนะใส่นํ้าเทพมนตร์ของพราหมณ์ ลักษณะเหมือนคนโทมีฝาปิด มีพวยอย่างกานํ้า.
กรมศักดิ์(กฺรมมะสัก) น. ชื่อกฎหมายลักษณะหนึ่ง ซึ่งกำหนดระวางโทษปรับตามศักดินา อายุของฝ่ายที่ชนะคดีหรือฝ่ายที่แพ้คดี และความร้ายแรงหนักเบาของความผิดที่กระทำ. (สามดวง), พรมศักดิ หรือ พรหมศักดิ ก็ว่า.
กระจาดน. ภาชนะสาน รูปเตี้ย ๆ ปากกว้าง ก้นสอบ, โดยปริยายเรียกเครื่องสานที่ทำเป็นตาโต ๆ ขอบปากแบบพานปากกระจับ สำหรับใส่ของเครื่องกัณฑ์เทศน์มหาชาติ.
กระชุน. ภาชนะสานรูปทรงกระบอก สำหรับบรรจุของเช่นนุ่นหรือถ่าน, กระชุก ก็ว่า.
กระชุก ๒น. ภาชนะสานรูปอย่างฟักผ่าตามยาว ใช้วางในเกวียน สำหรับใส่ข้าวเปลือกเป็นต้น, สามชุก ก็เรียก.
กระเชอน. ภาชนะสานคล้ายกระจาดขนาดเล็ก แต่สูงกว่า ก้นสอบ ปากกว้าง ใช้กระเดียด, กันเชอ ก็เรียก
กระเช้าน. ภาชนะสานมีหูเป็นวงโค้งขึ้นไปสำหรับหิ้ว.
กระด้งน. ภาชนะสานรูปแบน กลม ยกขอบ สำหรับฝัดข้าวเป็นต้น, ถ้ามีตาห่าง เรียกว่า ตะแกรง.
กระด้งมอญน. ภาชนะสานรูปกลม ก้นลึก มีขนาดใหญ่ สำหรับใส่ของเป็นต้น.
กระดาน ๑ลักษณนามเรียกการแข่งขันที่เดินบนตากระดานซึ่งถึงที่สุดแล้ว เช่น เล่นหมากรุกชนะ ๒ กระดาน
กระติกน. ภาชนะสำหรับใส่นํ้าติดตัวในเวลาเดินทาง เช่น กระติกของทหารหรือลูกเสือ, ภาชนะสำหรับใส่น้ำเพื่อเก็บความร้อนหรือรักษาความเย็นเป็นต้น, ถ้าใช้ใส่น้ำร้อน เรียกว่า กระติกน้ำร้อน, ถ้าใช้ใส่น้ำแข็ง เรียกว่า กระติกน้ำแข็ง.
กระติบ, กระติ๊บน. ภาชนะสานรูปทรงกระบอก มีฝาครอบ สำหรับบรรจุข้าวเหนียวนึ่ง.
กระถางน. ภาชนะปากกว้าง มีรูปต่าง ๆ สำหรับปลูกต้นไม้ หรือใส่ของอื่น ๆ เช่น กระถางต้นไม้ กระถางธูป.
กระโถนน. ภาชนะสำหรับบ้วนหรือทิ้งของต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ.
กระทง ๑น. ภาชนะเย็บด้วยใบตองหรือใบไม้เป็นต้น ยกขอบสูงสำหรับใส่ของ, ถ้าเสริมขอบปากเป็นรูปกรวยเล็ก ๆ โดยรอบ เรียกว่า กระทงเจิม, ภาชนะที่ทำขึ้นสำหรับลอยนํ้าในประเพณีลอยกระทง
กระทะ ๑น. ภาชนะสำหรับใช้ผัดหรือทอดเป็นต้น มีรูปร่างต่าง ๆ ตามปรกติมีก้นลึก ปากผาย ต่อมาอนุโลมเรียกภาชนะที่ใช้ในลักษณะเช่นนั้นแม้มีก้นตื้นหรือแบน ทั้งชนิดที่มีขอบและไม่มีขอบว่า กระทะ เช่น กระทะขนมเบื้อง กระทะโรตี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politics, peanutการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prevailing partyคู่ความซึ่งชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peanut politicsการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquid consonant; liquidพยัญชนะเหลว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid; liquid consonantพยัญชนะเหลว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
landslideการชนะอย่างท่วมท้น [ ดู tidal wave ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
refractory flaskภาชนะหล่อแบบฟันชนิดทนความร้อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiple-sum gameเกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ [ ดู non-zero-sum game ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consonanceการซ้ำเสียงพยัญชนะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
consonantพยัญชนะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
crown flaskภาชนะหล่อแบบครอบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean sweep๑. แบบขาดลอย (การชนะเลือกตั้ง)๒. การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทั้งชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
climbing aboard the band wagonชนะไหนเข้าด้วย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confessing errorการกลับคำพิพากษาที่ผิดพลาด (โดยความยินยอมของฝ่ายชนะคดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry costsเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนคู่ความฝ่ายที่ชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desiccator; exsiccatorภาชนะใช้ทำแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture flaskภาชนะหล่อแบบฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
game, multiple-sum; game, non-zero-sumเกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, non-zero-sum; game, multiple-sumเกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, zero-sumเกมที่ต้องมีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
final flask closureการประกบอัดภาชนะหล่อแบบฟันขั้นสุดท้าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flaskภาชนะหล่อแบบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flask closureการประกบภาชนะหล่อแบบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
exsiccator; desiccatorภาชนะใช้ทำแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
injection flaskภาชนะหล่อแบบฟันชนิดฉีด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
zero-sum gameเกมที่ต้องมีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trial flask closureการประกบอัดภาชนะหล่อแบบฟันขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tidal waveการชนะอย่างท่วมท้น [ ดู landslide ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-zero-sum gameเกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ [ ดู multiple-sum game ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinal; urodochiumภาชนะรับปัสสาวะ, โถปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urodochium; urinalภาชนะรับปัสสาวะ, โถปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wave, tidalการชนะอย่างท่วมท้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conditioning wasteการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี, กระบวนการปรับสภาพกากกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การขนส่ง การเก็บพัก และ/หรือ การขจัดกากกัมมันตรังสี การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง การหีบห่อ และการบรรจุในภาชนะหลายชั้น [นิวเคลียร์]
