ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คัดเลือก*

   
165 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คัดเลือก, -คัดเลือก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดเลือก[V] choose, See also: select, pick, assort, Syn. เลือกสรร, คัด, เลือก, เลือกเฟ้น, Example: ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาปัญหาทางด้านนี้ในเมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือนและได้คัดเลือกนักศึกษาไทยไปอบรมในต่างประเทศด้วย
การคัดเลือก[N] choosing, See also: picking, selecting, Syn. การคัดสรร, การเลือกเฟ้น, การสรรหา, Example: พรรคการเมืองได้เข้มงวดกวดขันในการคัดเลือกคนเข้าเป็นสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง, Thai definition: การเลือกเอาที่ต้องการไว้, การคัดเอาที่ไม่ต้องการออก
สอบคัดเลือก[V] take an entrance exam, Syn. สอบแข่งขัน, Example: ทางภาควิชาจะสอบคัดเลือกภายในวันที่ 15 มกราคมศกนี้, Thai definition: ทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คัดเลือกก. เลือกเอาที่ต้องการไว้, คัดเอาที่ไม่ต้องการออก.
กลั่น(กฺลั่น) ว. ที่คัดเลือกไว้แล้ว เช่น ตัวกลั่น.
กลั่นกรองก. คัดเลือกเอาแต่สิ่งที่เห็นว่าดีที่สุด, พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ.
เข้ารอบก. เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้, ได้รับคัดเลือกไว้.
คอมมานโดน. ทหารหรือตำรวจในกลุ่มที่ได้คัดเลือกเป็นพิเศษ เพื่อฝึกการต่อสู้ประชิดตัว การโจมตีโฉบฉวย จู่โจม และยุทธวิธีข่มขวัญอื่น ๆ, หน่วยรบเฉพาะกิจ.
แจ้น. ชื่อไก่ซึ่งคัดเลือกสายพันธุ์มาจากไก่ [ Gallus gallus (Linn.)] ตัวเล็กเตี้ย สั้น กลม หลังสั้นกว้าง หัวใหญ่ หงอนใหญ่ตั้งตรงมี ๕ หยัก เหนียงใหญ่กลม ห้อยลงทาบข้างคอ จะงอยปากแข็งแรง โค้งลงเล็กน้อย ตาและติ่งหูใหญ่ คอสั้น ปีกใหญ่ยาว ปลายปีกชี้จดพื้นดิน หางพัดใหญ่ กางแผ่ออกตั้งชี้ขึ้น ขาสั้น แข้งไม่มีขน นิ้วตีนเล็ก ตรง, ไก่เตี้ย ก็เรียก.
ทนายเลือกน. องครักษ์สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน มักคัดเลือกจากนักมวยหรือผู้มีวิชาต่อสู้ เช่น ทนายเลือกปืนหอกเหิร เดินต่อ มานา (พยุหยาตรา)
ใบดำใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบดำก็ไม่ต้องเป็นทหาร.
ใบแดงใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบแดงก็ต้องเป็นทหาร
ปลาเงินปลาทองน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Carassius auratus (Linn.) ในวงศ์ Cyprinidae ซึ่งมีประวัติการคัดเลือกพันธุ์มานานจนมีลักษณะรูปร่างหลากหลายเพื่อเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เกล็ดทั่วลำตัวมักมีสีเงินหรือทอง แต่ก็อาจเป็นสีดำหรือด่าง ตัวที่มีสีเหลืองหรือแดงส้ม เรียก ปลาทอง กินทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งอาหารสำเร็จรูป ขนาดยาวได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร.
เปิดบริสุทธิ์ก. ร่วมประเวณีกับหญิงที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการร่วมเพศมาก่อน เดิมเป็นประเพณีของชาวเขาบางเผ่า เช่น อีก้อ เมื่อเด็กหญิงมีอายุย่างเข้าสู่วัยสาวต้องไปศึกษาเรื่องกามกิจโดยร่วมประเวณีเป็นครั้งแรกกับผู้ที่ชุมชนในเผ่านั้นคัดเลือกให้ทำหน้าที่นี้.
ผสมพันธุ์ก. สืบพันธุ์, คัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพมาผสมกัน, ประสมพันธุ์ ก็ว่า.
