Search result for

*คิดอ่าน*

(22 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คิดอ่าน, -คิดอ่าน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดอ่าน[V] ponder, See also: think deeply, meditate, reflect, contemplate, consider, Example: เมื่อมีปัญหาคนเราต้องคิดอ่านหาทางแก้ไขปัญหามิใช่อยู่นิ่งเฉย, Thai definition: ตริตรองเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
คิดอ่าน[V] think of a way, See also: plan, form, Example: ข้าพเจ้าต้องการรายได้ประจำไม่ใช่รายได้เปะปะอย่างที่เคยจึงคิดอ่านที่จะเป็นนักประพันธ์
ความคิดอ่าน[N] thinking, See also: contemplation, consideration, Syn. ความคิด, ความตรึกตรอง, ความคิดความอ่าน, Example: ทฤษฎีฟอยด์ถือว่าความคิดอ่านของคนเราต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งแรงกระตุ้นสัญชาตญาณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดอ่านก. ตริตรองหาทางแก้ไข.
เจตภูต(เจดตะพูด) น. สภาพเป็นผู้คิดอ่าน คือ มนัส, ที่เรียกในภาษาสันสกฤตว่า “อาตมัน” เรียกในภาษาบาลีว่า “อัตตา” ก็มี “ชีโว” ก็มี, มีอยู่ในลัทธิว่า “ในโลกนี้ไม่มีอะไรสูญ แม้คนและสัตว์ตายแล้ว ร่างกายเท่านั้นทรุดโทรมไป ส่วนเจตภูตเป็นธรรมชาติไม่สูญ ย่อมถือปฏิสนธิในกำเนิดอื่นสืบไป”, ลัทธินี้ทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นสัสตทิฐิ แปลว่า ความเห็นว่าเที่ยง, ตามสามัญที่เข้าใจกัน เจตภูต คือวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวคน กล่าวกันว่าออกจากร่างได้ในเวลานอนหลับ.
ริปองก. คิดหมาย, คิดอ่าน.
สิ้นคิดก. หมดปัญญาจะแก้ปัญหา, หมดหนทางคิดอ่าน, เช่น บางคนพอสิ้นคิดเข้าจริง ๆ ก็ฆ่าตัวตาย.
สิ้นคิดว. ที่หมดปัญญาจะแก้ปัญหา, ที่หมดหนทางคิดอ่าน, เช่น เขาทำตัวเหมือนคนสิ้นคิด เที่ยวลักขโมยเขากิน.
สิ้นแต้มก. หมดตาเดิน, ไม่มีตาเดิน, (มักใช้แก่การเล่นสกา), โดยปริยายหมายความว่า หมดหนทางคิดอ่าน เช่น พอมีปัญหาประดังกันเข้ามามาก ๆ เขาก็สิ้นแต้ม ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร.
สุดคิดว. หมดปัญญาที่จะคิดอ่านต่อไป, ใช้ปัญญาจนหมดแล้วก็ยังคิดไม่ออก.
หัวนอกว. ที่นิยมแบบฝรั่ง, ที่มีความคิดอ่านแบบฝรั่ง, ที่นิยมของที่ผลิตจากต่างประเทศ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know when a dentist gives you anesthetic and tells you not to operate any heavy machinery or make any important decisions within 24 hours?- คุณรู้ไหมตอนที่ หมอฟันฉีดยาชา และบอกคุณว่าอย่าเพิ่งไป ทำงานอะไรหนักๆ หรือคิดอ่านตัดสินใจอะไร ที่สำคัญๆ ภายในชั่ว 24 ชั่วโมง The Boy with the Answer (2010)
The rebel Sakamoto is plotting the overthrow of the Shogunate even now!กบฏซากาโมโตะคิดอ่านจะล้มระบบโชกุน Episode #2.7 (2011)
I sense a kindred spirit in him.ฉันรู้สึกว่าเขามีความคิดอ่านคล้ายกัน Stonehearst Asylum (2014)
We're going to ask any of the question we went to ask, and then we're going to figure out whet to do together, right?เเละถามคำถาม แล้วคิดอ่านหาวิธีแก้ไขด้วยกันใช่ไหม - ใช่ Manchester by the Sea (2016)
These 300 men are my personal bodyguard.ข้ายังมิได้คิดอ่าน เรื่องนี้ แต่เมื่อ... 300 (2006)
- I think so. - [Leslie] Well, I don't think so.ความคิดอ่านของเด็กคนนั้น.. Bridge to Terabithia (2007)
I know how their minds work.ฉันเข้าใจความคิดอ่านพวกเขาดี Heaven and Hell (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคิดอ่าน[n.] (khwāmkhit ān) EN: thinking ; contemplation ; consideration   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fresh blood[IDM] สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ), See also: เลือดใหม่
new blood[IDM] สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ), See also: เลือดใหม่, คนรุ่นใหม่
think[VI] คิด, See also: ครุ่นคิด, คิดอ่าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top