Waste packagingการหีบห่อกากกัมมันตรังสี, กระบวนการนำกากกัมมันตรังสีบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เช่น นำกากที่อัดแล้วบรรจุและผนึกลงในถังเหล็กขนาด 200 ลิตรเพื่อความปลอดภัยต่อการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เก็บรักษา และขจัดกากกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Waste packageหีบห่อกากกัมมันตรังสี, ภาชนะที่มีกากกัมมันตรังสีในรูปแบบต่างๆ หลังการปรับสภาพบรรจุอยู่ รวมทั้งวัสดุดูดซับ และ/หรือ วัสดุบุผนังภาชนะ ซึ่งต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติงาน การเก็บรักษา การขนส่ง และการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ที่มีกากแก้วกัมมันตรังสีหลังจากปรับสภาพแล้วบรรจุอยู่ [นิวเคลียร์]
Waste conditioningการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี, กระบวนการปรับสภาพกากกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การขนส่ง การเก็บพัก และ/หรือ การขจัดกากกัมมันตรังสี การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง การหีบห่อ และการบรรจุในภาชนะหลายชั้น [นิวเคลียร์]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้ [นิวเคลียร์]
Radiation warning symbolสัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี, สัญลักษณ์สากลที่กำหนดขึ้นเพื่อเตือนให้ทราบว่ามีรังสี หรือให้ระวังรังสี ประกอบด้วยใบพัด 3 แฉก สีม่วง หรือสีดำ อยู่บนพื้นสีเหลือง สัญลักษณ์นี้ใช้ติดที่ภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี หรือบริเวณที่มีรังสี [นิวเคลียร์]
Radiation disinfestationการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตผลการเกษตรด้วยปริมาณรังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ เพื่อทำลายแมลงและยับยั้งการแพร่พันธุ์ ทั้งนี้อาหารหรือผลิตผลการเกษตรจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันแมลงที่จะมาทำลายหลังการฉายรังสีแล้ว อาหารหรือผลิตผลการเกษตรที่ใช้กรรมวิธีนี้ เช่น มะม่วง มะละกอ เมล็ดโกโก้ ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี ปลาแห้ง ปลารมควัน ดอกกล้วยไม้ <br>(ดู food irradiation ประกอบ) </br> [นิวเคลียร์]
Radappertizationการทำปลอดจุลินทรีย์ด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทด้วยปริมาณรังสีสูงกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค หรือ จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย เพื่อให้อาหารนั้นเก็บรักษาได้นานหลายเดือนหรือเป็นปีที่อุณหภูมิห้อง อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อทำให้ปลอดจุลินทรีย์ เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่งวงรมควัน อาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ (ดู food irradiation ประกอบ), Example: [นิวเคลียร์]
Packaging, wasteการหีบห่อกากกัมมันตรังสี, กระบวนการนำกากกัมมันตรังสีบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เช่น นำกากที่อัดแล้วบรรจุและผนึกลงในถังเหล็กขนาด 200 ลิตรเพื่อความปลอดภัยต่อการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เก็บรักษา และขจัดกากกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
กะโหลกน.ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักน้ำ; กระดูกที่หุ้มมันสมอง; โดยปริยายหมายความถึงวัตถุที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กะโหลกหุ่นหัวโขน; เรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ที่มีผลโต เนื้อหนากว่าปกติ เช่น ลำไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ กระโหลก [คำที่มักเขียนผิด]
Food irradiationการฉายรังสีอาหาร, การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่เหมาะสม ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรือลำอิเล็กตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค ด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือพยาธิ ยับยั้งการทำลายหรือแพร่พันธุ์ของแมลง ยืดอายุการเก็บรักษา ยับยั้งการงอก และชะลอการสุก [นิวเคลียร์]
Beverage containersภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Consonantsพยัญชนะ [TU Subject Heading]
Container gardeningการจัดสวนในภาชนะ [TU Subject Heading]
Food containersภาชนะบรรจุอาหาร [TU Subject Heading]
Glass gardensสวนในภาชนะแก้ว [TU Subject Heading]
Molds (Cookware)โพรงแบบ (ภาชนะอาหาร) [TU Subject Heading]
Nobel Prize winnersผู้ชนะรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Conditioning, wasteการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี, กระบวนการปรับสภาพกากกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การขนส่ง การเก็บพัก และ/หรือ การขจัดกากกัมมันตรังสี การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง การหีบห่อ และการบรรจุในภาชนะหลายชั้น [นิวเคลียร์]