ลูกหม้อน. ชื่อพันธุ์ของปลากัด (Betta splendensRegan) ในวงศ์ Belontiidae ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์จากปลากัดป่าแล้วดูแลรักษาและคัดกันต่อมาอีกจนมีลักษณะเด่นพิเศษเพื่อการต่อสู้ คือ มีรูปร่างล่ำสัน ครีบต่าง ๆ สั้น ทำให้ปราดเปรียวและอดทนกว่าปลากัดจีนซึ่งเป็นชื่อปลากัดอีกพันธุ์หนึ่ง ปลาลูกหม้อโดยทั่วไปมีสีแดงเข้ม เขียว ฟ้า หรือน้ำเงิน เหลือบเป็นประกายอยู่ในตัวเดียวกัน
ไล่ทหารก. เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับราชการทหารตามหมายเกณฑ์.
วิจินเก็บ, คัดเลือก.
เวท, เวท-ชื่อคัมภีร์ภาษาสันสกฤตโบราณซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์ยุคแรก มี ๔ คัมภีร์ ได้แก่ ๑. ฤคเวท ว่าด้วยบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าทั้งหลาย ตอนท้ายกล่าวถึงการสร้างโลก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบความเชื่อของชาวอินเดีย ๒. ยชุรเวท ว่าด้วยรายละเอียดการประกอบยัญพิธีและลำดับมนตร์ที่นำมาจากคัมภีร์ฤคเวทเพื่อสวดในขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธี ๓. สามเวท ว่าด้วยบทขับที่คัดเลือกมาจากประมาณหนึ่งในหกของฤคเวท และใช้เฉพาะในพิธีที่บูชาด้วยน้ำโสม ๔. อถรรพเวท หรือ อาถรรพเวท เป็นเวทมนตร์คาถาเพื่อให้เกิดผลดีแก่ฝ่ายตนหรือผลร้ายแก่ฝ่ายศัตรู ตลอดจนการบันดาลสิ่งที่เป็นมงคลหรืออัปมงคล การทำเสน่ห์ การรักษาโรค และอื่น ๆ สามคัมภีร์แรกเรียกว่า ไตรเวท หรือ ไตรเพท ต่อมารับอถรรพเวทหรืออาถรรพเวทเข้ามารวมเป็นสี่คัมภีร์เรียกว่า จตุรเวท หรือ จตุรเพท, เรียกยุคแรกของศาสนาพราหมณ์จนถึงประมาณสมัยพุทธกาลว่า ยุคพระเวท มีวรรณกรรมหลักประกอบด้วยคัมภีร์พระเวท คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะและคัมภีร์อุปนิษัทรุ่นแรก.
สนามสอบน. สถานที่สำหรับจัดสอบไล่หรือสอบคัดเลือก.
สอบแข่งขันก. สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับทุนหรือบรรจุในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personnel selectionการคัดเลือกบุคลากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
select mortality tableตารางมรณวิสัยคัดเลือก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selectionการคัดเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
selectionการคัดเลือก(ภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selectionการคัดเลือก, การเลือกสรร, การเลือกหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
selection against the insurerการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ มีความหมายเหมือนกับ adverse selection [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selection of amendmentการคัดเลือกคำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
selection, personnelการคัดเลือกบุคลากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
selective examinationการสอบคัดเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adverse selectionการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendments, selection ofการคัดเลือกคำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caucusการประชุมลับในพรรคการเมือง (เพื่อคัดเลือกผู้แทนพรรคเข้าชิงตำแหน่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination, selectiveการสอบคัดเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castingการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
Casting directorsผู้กำกับการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
Employee selectionการคัดเลือกลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Ranking and selection (Statistics)การจัดลำดับและการคัดเลือก (สถิติ) [TU Subject Heading]
Selection and appointmentการคัดเลือกและการแต่งตั้ง [TU Subject Heading]
Assay Method, Directวิธีคัดเลือกโดยตรง [การแพทย์]
Chromosome Sortingวิธีคัดเลือกโครโมโซม [การแพทย์]
