Search result for

*คำสาป*

(72 entries)
(0.4367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คำสาป, -คำสาป-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสาป[N] curse, See also: malediction, Syn. คำแช่ง, คำสาปแช่ง, Example: เด็กเล็กๆ เข้าไปรดน้ำมนต์เพื่อแก้คำสาป, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น
คำสาปแช่ง[N] curse, See also: malediction, Syn. คำแช่ง, คำสาป, Example: คำสาปแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้วในวันนี้, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you killed the unicorn, you unleashed a curse.เมื่อเจ้าฆ่ายูนิคอน มันก่อให้เกิดคำสาปที่รุนแรง The Labyrinth of Gedref (2008)
If you have put a curse on Camelot, you will lift it, or you will pay with your life.ถ้าเจ้าใส่คำสาปให้คาเมรอต เจ้าต้องแก้ไขมันหรือไม่เจ้าก็ตาย The Labyrinth of Gedref (2008)
Undo the curse or face execution.ยกเลิกคำสาปหรืออยากจะโดนตัดหัว The Labyrinth of Gedref (2008)
Until you have proven yourself, and made amends for killing the unicorn, the curse will not be lifted.จนกว่า เจ้าจะพิสูจน์ตนเอง และได้ทำการชดเชยจากการฆ่ายูนิคอน คำสาปจะยังไม่ถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
Camelot will be damned for all eternity.คาเมรอตจะถูกคำสาปไปชั่วนิรนดร The Labyrinth of Gedref (2008)
And you believe what this Anhora said about the curse to be true?เจ้าเชื่อในสิ่งที่อันโทร่า พูดความจริงเกี่ยวกับคำสาปไหม The Labyrinth of Gedref (2008)
What does Arthur think about the curse?อาเธอร์ คิดอย่างไงเกียวกับคำสาป The Labyrinth of Gedref (2008)
What if he's telling the truth about the curse?และถ้าที่เขาพูดเกี่ยวกับคำสาปเป็นเรื่องจริงละ The Labyrinth of Gedref (2008)
You think I'm responsible for bringing suffering upon my own people?เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนนำคำสาป The Labyrinth of Gedref (2008)
You passed it, so the curse has begun to lift.เจ้าผ่านมันไปได้ ดังนั้นคำสาปเริ่มถูกถอนแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
Do you really believe I am responsible for the curse?เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าควรรับผิดชอบเกี่ยวกับคำสาป The Labyrinth of Gedref (2008)
You will lift the curse, Sorcerer.เจ้าต้องถอนคำสาปเดี๋ยวนี้ เจ้าพ่อมด The Labyrinth of Gedref (2008)
I had a chance to lift the curse.ข้ามีโอกาสที่จะล้างคำสาป The Labyrinth of Gedref (2008)
It is not in my power to lift the curse.ข้าไม่มีอำนาจถอนคำสาป The Labyrinth of Gedref (2008)
He will prove himself worthy and lift the curse if you give him one more chance.เขาจะพิสูจน์ตัวเองและแก้คำสาปได้ แค่ท่านให้โอกาสเขาอีกครั้ง The Labyrinth of Gedref (2008)
The curse will destroy Camelot.คำสาปนี้จะทำลายเมืองคาเมลอต The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm gonna be the one to lift it, or die trying.ข้าก็ต้องเป็นผู้ถอนคำสาป ไม่ว่าเป็นหรือตาย The Labyrinth of Gedref (2008)
If you pass the test, the curse will be lifted.ถ้าเจ้าผ่านบททดสอบ คำสาปจะถูกถอน The Labyrinth of Gedref (2008)
The curse will be lifted.คำสาปก็จะถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
When you killed the unicorn, you unleashed a curse.เมื่อคุณได้ฆ่ายูนิคอน/Nคุณจะเป็นอิสระจากคำสาป The Moment of Truth (2008)
Undo the curse. It is not in my power.คลายคำสาปซะ/Nมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของฉัน The Moment of Truth (2008)
All that scene just for this damned blade?เหตุการทั้งหมดที่เกิดขึ้น มันเป็นเพราะดาบต้องคำสาป The Kingdom of the Winds (2008)
"Just for this damned blade"? !เป็นเพราะดาบต้องคำสาปแท้ๆ The Kingdom of the Winds (2008)
The Moon Princess unleashed the power bestowed upon her and cast a terrifying curse over them all...เจ้าหญิงจันทราละทิ้งพลังที่เธอได้รับมา และโยนคำสาปที่น่าหวาดหวั่น สู่พวกเขาทั้งหมด The Secret of Moonacre (2008)
One day a pure heart will walk among you if she can't lift the curse when the 5000 moon rises from the sea this valley shall be plunge into eternal darkness!วันนึง.. หัวใจที่บริสุทธิ์ จะเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ถ้าเธอไม่สามารถถอนคำสาป The Secret of Moonacre (2008)
Cursed!ล้วนแล้วแต่ต้องคำสาปThe Secret of Moonacre (2008)
And the only person who can break this curse is a true Moon Princess!และเพียงผู้เดียวที่สามารถลบล้างคำสาปนี้ คือเจ้าหญิงจันทราที่แท้จริง ! The Secret of Moonacre (2008)
