ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คับผม*

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คับผม, -คับผม-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิ๊บน. ที่หนีบผมทำด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นต้น สำหรับบังคับผมให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการหรือเพื่อประดับตกแต่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is there some good news?เค้าบีบบังคับผมอีกแล้ว ไม่ปล่อยให้ผมได้ขยับเลย Something About 1% (2003)
You forced me into this marriage, so I'll do as I wish!พ่อบังคับผมให้แต่งงานเอง ผมจะทำอะไรก็เรื่องของผม My Little Bride (2004)
I'm Rob. Hector works underneath me, but not in the biblical sense.ผมชื่อร็อบ เฮคเตอร์ทำงานใต้บังคับผม แต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะ Imagine Me & You (2005)
Yeah.คับผม ว่าไงคับ Just Like Heaven (2005)
- I just wanna show you something. - You can't make me go!ฉันอยากจะนายได้ดูอะไรบางอย่าง คุณบังคับผมไม่ได้หรอก Fido (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Sir!คับผมArt of Fighting (2006)
Nobody is forcing me to do anything.ไม่มีใครบังคับผมให้ทำอะไร Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
–You did good, kid. –Ta.ทำได้ดีมากไอ้น้อง คับผม Hot Fuzz (2007)
Its meคับผม Next (2007)
Even though its not something to talk about anymore, she'd drag me to have drinks... or force me to do karaoke.แม้ว่าจะไม่มีอะไรคุยกัน แต่เธอก็ลากผมไปหาอะไรดื่ม หรือไม่ก็บังคับผมไปคาราโอเกะ Operation Proposal (2007)
I don't appreciate your tone, Miss Stackhouse.คุณไม่ได้บังคับผม คืนไหนได้ทั้งนั้น Plaisir d'amour (2008)
Yes Sir!คับผมEpisode #1.24 (2009)
- You mean when you and Bennet strong - Armed meคุณหมายถึงตอนคุณและเบนเน็ต บังคับผม Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
He made me do it when I tried to get away.เค้าบังคับผม ตอนผมพยายามหนี Of Human Action (2009)
Don't make me.อย่าบังคับผม The Curious Case of Dean Winchester (2009)
That's what my powers have made me.พลังผมมันบังคับผม Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
You compelled me.คุณบังคับผมThe Return (2010)
I don't think I came out of my room for a week, and he didn't try to make me.และ.. ผมไม่คิดจะออกจากห้องผมเลยเป็นสัปดาห์ และเขาก็ไม่ได้พยายามบังคับผม Butterfly (2010)
- You can't make me go.- อย่ามาบังคับผม Farewell Letter (2011)
You're putting me on the spot.คุณกำลังบังคับผมเรอะ? Cherokee Rose (2011)
My therapist, Dr. Eliza Barnes, has been using hypnosis to coerce me into performing...นักบำบัดของผม คุณหมออีไลซ่า บาร์นส์พยายามที่จะสะกดจิต เพื่อที่จะบังคับผมให้ทำพฤติกรรมที่ไม่น่าพูดถึง I Am Number Nine (2011)
- You-- you can't harass me, all right? I have every right--คุณบังคับผมไม่ได้ถูกต้องมั้ย ผมมีสิทธิ... Audrey Parker's Day Off (2011)
You don't want to push me.อย่าบังคับผมเลย Pretty Red Balloon (2011)
They left me no choice. Hicks!พวกเค้าบังคับผม ฮิกส์ ! Priest (2011)
No one pressured me, Officer.ไม่มีใครบังคับผมหรอกครับ คุณตำรวจ The Perks of Being a Wallflower (2012)
"and forced me to take a long look back,"และบังคับผมให้ย้อนกลับไปดู Infamy (2012)
But I've gotta tell you, you're forcing me to try this thing with one hand tied behind my back.แต่ผมบอกไว้ก่อน คุณบังคับผม ให้มัดมืออีกข้างไว้ Give Me the Blame (2012)
You, uh, strong-armed me into getting him to enlist.บีบบังคับผมให้กล่อมเขากลับเข้าหน่วย A Gettysburg Address (2012)
They forced me to pretend I was this Hans guy, threaten some shrink.พวกเขาบังคับผมให้ปลอมตัวเป็น ฮันส์ ไปข่มขู่คนติ๋มๆบางคน Firewall (2012)
Isn't that what led to Jessica making me fire you in the first place?ไม่ใช่เพราะนั่นเหรอ ที่ทำให้เจสสิก้าบังคับผม The Choice (2012)
You gonna make me?คุณจะบังคับผมหรือไง? Cherry Picked (2012)
But he forced me to.แต่เขาบังคับผม Pain & Gain (2013)
Don't put me in this situation.อย่าบีบบังคับผมแบบนี้สิ I Ain't a Judas (2013)
No. They can't force me to do anything.ไม่หล่ะ พวกนั้นไม่สามารถบังคับผม ให้ทำอะไรได้อีกแล้ว Retribution (2013)
Fine, Dad. Force me.ก็ได้ พ่อ บังคับผมเลย Pilot (2015)
You are forcing me...คุณกำลังบังคับผม... Okja (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top