ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คืนดี*

   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คืนดี, -คืนดี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนดี[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
คืนดีกัน[V] reconcile, See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel, Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน, Ant. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน, Example: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน
วันดีคืนดี[ADV] propitious day, See also: auspicious time, one fine day, Example: วันดีคืนดีก็มีข่าวว่า ประชา ขอย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัด, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คืนดีก. โกรธกันแล้วกลับดีกัน.
วันดีคืนดีน. โอกาสเหมาะ, มักใช้พูดแสดงเวลาที่ไม่แน่นอน เช่น หายหน้าไปนาน วันดีคืนดีก็มา.
กาวใจน.ผู้ประสานรอยร้าวให้ผู้ที่โกรธกัน ทะเลาะกัน หรือกินแหนงแคลงใจกัน ได้กลับคืนดีกัน เช่น เขาเป็นกาวใจให้ ๒ คนนี้คืนดีกัน.
กู้ ๑ก. ทำให้กลับคืนดีอย่างเดิม เช่น กู้เรือ กู้ชาติ กู้ชื่อ
แก้ ๒ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้, ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, เช่น แก้นาฬิกา แก้เครื่องจักร, แก้ไข ก็ว่า
แก้ไขก. ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, แก้ ก็ว่า.
ของ้อก. อ่อนเข้าหาเพื่อขอคืนดีด้วย, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ.
ง้อก. ขอคืนดีด้วย, ขอพึ่งพาอาศัย.
ง้องอนก. อ้อนวอนขอคืนดีด้วย, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ, งอนง้อ ก็ว่า.
งอนง้อก. อ้อนวอนขอคืนดีด้วย, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ, ง้องอน ก็ว่า.
ซ่อม ๑ก. ทำสิ่งที่ชำรุดให้คืนดี
ซ่อมแปลงก. แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี.
บุรณะ(บุระ-) ก. บูรณะ, ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม เช่น บุรณะวัด, มักใช้เข้าคู่กับ ปฏิสังขรณ์ เป็น บุรณปฏิสังขรณ์.
บูรณะก. ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม เช่น บูรณะวัด, มักใช้เข้าคู่กับ ปฏิสังขรณ์ เป็น บูรณปฏิสังขรณ์.
ปฏิสังขรณ์ก. ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม) เช่น ปฏิสังขรณ์วัด.
หันกลับก. เปลี่ยนไปสู่สภาพเดิม เช่น เขาทั้งสองหันกลับไปคืนดีกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rehabilitationการทำให้กลับคืนดี, การฟื้นฟูสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irretrievable breakdown of marriageการขาดจากการสมรสที่ไม่อาจคืนดีกันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That will only make you weaker. The night air is good for you.มันมีแต่จะทำให้คุณอ่อนแอลงนะ อากาศตอนกลางคืนดีสำหรับคุณ The Little Prince (1974)
He is reconciled.เขาจะคืนดี The Russia House (1990)
- Good night, son.- - กลางคืนดีบุตร In the Name of the Father (1993)
And before we can even think about the two of us getting back together I just need to know how you feel about this stuff.ก่อนที่เธอจะคิดให้เรา 2 คน คืนดีกันอีกครั้ง ฉันต้องรู้ว่าเธอ รู้สึกยังไงกับเรื่องพวกนี้ The One with the Jellyfish (1997)
Look, Ross, you have what you want. You're back with Rachel.ฟังนะรอส นายสมหวังแล้วไง นายคืนดีกับราเชลแล้ว The One with the Jellyfish (1997)
I can't believe I even thought of getting back together with you.ฉันไม่อยากจะเชื่อ ว่าฉันจะคิดกลับไปคืนดีกับเธอ The One with the Jellyfish (1997)
