ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความเคลื่อนไหว*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความเคลื่อนไหว, -ความเคลื่อนไหว-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเคลื่อนไหว(n) movement, See also: motion, action, Syn. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, Ant. การอยู่นิ่ง, Example: ความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจในบ้านเราไม่ค่อยดีนัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดตามแสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ, เช่น ติดตามข่าว
สาย ๒ผู้เข้าไปสืบความลับหรือความเคลื่อนไหวเป็นต้นของอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น ระวังคนใช้เป็นสายให้โจร
สายสืบน. ผู้เข้าไปสืบความลับหรือความเคลื่อนไหวเป็นต้นของอีกฝ่ายหนึ่ง, สาย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currency fluctuationความเคลื่อนไหวขึ้นลงของเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Headpointerเครื่องชี้ด้วยศีรษะ, เครื่องชี้ด้วยศีรษะ มีสองความหมาย แบบแรก คือก้านชี้ ที่สวมกับศีรษะเพื่อให้ผู้พิการทางกายสามารถชี้ เปิดหน้ากระดาษหรือกดสวิทช์ได้โดยไม่ต้องใช้มือ (headstick)  แบบที่สองหมายถึงการควบคุมโดยศีรษะ ซึ่งทำงานโดยการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอหรือ อินฟราเรด ถ่ายภาพผู้พิการ และติดตามความเคลื่อนไหวของศีรษะ แล้วนำสัญญาณความเคลื่อนไหวมาบ่งบอกความต้องการ โดยทั่วไป มักจะมีการติดจุดเครื่องหมายที่ติดกับหน้าผากของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Headstickเครื่องชี้ด้วยศีรษะ, เครื่องชี้ด้วยศีรษะ มีสองความหมาย แบบแรก คือก้านชี้ ที่สวมกับศีรษะเพื่อให้ผู้พิการทางกายสามารถชี้ เปิดหน้ากระดาษหรือกดสวิทช์ได้โดยไม่ต้องใช้มือ (headstick)  แบบที่สองหมายถึงการควบคุมโดยศีรษะ ซึ่งทำงานโดยการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอหรือ อินฟราเรด ถ่ายภาพผู้พิการ และติดตามความเคลื่อนไหวของศีรษะ แล้วนำสัญญาณความเคลื่อนไหวมาบ่งบอกความต้องการ โดยทั่วไป มักจะมีการติดจุดเครื่องหมายที่ติดกับหน้าผากของผู้ใช้คอมพิวเตอร์, Example: ความหมายเดียวกับ Headpointer [Assistive Technology]
Remote sensingการสำรวจระยะทางไกล, การบันทึกหรือการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่เป้าหมายด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (sensor) จากระยะไกล โดยทั่วไปมักจะหมายถึงดาวเทียมถ่ายภาพวัตถุบนพื้นโลกซึ่งจะสามารถวัดสี ความร้อน ความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกได้ [Assistive Technology]
International Narcotics Control Boardคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสารเสพติดที่ใช้ในด้านการแพทย์ รวมทั้งควบคุมดูแลการค้าสารเคมีระหว่างประเทศ เพื่อกำจัดช่องทางการลักลอบใช้สารดังกล่าว [การทูต]
Dynamicsขบวนการพลวัต, ความเคลื่อนไหว, พลวัต, การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้าย [การแพทย์]
Motor Neuron Disease, Lowerโรคของหน่วยประสาทความเคลื่อนไหวส่วนล่าง [การแพทย์]
Motor Neuroneประสาทมอเตอร์, เซลล์ประสาท, หน่วยประสาทความเคลื่อนไหว, กลุ่มเซลล์ประสาท [การแพทย์]
Motor Neurone Disease, Lowerโรคของหน่วยประสาทความเคลื่อนไหวส่วนล่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one in Guilder knows what we've done and no one in Florin could have gotten here so fast.ไม่มีใครในกิลเดอร์รู้สิ่งที่เราทำ และไม่มีใครในฟลอรินล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเรา The Princess Bride (1987)
Any word from Westley?มีความเคลื่อนไหวจากเวสต์ลีย์บ้างมั้ย? The Princess Bride (1987)
Try to feel his next movement.พยายามรู้สึกถึง ความเคลื่อนไหวต่อไปของเขา Léon: The Professional (1994)
I'll keep you informed of Lady Han's movements so I trust that you will take care of the restถ้าเอจุงมีความเคลื่อนไหวอะไรอีกข้าจะรีบมาบอกท่าน นอกนั้นคงต้องไว้วานท่านแล้ว The Great Jang-Geum (2003)
I know every fuckin' move you make... every goddamn step.ฉันรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่นายขยับ ทุก ๆ ย่างก้าว The Woodsman (2004)