Disposal Containerภาชนะทิ้งขยะ, ภาชนะรองรับ (ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1946 ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและรายงานการสอบสวนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปี ปีละ 6 สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพื่อให้ทำหน้าที่สอบสวนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงาน (Working Groups) ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพื่อให้ทำหน้าที่ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบาง ประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ ใน ค.ศ. 1993 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนรอนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ บรรดาองค์กรของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆ ในระดับประเทศชาติ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้องลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกคำปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งตำแหน่งให้มีการรับ รู้และรับรองว่า ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซี่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มั่น คงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรองว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระทำที่ถือว่ามุ่งทำลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะกำจัดลัทธิการถือเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้นคำปฎิญญากรุงเวียนนายังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนชำเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น [การทูต]
Pacific Settlement of International Disputesหมายถึง การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี คงจะจำกันได้ว่า ในตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในโลกฝ่ายเสรีซึ่งเป็นผู้ชนะ ต่างมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะหาทางมิให้เกิดสงครามขึ้นอีกในโลก จึงตกลงร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (Charter of the United Nations)ดังนั้น ข้อ 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องหาทางระ งังกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี และข้อ 33 ของกฎบัตรก็ได้บัญญัติไว้ว่า ?1. ผู้เป็นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งหากดำเนินอยู่ต่อไป น่าจะเป็นอันตรายแก่การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อนอื่นจักต้องแสวงหาการแก้ไขโดยการเจรจา ไต่สวน ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การหันเข้าอาศัยทบวงการตัวแทน การตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวิธีประการอื่นใดที่คู่กรณีจะพึงเลือก 2. เมื่อเห็นว่าจำเป็น คณะมนตรีความมั่นคงจักเรียกร้องให้คู่พิพาทระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเช่น ว่านั้น? [การทูต]
nuclear gaugeเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ หรือนิวเคลียร์เกจ, เป็นเครื่องวัดและควบคุมที่ทำงานโดยการกระตุ้นด้วยรังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เครื่องวัดชนิดนี้ประกอบด้วยต้นกำเนิด และหัววัดรังสี บรรจุอยู่ในภาชนะที่แยกจากกัน หรือบรรจุอยู่ในภาชนะเดียวกัน โดยให้ลำรังสีผ่านออกมาทางช่องทางผ่าน หรืออุปกรณ์ควบคุมรังสีไปยังวัสดุที่ต้องการวัด ขณะเดียวกันหัววัดรังสีจะทำหน้าที่ตรวจวัดความเข้มของปริมาณรังสี หรือจำแนกชนิด และขนาดพลังงานของรังสี ซึ่งเป็นผลมาจากอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุนั้น ค่าที่วัดได้จะถูกส่งไปประมวลผลด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อแสดงผลการตรวจสอบที่จะใช้เป็นตัวแปรในอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไป เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์นี้ มีหลักการทำงานตามลักษณะการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ เครื่องวัดแบบส่งผ่าน (Transmission gauge) และเครื่องวัดแบบกระตุ้นให้เกิดการแผ่รังสี (Reactive gauge) [พลังงาน]
radappertizationการทำให้ปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ด้วยรังสี, คือ การนำอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีสูงกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคหรือจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ยังผลให้อาหารนั้นเก็บได้นานหลายเดิอน หรือเป็นปี โดยไม่ต้องใช้ความเย็น เช่น การทำอาหารแช่แข็ง หรือใช้ความร้อน เช่น การทำอาหารกระป๋อง ตัวอย่างอาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อทำให้ปลอดจุลินทรีย์ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อไก่งวงรมควัน อาหารสำหรับคนไข้ และอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ [พลังงาน]
radiation disinfestationการควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี, คือ การนำอาหารหรือผลิตผลการเกษตร ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน เพื่อกำจัด หรือยับยั้งการขยายพันธุ์ของแมลงที่อาจมีอยู่ในอาหารหรือผลิตผลการเกษตร และจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกลับเข้ามาทำลายของแมลงที่อาจมีอยู่ในอาหาร หรือผลิตผลการเกษตรที่ฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ เช่น มะม่วง มะละกอ เมล็ดโกโก้ ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี ปลาแห้ง ปลารมควัน ดอกกล้วยไม้ [พลังงาน]
unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก ได้แก่ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะ หรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจายหกเปรอะเปื้อน ซึมรั่วออกจากภาชนะบรรจุได้ [พลังงาน]
Ball millภาชนะทรงกระบอกปิดหัวท้ายสำหรับใส่สารเคมีเพื่อบดผสมหรือลดขนาดอนุภาค ส่วนประกอบของหม้อบด ประกอบด้วยโถบดที่ผลิตจากพอร์ซเลน และลูกบดทรงกลมที่ผลิตจากเซรามิก เมื่อหมุนหม้อบดที่มีสารอยู่ภายใน ลูกบดจะกลิ้งกระทบกันเป็นการช่วยลดขนาดของอนุภาค การบดทำได้ทั้งการบดเปียกและการบดแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Eboniteอีโบไนต์หรือยางแข็ง (hard rubber) คือ ยางที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันโดยใช้กำมะถันในปริมาณสูง (30-50%) และให้ความร้อน ทำให้ยางมีโครงสร้างแบบร่างแห (network) และมีสมบัติแข็งมากแต่เปราะ ติดไฟง่าย ไม่เป็นพิษ ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ทั่วไป นิยมใช้ทำหม้อบรรจุแบตเตอรีหรือภาชนะบรรจุกรด-เบส [เทคโนโลยียาง]
