ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ขรุขระ*

   
164 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขรุขระ, -ขรุขระ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขรุขระ(ขฺรุขฺระ) ว. เป็นปุ่มเป็นแง่, ไม่เรียบราบ.
กระแจะ ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นในป่าเบญจพรรณ ต้นและกิ่งมีหนามเปลือกขรุขระสีเทา ดอกเล็กสีขาวเป็นช่อสั้น ยาวประมาณ ๒ เซนติเมตร กลิ่นหอมอ่อน ท่อนไม้ฝนกับนํ้าใช้เป็นเครื่องประทิ่นผิว รากใช้ทำยา, กะแจะ ขะแจะ ตุมตัง หรือ พญายา ก็เรียก.
กระเทือนก. มีอาการสั่นไหวเพราะถูกกระทบ เช่น นั่งรถที่แล่นไปตามทางขรุขระก็รู้สึกกระเทือน เสียงระเบิดทำให้บ้านกระเทือน, โดยปริยายหมายความว่า เป็นทุกข์กังวล เช่น เขาว่าลูกก็กระเทือนไปถึงแม่ ใครจะว่าอย่างไร ๆ ก็ไม่กระเทือน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ กระทบ เป็น กระทบกระเทือน, สะเทือน ก็ว่า.
กระเบนน. ชื่อปลากระดูกอ่อนพวกหนึ่ง มีหลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ลำตัวกว้างตั้งแต่ ๑๕-๓๐๐ เซนติเมตร ลำตัวแบนลงมาก และต่อเนื่องกับครีบอกแผ่ออกด้านข้าง บางชนิดแผ่ออกไปจดด้านหน้าและด้านท้ายเกือบเป็นวงกลมดูคล้ายจานหรือว่าว บางชนิดแผ่ยื่นด้านข้างออกไปเป็นปีกคล้ายนกหรือผีเสื้อ และบางชนิดครีบอกแผ่ไปไม่ถึงส่วนหน้า ทำให้หัวแยกจากลำตัวและส่วนยื่นของหัวเป็นลอน มีเหงือก ๕ คู่ อยู่ด้านล่างของส่วนหัว บริเวณถัดจากส่วนท้ายของนัยน์ตามีรูเปิดข้างละช่อง ซึ่งด้านในติดต่อกับโพรงเหงือกและปาก หางส่วนมากเรียว สั้นบ้างยาวบ้าง มักมีผิวหยาบหรือขรุขระ บางพวกมีเงี่ยงอยู่บนหางตอนใกล้ลำตัว และมีต่อมน้ำพิษอยู่บริเวณโคนเงี่ยง เมื่อใช้เงี่ยงแทงจะปล่อยน้ำพิษออกมาด้วย ทำให้คนหรือสัตว์ที่ถูกแทงรู้สึกปวด
กลิ้งกลางดง(กฺลิ้งกฺลาง-) น. ชื่อไม้เถาชนิด Dioscorea bulbiferaL. ในวงศ์ Dioscoreaceae ตามง่ามใบมีหัวกลมขรุขระ, ว่านพระฉิม ก็เรียก.
กะโผลกกะเผลก(-โผฺลก-เผฺลก) ว. อาการเดินไม่ปรกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน, อาการที่เดินไปด้วยความลำบากหรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ที่ขรุขระ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ, โขยกเขยก ก็ว่า.
กาฬพฤกษ์น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cassia grandis L. f. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นดำ ใบอ่อนสีแดง ดอกเล็ก สีแดงคล้ำแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมส้ม ฝักใหญ่อ้วนสั้น ผิวขรุขระ ด้านข้างมีสัน เป็นพรรณไม้ที่นำเข้ามาปลูก.
กุกะว. ขรุขระ เช่น ทั้งนํ้าใจก็ดื้อดันดุกุกะไม่คิดกลัว (ม. ร่ายยาว ชูชก).
เกลา(เกฺลา) ก. ทำสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เกลี้ยงหรือได้รูปทรงดีขึ้น เช่น เกลาไม้ไผ่, ทำให้ดีขึ้นหรือเรียบร้อยขึ้น เช่น เกลาสำนวนหนังสือ เกลานิสัย.
เกลี้ยง ๑(เกฺลี้ยง) ว. เรียบ ๆ ไม่ขรุขระหรือไม่มีลวดลาย
โกโก้ ๒น. ชื่อไม้ต้นชนิด Theobroma cacao L. ในวงศ์ Sterculiaceae ดอกเล็ก สีขาวอมเหลืองหรือขาวอมชมพู ออกตามกิ่งและลำต้น ผลคล้ายมะละกอขนาดเล็ก ผิวแข็งขรุขระ สีนํ้าตาล เมล็ดแก่คั่วแล้วบดเป็นผง ใช้ชงเป็นเครื่องดื่มและทำขนมได้.