There'll be tears, too, when David and Jennifer are reunited.แล้วเตรียมซับน้ำตาด้วย เมื่อเดวิดกับเจนนิเฟอร์คืนดีกัน The Truman Show (1998)
You're not letting me make it up to you. I'm your husband!เธอไม่ให้โอกาสฉันคืนดี ฉันต้องการแค่นั้น Woman on Top (2000)
I didn't expect us... to get carried away.นี่เป็นการคืนดีกันครั้งที่ 2 เดวิด ฉันไม่หวังว่าเราจะทำสำเร็จ Unbreakable (2000)
I think I'll have that back.ฉันว่า ฉันขอคืนดีกว่า Resident Evil (2002)
He's just tryin' to get back with me.เขาอยากกลับมาคืนดีกับฉัน Bringing Down the House (2003)
Regina wanted me to tell you that she was trying to hook you up with Aaron, but he was just interested in getting her back.เรจิน่าให้ชั้นมาบอกเธอว่า หล่อนพยายามจะเกี่ยวแอรอนมาให้เธอ แต่เค้ากลับมาขอคืนดีด้วยอีก Mean Girls (2004)
I never made peace with my dad.ผมยังไม่ได้คืนดีกับพ่อเลย Goal! The Dream Begins (2005)
They've made up.ตอนนี้พวกเขาคืนดีกันแล้ว House of Fury (2005)
What's the difference at this point, right? I mean, why torture me?ยังไงเราก็ไม่คืนดีกัน จะทรมานฉันทำไม The Holiday (2006)
Do you think there's any chance we'll get back together?คุณคิดว่ามีโอกาสไหม ที่เราจะคืนดีกัน Cashback (2006)
Now kiss and make up.คืนดีกันเหอะน่า Almost Love (2006)
Settle down. To celebrate you two making up why don't you sing together?นั่งอย่างสบายๆ เพื่อฉลองการคืนดี ทำไมเธอไม่ร้องเพลงคู่กันล่ะ? Almost Love (2006)
Does that mean you're gonna be getting back together?นั่นหมายความว่าพวกเธอจะกลับมาคืนดีกันงั้นหรือ It Takes Two (2006)
What would make you think I would even consider taking you back?อะไรทำให้คุณคิดว่าฉันอยากกลับไปคืนดีกับคุณ It Takes Two (2006)
Believed that he could heal the sick and fix broken hearts and brought messed up families back together again.เชื่อว่าท่านรักษาอาการป่วยไข้ และหัวใจที่แหลกสลาย ทำให้ครอบครัวที่แตกแยก กลับมาคืนดีกัน Faith Like Potatoes (2006)
Are you and Mom gonna get back together?นี่พ่อกับแม่จะคืนดีกันมั้ยครับ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
- So we're back on?-คืนดีกันแล้วใช่ไหม? The Game (2007)
ESPECIALLY AFTER MY MANY CONCILIATORY GESTURESโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ความพยายามจะคืนดีของฉัน If There's Anything I Can't Stand (2007)
Carlos And I Are Back Together.-ฉันกลับมาคืนดีกับคาร์ลอส Something's Coming (2007)
Look, Gaby And I Never Planned To Get Back Together, Victor.ฟังนะ เราไม่เคยคิดจะกลับมาคืนดีกัน Something's Coming (2007)
I'm trying to get back with my wife, derek.ผมกำลังพยายามที่จะกลับ ไปคืนดีกับภรรยา,เดเร็ค Love/Addiction (2007)
He's trying to work things out with rita.เขาพยายามขอคืนดีกับริต้าอยู่ There's Something About Harry (2007)
I think they're gonna work things out.พวกเขาต้องกลับมาคืนดีกันได้แน่ There's Something About Harry (2007)
I've got to make sure Lundy gets his man... after I figure out a way to erase the marina files and make up with my girlfriend.ผมต้องให้ลันดี้ได้ตัวคนที่เขาต้องการ หลังจากหาวิธีลบไฟล์ที่ท่าเรือนั่นได้ และคืนดีกับแฟนก่อน Dex, Lies, and Videotape (2007)
So really, what I'm trying to ask you is, uh are we back together?ที่ผมจะพูดก็คือ... เรามาคืนดีกันนะ Chuck Versus the Nemesis (2007)
I guess this means we're not getting back together.แสดงว่าเราคงคืนดีกันไม่ได้แล้วใช่มั้ย Chuck Versus the Nemesis (2007)