Cloningคัดเลือก,การแยกพันธุ์ให้บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Criteria, Inclusionกฎเกณฑ์คัดเลือกเข้ามาศึกษา [การแพทย์]
natural selectionการคัดเลือกโดยธรรมชาติ, การที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเหล่านี้ตัวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะมีชีวิตอยู่ และสืบพันธุ์ได้  ส่วนตัวที่มีความเหมาะสมน้อยจะตายไป จึงเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อให้เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
artificial selectionการคัดเลือกของมนุษย์, กระบวนการที่มนุษย์ผสมพันธุ์และเลี้ยงสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะตามที่ต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
survival of the fittestการอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้  (ดู natural selection ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Groups, Selectedพวกที่ได้รับการคัดเลือก [การแพทย์]
Medium, Selectiveเพาะเลี้ยงแบบคัดเลือก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี Help! (1965)
And I personally have been chosen to render the benediction at this year's Super Bowl.ส่วนตัวผมเองนั้นได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้กล่าวคำอวยพร ในการแข่งซูเปอร์โบว์ปีนี้ Oh, God! (1977)
I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years.ผมคัดเลือกเขา ผมการฝึกฝนเขา ผมคำสั่งเขาในเวียดนาม 3 ปี First Blood (1982)
these examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ Spies Like Us (1985)
And he said that Arthur Murray was giving a test for instructors.แล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า อาร์เธอร์ มัวเรย์ กำลังคัดเลือกครูฝึก Dirty Dancing (1987)
So, if you passed... they teach you different dances, show you how to break them down, teach them.ถ้าคุณผ่านการคัดเลือก... เขาจะสอนท่าเต้นแปลก ๆ ให้คุณลอง แล้วก็จะสอนวิธีฝึกคน Dirty Dancing (1987)
The pilot for a weekly series called Open Audition.เป็นตัวอย่างรายการประจำชื่อ "การคัดเลือกแบบเปิด" Punchline (1988)
It says here... your qualifying run will be held on the evening of the tenth.รอบคัดเลือกของคุณ จะมีในค่ำวันที่ 10 Cool Runnings (1993)
In order to qualify, you must complete the course safely... in one-minute, two-seconds flat or under.การจะผ่านการคัดเลือก คุณจะต้องจบรอบอย่างปลอดภัย... ใน 1 นาที 2 วินาที หรือต่ำกว่านั้น Cool Runnings (1993)
Or do you really expect these Jamaicans to qualify?หรือนายคิดว่าพวกจาไมก้า จะผ่านรอบคัดเลือกได้จริง? Cool Runnings (1993)
Not only are they gonna qualify, they're gonna turn some heads doin' it.ไม่ใช่แค่ผ่านรอบคัดเลือกนะ พวกเขาทำได้ดีกว่านั้นอีก Cool Runnings (1993)
Now, if we're even gonna think about qualifying, we're each gonna have to sit down and take a nice, deep look inside.ทีนี้ ถ้าพวกนาย ยังคิดที่จะผ่านรอบคัดเลือก เราคงต้องนั่งถามตัวเองจริง ๆ ซะก่อน Cool Runnings (1993)
As you were told, your team must compete in an international race to qualify for the Olympics.อย่างที่บอก ทีมของคุณต้องผ่านการแข่งขัน ระดับประเทศมาก่อน ถึงจะมาคัดเลือกโอลิมปิกได้ Cool Runnings (1993)
But in an Olympic year, the qualifiers count as an international race.แต่ในโอลิมปิก ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกได้ นับว่าผ่านคุณสมบัติแล้ว Cool Runnings (1993)
I'm only an elected official here.ผมเป็นแค่เพียงเทศมนตรีที่ได้รับการคัดเลือกของที่นี่ The Nightmare Before Christmas (1993)
[ Officer ] Alle in einer Einzelreihe aufstellen !คัดเลือก Schindler's List (1993)
But they're also forming a selection committee.ที่ด้านบนของรายชื่อที่สั้นมาก แต่พวกเขายังอดีต คณะกรรมการคัดเลือก Contact (1997)