ครุคระ(คฺรุคฺระ) ว. ขรุขระ, ไม่เรียบเป็นตะปุ่มตะป่ำ, เช่น ทั้งคางเคราก็ครุคระขึ้นรำไรอกย่นขนเขียวขดแข็ง (ม. ร่ายยาว ชูชก).
ค้อนกลองน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Capparis grandis L.f. ในวงศ์ Capparaceae ลำต้นมีหนาม ผลกลมใหญ่ ผิวค่อนข้างขรุขระ สุกสีแดง.
คางคก ๑น. ชื่อสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกในสกุล Bufo วงศ์ Bufonidae รูปร่างคล้ายกบ ผิวหนังเป็นตุ่มขรุขระ ภายในตุ่มมียางเหนียวซึ่งมีพิษต่อเนื้อเยื่ออ่อน เรียกว่า ยางขาว เคลื่อนที่โดยการย่างเดินและกระโดดหย่ง ๆ ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น คางคกบ้าน ( B. melanostictus Schneider) คางคกป่า ( B. macrotisBoulenger) .
งิ้ว ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Bombax ceiba L. ในวงศ์ Bombacaceae กิ่งก้านและลำต้นมีหนามแหลมคม เปลือกสีเทา ขรุขระ ดอกสีแดงสด ใช้ปุยในผลอย่างเดียวกับง้าว.
จงโคร่ง, โจงโคร่ง(-โคฺร่ง) น. ชื่อสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกชนิด Bufo asper Gravenhorst ในวงศ์ Bufonidae เป็นคางคกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผิวหนังเป็นตุ่มขรุขระทั่วตัว ตุ่มที่หลังมีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ลำตัวสีน้ำตาลดำและน้ำตาลเหลือง ท้องสีขาวหม่นบางตัวมีจุดสีแดงเล็ก ๆ ยางขาวมีฤทธิ์ทำให้มึนเมา อาศัยในป่าบริเวณริมลำธารหรือน้ำตก, กระทาหอง กระหอง หรือ กง ก็เรียก.
จุ๊บแจง ๑น. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวชนิด Cerithidea obtusa (Lamarck) ในวงศ์ Potamididae เปลือกขรุขระ รูปค่อนข้างยาว ปลายแหลม สีเทาอมดำหรือน้ำตาล.
ดาวทะเลน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ในชั้น Asteroidea ลำตัวแบนลักษณะค่อนข้างกลม มีแขนยื่นออกรอบตัว ๕ แขน คล้ายดาว ยกเว้นบางชนิด มี ๗-๑๔ แขน หลังเป็นหนามขรุขระ, ปลาดาว ก็เรียก.
ตะโกรม(-โกฺรม) น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิด ในวงศ์ Ostreidae ลักษณะเหมือนหอยนางรม แต่มีขนาดใหญ่กว่า เปลือกขรุขระ สีขาวคล้ำ เช่น ชนิด Crassostrea iredalei (Faustino), C. belcheri (Sowerby), นางรมใหญ่ ก็เรียก.
ตะปุ่มตะป่ำว. นูนขึ้นเป็นปม ๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด, ปุ่มป่ำ ก็ว่า.
ตางัว ๒น. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิด ในวงศ์ Turbinidae เปลือกหนา ค่อนข้างกลม ก้นหอยสั้น ผิวขรุขระ แผ่นปิดช่องเปลือกกลมหนา ด้านนอกโค้ง เรียก เบี้ยตางัว ใช้สำหรับเล่นหมากรุก เช่น ชนิด Turbo marmoratus Linn., T. bruneus (Röding).
ทุเรียนเทศน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Annona muricata L. ในวงศ์ Annonaceae ผลมีหนามขรุขระ รสหวานอมเปรี้ยว กินได้, ทุเรียนแขก ก็เรียก.
นมนาง ๒น. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวชนิด Trochus niloticus Linn. ในวงศ์ Trochidae เปลือกเป็นรูปกรวยคว่ำ ฐานกว้าง ปลายยอดแหลม ผิวขรุขระ มีลวดลายสีม่วงบนพื้นสีอ่อน คล้ายหอยนมสาวแต่มีขนาดใหญ่กว่า เมื่อขัดผิวเปลือกออกจะเห็นเป็นมุก ใช้ทำเป็นเครื่องประดับ.
