ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความคาดหวัง*

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความคาดหวัง, -ความคาดหวัง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคาดหวัง[N] expectation, See also: anticipation, hope, Syn. ความคาดหมาย, Example: ผลจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectancy of Life อายุขัย ความคาดหวังคงชีพ
จำนวนปีเฉลี่ยที่ผู้รอดชีพเมื่ออายุ X จะมีชีวิตอยู่ต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Expectancyความคาดหวัง [การแพทย์]
Expectation, Appropriateมีความคาดหวังในตัวเด็กแต่พอควร [การแพทย์]
Expection, Apprehensiveความคาดหวังที่น่าสะพรึงกลัว [การแพทย์]
ความกดดันความกดดัน, สภาวะที่ผลักดัน บังคับให้บุคคลต้องกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีผลต่อการปรับตัวและการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสาเหตุของความกดดันนั้นมาจากตัวบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เช่น ความคาดหวัง อุดมคติของบุคคล คนในครอบครัว และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ความซับซ้อนและการเ [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
Antwan didn't expect Marsellus to react the way he did, but he had to expect a reaction.Antwan ไม่ได้คาดหวังที่จะตอบสนอง Marsellus วิธีที่เขาทำ แต่เขามีความคาดหวังว่าการตอบสนอง Pulp Fiction (1994)
I have fought against judgement, my family's expectation, the inferiority of your birth, my rank.ผมพยายามใช้เหตุผล และความคาดหวังของครอบครัว ชาติกำเนิดของคุณที่ตํ่ากว่า ศักดิ์ศรีของผม Pride & Prejudice (2005)
I had kept them for you, in expecation of this moment...แทนคุณ สิ่งที่ความคาดหวังในขณะนี้ March of the Penguins (2005)
It also includes the eager expectations and anticipations of the young Crown Princess.มันยังรวมถึงความคาดหวังอย่างแรงกล้าและการคาดเดาเกี่ยวกับเจ้าหญิง Episode #1.3 (2006)
You know, sometimes you just have to lower your expectations.รู้มั้ย บางครั้งคุณก็แค่ต้อง ลดความคาดหวังของคุณซะบ้าง Eight Below (2006)
Sometimes you gotta raise your expectations.บางครั้ง คุณก็ควรเพิ่ม ความคาดหวังของคุณบ้าง Eight Below (2006)
You have more than exceeded my expectations.ทุกท่านเหนือล้ำความคาดหวังของฉัน Flyboys (2006)
Whenever I feel pressured by the refugees, and the Da-Mul Army's expectations and wish, I think of you, Ye Soya and Yuri.เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้ารู้สึกกดดันจากผู้อพยพ ความคาดหวังและความปรารถนาจากกองทัพทามูล ข้าจะคิดถึงท่านแม่ เยโซยา และยูริ The Book of the Three Hans (2006)
So I have to adjust my expectations as well.ดังนั้น ฉันต้องเปลี่ยนความคาดหวังใหม่ A Change Is Gonna Come (2007)
Mm, tell him to expect a good time.อืม,บอกเขาถึงความคาดหวังเป็นเวลาที่ดี Kung Fu Fighting (2007)
I will return tomorrow night with high expectations.ผมจะกลับมาใหม่คืนพรุ่งนี้ พร้อมความคาดหวังที่สูงส่ง Ratatouille (2007)
But it's also important that we manage our expectations.แต่ยังมีความสำคัญเช่นกัน ตามการดำเนินการต่อความคาดหวังของเรา A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
No expectations.ไม่มีความคาดหวัง Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Just talk about the rules, uh, the expectations,คุยกันเรื่องกฎกติกา ความคาดหวังของแต่ละคน Brave New World (2008)
Looks like Humphrey defied our great expectations and Waldorf's rules o order.ดูท่าว่าฮัมฟรีย์จะไปเหนือ ความคาดหวังของเราซะแล้ว รวมไปถึงกฎของวอดอล์ฟ The Ex-Files (2008)
Either way, I can't keep expecting you to save me.เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมก็ไม่สามารถเก็บความคาดหวังไวกับผม Odyssey (2008)
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- You lowered your expectations... ...of what you are worthy of.ฉันรู้ว่าแกลดความคาดหวัง ในตัวผู้ชายลงไปมาก Pineapple Express (2008)
While some have responded with hope and measured optimism, most religious communities have considered recent events as apocalyptic.ขณะที่บางกลุ่มมีการตอบสนอง ด้วยความคาดหวัง และมองในทางดี แต่ส่วนใหญ่ทุกศาสนา และทุกสังคมมีการ The Day the Earth Stood Still (2008)
# It's all right It's all right # He believed that this time... his expectations would align with reality.เขาเชื่อว่านี่เป็นเวลาที่... ความคาดหวังของเขาจะได้มาบรรจบกับความเป็นจริงเสียที 500 Days of Summer (2009)
The one about expectations.เรื่องที่เกี่ยวกับ ความคาดหวัง Do It, Monkey (2009)
He's taken great measures to make sure you feel his pain.เขามีความคาดหวังอย่างมั่นใจว่า คุณรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเขา Faceless, Nameless (2009)
In her hometown, there are high expectations for her to become the first female prime minister.มีความคาดหวังสูงมาในบ้านเกิดของเธอ เพื่อที่เธอจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก Orutorosu no inu (2009)