You mean I'm suppose to be this I'm suppose to undo this curse?ท่านหมายถึง.. ฉันคาดเดาไว้อย่างนี้.. ฉันคาดเดาวิธีที่จะถอนคำสาป The Secret of Moonacre (2008)
I want her to stop the curse.ฉันต้องการใช้เธอลบล้างคำสาป The Secret of Moonacre (2008)
Can put an end to this dreadful curse!และสามารถทำให้คำสาปที่เลวร้ายนี้ ถึงกาลอวสานต์ The Secret of Moonacre (2008)
Curse ...no, don't give me that nonsense!คำสาป.. ไม่, อย่าสร้างเรื่องไร้สาระกับฉัน The Secret of Moonacre (2008)
The real curse of this valley is pride!คำสาปที่แท้จริงของหุบเขานี้ คือความทระนงตน The Secret of Moonacre (2008)
Miss Maria,tell me more about this curse!มิส มาเรีย ช่วยบอกฉันหน่อยเรื่องคำสาปนี่.. The Secret of Moonacre (2008)
The 5,000 moons. The curse is coming true!พระจันทร์ขึ้นครั้งที่ห้าพัน คำสาปกำลังเป็นจริง The Secret of Moonacre (2008)
Maria Merryweather, Moon Princess of Moonacre .to remove the curse that had darken this valley...มาเรีย เมอรี่เวธเธอร์ เจ้าหญิงจันทราแห่งหุบเขามูนนาครี.. เพื่อลบล้างคำสาปที่ปกคลุมหุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
- You cursed, evil witch.- เจ้ามันต้องคำสาป นังแม่มดชั่วร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
My problem with men is the Bullard curse.ที่ไม่มีแฟนมันเป็นเพราะ\ คำสาปบุลลาร์ดค่ะ The Love Guru (2008)
What's a Bullard curse?อะไรคือคำสาปบุลลาร์ด The Love Guru (2008)
It's hard to laugh when men only see you as some... curse.มันยากที่จะหัวเราะเมื่อผู้ชาย\ มองคุณเป็นต้องคำสาปค่ะ The Love Guru (2008)
Jane, there is no curse.เจน ไม่มีคำสาปหรอก The Love Guru (2008)
The curse is over for the Leafs, and I need to sleep!ลีฟส์ล้างคำสาปได้แล้วครับ และผมขอตัวนอนก่อน! The Love Guru (2008)
/The curse must never be lifted,คำสาปนี้ต้องถูกตราไว้ชั่วกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
No. /Cursed Mummy!มัมมี่คำสาป The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- Damned if I know.- ของต้องคำสาปเท่าที่ฉันรู้มา Pilot (2008)
A powerful curse that Piccolo enlarged.คำสาปที่มีอิทธิฤทธิ์ใช้กักขังพิคโคโล่ Dragonball: Evolution (2009)
A cursed object, what object?มาตามล่าผู้ที่ครอบครอง วัตถุต้องคำสาป Drag Me to Hell (2009)
I think you will be haunted by Alamia. That is the word that the old woman used.คิดว่าคำสาปแช่งคุณเป็น ลาเมีย Drag Me to Hell (2009)
Something of the victim is taken, cursed and then returned.วัตถุต้องคำสาป? \ มันคืออะไร บางอย่างที่เอามาจากเหยื่อ \สาปแล้วเอามันมาคืน Drag Me to Hell (2009)
Alamia is the owner of the cursed object.ลาเมียจะกลับมาหาผู้ครอบครองวัตถุต้องคำสาป Drag Me to Hell (2009)
Give it away, then you have given away the curse.ให้มันแก่ใครก็ได้ แล้วคำสาปจะไปจากคุณ Drag Me to Hell (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curse[N] คำสาปแช่ง, Syn. oath, dirty word
cuss[N] คำสาป, Syn. cuss word
cuss word[N] คำสาป, Syn. cuss
goddamn[INT] คำอุทานแสดงความรู้สึกรุนแรง (โมโห, ไม่พอใจ, ประหลาดใจ), See also: คำสบถ, คำสาป
hex[N] คำสาป, See also: เวทมนตร์คาถา, Syn. curse, jinx, spell
malison[N] คำสาปแช่ง, See also: คำด่า
swearword[N] คำสาปแช่ง, See also: คำสบถ, ถ้อยคำที่หยาบคาย, Syn. curse, oath, expletive, profanity
whammy[N] สิ่งที่นำความเคราะห์ร้ายมาให้, See also: สิ่งที่นำความโชคร้ายมาให้, คำสาปแช่ง, Syn. evil eye, hex, jinx, Ant. benediction, blessing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
cuss(คัส) n. คำสาปแช่ง,คำสบถ,คำสาบาน vt. ด่า,สาป,แช่ง
damnation(แดมเน'เชิน) n. การสาปแช่ง,คำสาปแช่ง,คำสบถ
malison(แมล'ลิซัน) n. คำแช่งด่า,คำสาปด่า,สิงอัปมงคล,สิงร้ายกาจ,ความระยำ
spell(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง
swear(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิญาณ,กล่าวคำปฎิญาณ,ให้คำปฎิญาณ,สบถ,สาปแช่ง,กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s

English-Thai: Nontri Dictionary
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่ง
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป
spell(n) เสน่ห์,ระยะเวลา,อาคม,เวทมนตร์,คาถา,คำสาป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
のろい[のろい (noroi), ] (adv ) คำสาป

French-Thai: Longdo Dictionary
maléfice(n) |m| คำสาป เช่น Avant longtemps, les cinéphiles seront lassés par ce long métrage qui tente, sans succès, d'expliquer les causes du terrible maléfice.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top