Timeline it with Bourne's movements. Turn it upside down and see what we find.เปรียบเทียบเวลากับ ความเคลื่อนไหวของบอร์นที่ได้มา แล้วดูซิว่า เราเจออะไรบ้าง The Bourne Supremacy (2004)
Mr. Finn, run a probability tree on his potential movements.นายฟินน์เรียกต้นไม้น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นของเขา Cubeº: Cube Zero (2004)
Now, had we stayed there one more day, we would have been able to see the whole thing go down.ตอนนี้ เรายังคอยจับตามองที่นั่นอีก 1 วัน เราอาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดก็ได้ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
They want Adrian to go undercover and look Lucarelli family.พวกเขาต้องการให้เอเดรียนหาข่าวลับ และดูความเคลื่อนไหวของพรรคพวกลูคาเรลลี่ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
No, we got nothing but static.ไม่ พวกเราไม่ได้ยินเสียงหรือความเคลื่อนไหวอะไรเลย Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
What I did not know was that... the British counter-inteIligence in charge in Hong Kong at the time... sent one of their agents after me.แต่ว่าผมก็ไม่รู้ สาขาย่อยที่เป็นของอังกฤษในฮ่องกง หลังจากที่พวกมันรู้ความเคลื่อนไหวของเรา พวกมันจึงส่งสายลับให้มาฆ่าเรา House of Fury (2005)
Is Kang Jun making any moves now?ตอนนี้ Kang Jun มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างหรือเปล่า? Sweet Spy (2005)
You all watch Young-Po's movement and check Dae-So's schedule to see when he leaves.พวกเจ้าต้องคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของยองโพ และคอยดูว่าแดโซจะออกจากพูยอเมือไหร่ Episode #1.41 (2006)
I will continue to watch Do-Chi's movement.ข้าจะคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของโดชิ Episode #1.41 (2006)
You will report to me on the status of the Han Nation, the surrounding lands, and the tribes.เจ้าจะรายงานให้ข้ารู้ถึงถึงความเคลื่อนไหว ของพวกฮั่น, พื้นที่รอบๆ และพวกชนเผ่าต่างๆ Episode #1.8 (2006)
Eight A.M. No detectable movement.8 นาฬิกา ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆิ Monster House (2006)
No detectable movement.ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ Monster House (2006)
No detectable movement.ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆิ Monster House (2006)
Ms. Pierce, the F.B.I. is investigating Tom Fuller.เอฟบีไอกำลังสืบ ความเคลื่อนไหวของทอม ฟูลเลอร์ Big Momma's House 2 (2006)
Oh, everybody knows everything around here.โอ ทุกคนที่นี่รู้ทุกความเคลื่อนไหว Pilot (2006)
Daniel, you know, I was wondering if you had a quick moment--แดเนียล... คุณรู้ไหม ฉันประหลาดใจมากถ้าคุณมีความเคลื่อนไหวที่เร็วกว่านี้ Pilot (2006)
Do I look like I have a "quick moment"?ดูฉันมีความเคลื่อนไหวที่เร็วไปเหรอ? Pilot (2006)
Yes, ma'am.ครับ, คุณนาย, เจ้าของเขายังไม่มีความเคลื่อนไหวเลย Unstoppable Marriage (2007)
I just know by sound.ต่อไปฉันจะความเคลื่อนไหวผ่านเสียง Sex Is Zero 2 (2007)
Okay, how does it look over there? Am I... Is anything moving?โอเค ตรงนั้นเป็นไงบ้าง พบความเคลื่อนไหวมั้ย? Disturbia (2007)
Is this the German advance?- นี่คือความเคลื่อนไหวของเยอรมันเหรอครับ The Water Horse (2007)
He knows more about what moves on the streets than the rats themselves.เขารู้ทุกเรื่องความเคลื่อนไหวบนถนน ยิ่งกว่าหนูซะอีก RocknRolla (2008)
I turned him out when he was street, but this dude's like The Jeffersons... ...moving on up.ฉันได้ปล่อยตัวเขาไป แต่คู่หูคนนี้หายตัวไปอย่างลึกลับ จากความเคลื่อนไหว Cancer Man (2008)
We use this data to form personality profiles.เพื่อวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว Eagle Eye (2008)
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ Resident Evil: Degeneration (2008)
I liked this idea of movement.ผมชอบแนวคิดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว It Might Get Loud (2008)
His job was to watch the motion sensors, perimeter security, to ensure that there was no breach at the base.งานของเขาคือเผ้าดูเครื่องดักจับความเคลื่อนไหว ความมั่นคงภายนอก เพื่อให้มั่นใจไม่ให้มีการแอบหลุดลอดเข้ามาที่ฐาน The Arrival (2008)