Sludge contentปริมาณสลัดจ์หรือปริมาณตม หมายถึง สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่ยางซึ่งจะตกตะกอนลงก้นภาชนะเมื่อมีการปั่นหรือกวนน้ำยาง สิ่งเจือปนเหล่านี้ประกอบด้วย ฝุ่นละออง ดิน ทราย เปลือกไม้ และแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต ถ้าปริมาณสลัดจ์มีค่าสูง อาจเกิดการสะสมของปริมาณตมอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้น้ำยางเสียสภาพและไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ [เทคโนโลยียาง]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Aluminium Containersภาชนะอลูมิเนียม [การแพทย์]
Apparatus, Volumetricภาชนะวัดปริมาตร [การแพทย์]
Cans, Safetyภาชนะที่ปลอดภัย [การแพทย์]
Cans, Seproภาชนะเซ็ปโปร [การแพทย์]
Cleaning Containersการล้างทำความสะอาดภาชนะ [การแพทย์]
Containersภาชนะ, ภาชนะบรรจุ [การแพทย์]
Containers, Bulkภาชนะบรรจุยาฉีดที่ผสมแล้ว [การแพทย์]
Containers, Child-Resistantภาชนะที่เด็กเปิดไม่ได้ [การแพทย์]
Containers, Decoratedภาชนะที่มีการตกแต่ง [การแพทย์]
Containers, Glass-Stoppedภาชนะที่เป็นจุกแก้ว [การแพทย์]
Containers, Metalภาชนะโลหะ [การแพทย์]
Containers, Multiple-Doseภาชนะชนิดใช้หลายครั้ง [การแพทย์]
Containers, Plasticภาชนะพลาสติก [การแพทย์]
Containers, Rigidภาชนะที่มีลักษณะแข็ง, ภาชนะแข็งภาชนะคงรูป [การแพทย์]
Containers, Single-Doseภาชนะบรรจุแบบใช้ครั้งเดียว [การแพทย์]
Containers, Stainless Steelภาชนะที่ทำด้วยเหล็กไร้สนิม [การแพทย์]
Containers, Sterileภาชนะสะอาด [การแพทย์]
Containers, Tightภาชนะปิดแน่นสนิท [การแพทย์]
Creaming, Downwardเป็นครีมด้านล่าง, นอนก้นภาชนะ [การแพทย์]
Distortionการคดเคี้ยว, พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ, การผิดรูป, เบี้ยว, การบิดเบี้ยว, ผิดรูปร่างไป, การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I win.ฉันชนะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I won.ฉันชนะ Episode #1.17 (2010)
Tomainia may yet win.โทไมเนีย ก็จะชนะ The Great Dictator (1940)
Another psychological triumph.ชัยชนะ อีกวิธีด้านจิตวิทยา The Great Dictator (1940)
Victory shall come to the worthy.ความคุ้มค่าที่ได้จากชัยชนะ The Great Dictator (1940)
I don't want to rule or conquer anyone.ผมไม่ต้องการกฏ หรือจะชนะใคร The Great Dictator (1940)
I gotta beat Jiminy home. Oh, hello.ฉันด้องเอาชนะบ้าน จิมืนี โอ้ สวัสดี Pinocchio (1940)
She was beaten in the end, but it wasn't a man, it wasn't a woman.สุดท้ายท่านก็ถูกเอาชนะได้ เเต่ไม่ใช่โดยฝีมือมนุษย์หน้าไหน Rebecca (1940)
Rebecca has won.รีเบคคาเป็นฝ่ายชนะ Rebecca (1940)
What a grand joke it'll be. What a triumph. ""มันช่างเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ ชัยชนะเเท้ๆ เลย!" Rebecca (1940)
She looked almost triumphant.หล่อนดูราวกับเป็นผู้ชนะ Rebecca (1940)
I shall always love you, but I've known all along that Rebecca would win in the end.แต่ผมก็รู้มาตลอด ว่าท้ายที่สุดรีเบคคาจะเป็นฝ่ายชนะ Rebecca (1940)
No, no. She hasn't won. No matter what happens now, she hasn't won.ไม่ค่ะ หล่อนยังไม่ชนะ ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหล่อนก็ยังไม่ชนะ Rebecca (1940)
The Nazis may win the war.ถ้าพวกนาซีชนะสงคราม Night and Fog (1956)
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ 12 Angry Men (1957)
At daylight, when bettors were asking him to call it a draw... ... because they had to go to work on the docks... ... the old man unleashed his greatest effort.สุดท้ายในเวลากลางวันเมื่อเล่น ถูกขอให้เขาเรียกมันว่ารู้แพ้รู้ ชนะ เพราะพวกเขาต้องไปทำงานใน ท่าเรือ The Old Man and the Sea (1958)
What beat you?สิ่งที่ชนะคุณ? The Old Man and the Sea (1958)
They beat me, Manolin. They truly beat me.มันชนะฉัน แมโนลิน มันอย่าง แท้จริงชนะฉัน The Old Man and the Sea (1958)
He didn't beat you, not the fish.เขาไม่ชนะคุณไม่ได้ปลา The Old Man and the Sea (1958)
All are happy to go.เขาคือผู้ชนะได้รับการยกเว้น Help! (1965)
# I can never winฉันไม่เคยสามารถชนะ Help! (1965)
Dig in.นั่นคือวิธีที่จะเอาชนะฮุน, ขุด ในแล้ว How I Won the War (1967)
I can't win a war on my own.ฉันไม่สามารถชนะสงคราม ของฉันเอง How I Won the War (1967)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
The tide is turning. Our very first real victory.ชัยชนะครั้งแรกของเรามาก How I Won the War (1967)
Well done, though. Our first real victory.ชัยชนะที่แท้จริงของเราครั้ง แรก How I Won the War (1967)
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดี. How I Won the War (1967)
- If you had it, you could win the war.คุณสามารถชนะสงคราม How I Won the War (1967)
- And I could retire sooner. - You'd win.คุณต้องการชนะ ใช่. How I Won the War (1967)
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
But I won the war.แต่ฉันชนะสงคราม How I Won the War (1967)
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist, ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน Yellow Submarine (1968)
So they beat her like an animal.ดังนั้นพวกเขาเอาชนะเธอเหมือนสัตว์ The Godfather (1972)
No more advice on how to patch things up. Just help me win.คำแนะนำไม่มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะแก้ไขสิ่งขึ้น เพียงแค่ช่วยฉันชนะ The Godfather (1972)
-He's happy. They're letting him win.- เขาเป็นคนที่มีความสุข พวกเขากำลังปล่อยให้เขาชนะ The Godfather (1972)
Haley vs. United States. Haley, seven. United States, nothing.เฮลีย์ปะทะสหรัฐ เฮลีย์ชนะ 7-0 Blazing Saddles (1974)
