ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คริสตกาล*

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คริสตกาล, -คริสตกาล-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คริสตกาล(คฺริดตะกาน) น. สมัยเมื่อพระเยซูยังมีพระชนม์อยู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Athens, circa 500 BC.เอเธนส์, เซอร์กา 500 ปีก่อนคริสตกาล Pi (1998)
-Wounded Bison, Altamira, Spain about 15,000 B.C. Joan Brandwyn.- "กระทิงเจ็บ" ถ้ำอัลทามีร่า, สเปน... 15,000 ปีก่อนคริสตกาล โจน แบรนด์วินค่ะ Mona Lisa Smile (2003)
In 1879, Lascaux, France. Dates back to 10,000 B.C.ในปี 1879 ลาสโคซ์, ฝรั่งเศส 10,000 ปีก่อนคริสตกาล Mona Lisa Smile (2003)
Mycerinus and His Queen. 2,470 B.C."ไมเซอรินัสกับราชินี" 2,470 ปีก่อนคริสตกาล Mona Lisa Smile (2003)
Seated Scribe. Egypt. 2,400 B.C."อารักษ์นั่ง" อียิปต์ 2,400 ปีก่อนคริสตกาล Mona Lisa Smile (2003)
Peasant Couple Plowing. Sixteenth century B.C. Egypt."ผัวเมียชนบทไถนา" 1,600 ปีก่อนคริสตกาล อียิปต์ Mona Lisa Smile (2003)
Snake Goddess. Minoan. 1,600 B.C."นางพญางู" มิโนอาน 1,600 ปีก่อนคริสตกาล Mona Lisa Smile (2003)
Fresco. Minoan. 1,600 B.C."เฟรสโก้" มิโนอาน 1,600 ปีก่อนคริสตกาล Mona Lisa Smile (2003)
centuries before the birth of Christ.หลายร้อยปีก่อนคริสตกาล The Da Vinci Code (2006)
Carbon dating puts the Cube here around 10,000 BC.วัดอายุคาร์บอน มันอยู่บนโลกตั้งแต่ หมื่นปีก่อนคริสตกาล Transformers (2007)
The 11th then? It's definitely B.C.อ๋อ งั้นน่าะเป็นช่วงศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาลต่างหากล่ะ Sita Sings the Blues (2008)
It's B.C. for sure and I think it's Ayodhya, where Ram was bornก่อนคริสตกาลแน่ๆ และผมคิดว่าเป็นที่อโยธยา เมืองที่รามเกิด Sita Sings the Blues (2008)
In 6500 b.C.,6,500 ปีก่อนคริสตกาล Brave New World (2008)
Scooping up artifacts she thinks might have paranormal military applications.สกาน่าแปลอยู่ในช่วง3100 ปีก่อนคริสตกาล แล้วอยูมาอีก300 ปี /จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป เมื่อ 2500 ปีก่อนคริสตกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Skara Brae dates from 3100 B.C.สการา เบร อายุช่วง 3100 ปีก่อน คริสตกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Capable of great compassion... 17,000 BC.อุบัติสร้างได้ทั้งความเมตตา... 17,000 ปี ก่อนคริสตกาล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And this artwork was created in the fourth millennium B.C.E., 4,000 years before Christ walked the Earth.และงานศิลป์นี่ถูกสร้าง 4ยุคสี่พันปี่ก่อน 4000 ปีก่อนคริสตกาล The Fourth Kind (2009)
900, B.C. It's pretty weird, right?900 ปีก่อนคริสตกาล มัแปลกมากใช่ไหม? August (2009)
It's a warm summer evening, circa 600 B.C.มันเป็นหน้าร้อนตอนเย็นๆ ประมาณ 600 ก่อนคริสตกาล The Gorilla Experiment (2009)
I put the date about third millennium B.C.ฉันป้อนวันที่ 3 ปีก่อนคริสตกาล You Bury Other Things Too (2011)
Just discovered it last week.85 ล้านปีก่อนคริสตกาลInstinct (2011)
Krishna has been depicted as having blue skin but he died in 3102 BCE, so decomposition would be a little more advanced.พระกฤษณะ ตามที่เขียนไว้ มีผิวสีฟ้า แต่เขาตาย 3102 ปี ก่อนคริสตกาล The Don't in the Do (2012)
That Tutankhamen is getting cheekier by the day.นับวันเจ้าตุตันคาเมนนี่ชักจะหมดความยำเกรง (ฟาโรห์ตุตันคาเมน ประสูติ 1341 ปีก่อนคริสตกาล สวรรคตเมื่ออายุ 19 หลังจากครองราชย์เพียง 9 ปี) De Marathon (2012)
Starting in roughly 1400 BC, they began recording and cataloguing the apparitions of comets.เริ่มตั้งแต่ประมาณ 1,400 ปี ก่อนคริสตกาล พวกเขาเริ่มบันทึกและแคตตาล็อก จินตนาการของดาวหาง When Knowledge Conquered Fear (2014)
A million dawns ago, in the 13th century bc, the Egyptian this temple at Abu Simbel to honor the Pharaoh Ramses II, depicted here in four colossal statues.ล้าน dawns ที่ผ่านมาในศตวรรษ ที่ 13 ก่อนคริสตกาล อียิปต์วัดนี้ที่อาบูซิมเบล เพื่อเป็นเกียรติแก่ฟาโรห์รามเสสที่สอง Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
And then, about 2,200 BC, not long after the time of Enheduanna, disaster struck... a drought of truly epic proportions, lasting for many decades.และแล้วประมาณ 2,200 ปีก่อนคริสตกาล ไม่นานหลังจากเวลาของการ เอนเฮดูแอนะ, หายนะ The Immortals (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล
Parthenon[N] วิหารพาร์ทีนอนในกรุงเอเธนส์สร้างเมื่อ 438 ปีก่อนคริสตกาล
Plato[N] นักปรัชญาชาวกรีก (ช่วง 427 -347 ปีก่อนคริสตกาล)
Septuagint[N] พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่า, See also: (แปลเป็นภาษากรีกในช่วงศตวรรษที่ 2 และ 3 ก่อนคริสตกาล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plato(เพล'โท) n. นักปรัชญาชาวกรีก (เมื่อ427-347ปีก่อนคริสตกาล)
socrates(ซอค'ระทีซ) n. (399-469 ปีมาก่อนคริสตกาล) นักปรัชญาชาวกรีก, See also: Socratic adj.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
紀元前[きげんぜん, kigenzen] (n) ก่อนคริสตกาล, See also: B.C.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top