ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คืนกลับ*

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คืนกลับ, -คืนกลับ-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restoration การคืนกลับสภาพเดิม
การฝังกลบที่สมบูรณ์จนสามารถใช้พื้นที่ได้ เหมือนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Capillary Refillการคืนกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Damage, Irreversibleเสื่อมอย่างชนิดไม่คืนกลับ [การแพทย์]
Irreversible Denaturationไม่หวนคืนกลับสู่สภาพธรรมชาติได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here they are again renewed to celebrate your return.นี่ไง มันหวนมาอีกครั้ง การเฉลิมฉลอง ที่คุณคืนกลับมา March of the Penguins (2005)
The separation march, that of the return to the sea.การเดินทาง เว้นวรรคไป ได้ โดยการหวนคืนกลับ.. March of the Penguins (2005)
unfortunately, this... rectification does not come without a price.โชคร้าย, ที่... การคืนกลับของเจ้าต้องจ่ายค่าตอบแทน Hidden (2005)
It was kind of hard to make a go of it.ยากเหลือเกินที่จะฟื้นคืนกลับ Flyboys (2006)
And my boss took the caseback then back then.เจ้านายเอาคดีคืนกลับไป Arang (2006)
Listen, i'm really sorry about last night. I got home really late.ฉันขอโทษที่เมื่อคืนกลับบ้านช้า Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
But It'S Our First Holiday Back.แต่มันเป็นวันหวนคืนกลับมาวันแรกนะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Natsu no omoide ga mawaru The memories of summer are revolvingความทรงจำในฤดูร้อนหวนคืนกลับมา Natsu no omoide ga mawaru 5 Centimeters Per Second (2007)
Will never returnไม่มีหวนคืนกลับมา Like Stars on Earth (2007)
You'll always be sitting over there waiting for that man to come waltzing back in from the dead.และคุณจะนั่งรอคอย คอยชายคนนั้น ให้ฟื้นคืนกลับมาจากความตาย Henry Poole Is Here (2008)
CDC wants to clear everything before they release it back to the lab, but as soon as they do, I'm on it.ซีดีซี (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) ต้องการตรวจทุกอย่างก่อนที่จะส่งคืนกลับมาที่แล็บ จนกว่าพวกเขาจะทำ, ฉันจะตรวจมันก่อน Page Turner (2008)
I was supposed to help you get your guns to the ghetto and run a little interference.ฉันควรที่จะช่วยนาย เอาปืนของนายคืนกลับมาสลัมพวกยิว และความช่วยเหลือเข้าไปแทรกแซงเล็กน้อย AK-51 (2008)
But I am perfectly willing to give back to you your sensitive shit, you know, at a time of your choosing.แต่ผมเต็มใจอย่างยิ่ง ที่จะมอบของสำคัญคืนกลับให้คุณ คุณบอกเวลามาได้เลย Burn After Reading (2008)
You're gonna be back tonight.เมื่อคืนกลับมาแล้ว.. The Ruins (2008)
When the horrors and devastation of war finally recede... the rustic landscape returns.เมื่อความน่ากลัวและทำลายล้างของสงครามในที่สุดถอยห่าง ... พื้นที่ทำกินก็หวนคืนกลับมา Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I can restore balance.ฉันสามารถ ทำให้สมดุลย์คืนกลับมา Episode #3.3 (2009)
- She'll pull through.- เธอจะฟื้นคืนกลับมาปกติ Scary Monsters and Super Creeps (2009)
All the old patterns are back, Mark.รูปแบบแผนเก่าๆ กำลังคืนกลับมาน่ะมาร์ค Scary Monsters and Super Creeps (2009)
- it's time to take your life back, emma.ถึงเวลาแล้วที่ทวงชีวิตของคุณ (ที่หายไป)คืนกลับมา, เอ็มม่า Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
I took it from him, but i have to give it back.ผมเอามาจากเขา แต่ผมก็ต้องให้เขาคืนกลับไป Lost Girls (2009)
She says all energy is only borrowed, and one day you have to give it back.เธอบอกว่า ทุกๆพลังงาน เป็นเพียงการขอยืมมา และวันหนึ่งก็ต้องคืนกลับไป Avatar (2009)
Everything is backwards now.ทุกอย่างคืนกลับมา ที่นั่นคือโลกความจริง Avatar (2009)
So we'll take it back.เราจะยึดคืนกลับมา Sherlock Holmes (2009)
We will get it back--เราจะเอาคืนกลับมา In This Home on Ice (2010)
I needed an opportunity to put myself back in the game.ผมต้องการโอกาสคืนกลับไปสู่เกม Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Brings back many memories.นำความทรงจำคืนกลับมา It Hurts Me Too (2010)