You can't win these people over, no matter what you do.นายไม่มีทางชนะใจคนที่นี่หรอก Blazing Saddles (1974)
You did win....คุณชนะ Punchline (1988)
At that moment his penis, overcome by victory cried tears of blood over meทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน ที่เวลาชั่วครู่นั้น penis ของเขา . , \ Novercome โดยชัยชนะ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We have not yet decided on the winner's prize for the best bottomเราไม่มียังรางวัลของผู้ชนะ on the เด็ดขาด ... ...ด้วยเจตนาที่ดีที่สุดข้างล่าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Artie, if this is you, you win.อาร์ตี้ ถ้านี่คือนาย นายชนะ Oh, God! (1977)
You're a winner, Max.คุณเป็นผู้ชนะ แม็กซ์ Mad Max (1979)
And you don't try, except during the play-offs.และคุณก็ไม่พยายาม ยกเว้นในช่วงแข่งชิงชนะเลิศ Airplane! (1980)
This two-quart "Seals-M-Rite" container keeps hot dog buns fresh for days.ภาชนะ "ซีส เอ็ม ไรท์" ขนาด 2 ควอทช์ นี่ จะเก็บขนมปังฮอทด็อก ให้สดใหม่หลายวัน Airplane! (1980)
We can't expect to win them all.เราคาดหวังที่จะชนะทุกอย่างไม่ได้ Airplane! (1980)
"and win just one for the Zipper."แล้วชนะสักครั้งเพื่อซิปเปอร์" Airplane! (1980)
Those bums won their court case so they're marching today.พวกเขาชนะศาลดังนั้นวันนี้พวกเขากำลังเดินแถว The Blues Brothers (1980)
It should read, "Tonight only... the Blues Brothers' triumphant return."การกลับมาชัยชนะของเตอะบลูสบรัเดอส The Blues Brothers (1980)
Bring me the fuel. For the glory of Humungus.เอาเชื้อเพลิงให้ฉัน เพื่อชัยชนะของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
For the great glory of Humungus.เพื่อชัยชนะยิ่งใหญ่ของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชนะ[anchana] (n) EN: eye drops
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
บรรจุภาชนะอัดลม[banju phātchana atlom] (x) EN: in airtight containers
ชัยชนะ[chaichana] (x) EN: victory ; triumph ; win ; success  FR: victoire [ f ] ; succès [ m ]
ฉลองชัยชนะ[chaløng chaichana] (v, exp) EN: celebrate a victory  FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะโดยไม่คาดฝัน[chana dōi mai khāt fan] (xp) EN: upset victory
ชนะใจ[chana jai] (v, exp) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of  FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
ชนะใจตัวเอง[chana jai tūa-ēng] (v, exp) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint  FR: se contrôler soi-même
ชนะการแข่งขัน[chana kān khaengkhan] (v, exp) FR: gagner la partie
ชนะการประกวด[chana kān prakūat] (v, exp) EN: take out contest  FR: remporter un concours
ชนะขาดลอย[chana khātløi] (v, exp) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory
ชนะขาดทิ้งห่าง[chana khāt thing hāng] (v, exp) FR: gagner haut la main
ชนะเลิศ[chanaloēt] (v) EN: win championship  FR: être champion ; gagner le championnat
ชนะหนึ่งแต้ม[chana neung taēm] (v, exp) EN: score a point  FR: marquer un point
ชนะสถิติ[chana sathiti] (v, exp) FR: battre le record
ชนะสงคราม[chana songkhrām] (v, exp) EN: defeat the war ; conquer  FR: gagner la guerre ; vaincre
ชนะสองประตูต่อหนึ่ง[chana søng pratū tø neung] (v, exp) FR: gagner deux buts à un
ชนะสองต่อหนึ่งเซต[chana søng tø neung set] (v, exp) FR: gagner deux sets à un
ชนะอย่างท่วมท้น[chana yāng thūamthon] (x) EN: landslide  FR: victoire écrasante [ f ]
ชนะอย่างหวุดหวิด[chana yāng wutwit] (v, exp) EN: edge out  FR: gagner sur le fil
เฉือนชนะ[cheūoen chana] (v, exp) EN: edge out  FR: gagner sur le fil
โดยพยัญชนะ[dōi phayanchana] (adv) EN: literally ; word for word  FR: littéralement
กลองชนะ[kløng chana] (n, exp) EN: victory drum
ไม่มีโอกาสชนะ[mai mī ōkāt chana] (xp) EN: not have a dog's chance  FR: ne pas avoir la moindre chance de victoire
ภาชนะ[phāchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [ m ]
ภาชนะดินเผา[phāchana dinphao] (n, exp) EN: earthenware  FR: pot en terre cuite [ m ]
ภาชนะ[phātchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [ m ] ; vaisselle [ f ]
ภาชนะดิน[phātchana din] (n, exp) EN: earthenware ; pottery
ภาชนะดินเผา[phātchana dinphao] (n, exp) EN: earthenware
พยัญชนะ[phayanchana] (n) EN: consonant  FR: consonne [ f ]
พยัญชนะและสระ[phayanchana lae sara] (n, exp) EN: consonants and vowels  FR: consonnes et voyelles [ fpl ]
พยัญชนะไทย[phayanchana Thai] (n, exp) EN: Thai consonant  FR: consonne thaïe [ f ] ; lettre de l'alphabet thaï [ f ]
พิชิตตำแหน่งชนะเลิศ[phichit tamnaeng chanaloēt] (v, exp) EN: win championship
พิพากษาให้จำเลยชนะ[phiphāksā hai jamloēi chana] (v, exp) EN: decide in favour of the defendant
ผู้ชนะ[phūchana] (n) EN: winner ; victor  FR: vainqueur [ f ] ; gagnant [ m ] ; gagnante [ f ] ; lauréat [ m ] ; lauréate [ f ]
ผู้ชนะการประกวด[phūchana kān prakūat] (n, exp) EN: contest winner  FR: gagnant d'un concours [ m ] ; vainqueur d'une compétition [ m ]
ผู้ชนะเลิศ[phūchanaloēt] (n) EN: champ ; champion  FR: champion [ m ] ; championne [ f ]
ผู้ชนะสิบทิศ[Phūchana Sip Thit] (n, exp) EN: The Winner
แปลตามพยัญชนะ[plaē tām phayanchana] (n, exp) EN: word-for-word translation ; literal translation
แปลตามพยัญชนะ[plaē tām phayanchana] (v, exp) EN: translate word by word  FR: traduire mot à mot
ประสบชัยชนะ[prasop chaichana] (v, exp) EN: have a victory