Beg for her back,charles.ไปขอคืนดีซะ ชาร์ลส์ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
She did. The scar is from the make-up sex.ใช่ไง แผลได้จากอึ๊บคืนดี Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I'm going to get back together with sarah i think.เดี๋ยวฉันจะไปคืนดีกับซาร่าห์ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Oh, Well, Family Reunions Are All Around Then.โอ้... ดีจัง ครอบครัวคืนดีกัน Blair Waldorf Must Pie! (2007)
You And Nate Get Back Together?เธอกับเนทคืนดีกันแล้วใช่มั้ย? Blair Waldorf Must Pie! (2007)
We're now strangersเธอไม่ได้มาเพื่อคืนดีกันหรอ? Koizora (2007)
Then she probably wants to get back together with you.งั้นหล่อนก็คงอยากจะกลับมาคืนดีกับนายสินะ Lovely Complex (2007)
I don't want you to blame me if you couldn't get back together with her.ฉันไม่อยากให้นายมาโทษฉัน ถ้าไม่ได้กลับไปคืนดีกับหล่อน Lovely Complex (2007)
You two have patched things up then?คุณสองคนคืนดีกันแล้วเหรอ? My Blueberry Nights (2007)
It's also possible that it happened exactly as you said, and that one day a baby diamondback was born with a fully formed mutation that just happened to be extremely beneficial to its survival.แต่เป็นไปได้ว่า มันเป็นอย่างที่เธอว่ามา นั่นคือ จู่ๆ วันดีคืนดีงูหางกระดิ่งก็ถือกำเนิดขึ้น ด้วยการแปรสภาพอย่างสมบูรณ์ Teeth (2007)
I want you back.ผมอยากคืนดีกับคุณ The Ten (2007)
I think Charlie was just trying to ruin my night with Betty.ผมว่าชาร์ลีแค่อยากจะทำลายค่ำคืนดีๆของผมกับเบ็ตตี้ Betty's Baby Bump (2008)
So you think it's past the point of no return?นายคิดว่าจะไม่มีทางกลับมาคืนดีแล้วเหรอ Fireproof (2008)
I don't have a reason to return.ฉันไม่มีเหตุผลที่จะกลับไปคืนดี Fireproof (2008)
So this call is about kiss and make up then?นี่เป็นโทรศัพท์ขอคืนดีงั้นเหรอ Transporter 3 (2008)
When you kiss and make up, boy what a thrill!และเมื่อเธอขอคืนดีด้วยการจูบ นั่นทำให้ฉันถึงกับใจสั่น Sita Sings the Blues (2008)
Let's, uh... kiss and make up.เอาเป็นเรามา... จูบคืนดีกันไหมล่ะ In the Beginning (2008)
I was trying to put us back together again.ผมพยายามให้เรากลับมาคืนดีกัน อีกครั้ง Our Father (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
วันดีคืนดี[n. exp.] (wan dī kheūn dī) EN: fine day ; propitious day   FR: jour propice [m] ; jour placé sous d'heureux auspices [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have back[PHRV] ยอมกลับมาคืนดีกับ, See also: หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา), Syn. send back, take back
irreconcilable[ADJ] ไม่สามารถปรองดองกันได้, See also: ไม่สามารถคืนดีกันได้
reconcile with[PHRV] ทำให้คืนดีกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
heal(ฮีล) vt. รักษา,ทำให้คืนดีกัน. vi. หายดี,หาย., See also: healable adj. healer n.
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
restoration(เรสทะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การทำให้คืนสู่สภาพหรือรูปเดิม,การทำให้คืนชีพ,การทำให้กลับคืนดี,การส่งคืน,การสร้างขึ้นใหม่, Syn. renewal,replacement

English-Thai: Nontri Dictionary
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
fix(vt) กำหนด,เจาะจง,ซ่อมแซม,ทำให้คืนดี,ทำให้ติดแน่น,ตรึงตรา,จัดการ
heal(vi) หาย,คืนดี
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
mend(vi) กลับคืนดี,ดีขึ้น,ปรับปรุง
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top