Search result for

*ข่าวล่าสุด*

(28 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ข่าวล่าสุด, -ข่าวล่าสุด-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The newest members of your team...ข่าวล่าสุด ดัวเลขของทีมของคุณ... Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So what's the latest?เอาละ ข่าวล่าสุดเป็นยังไง Prison Break: The Final Break (2009)
Just received an update as the governor has declared a state of emergency for Paulding County, including the towns of Marion, Fayetteville, and Carthage.เพิ่งได้รับข่าวล่าสุด ที่ผู้ว่าการรัฐประกาศ ภาวะฉุกเฉิน สำหรับเขตปกครองพาวดิ้ง รวมไปถึงเมือง เมเรียน แฟทเทอร์วิลล์ และคาเธจ Abandon All Hope (2009)
What's the update?ข่าวล่าสุดว่าไง? Future Shock (2010)
What's the latest on Hetty?ข่าวล่าสุดของแฮตตี้ว่ายังไง? Cyber Threat (2011)
Buy MOUSE WEEKLY! All about the bear's scandal and his accomplice Célestine! There!ข่าวล่าสุด เรื่องของเออเนสท์และเซเลสทิน! Ernest & Celestine (2012)
So... what's the latest?แล้ว... . ข่าวล่าสุดว่าไง Dial M for Mayor (2012)
What's the latest?ข่าวล่าสุดว่ายังไง Ua Hala (2012)
Extra, extra, read all about it... the latest upper east sider to take center stage in the social spotlight.พิเศษ พิเศษ อ่านทั้งหมดนะ ข่าวล่าสุด คนวงในของอัพเปอร์อีสต์ไซต์ที่อยู่กลางเวที ท่ามกลางแสงสปอตไลท์ Portrait of a Lady Alexander (2012)
Last I checked, he was in Witness Protection.ข่าวล่าสุด เค้าอยู่ในโครงการคุ้มครองพยาน C.O.D. (2012)
Sir, I have an update from Malibu.ข่าวล่าสุดรายงานจาก มาลิบูครับ Iron Man 3 (2013)
You dispatch me to Rome to crow of the inevitable fall of Spartacus upon Melia Ridge, only to have recent news brand me overreaching fool!سѧاЪ蹪Թ դMelia Separate Paths (2013)
Unless, like your sister, you're still giving me the cold shoulder over the news.ลูกยังคงเย็นชากับแม่ หลังจากข่าวล่าสุดนี้ Engagement (2013)
The last I heard, James fled to France.ข่าวล่าสุดที่ข้าได้ยินมา เจมส์หนีไปฝรั่งเศส III. (2014)
This is channel 7 at 7:00 reporting live from the former Gotham Juvenile Facility Center in downtown, with your minute-to-minute updates.นี่คือช่อง 7 เวลาเจ็ดโมงเช้า รายงานสด จากที่ตั้งเดิมของศูนย์เยาวชน ในตัวเมือง กับข่าวล่าสุดนาทีต่อนาที The Balloonman (2014)
Good afternoon, everyone. I'm Ron Jantz, And this is 10 Action NewsสวัสดีครับผมรอนJantz นี่คือข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว. San Andreas Quake (2015)
With the latest on... Really the only way to describe this situation now Is as a swarm of earthquakes,นี่คือข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเพียง อาจจะเรียกว่าฝูงแผ่นดินไหว. San Andreas Quake (2015)
This, uh, this rig, last we heard, is still burning.ข่าวล่าสุด เพลิงยังคงโหมแท่นขุดเจาะ Deepwater Horizon (2016)
What's the latest you can push it.ข่าวล่าสุด คุณยังไปได้ Ouroboros (2016)
Here's an update.ข่าวล่าสุด Heat (1995)
Thanks for the late-breakin´ news.ขอบใจที่บอกข่าวล่าสุด ขับหนีสิ Nothing to Lose (1997)
Would you believe, she's completely recoveredเพื่อส่งข่าวล่าสุดให้กับคุณ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Newsflash.ข่าวล่าสุด The Perfect Man (2005)
And now let's go to Washington for an update.พบกับข่าวล่าสุดจากวอชิงตัน Red Eye (2005)
but it's already a week by the lastest we were supposed to by this morning but they said to wait when the answer is postponed at about 62% rate the answer is no going from past experienceแต่มันอาทิตย์นึงแล้วนะ ข่าวล่าสุดคงมาเช้านี้ล่ะ แต่พวกเขาบอกให้รอ Sapuri (2006)
Breaking news now.มีข่าวด่วนค่ะ เราเพิ่งได้รับข่าวล่าสุดว่า Mayhem (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fudge[N] ข่าวล่าสุดสั้นๆ ที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์, See also: ข่าวด่วนที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์ทีหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latest(เล'ทิสทฺ) adj.ล่าสุด,ทันสมัยที่สุด,เกิดขึ้นหลังสุด. adv. -at the latest อย่างสายที่สุด,อย่างช้าที่สุด. n. -Phr. (the latest สิ่งล่าสุด,ข่าวล่าสุด,สิ่งที่ใหม่ที่สุด), Syn. most recent,current

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top