ประสบชัยชนะอันยี่งใหญ่[prasop chaichana an ying yai] (xp) EN: win great victories
สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม[sapparot banju phātchana atlom] (n, exp) EN: pineapples in airtight containers
เสียงพยัญชนะ[sīeng phayanchana] (n, exp) FR: phonème consonantique [ m ]
ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ[tamnaeng phūchanaloēt] (n, exp) EN: championship  FR: championnat [ m ]
ติดกันภาชนะ[tit kan pāchana] (v, exp) FR: attacher

English-Thai: Longdo Dictionary
mayขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., Syn. play-off
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
mark(vt) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว
heat(n) รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace(vt) ชนะด้วยลูกเสิร์ฟ
ace(vt) เอาชนะได้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
ahead(adj) แต้มนำไป, See also: ชนะไป
ahead(adv) แต้มนำไป, See also: ชนะไป, Syn. leading, winning
alembic(n) ภาชนะแก้วหรือโลหะที่ใช้ในการกลั่น
alpha(n) พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก
ampulla(n) ภาชนะใส่น้ำมันเพื่อทำพิธีกรรม
anagram(n) การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่
argue down(phrv) เอาชนะ (ในการแข่งขัน), See also: ทำให้พ่ายแพ้
B(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
b(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
barrel(n) ถังใส่ของเหลว, See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน, Syn. barreling
bathing beauty(n) ผู้ชนะการประกวดนางงาม, See also: นางงาม, Syn. beauty queen
beat(vt) ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ, Syn. defeat, Ant. lose
best(vt) เอาชนะ, See also: ชนะ, เหนือกว่า, Syn. defeat, beat, Ant. lose
blitzkrieg(n) การโจมตีทางทหารทันทีเพื่อเอาชนะอย่างรวดเร็ว
brim(adj) ขอบ, See also: ขอบ ภาชนะ, Syn. rim
burner(n) ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอม
bear away(phrv) ชนะ, Syn. bear off, carry off
bear down(phrv) ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ
bear off(phrv) เอาชนะ, See also: ชนะ, Syn. win
beat someone to it(idm) ชนะการแข่งขัน
break back(phrv) ชนะคู่ต่อสู้ (ที่เป็นฝ่ายเริ่มเกม) (กีฬาเทนนิส)
break through(phrv) เอาชนะให้ได้
cake tin(n) ภาชนะสำหรับเก็บขนมเค้ก
calabash(n) พืชชนิดหนึ่งผลมีเปลือกแข็งหนาใช้เป็นภาชนะใส่น้ำได้
Calor gas(n) แก๊สชนิดหนึ่งที่เก็บในสภาพที่เป็นของเหลวบรรจุในภาชนะเหล็กสำหรับใช้ในที่ที่ไม่มีเชื้อเพลิง
camping gas(n) แก๊สที่บรรจุในภาชนะเล็กๆ สำหรับใช้เมื่อไปตั้งแคมป์
carton(n) กล่อง (ภาชนะบรรจุอาหาร), Syn. box, package
champ(n) ผู้ชนะเลิศ, Syn. champion
champ(n) ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion), See also: แชมป์เปี้ยน, Syn. champion, conqueror, winner, Ant. loser
champion(vt) ชนะเลิศ
champion(n) ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน คน, สัตว์, พืช, Syn. conqueror, master, paragon, title holder, vanquisher, victor, winner, Ant. loser
championship(n) ตำแหน่งชนะเลิศ
checkmate(n) การอยู่ในตำแหน่งชนะในการเล่นหมากรุก, Syn. mate
chi(n) พยัญชนะตัวที่ 22 ของภาษากรีก
colander(n) กระชอน, See also: ตะแกรง, ภาชนะสำหรับทำให้อาหารสะเด็ดน้ำ, Syn. sieve, strainer
conquer(vt) ชนะ, Syn. defeat, win, overcome
conquer(vi) ชนะ
conquer(vt) ได้มาด้วยการชนะสงคราม
conquest(n) ชัยชนะ, Syn. victory
consonantal(adj) ที่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะ
container(n) ภาชนะใส่ของ, See also: หีบบรรจุ, Syn. holder, box, package
continuant(n) เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงยาวต่อเนื่องกัน
cream(vt) ชนะอย่างสิ้นเชิง
cresset(n) ภาชนะเหล็กสำหรับใส่ไม้หรือน้ำมันที่ใช้เผาไฟ (มักวางไว้บนกำแพง)
crush(vt) เอาชนะ
cup-holder(n) ผู้ชนะ, Syn. champion, prizewinner, winner
carry off(phrv) ชนะ (การแข่งขัน), See also: มีชัย, ชนะรางวัล, ได้ชัยชนะ, Syn. carry away, bear away
chuck oneself at(phrv) พยายามเอาชนะใจ (เพื่อให้ได้ความรักมา), Syn. fling at, hurl at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก, ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
alif(อา' ลิฟ) n. พยัญชนะอาหรับตัวแรก
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม, สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร, อักขระ, ระบบตัวอักษร, ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
ashcan(แอช'แคน) n. ภาชนะโลหะใส่เถ้า, ถังขยะ (for ashes, garbage)
aspersorium(แอสเพอซอ'เรียม) n., (pl. -ria, -riums) ภาชนะใส่น้ำมนตร์, aspergillum
b(บี) พยัญชนะตัวที่ 2 ของภาษาอังกฤษ
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก, ปริมาณมาก, ภาชนะรูปทรงกระบอก
beat(บีท) { beat, beaten, beating, beats } vt. ตี, เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน, กระทบ, รบชนะ, พิชิต, ฟัน, ดีกว่า, เก่งกว่า, โกง, ค้นหา n. จังหวะ, การเต้น, เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา, ทางเดินปกติ, การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
best(เบสทฺ) { bested, besting, bests } adj., adv. ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด, ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด, ส่วนที่ดีที่สุด, ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้, ชนะ, ดีกว่า, Syn. outdo, Ant. lose
beta(เบ'ทะ) n. อักษรตัวที่สองของพยัญชนะกรีก, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มอะตอมในสารประกอบ, สารประกอบ isomer, อนุภาค beta
