Search result for

*คืนดี*

(95 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คืนดี, -คืนดี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนดี[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
คืนดีกัน[V] reconcile, See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel, Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน, Ant. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน, Example: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน
วันดีคืนดี[ADV] propitious day, See also: auspicious time, one fine day, Example: วันดีคืนดีก็มีข่าวว่า ประชา ขอย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัด, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คืนดีก. โกรธกันแล้วกลับดีกัน.
วันดีคืนดีน. โอกาสเหมาะ, มักใช้พูดแสดงเวลาที่ไม่แน่นอน เช่น หายหน้าไปนาน วันดีคืนดีก็มา.
กาวใจน.ผู้ประสานรอยร้าวให้ผู้ที่โกรธกัน ทะเลาะกัน หรือกินแหนงแคลงใจกัน ได้กลับคืนดีกัน เช่น เขาเป็นกาวใจให้ ๒ คนนี้คืนดีกัน.
กู้ ๑ก. ทำให้กลับคืนดีอย่างเดิม เช่น กู้เรือ กู้ชาติ กู้ชื่อ
แก้ ๒ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้, ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, เช่น แก้นาฬิกา แก้เครื่องจักร, แก้ไข ก็ว่า
แก้ไขก. ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, แก้ ก็ว่า.
ของ้อก. อ่อนเข้าหาเพื่อขอคืนดีด้วย, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ.
ง้อก. ขอคืนดีด้วย, ขอพึ่งพาอาศัย.
ง้องอนก. อ้อนวอนขอคืนดีด้วย, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ, งอนง้อ ก็ว่า.
งอนง้อก. อ้อนวอนขอคืนดีด้วย, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ, ง้องอน ก็ว่า.
ซ่อม ๑ก. ทำสิ่งที่ชำรุดให้คืนดี
ซ่อมแปลงก. แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี.
บุรณะ(บุระ-) ก. บูรณะ, ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม เช่น บุรณะวัด, มักใช้เข้าคู่กับ ปฏิสังขรณ์ เป็น บุรณปฏิสังขรณ์.
บูรณะก. ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม เช่น บูรณะวัด, มักใช้เข้าคู่กับ ปฏิสังขรณ์ เป็น บูรณปฏิสังขรณ์.
ปฏิสังขรณ์ก. ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม) เช่น ปฏิสังขรณ์วัด.
หันกลับก. เปลี่ยนไปสู่สภาพเดิม เช่น เขาทั้งสองหันกลับไปคืนดีกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rehabilitationการทำให้กลับคืนดี, การฟื้นฟูสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irretrievable breakdown of marriageการขาดจากการสมรสที่ไม่อาจคืนดีกันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...then they kiss and make up.และพวกเขาก็จูบกันและคืนดีกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I want to go back to him. But I don't know how to make up and go back.พอคิดถึงเรื่องนั้น ฉันก็อยากจะกลับไป แต่ฉันไม่รู้ว่าจะกลับไปหาท่านแล้วคืนดีกับท่านยังไงดี Scandal Makers (2008)
The Toronto Maple Leafs will pay you 2 million dollars if you can get Darren Roanoke back with his wife in time to win the Stanley Cup.โตรอนโต เมเปิล ลีฟ จะจ่ายให้ 2 ล้านเหรียญ ถ้าท่านช่วยให้ดาร์เรนคืนดีกับเมียได้ ทันเวลาชนะถ้วยสแตนลี่คัฟ The Love Guru (2008)
So please just take me back, please.ได้โปรดคืนดีกับผมเถอะนะ Pineapple Express (2008)
I realize now that if you would take me back... then you are very naive and immature.ผมเพิ่งตระหนักว่าถ้าคุณคืนดีกับผม งั้นคุณก็อ่อนต่อโลกและยังไม่รู้จักโต Pineapple Express (2008)
Jack wants to come back.แจ็คขอคืนดีด้วย Nights in Rodanthe (2008)
We might be getting back together.เราอาจกลับมาคืนดีกัน Nights in Rodanthe (2008)