I am praying for Rachel's safe return. We all are. - Thanks, John.แต่ผมก็ได้สวดมนต์ให้เรเชล คืนกลับมาอย่างปลอดภัย พวกเราทั้งหมดก็เช่นกัน Slight of Hand (2010)
Don't worry. I'll get it back.ไม่ต้องเป็นห่วง เดี๋ยวหนูจะเอาคืนกลับมา Slight of Hand (2010)
I gave her the hammer back.ฉันมอบฆ้อนให้เธอคืนกลับไป Questions and Antlers (2010)
That can tell me how to get them back.ว่าทำยังไงพลังหนูถึงจะคืนกลับมา Bloodlines (2010)
# Born to give them second birth ## ที่ได้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง # Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I only wish there was some way I could pay him back.ผมอยากตอบแทนบุญคุณ คืนกลับเขาบ้าง Pilot (2010)
Angela's dad got cheated out of his car in a card game with some bikers and he wants me to steal it back.พ่อของแองเจิลล่า ถูกโกงรถยนต์ไป ในการเล่นไพ่ กับนักซิ่งรถบางคน เขาต้องการให้ผมไป ขโมยคืนกลับมาให้เขา The Beginning in the End (2010)
I can't give you your daughter back.ผมไม่อาจให้ลูกสาวคุณ คืนกลับได้ Blowback (2010)
I can give it all back to you.นายไม่เหลืออะไรเลย แต่ผมให้คืนกลับนายได้ทั้งหมด The Negotiation (2010)
"and irreversible.และไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้ Chuck Versus the Subway (2010)
Guys, guys, can we just take a mental step backwards and realize we are simply in a winnebago and we'll be fine.นี่พวก เรียกสติคืนกลับมาหน่อยสิ อย่าลืมสิว่าพวกเราแค่อยู่ในรถบ้าน Basic Rocket Science (2010)
Evenifit 'snotreversible,แม้ว่ามันจะไม่หวนคืนกลับมา Episode #1.12 (2010)
I bet you're just feeling energetic because you got your bead back.อืม เพราะเธอได้ลูกปัดคืนแล้วไง พลังของเธอคืนกลับไปหมด มันเลยอาจจะเยอะไปมั้ง Episode #1.14 (2010)
It grew back, but it was...มันงอกคืนกลับ แต่มันก็ Bridesmaids (2011)
It's going to turn around. I just know it.แล้วมันจะคืนกลับมา คุณแค่รู้มัน Bridesmaids (2011)
Put it back.คืนกลับเค้าไป The Grey (2011)
You got in late last night.-เมื่อคืนกลับดึกนะ ผมทำงานล่วงเวลานะคับ In Time (2011)
Oh, insurance recovery.โอ! ประกันภัยประเภทติดตามคืนกลับมา Deadline (2011)
My bad, Louis. I was out late last night.ผมแย่เอง ลูอิส เมื่อคืนกลับดึก Pilot (2011)
Will return!จะฟื้นคืนกลับมา Conan the Barbarian (2011)
In our blood, madam.ตอนนี้ช่วงเวลาที่เราจะเอาคืนกลับมาแล้ว Dark Shadows (2012)
However, the plan fell apart when the High Seeker did not return her to the Circle.แต่, แผนการก็ผิดพลาด เพราะท่านไฮท์ซีคเกอร์ไม่ได้ส่งตัวนางคืนกลับภาคี Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Maybe he can at least bring you back to the person you used to be.บางทีอย่างน้อย เขาจะนำเจ้าคืนกลับมาได้ กลับมาเป็นคนที่เจ้าเคยเป็น Heart of Darkness (2012)
I know we can find a way to get it back.ฉันรู้ เราจะหาทางเอามันคืนกลับมาได้ Lucky (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irreversible[ADJ] ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้, Syn. irrevocable, unalterable, Ant. reversible
return[VI] กลับคืน, See also: หวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ, Syn. come back, go back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revert(รีเวิร์ท') vi. กลับสู่สภาพเดิม,คืนสู่,คืนกลับ vt. ทำให้กลับกัน,กลับคำพิพากษา,หมุนกลับ,กลับทิศทาง, See also: revertibility n. revertible adj. revertive adj., Syn. regress,return

English-Thai: Nontri Dictionary
resilient(adj) คืนกลับ,ยืดหยุ่น,ฟื้นคืนสภาพ
revert(vi) คืนกลับ,กลับคืน,คืนสภาพเดิม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
非可逆圧縮[ひかぎゃくあっしゅく, hikagyakuasshuku] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิค เกี่ยวข้องกับการบีบอัดข้อมูล จากภาษาอังกฤษว่า Lossy Compression คือ ข้อมูลก่อนการบีบอัดและหลังจากคลายการบีบอัดคืนกลับมา ข้อมูลที่ได้จะมีบางส่วนผิดเพี้ยนไป ดู Lossless Compression , See also: R. 可逆圧縮

German-Thai: Longdo Dictionary
zurückkehren(vi) |kehrte zurück, ist zurückgekehrt| กลับสู่สภาพเดิม, คืนสู่, คืนกลับ เช่น in den Hafen zurückkehren คืนสู่ฝั่ง, auf Mond zurückkehren กลับสู่ดวงจันทร์, zur Normalität zurückkehren กลับสู่สภาพเดิม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top