นมสาว ๒น. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิด ในวงศ์ Trochidae เปลือกเป็นรูปกรวยคว่ำ ฐานกว้าง ปลายยอดแหลม ผิวขรุขระ สีและลายแตกต่างกันตามแต่ละชนิด มีขนาดเล็กกว่าหอยนมนาง เมื่อขัดผิวเปลือกออกจะเห็นเป็นมุก ใช้ทำเป็นเครื่องประดับ.
บ๊วย ๑น. ชื่อไม้ต้นชนิด Myrica esculentaBuch.–Ham. ex D. Don. ในวงศ์ Myricaceae ผลกลม ผิวขรุขระ สุกสีแดงคลํ้า กินได้ รสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ, ส้มสา ก็เรียก.
ปรงชื่อพรรณไม้ในกลุ่มพืชเมล็ดเปลือยหลายชนิดในสกุล Cycas วงศ์ Cycadaceae เป็นไม้ต้น ลำต้นรูปทรงกระบอก สีดำขรุขระ ใบเล็กยาวเรียงถี่ ๆ บนแกนกลาง เช่น ปรงญี่ปุ่น ( C. revolutaThunb.) ใบใช้ทำพวงหรีด ปรงเขา ( C. pectinataGriff.).
ปุ่มป่ำว. นูนขึ้นเป็นปม ๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด, ตะปุ่มตะป่ำ ก็ว่า.
เป๋าฮื้อ ๑น. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยว หลายชนิด ในวงศ์ Haliotidae เปลือกแบนค่อนข้างกลมหรือรี ผิวขรุขระ ใกล้ขอบเปลือกมีรูเรียงเป็นแถว สีเขียวหรือสีน้ำตาล ด้านในเป็นมุก เช่น ชนิด Haliotis asinina Linn. เป็นอาหารทะเลที่มีราคาแพง ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์, โข่งทะเล ก็เรียก.
โผลกเผลก(โผฺลกเผฺลก) ว. กะโผลกกะเผลก, อาการเดินไม่ปรกติ คือยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน, อาการที่เดินไปด้วยความลำบากหรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ที่ขรุขระลุ่ม ๆ ดอน ๆ, โขยกเขยก ก็ว่า.
พิมปะการังน. ชื่อหอยทะเลกาบคู่ชนิด Pholas orientalis Gmelin ในวงศ์ Pholadidae เปลือกบางเปราะค่อนข้างยาว สีขาวคล้ำ ผิวขรุขระสามารถใช้เปลือกเจาะพื้นที่เป็นดินโคลนให้เป็นรูเพื่อผังตัวอยู่ได้, พิม พิมการัง หรือ พิมพการัง ก็เรียก.
เพรียง ๑เรียกผิวหนังที่ขรุขระอย่างหน้าออกฝี ว่า มีลักษณะเป็นเพรียง.
มะกรูดน. ชื่อไม้ต้นชนิด Citrus hystrix DC. ในวงศ์ Rutaceae ผลขรุขระ รสเปรี้ยว ผิวและใบมีกลิ่นหอมฉุน ใช้แต่งกลิ่นและรสอาหาร ใช้ทำยาได้.
มะระน. ชื่อไม้เถาชนิด Momordica charantia L. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลขรุขระ รสขม กินได้, ผักไห่ ก็เรียก.
มะหาดน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่หลายชนิดในสกุล Artocarpusวงศ์ Moraceae เช่น ชนิด A. lacuchaRoxb. ex Buch. ผลกลม ผิวขรุขระคล้ายขนุน แต่เล็กกว่ามาก รสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ แก่นใช้ทำยาได้.
ไม้ขีดไฟน. เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่งซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลายข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งใช้ขีดกับผิวที่ฉาบด้วยสารเคมีซึ่งมีฟอสฟอรัสแดงเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้เกิดไฟขึ้น อีกชนิดหนึ่งใช้ขีดกับผิวขรุขระทำให้เกิดไฟขึ้น.
เรไร ๑น. ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Tettigoniidae วัดจากหัวถึงปลายปีกยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ส่วนใหญ่สีเขียวหรือน้ำตาล เพศผู้มีด้านบนของโคนปีกคู่หน้าเป็นสันขรุขระ เมื่อสีกันทำให้เกิดเสียงกังวาน กินหญ้า เช่น ชนิด Mecopoda elongata (Linn).
เรียบว. ไม่ขรุขระ เช่น พื้นเรียบ, ราบ เช่น กระเบื้องแผ่นเรียบ ฝาผนังเรียบไม่มีลวดลาย, เป็นระเบียบ เช่น จัดบ้านเรียบ, ไม่ยุ่ง เช่น หวีผมเรียบ, ไม่ยับ เช่น รีดเสื้อเรียบ
ลูกระนาดว. เรียกถนนที่มีผิวจราจรขรุขระมีลักษณะคล้ายลูกระนาดหรือลูกคลื่น ว่า ถนนเป็นลูกระนาด, เรียกสะพานที่เอาไม้จริงมาตีอันเว้นอัน ว่า สะพานลูกระนาด.