Now you're going back to him, aren't you?ตอนนี้ คุณกำลังเลือกจะกลับไปคืนดีใช่มั้ย? Nights in Rodanthe (2008)
You mean Dad wanted to come back and you wouldn't let him.แม่หมายถึงพ่อขอคืนดีแต่ไม่ไม่ยอม Nights in Rodanthe (2008)
Now all of a sudden, he started following Sam around like a little puppy.แล้วอยู่ๆวันดีคืนดี เขาก็เริ่มตามแซมต้อยๆๆเหมือนลูกหมา The Twilight Saga: New Moon (2009)
When your father came home after the war, he wanted to try and save the marriage, but she'd have none of it.พอพ่อแกกลับมา หลังสงคราม เขาก็พยายามจะกลับมาคืนดี แต่เธอไม่ต้องการ Nowhere Boy (2009)
So--So we were pretending that we're back together.ดังนนั้น เราแกล้งทำเป็นว่าคืนดีกันนะ Seder Anything (2009)
I wanted to call and just say hello, as it is approaching the three-month anniversary of our being separated, and I thought, perhaps it might be nice to get together, as, you know, occasions like this only come around once in a lifetime.ผมแค่อยากจะโทรมาทักทาย ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันครบรอบสามเดือนที่เราแยกกันอยู่หนะนะ และผมก็คิดว่า บางทีมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะกลับมาคืนดีกัน Did You Hear About the Morgans? (2009)
- Well, good night. - Good night. Good...คืนดี ดี จัว ราตรีสวัส ดี ใช่ Did You Hear About the Morgans? (2009)
Prepare to be made up to.งั้นก็เตรียมตัวคืนดีกันได้เลย Keep This Party Going (2009)
So, shall we continue with what we were saying last night?นี่ เรามาคุยต่อเรื่องที่ค้างไว้เมื่อคืนดีมั้ย? Episode #1.6 (2009)
You didn't settle things with Jan Di yet?นายคืนดีกับจันดีหรือยัง Episode #1.9 (2009)
Settle?คืนดีEpisode #1.9 (2009)
Couldn't you make up with your grandfather?พี่คืนดีกันกับคุณปู่ไม่ได้เหรอ Episode #1.17 (2009)
SO I CAN START THE HEALING WITH MY DAUGHTER.หนูจะได้เริ่มการคืนดีกับลูกสาวหนู Valley Girls (2009)
UH, YOU MIGHT WANT TO PUT A HOLD ON THE HEALING.-แม่อาจจะอยากหยุดเรื่องคืนดีไว้ก่อน Valley Girls (2009)
YOU KNOW, I ACTUALLY HAD A LOT OF FUN TONIGHT.แดนกันฉันคืนดีกัน แล้วฉันรู้แล้วว่าที่แม่ฉันทำไป Valley Girls (2009)
but I was just gonna go over and make an apology.แต่ฉันว่าจะไปขอคืนดี Beyond Here Lies Nothin' (2009)
But you are friends again, right?แต่พวกเธอคืนดีกันแล้วใช่มั้ย Being Alive (2009)
ELENA: He's on the rebound and has raging family issues.เขาอยู่ระหว่างไปคืนดี และมีปัญหาครอบครัวกันอยู่ The Night of the Comet (2009)
You should make up with Derek.คุณควรคืนดีกับเดเร็ค Holidaze (2009)
Okay, but it has to go in the vault because Caroline will kill me if it gets back to Damon that she squealed.ถ้าเธอไปคืนดีกับเดม่อน ที่เธอแอบบอกมา เห็นได้ชัดเจน สเตฟานมีเรื่องราวเบื้องหลัง ที่น่าสนใจดี Family Ties (2009)
He wants me to take him back.เขามาขอคืนดี Careful the Things You Say (2009)
I-I only did this because I was trying to get Olivia and Patrick back together like you wanted.ให้โอลิเวียกับแพททริกกับมาคืนดีกันอย่างที่เธอต้องการ How to Succeed in Bassness (2009)
And then, you know, the two of them are gonna make up and then they're gonna be mad at me.จากนั้น คุณก็รู้ เค้าสองคน จะคืนดีกัน แล้ว ผมก็จะกลายเป็นหมา The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Hurry and make up with her.รีบๆ ไปคืนดีกันเลย The Accidental Couple (That Fool) (2009)
What about just, you know, leaving Friday with them tonight?เอาไงดี เธอว่า ให้ฟรายเดย์ค้างที่นี้กับพวกเขาสักคืนดีมั้ย Hotel for Dogs (2009)