better(เบท'เทอะ) { bettered, bettering, betters } adj., adv. ดีกว่า, ดีขึ้น, ส่วนใหญ่, ใหญ่กว่า, สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น, ชนะ, ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า, การเจริญขึ้น, ภาวะที่ดีขึ้น, ผู้พนัน, ผู้ขันต่อ, Syn. preferable, superior -Conf. had better, w
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว, คนฟอกให้ขาว, ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว, อัฒจันทร์กลางแจ้ง
boiler(บอล'เลอะ) n. หม้อน้ำ, กาน้ำ, ภาชนะหุงต้ม, เตาหม้อ
brazier(เบร'เซอะ) n. ช่างทำเครื่องทองเหลือง, ภาชนะที่ใส่ถ่านสำหรับปิ้งหรือเผาเนื้อ -S.brasier
break(เบรค) (broke, broken, breaking, breaks) vt., vi. ทำให้แตก, ทำให้บาดเจ็บ, แบ่งออกเป็นส่วน, เปิดเผย, ทำให้เชื่อง, เอาชนะ, ทำลายสถิติ, แหก (คุก) , ฝ่าฝืน, ตัดขาด, ฝึก, สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น, ละเลยหน้าที่, ระเบิด, หนี, หยุดพักทำงาน n. การแตกออก, การหยุดพัก, ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
bunker(บัง'เคอะ) { bunkered, bunkering, bunkers } n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน, หีบหรือลังใส่ถ่านหิน, สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3, ตัวเลข100ของโรมัน, สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
cadmeanadj. เกี่ยวกับชัยชนะที่ต้องเสียหายยับเยิน
can(แคน) auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง, ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก,
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน, ลูกกระสุน, ลำกล้องดินระเบิด, ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส, ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
censer(เซน'เซอะ) n. กระถางรูป, ภาชนะเผาเครื่องกำยาน
champ(แชมพฺ) n. แชมเปี้ยน, การชนะเลิศ
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ, นักต่อสู้, นักรบ -vt. ป้องกัน, สนับสนุน, กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน, ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ, การป้องกัน, การเป็นทนาย, การสนับสนุน, การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
ciborium(ชิบอ'เรียม) n. ปะรำถาวรเหนือที่บูชา, ภาชนะใส่ขนมปังพิธีและน้ำมนต์พิธีในโบสถ์, See also: ciborial adj. -pl. -boria
cinch(ชินช) n. สายคาด, สายคาดท้อง, สายคาดอานม้า, สิ่งที่แน่นอนและง่าย, ผู้ที่จะชนะแน่นอน
colandern. ภาชนะกรอง, หม้อกรอง., Syn. cullender
conciliate(คันซิล'ลีเอท) { conciliated, conciliating, conciliates } vt. ไกล่เกลี่ย, ทำให้ปรองดองกัน, ผูกไมตรี, ชนะใจ, ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease, placate
conquer(คอง'เคอะ) { conquered, conquering, conquers } vt. ปราบ, เอาชนะด้วยกำลัง, ได้มาโดยกำลัง, พิชิต, ยึดได้, เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome, p
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ, การพิชิต, การเอาใจหรือความรัก, ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก, สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph, victory
consonant(คอน'ซะเนินทฺ) n. เสียงพยัญชนะ. adj. สอดคล้องกัน, เข้ากันได้, ประสานกัน (เสียง), See also: consonantal adj. -Conf. vowel, Syn. concordant
container(คันเท'เนอะ) n. ภาชนะ, ที่ใส่
continuant(คันทิน'นิวเอินทฺ) n. พยัญชนะ
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น, ตู้เย็น, ภาชนะแช่เย็น, ภาชนะเก็บของเย็น, น้ำยาทำความเย็น, ห้องขังเดี่ยว, คุก, Syn. refrigerant
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น, ความอุดมสมบูรณ์, เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
coup de grace(ดุคะกราส') n., Fr. การโจมตีให้ตายทันที, การโจมตี, ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ, ผู้ร่วมชนะ
creamer(ครีม'เมอะ) n. ภาชนะที่ใส่ครีม, ตู้เย็นที่ช่วยเร่งการเกิดครีม
dark horseม้ามืด, ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง, คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ, ตัวอักษร, อักขระ
beat(n) การตี, ความชนะ, จังหวะ, การเต้น
beat(vt) ตี, ตบ, ทุบ, เฆี่ยน, หวด, ฟาด, ซัด, ปราบ, ชนะ
beater(n) ผู้ตี, ผู้ชนะ, ผู้ปราบ
beating(n) การตี, การเคาะ, ชัยชนะ
brasier(n) ช่างทำภาชนะทองเหลือง
champion(n) ผู้ชนะเลิศ, แชมป์, ผู้สนับสนุน
championship(n) ความชนะเลิศ, การเป็นแชมป์, ตำแหน่งชนะเลิศ
colander(n) หม้อกรอง, ตะแกรง, กระชอน, ภาชนะกรอง
conquer(vt) ปราบ,  เอาชนะ, พิชิต, ทำให้เป็นทาส
conqueror(n) ผู้ชนะ, ผู้พิชิต
conquest(n) ชัยชนะ, สิ่งที่ได้มา, การปราบ, การพิชิต
consonant(n) ตัวอักษร, ตัวพยัญชนะ
copper(n) ทองแดง, เหรียญทองแดง, ภาชนะทองแดง
crucible(n) ภาชนะหุงต้ม, เครื่องลองใจ, เบ้าหลอมโลหะ
discomfit(vt) ชนะ, ทำให้พ่ายแพ้, รบกวน, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
enamel(n) วัตถุเคลือบ, เครื่องเคลือบ, ภาชนะเคลือบ, วัตถุลงยา
floor(vt) ปูพื้น, ชนะ, ทำให้ล้มลง, ทำให้งง
indomitable(adj) ทรหด, เอาชนะไม่ได้, ไม่ย่อท้อ
overbear(vt) กดขี่, ข่มเหง, เอาชนะ
overcome(vt) ได้ชัยชนะ, ผ่านพ้น, ปกคลุม
overtop(vt) อยู่สูงกว่า, เอาชนะ, ทำได้ดีกว่า
package(n) หีบห่อ, ภาชนะบรรจุ, รายการเหมา
pan(n) กระทะ, ถาด, ภาชนะร่อนแร่, แอ่ง
quarterfinal(n) การแข่งขันรอบก่อนชิงชนะเลิศ
RUNNER-runner-up(n) ตำแหน่งรองชนะเลิศ
scalp(n) เครื่องหมายแห่งชัยชนะ, หนังหัว
semifinal(n) การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
silver(n) เครื่องเงิน, เงิน, ธาตุเงิน, ภาชนะเงิน, สีเงิน
slam(vt) วางดังปัง, ปิดดังปัง, ได้ชัยชนะ, ตีเสียงดัง
subjugation(n) การพิชิต, การปราบปราม, การเอาชนะ