วิสม-(-สะมะ-) ว. ไม่เรียบ, ไม่เสมอ, ขรุขระ, ไม่เท่ากัน.
สรุสระ(สะหฺรุสะหฺระ) ว. ขรุขระ, ไม่เรียบร้อย.
สะเทือน, สะเทื้อนก. มีอาการสั่นไหวเพราะถูกกระทบ เช่น นั่งรถที่แล่นไปตามทางขรุขระก็รู้สึกสะเทือน เสียงระเบิดทำให้บ้านสะเทือน, โดยปริยายหมายความว่า เป็นทุกข์กังวล เช่น เขาว่าลูกก็สะเทือนไปถึงแม่ ใครจะว่าอย่างไร ๆ ก็ไม่สะเทือน, กระเทือน ก็ว่า.
สาก ๓ว. อาการที่ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล เช่น ใบข่อยจับแล้วสากมือ ผู้หญิงคนนี้มือสากเพราะทำงานหนักตั้งแต่เด็ก, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ เช่น กระดานแผ่นนี้ผิวสากเพราะยังไม่ได้ไสกบ.
สากหยาก(สากกะหฺยาก) ว. ขรุขระ, น่าสะอิดสะเอียนอย่างหนังคางคก.
หญ้าใต้ใบน. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิดในสกุล Phyllanthus วงศ์ Euphorbiaceae คือ ชนิด P. amarusSchumach. et Thonn. ทั้งต้นรสขม ใบมีนวล ผลเกลี้ยง, ลูกใต้ใบ ก็เรียก. และชนิด P. urinaria L. ใบอ่อนสีแดง ๆ ผลขรุขระ ทั้ง ๒ ชนิด ใช้ทำยาได้.
เหอะ ๒ขรุขระ เช่น หน้าเป็นสิวเหอะ.
อังคารชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๔ ในระบบสุริยะ มองเห็นด้วยตาเปล่า อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๒๒๘ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖,๗๘๗ กิโลเมตร มีพื้นผิวขรุขระและมีบรรยากาศเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีบริวาร ๒ ดวง
อีมู ๒น. ชื่อมันชนิด Dioscorea pentaphyllaL. ในวงศ์ Dioscoreaceae รากมีหนามแข็ง หัวกลมผิวขรุขระ สีนํ้าตาล กินได้.
เอือน ๒น. ลักษณะของเนื้อมะพร้าวแก่ที่บาง ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด มีรสออกหวานไม่มัน เรียกว่า มะพร้าวเป็นเอือน หรือ มะพร้าวเอือนกิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Off-road vehiclesยานพาหนะขับทางขรุขระ [TU Subject Heading]
Surface roughnessความขรุขระของผิวหน้า [TU Subject Heading]
Calcific Typeชนิดก้อนทึบขรุขระ [การแพทย์]
Calcification, Serpiginousแบบเส้นขาวทึบขรุขระขดไปมา [การแพทย์]
Carcinoma in Situ, Papillaryก้อนผิวขรุขระคล้ายหูด [การแพทย์]
Cerebriformลักษณะขรุขระคล้ายผิวมันสมอง [การแพทย์]
Corneal Erosionกระจกตาขรุขระ [การแพทย์]
Exophyticผิวขรุขระเป็นประเภทเนื้องอกออกมาภายนอกแบบโปลิป [การแพทย์]
roughness coefficientroughness coefficient, สัมประสิทธิ์ความขรุขระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
echinodermataเอคไคโนเดอมาตา, ไฟลัมหนึ่งของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ทะเลทั้งหมดลักษณะลำตัวไม่มีส่วนหัวและส่วนท้าย ผิวขรุขระหรือเป็นหนาม เช่น ดาวทะเล เม่นทะเล ปลิงทะเล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lateriteศิลาแลง, หินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการผุสลายของหินอัคนี  มีสีน้ำตาล  ดำ มีลักษณะขรุขระ และมีวัตถุประสานซึ่งเป็นสารประกอบของเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Irregularไม่เป็นรูปร่าง, ไม่สม่ำเสมอ, ขรุขระ, ไม่เรียบ [การแพทย์]
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]
Lesions, Hill-Sachรอยขรุขระที่เห็นในภาพรังสีที่ด้านหลังเฉียงในของ [การแพทย์]
Lobulatedผิวนอกค่อนข้างเรียบหรืออาจขรุขระเล็กน้อย, ลักษณะเป็นลอนๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Remember, there'll be rough seas ahead.โปรดจำไว้ว่าจะมีทะเลขรุขระ ข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่ First Blood (1982)