After screening we are left as you see with two healthy boys and two very healthy girls.และหลังจากการคัดเลือก, เราจะเหลืออย่างที่คุณเห็น เด็กผู้ชายแข็งแรง2คน และเด้กผู้หญิงแข็งแรงสุขภาพดีเยี่ยมอีก2คน Gattaca (1997)
And his eagerness to leave the womb was the reason he was selected.แน่ละ การที่เขารีบออกจากท้องแม่ ทำให้เขาได้ติดกลุ่มผู้ถูกคัดเลือก The Truman Show (1998)
I'm holding a private audition at my salon.ผมจะจัดการคัดเลือกผู้เล่นเป็นการส่วนตัว The Red Violin (1998)
You're in the process of recasting your lead actress... and I'm –คุณอยู่ในกระบวนการ คัดเลือกดารานำหญิงใหม่ และผม Mulholland Dr. (2001)
And they're expendable.และพวกมันโดนคัดเลือก มันถูกเกณฑ์ทหาร The Dreamers (2003)
Apparently that's when they choose the new Queen of Hope.ปรากฏว่าพวกเขาจะคัดเลือกราชินีเมืองโฮปคนใหม่ Hope Springs (2003)
Doug chooses who will represent the town as its queen.ดักจะคัดเลือกบุคคล ที่จะเป็นตัวแทนของเมืองให้เป็นราชินี Hope Springs (2003)
As a father, I implore you to choose your three soldiers wisely.แต่ในฐานะพ่อแล้ว ข้าขออ้อนวอนให้เจ้า คัดเลือกทหารทั้ง 3 นายอย่างรอบคอบ Mulan 2: The Final War (2004)
I am the Golden Dragon of Unity, and I decide whom to unify.ข้าคือ มังกรผู้สร้างเอกภาพแก่แผ่นดิน และข้า จะเป็นผู้คัดเลือกเองว่าจะให้ใครอยู่ร่วมกัน Mulan 2: The Final War (2004)
You honestly think you're gonna find something more important than every single creature on Earth being led two by two inside a giant rocket ship?คุณคิดเหรอว่าคุณจะได้เจออะไร ที่มันสำคัญไปกว่านี้อีก ทุกสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดในโลกนี้ ต่างถูกคัดเลือกมาอย่างละคู่ แล้วนำขึ้นสู่เรือท่องอวกาศลำมหึมา Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- Audition today, son?- คัดเลือกตัววันนี้ใช่ไหมลูก A Cinderella Story (2004)
Tonight, our panel of esteemed teachers will use their years of higher education to choose our homecoming prince and princess.คืนนี้ คณะกรรมการของเรา ซึ่งเป็นเหล่าอาจารย์ยอดนิยม จใช้ความรู้ที่สูงกว่า. .. ในการคัดเลือกผู้ที่มางาน ว่าใครจะได้เป็น เจ้าชาย และเจ้าหญิงในคืนนี้ A Cinderella Story (2004)
Recruiting new ballet dancersการคัดเลือกนักบัลเล่ต์ Spin Kick (2004)
When we pass the preliminaries, we're free like the breeze!ถ้าเราผ่านรอบคัดเลือก เราก็เป็นอิสระแล้ว Spin Kick (2004)
But we won two so we pass the preliminaries right?แต่เราชนะมาสองครั้งแล้ว ก็ผ่านรอบคัดเลือกแล้ว ใช่ไหม Spin Kick (2004)
I admit, we passed the preliminaries, with a little help.ผมยอมรับว่า ที่พวกเราผ่านรอบคัดเลือกได้ เรื่องนั้นก็มีส่วนช่วย Spin Kick (2004)
So I just got word that since the whole band is laid up and can't make the next game they're looking for substitutes Powwow at the music room 9AMฉันได้ยินมาว่าทั้งวงต้องพักผ่อน แล้วก็ไปเชียร์การแข่งครั้งต่อไปไม่ได้ เขาจะคัดเลือกตัวแทนไปเชียร์ เวลา 9 โมงเช้าที่ห้องดนตรี Swing Girls (2004)
We haven't been invited just yetเรายังไม่ได้ผ่านการคัดเลือกเลย Swing Girls (2004)
Audition? You mean there's a jury?เทปตัวอย่างการเล่น หมายความว่าต้องมีการคัดเลือกเหรอครับ Swing Girls (2004)
This year, due to the unusually large volume of applicants we accepted bands on a "first come first served' basis.เนื่องจากในปีนี้ มีวงเข้าประกวดมากมาย เราจึงใช้กฎ "คนส่งก่อนได้รับการคัดเลือก" ขอแสดงความเสียใจที่... Swing Girls (2004)
The...selection.การคัดเลือก... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
You audition.คุณต้องคัดเลือก Walk the Line (2005)
You have a traitor in your midst, Aslan.เจ้ายังเก็บเรื่องผู้ถูกคัดเลือกเป็นความลับหรือ อัสลาน? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