substance(n) สาระ, เนื้อเรื่อง, ภาชนะ, ทรัพย์สมบัติ, สสาร, ใจความ
success(n) ชัยชนะ, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ
successful(adj) มีชัยชนะ, สัมฤทธิ์ผล, เป็นผลสำเร็จ
surmount(vt) ชนะ, อยู่เหนือ, ปก, ครอบ, คลุม
tare(n) ผักเสี้ยน, น้ำหนักภาชนะ
transcend(vt) อยู่เหนือ, เหลือ, ชนะ, ทำได้ดีกว่า
triumph(n) ชัยชนะ, การฉลองชัย
triumph(vi) มีชัย, ประสบชัยชนะ
triumphal(adj) ฉลองชัยชนะ, มีชัย
triumphant(adj) ฉลองชัยชนะ, มีชัย
trump(vt) ปลอมแปลง, เอาชนะ, ทำอุบาย
utensil(n) เครื่องใช้, เครื่องมือ, ภาชนะ, ข้าวของเครื่องใช้
vessel(n) เรือ, หลอด, ท่อ, ภาชนะ
victor(n) ผู้ชนะ, ผู้พิชิต
victorious(adj) มีชัย, เป็นผู้ชนะ
victory(n) ชัยชนะ, ความมีชัย
vincible(adj) สามารถเอาชนะได้
ware(n ) ภาชนะ, เครื่องใช้, สินค้า, ผลิตภัณฑ์, เครื่องปั้นดินเผา
whack(vt) ทำเสียงก้อง, ตี, หวด, เอาชนะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baggedgot or won something (ได้รับบางสิ่ง หรือชนะบางสิ่ง)
bingo!1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ
implosive[im'plosiv] (n, adj) n.เสียง/พยัญชนะที่เกิดจากการอัดลมในปาก adj.(เสียง)ที่เกิดจากการอัดลมในปาก(เมื่อเริ่มเปล่งเสียงพยัญชนะบางตัว เช่นp/k)
Plassey(name) ปลาศี เป็นหมู่บ้านในรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ. 1757 อังกฤษได้รับชัยชนะในยุทธการที่ปลาศี และเริ่มแผ่อิทธิพลครอบงำอินเดีย
RMB(n, uniq) The renminbi (simplified Chinese: 人民币; traditional Chinese: 人民幣; pinyin: rénmínbì; literally "people's currency") is the currency of the People's Republic of China (PRC) - คือ ชื่อเรียกของเงินจีน โดยหน่วยเงินสกุลนี้ คือ หยวน [ yuan (simplified Chinese: 元 or 圆; traditional Chinese: 圓; pinyin: yuán; Wade-Giles: yüan) ] เงิน RMB - renmibi นั้น เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1948 โดยธนาคาร People's Bank of China หนึ่งปีก่อนพรรคคอมมิวนิสจีนจะชนะในสงครามการเมือง โดยเงินนี้ เรียกว่า renmibi นั้น แปลว่า เงินของประชาชน "People's Currency" - สำหรับหน่วยเงินจีนนั้น สามารถใช้ได้ทั้ง RMB / CNY / ¥. >> อ่านเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Rmb
Image:
run-off(n) ๑. [ countable ] การจัดการเลือกตั้งหรือการแข่งขันในครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผลแพ้ชนะที่ชัดเจนในรอบรอก ตัวอย่างเช่น a run-off election ๒. [ uncountable ] น้ำหรือของเหลวอย่างอื่นที่ไหลลงแม่น้ำ
transcend(vt) เอาชนะ
w00tว้าว เย้ คำอุทานแสดงความดีใจ หลังได้รับรางวัล ชนะการแข่งขัน ฯลฯ
woo(vt) 1. เกี้ยวพาราสี 2. แสวงหา (ชัยชนะ)
ฉัตรชัย(n) ร่มแห่งชัยชนะ
พัชระชัย(n) ผู้ชนะที่แข็งแกร่งดั่งเพชร
ิีืbunkerการเตรียมภาชนะขนาดใหญ่
က[ka] (n) พยัญชนะตัวที่ ๑ ปลา fish

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
勝気[かちき, kachiki] (n, adj) ชอบเอาชนะ, ไม่ยอมแพ้
勝訴[しょうそ, shouso] (n) ชนะ(คดีความ)
子音[しいん, shiin] พยัญชนะ
決勝[けっしょう, kesshou] (n) รอบชิงชนะเลิศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バリ[けっしょう, bari] (n) ครีบที่มีเกินออกมาจากภาชนะจำพวกพลาสติค เนื่องจากเครื่องฉีดพลาสติคมีปัญหา ทำให้มีส่วนเกินติดมา
大賞[たいしょう, taishou] 1.รางวัลยอดเยี่ยม 2.รางวัลชนะเลิศ
勝者[しょうしゃ, shousha] (adv) ชัยชนะ
本命[ほんめい, honmei] (n) (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด, ของโปรด, ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勝つ[かつ, katsu] TH: ชนะ
下げる[さげる, sageru] TH: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน  EN: to move back
詰め[つめ, tsume] TH: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม  EN: packing
勝利[しょうり, shouri] TH: ชัยชนะ  EN: victory
勝利[しょうり, shouri] TH: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม  EN: conquest
勝利[しょうり, shouri] TH: ชนะ  EN: win
食器[しょっき, shokki] TH: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร  EN: tableware
詰める[つめる, tsumeru] TH: บรรจุใส่ภาชนะ  EN: to pack
八百長[やおちょう, yaochou] TH: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sieg(n) |der, pl. Siege| ชัยชนะ
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
Gefäß(n) |das, pl. Gefäße| ภาชนะ
siegen(vi) |siegte, hat gesiegt| ชนะ เช่น Pete Sampras siegt im Finale. พีท แซมพรัส ชนะในรอบสุดท้าย, See also: gewinnen
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ
Satz(n) |der, pl. Sätze| เกมเทนนิส เช่น Sie hat den ersten Satz mit 7:5 gewonnen. เธอชนะเกมแรกด้วยแต้ม 7:5
gießen(vt) |goß, hat gegossen| รินหรือเทของเหลวออกจากภาชนะ เช่น Soll ich Milch in dein Glas gießen? ฉันควรเทนมลงในแก้วของเธอไหม
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden, weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen, Syn. anfangen
Becher(n) |der, pl. Becher| ถ้วยกาแฟ, ภาชนะที่มีลักษณะเป็นรูปถ้วย
Konsonant(n) |der, pl. Konsonanten| พยัญชนะ
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, Syn. besiegen
Weltmeisterschaft(n) |die, pl. Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนโลก, ตำแหน่งชนะเลิศระดับโลก เช่น Bei den Weltmeisterschaften im Roboter-Fußball haben deutsche Teams in den unterschiedlichen Wettkämpfen in Bremen elf von 33 Titeln gewonnen., Syn. WM
überwinden(vt) |überwand, hat überwunden| ปราบ, เอาชนะ, พิชิต เช่น Wie kann man die Redeangst überwinden?, See also: bewältigen, Syn. überstehen

French-Thai: Longdo Dictionary
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
SylvainKz(n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top