Better night vision. Improved pursuit capability.ความสามารถมองเห็นเวลากลางคืนดีขึ้น\ ปรับปรุงประสิทธิภาพการไล่ตามมากขึ้น Surrogates (2009)
It's already healed.คืนดีเรียบร้อย Shanghai (2010)
So we're reconciled? - I hope so.ตกลงเราคืนดีกันแล้วใช่มั้ย You Don't Know Jack (2010)
-Yeah. -And now we're okay. -Yup.และตอนนี้เราก็ดีกัน ใช่ เราคืนดีกัน Evil Is Going On (2010)
You two can kiss and make up later.นายสองคนจะมาคืนดีกันทีหลังก็ได้นะ Chuck Versus the Beard (2010)
I've never had to win a girl back, buddy, so I stopped by the store on the way here.ฉันไม่ค่อยขอคืนดีผู้หญิงคนไหนสำเร็จเลยเพื่อน ฉันเลยแวะร้านขายของตอนขากลับมา Chuck Versus the American Hero (2010)
I've got to win her back, and I've only got a small window of opportunity to do it in before I have to leave for Rome.ฉันจะไปขอคืนดีกับเธอ และฉันมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะทำมัน ก่อนที่ฉันจะต้องไปโรม Chuck Versus the American Hero (2010)
Then let's get you two kids back together.งั้นก็ให้นายสองคนกลับมาคืนดีกันสิ Chuck Versus the American Hero (2010)
Listen, guys, I got to get Sarah back first.เฮ้พวก ฉันคิดว่าฉันไปขอคืนดีกับซาร่าห์ก่อนดีกว่า Chuck Versus the American Hero (2010)
He said you two back together...- เขาบอกว่าคุณสองคนคืนดีกันแล้ว The Unblairable Lightness of Being (2010)
He provokes me, and I push him away, but we always come back together.เขากวนโมโหฉัน ฉันก็ขับไล่ไสส่ง แต่สุดท้ายเราก็กลับมาคืนดีกัน We All Deserve to Die (2010)
So are you and she? No.- งั้นคุณกับเธอกลับมาคืนดีกันเหรอ Episode #1.4 (2010)
- You trying to get her back?-นายอยากคืนดีกับเธอเหรอ Last Tango, Then Paris (2010)
Are- - Are you back for good?พ่อกลับมาคืนดีกันใช่ไหมครับ I.F.T. (2010)
The thing is, I kind of told my father we got back together again.ฉันบอกพ่อว่าเรากลับมาคืนดีกันอีก The Boyfriend Complexity (2010)
why can't you get back together with Leonard?ทำไมลูกไม่คืนดีกับลีโอนาร์ด The Boyfriend Complexity (2010)
I told him we worked things out.ฉันบอกท่านว่าเราคืนดีกันแล้ว The Boyfriend Complexity (2010)
I'm just saying, if we fake got back together, that's totally not how it fake happened.ผมแค่บอกว่า ถ้าเราแกล้งคืนดีกัน The Boyfriend Complexity (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
วันดีคืนดี[n. exp.] (wan dī kheūn dī) EN: fine day ; propitious day   FR: jour propice [m] ; jour placé sous d'heureux auspices [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have back[PHRV] ยอมกลับมาคืนดีกับ, See also: หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา), Syn. send back, take back
irreconcilable[ADJ] ไม่สามารถปรองดองกันได้, See also: ไม่สามารถคืนดีกันได้
reconcile with[PHRV] ทำให้คืนดีกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
heal(ฮีล) vt. รักษา,ทำให้คืนดีกัน. vi. หายดี,หาย., See also: healable adj. healer n.
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
restoration(เรสทะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การทำให้คืนสู่สภาพหรือรูปเดิม,การทำให้คืนชีพ,การทำให้กลับคืนดี,การส่งคืน,การสร้างขึ้นใหม่, Syn. renewal,replacement

English-Thai: Nontri Dictionary
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
fix(vt) กำหนด,เจาะจง,ซ่อมแซม,ทำให้คืนดี,ทำให้ติดแน่น,ตรึงตรา,จัดการ
heal(vi) หาย,คืนดี
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
mend(vi) กลับคืนดี,ดีขึ้น,ปรับปรุง
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top