That when a willing victim who has committed no treachery is killed in a traitor's stead, the Stone Table will crack and even death itself will turn backwards.เมื่อเหยื่อไม่ได้เป็นผู้ถูกคัดเลือก... ถูกฆ่าที่แท่นบูชา... โต๊ะหินจะพังทลาย... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Talent show auditions will take place... this Friday evening in the auditorium.การคัดเลือกผู้แสดงความสามารถ จะเริ่มเย็นวันศุกร์นี้ ที่หอประชุม The Perfect Man (2005)
Next is the last event to choose the best dancers in Korea.รายการต่อไป รอบสุดท้ายสำหรับการคัดเลือกสุดยอดนักเต้นแห่งเกาหลี Innocent Steps (2005)
Then help me set up an audition for more minstrels.ถ้างั้น ช่วยข้าเตรียมการคัดเลือกนักดนตรีเพิ่มด้วย The King and the Clown (2005)
Minstrels Auditionการคัดเลือกนักดนตรี The King and the Clown (2005)
Minstrels Audition at the Royal Palaceการคัดเลือกนักดนตรี ที่วังหลวง The King and the Clown (2005)
I was the official photographer and if I lose it, I'm going to get an incomplete.หนูได้รับคัดเลือกให้เป็นตากล้อง และถ้าหนูทำมันหายหนูจะถูกลงโทษค่ะ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Congratulate you on the success in the first election of G-Boy Contestยินดีด้วย ท่านผ่านการคัดเลือกรอบแรกของG-Boy Contest Go Go G-Boys (2006)
Congratulation to all for your success in first election!ยินดีด้วย ท่านผ่านการคัดเลือกรอบแรกของG-Boy Contest Go Go G-Boys (2006)
That's why our application screening was so tough.ทำให้พวกเราต้องคัดเลือกใบสมัครอย่างทรหด Episode #1.1 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัดเลือก[n.] (kān khatleūak) EN: selection ; choosing   FR: sélection [f]
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ[n. exp.] (kān khatleūak dōi thammachāt) FR: sélection naturelle [f]
คณะกรรมการคัดเลือก[n. exp.] (khanakammakān khatleūak) EN: selection committee ; jury   FR: comité de sélection [m]
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort   FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คัดเลือกออก[v. exp.] (khatleūak øk) EN: pick out   

English-Thai: Longdo Dictionary
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casting[N] การคัดเลือกนักแสดง
choose[VT] เลือก, See also: คัดเลือก, เลือกสรร, คัด, Syn. pick out, select
choose among[PHRV] คัดเลือกจาก
choose from[PHRV] คัดเลือกจาก, See also: คัดสรรจาก, Syn. select from
cue in[PHRV] คัดเลือก, See also: คัดสรร
cull from[PHRV] คัดเลือกจาก, See also: คัดสรรจาก
elect[VT] คัดเลือก, See also: เลือก, คัด, ออกเสียงเลือกตั้ง, Syn. choose, select
elect[ADJ] ซึ่งได้รับคัดเลือก, See also: ซึ่งคัดเลือกแล้ว, ซึ่งผ่านการคัดเลือกไว้แล้ว, ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี, ยอดเยี่ยม, หัวกะทิ
extract[N] ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร, See also: ส่วนที่ตัดตอนมา, Syn. citation, excerpt, passage
pick and choose[IDM] บรรจงคัดเลือกมาอย่างดี
opt out[PHRV] คัดเลือกออก, See also: เลือกออก, Ant. opt in
picked[ADJ] ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ, Syn. chosen, selected
pick from[PHRV] คัดเลือก, See also: เลือกจาก (กลุ่ม), คัดสรรจาก
pick on[PHRV] เลือก, See also: คัดเลือก, Syn. drop on, fasten on
screen[VT] คัดเลือก, See also: แยกออก, เลือกออก, คัดออก, กลั่นกรอง, Syn. eliminate, select, sift
seclectivity[N] การเลือกเฟ้น, See also: การคัดเลือก
seed[N] ผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว (ทางกีฬา), See also: นักกีฬาเด่น
select[VT] คัดเลือก, See also: เลือก, คัด, เลือกสรร, สรรหา, Syn. choose, decide for, elect, pick
select[ADJ] ซึ่งได้รับการคัดเลือก, See also: ซึ่งผ่านการเลือกสรร, Syn. chosen, picked
selection[N] การคัดเลือก, See also: การสรรหา, การเลือกสรร, การคัดสรร, การเลือกเฟ้น, Syn. choice, choosing, election, determination