You exceed even my high expectations.เธอทำได้แม้ว่าความคาดหวังของฉันจะสูง Dan de Fleurette (2009)
Why don't you write about "Great Expectations"?ทำไมเธอไม่ลองเขียนเกี่ยวกับ "ความคาดหวังที่ดี่ที่สุด"หล่ะ? The Blind Side (2009)
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์ Everything Is Broken (2010)
Do you finally realize how futile and amateurish your attempts to live up to my expectations have been?เธออยากจบแค่มือสมัครเล่นเหรอ ความพยายามจะทำให้เธอ เป็นไปตามความคาดหวัง Episode #1.12 (2010)
It exceeded my expectations then. I wasn't hanging around waiting for his compliments.มันเกินความคาดหวังของฉันแล้ว ฉันจะไม่ฝากชีวิตไว้กับความหวังของเขาหรอก Episode #1.12 (2010)
Well, they lead to unrealistic expectations then yes.ก็.. มันนำไปสู่ความคาดหวัง ในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ Tooth Fairy (2010)
No, I know what it's like to not live up to expectations to feel like nothing that you do will ever be good enough.ไม่ ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไง ไม่สามารถทำตามความคาดหวังได้ รู้สึกเหมือนว่า ไม่ว่าจะทำอะไร มันก็ไม่ดีพอซักที Green Lantern (2011)
She behaves without judgment, defies expectation.นางไม่ตัดสินผู้ใด ไม่สนใจเรื่องความคาดหวัง Your Highness (2011)
I express my expectations.ผมกำลังบอกความคาดหวังของผม X-Men: First Class (2011)
We'll have successfully managed expectations, and by the time our friendship is announced, it'll seem like nothing at all.เราจะจัดการกับความคาดหวังได้สำเร็จ และพอถึงเวลาที่ความเป็นเพื่อนของเรา ประกาศออกมา มันก็จะดูเหมือนเรื่องไม่เป็นเรื่องเลย Empire of the Son (2011)
The only thing I failed to anticipate was that you would volunteer to take my place.อย่างเดียวที่ฉันล้มเหลวคือความคาดหวัง ที่จะให้นายได้เป็นอาสาสมัครแทนที่ฉัน Gauntlet (2011)
Everything was ahead of you, cookie-cutter perfect, just like Mom and Dad.ทุกๆอย่างมันเป็นภาระนาย ต้องรับความคาดหวังจากพ่อแม่ There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
It was easy. No expectations.แบบว่าง่ายๆ ไม่มีความคาดหวัง Smokey and the Bandit (2011)
You ready to go?และคุณก็แทบรอไม่ไหว ที่จะทำตามความคาดหวังนั้น พร้อมจะไปกันหรือยัง Yes, Then Zero (2011)
Then raise your expectations.ยกระดับความคาดหวังคุณขึ้นอีก Welcome to the Occupation (2011)
My mom, as you know, has a lot of expectations.แม่ผมนะ เหมือนที่คุณรู้ ความคาดหวังมากมาย Betrayal (2011)
Even her ulterior motives have ulterior motives.ความคาดหวังที่ว่าสูงอยู่แล้ว ก็ยังมีที่สูงขึ้นไปอีก Cyber Threat (2011)
Anything to expect when she does?มีความคาดหวังได้มากแค่ไหน Charade (2011)
You should set your expectations lower.แกควรจะลดความคาดหวังลงหน่อยนะ Episode #1.2 (2011)
Someone has great expectations.ใครบางคนกำลังมีความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ Upper West Side Story (2012)
There's still a chance this could swing in our favor.มันยังมีหวังน่า มันจะเป็นไปตามความคาดหวังของเรา Upper West Side Story (2012)
Therefore, I'm proposing you subvert expectations,ดังนั้นผมเสนอให้คุณทำลายความคาดหวังนั้น Yes/No (2012)
All right, there's no other option but just to exceed all expectations.เอาล่ะ ไม่มีตัวเลือกอื่น แต่ทำให้เกินความคาดหวังทั้งหมด Props (2012)
I can't handle it... I just can't handle it.- เธอต้องก้าวผ่านความกลัวและความคาดหวัง Nationals (2012)
Like an imperious Greek goddess, imposing her will on the guileless masses.เหมือนกับเทพธิดากรีกเผด็จการ การกำหนดความคาดหวังของเธอต่อมวลชน The Fugitives (2012)
I wanted to live up to.ไปตามความคาดหวัง ของพวกเขา I'm the Good Twin (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātwang) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope   FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expectancy[N] ความคาดหมาย, See also: ความคาดหวัง, การคาดหวัง, Syn. anticipations, hope, outlook
expectation[N] มาตรฐานที่คาดหวังไว้, See also: การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง
one's heart is set on[IDM] มีความปรารถนาหรือความคาดหวังบางสิ่ง, Syn. have one's heart set on something, Ant. have one's heart set on something
live in hopes of[IDM] มีความคาดหวังเกี่ยวกับ
live up to[PHRV] ดำเนินชีวิตไปตาม (ความหวัง), See also: เป็นไปตามความคาดหวัง, Syn. act up to
Murphy's Law[N] หลักความคาดหวังไม่สูง (คำไม่เป็นทางการ), See also: หากจะผิด ก็ต้องผิด, Syn. Sod's Law
ray[N] สิ่งเล็กน้อยที่คาดหวัง, See also: ความคาดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับบางสิ่ง, แสงแห่งความหวัง, Syn. gleam of hope

French-Thai: Longdo Dictionary
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top