Yeah. It records every movement and action of the crane.ใช่ มันจะบันทึกทุกๆ ความเคลื่อนไหวของเครน Wrecking Crew (2008)
They're disciplined, they're using countersurveillance, they know the FBI movements, there's a hierarchy.พวกมันมีวินัย และพวกมันรู้มุมอับของกล้องวงจรปิด มันรู้ความเคลื่อนไหวเอฟบีไอ มันมีระบบการปกครอง Mayhem (2008)
I have to become his student, memorise every move he ever made, every attack he ever executed.ผมจะต้องเป็นลูกศิษย์พ่อผม จดจำทุกๆความเคลื่อนไหวของพ่อ ทุกการโจมตีที่เค้าเคยลงมือ Wanted (2008)
We got motion sensors, alarm systems, armed guards.เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว, ระบบสัญญาณนิรภัย , การ์ดอาวุธครบมือ Breaking and Entering (2008)
The Saudis will pick up the money moving, and everything they pick up...พวกซาอุฯ จะเจอความเคลื่อนไหวของเงินเหล่านี้ Body of Lies (2008)
It is not of interest to know Movements of them.มันไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจเลย ที่จะรู้ความเคลื่อนไหวของพวกนั้น Quantum of Solace (2008)
To talk behind your back.เพื่อจะบอกความเคลื่อนไหวของนาย Boxed In (2008)
New contact, bearing 214 and possible hostile confirmed for Project Beat Six drop-point.ขอแจ้ง, ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ สอง หนึ่ง สี่ อาจเป็นข้าศึก มันอยู่พิกัดเดียวกับ จุดทิ้งโปรเจ็ค บีท ซิค Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Monitor the situation, keep me apprised.ดูความเคลื่อนไหวต่อไป, รายงานผมด้วย Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Jack, I've been monitoring the FBI bandwidth.แจ็ค ฉันกำลังตรวจสอบความเคลื่อนไหวเอฟบีไออยู่ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
No sign of the target yet, but Tony's working on it.ยังไม่มีความเคลื่อนไหว แต่โทนี่ยังหาอยู่ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
It's not fast, it's not easy, but this device right here allows us to hijack signal traffic without leaving any electronic residue behind.มันไม่เร็ว, ไม่สะดวก แต่เครื่องมือตัวนี้ ช่วยให้เราดักจับความเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามได้ โดยที่ไม่มีการ ทิ้งหลักฐานอะไรให้สาวถึง Duplicity (2009)
We had a motion detector go off on 31, near Mr. Tully's office.เราพบว่าเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวดับไป แถวๆ ห้องคุณทัลลี่ Duplicity (2009)
Mitch, you can't let walter know you're making this move.มิช คุณให้วอลเตอร์รู้ไม่ได้ว่าคุณมีความเคลื่อนไหวนะ London. Of Course (2009)
To see if I'll back him if he makes a move.เพื่อดูว่าผมจะตอบโต้ไหม ถ้าเขามีความเคลื่อนไหว London. Of Course (2009)
He put in cameras and motion sensors and lights.เขาติดกล้องวงจรปิด และตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว Ninja Assassin (2009)
He's a born tactician.เขาเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าแห่งกลอุบาย ทุกความเคลื่อนไหวของเขา Law Abiding Citizen (2009)
Anything else you can think of?ความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเงินใดๆ ฉัน โทรถาม Grilled (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเคลื่อนไหว[khwām khleūoenwai] (n) EN: movement
ความเคลื่อนไหวของราคา[khwām khleūoenwai khøng rākhā] (n, exp) EN: movement in prices  FR: mouvement des prix [ m ]
ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ[thøngkham] (n, exp) EN: gold price volatility

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commentate on(phrv) รายงานความเคลื่อนไหว (ด้วยการกระจายเสียง)
motion(n) การเคลื่อนไหว, See also: การเคลื่อนที่, ความเคลื่อนไหว, Syn. action, change, mobility, Ant. rest, quiet

English-Thai: Nontri Dictionary
undulation(n) ความเคลื่อนไหว, ลูกคลื่น, การกระเพื่อม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働運動[ろうどううんどう, roudouundou] (n) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงาน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top