selection[N] ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก, See also: สิ่งที่ถูกเลือก, ของที่คัดเลือกมาอย่างดี, บทหรือตอนในหนังสือที่เลือกมา, Syn. choice, excerpts, pickings, preference
selective[ADJ] ซึ่งเลือกเฟ้น, See also: ซึ่งคัดเลือก
selective[ADJ] ซึ่งเลือกเฟ้น, See also: ซึ่งคัดเลือกอย่างระมัดระวัง, ช่างเลือก, Syn. careful, choosy, discerning, discriminating
selectness[N] การเลือกเฟ้น, See also: การคัดเลือก
sift[VT] วินิจฉัย, See also: ตรวจอย่างละเอียด, กลั่นกรอง, คัดเลือก, Syn. investigate, scrutinize, Ant. disregard
sorter[N] ผู้คัดเลือก
tap[VT] แต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice), See also: คัดเลือก
vet[VT] ตรวจสอบ, See also: คัดเลือก, กรองข่าว, กรอง, Syn. examine, screen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
choose(ชูส) (chose,chosen,choosing,chooses) vt. เลือก,คัดเลือก,สมัคร. vi. เลือก,เลือกสรร,ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง,จำต้อง,ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม), See also: chooser n. ดูchoose choosingly adv. ดูchoose คำที่มีค
cull(คัล) {culled,culling,culls} vt.,n. (การ) เลือก,เลือกสรร,คัด,คัดเลือก,เก็บ,เด็ด,รวม,สิ่งที่เลือก,สิ่งที่คัดออกมา,ของที่ไม่ดีที่ถูกคัดออก, Syn. select,collect,pick
elect(อิเลคทฺ') {elected,electing,elects} vt.,vi. คัดเลือก,เลือก adj. รักษาการ,ซึ่งได้รับการเลือก,ถูกเลือก. -n. -Phr. (the elect ผู้ที่ถูกเลือก,ผู้ที่ได้รับการเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า), Syn. choose
election(อีเลค'เชิน) n. การเลือกตั้ง,การคัดเลือก,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง,การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า, Syn. selection
opt(ออพทฺ) vi. เลือก,คัดเลือก, See also: optant n.
picked(พิคทฺ) adj. ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ,กลั่นกรอง,ขุดแล้ว,ล้างแล้ว,ปลายแหลม,มียอดแหลม
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก,เลือกเฟ้น,คัด,คัดเลือก,เลือกสรร,สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose,chosen,choice
selection(ซีเลค'เชิน) n. การเลือก,การคัดเลือก,สิ่งที่ได้รับเลือก, Syn. election,discrimination
sift(ซิฟทฺ) vt. ร่อน,ตรวจอย่างละเอียด,สอบถามอย่างละเอียด,เลือกพันธุ์,คัดเลือก. vi. ร่อน., See also: sifter n., Syn. sieve,analyze
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
cull(vt) คัดเลือก,เด็ด,เก็บ
elect(vt) เลือก,เลือกตั้ง,คัดเลือก
election(n) การคัดเลือก,การเลือกตั้ง,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง
select(adj) ชั้นหนึ่ง,ได้คัดเลือกแล้ว,ชั้นหัวกะทิ
select(vt) เลือก,เลือกเฟ้น,คัดเลือก,เลือกสรร
selection(n) การเลือก,การเลือกสรร,การคัดเลือก,การเลือกเฟ้น,สิ่งที่เลือก
selective(adj) เกี่ยวกับการคัดเลือก,เกี่ยวกับการเลือกเฟ้น
sift(vt) กลั่นกรอง,ร่อน,ลอด,โรย,เลือกเฟ้น,คัดเลือก
single(vt) เลือกเฟ้น,เลือก,เจาะจง,คัดเลือก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ronin student (n) นักเรียนที่พลาดการสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทลัยในปีนั้นๆ และกำลังศึกษาเพื่อเตรียมสอบคัดเลือกในปีต่อๆ ไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
予選[よせん, yosen] (n) รอบคัดเลือก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
選別[せんべつ, senbetsu] (n vt) การเลือก การคัดเลือก
審査[しんさ, shinsa] (vi) การพิจารณาตัดสิน หรือการพิจารณาคัดเลือก
選定[せんてい(する), sentei ( suru )] (n vt) การคัดเลือก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選出[せんしゅつ, senshutsu] Thai: การคัดเลือก English: election
選択[せんたく, sentaku] Thai: การคัดเลือก English: selection (vs)
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top