It razes and burns everything.มันขรุขระและเผาผ- ลาญทุกสิ่งทุกอย่าง Idemo dalje (1982)
- We're in rugged terrain.- เราอยู่ตรงภูมิประเทศที่มีหินขรุขระ Mr. Monk and the Game Show (2004)
This is my rugged terrain face.- นี่ทำให้สีหน้าผมขรุขระตามไปด้วย Mr. Monk and the Game Show (2004)
That terrain's too rough. - Put it over there.ภูมิประเทศขรุขระ ลงที่โน่น Flyboys (2006)
Many, many years ago, in a sad, faraway land, there was an enormous mountain made of rough, black stone.นานแสนนานมาแล้ว, ในดินแดนอันเศร้าโศก, ที่แสนห่างไกล, มีภูเขาขนาดมหึมา เป็นหินขรุขระ, สีดำ. Pan's Labyrinth (2006)
This lane's tricky. It's gonna take a bit.ถนนมันขรุขระน่ะครับ The Holiday (2006)
Harold got busted. I didn't get arrested till I was 15. That kid is good.มันคงจะเป็นการเดินทางที่ขรุขระน่าดู เราเจอโทรศัพท์ Harold (2008)
As they advanced, the ground became rougher and hillier."ยิ่งเดินไปเท่าไร "พื้นดินก็ยิ่งขรุขระและเป็นเนินมากขึ้น Goodbye to All That (2008)
- The road will be rough. - I have a ball.ถนนมันเต็มไปด้วยขวากหนามและขรุขระ \ ไม่เป็นไร ฉันมีลูกบอลลล Bolt (2008)
It's gonna be a bumpy fuckin' ride. We found their phone.มันคงจะเป็นการเดินทางที่ขรุขระน่าดู เราเจอโทรศัพท์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
As I understand it, it's been quite a struggle.ผมเข้าใจดีว่ามันคงมีความขรุขระกันบ้าง Frost/Nixon (2008)
And the terrain starts to get really rocky and steep.แล้วพื้นที่ราบๆก็เริ่มกลายเป็นขรุขระและชันขึ้นเรื่อยๆ 500 Days of Summer (2009)
It's gonna be a bumpy ride.เพราะทางมันขรุขระ Zombieland (2009)
It's going to be a bumpy ride.มันคงเป็นเส้นทางที่ขรุขระ Darkness (2009)
Rough way to start your morning.ทางขรุขระ กำลังเริ่มในตอนเช้า Invest in Love (2009)
A stroke before you're even born- - Rough way to start a life.สมองขาดเลือดก่อนที่จะเกิด ทางขรุขระที่จะเริ่มต้นชีวิต Invest in Love (2009)
A tooth would leave a ragged, torn edge.รอยฟันจะทิ้งรอยขรุขระ, ริมขอบจะรุ่งริ่ง The Performer (2009)
Darwin! Your butt's on fire!เกาะไว้ สเป็คเกิล ทางมันขรุขระ G-Force (2009)
Rough.ขรุขระ Polly Wants a Crack at Her (2010)
Buckle up, buy more-ians, it's gonna be a bumpy ride.รัดเข็มขัดซะสมาชิกบายมอร์ นี่อาจจะขรุขระนิดหน่อย Chuck Versus First Class (2010)
Shockingly bad road, that, from Halifax.เจอถนนขรุขระจากแฮริแฟกซ์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
It's rough terrain.ทางมันขรุขระ The Mandalore Plot (2010)
Jagged's good. I like jagged.ขรุขระสิดี ผมชอบความขรุขระ Chuck Versus the Final Exam (2010)
I believe this is some sort of sea turtle feces, a rusty paper clip, and the broken spine of a lionfish.ผมเชื่อว่านี่คือชนิดของ อุจจาระเต่าทะเล คลิปกระดาษขึ้นสนิม และหนามขรุขระของปลาสิงโต The Predator in the Pool (2010)
Way smoother than the crumbling public road system.ขับนุ่มกว่าถนนสาธารณะ ที่ขรุขระเยอะเลย Excellence in Broadcasting (2010)
And there's a clean-edged indentation of the spinous processes,และที่ตรงขอบนี้ รอยขรุขระที่ส่วนยื่นของกระดูกสันหลัง The Witch in the Wardrobe (2010)
At the 31st mile Marker, you're gonna turn right on an unmarked dirt road.ที่หลักไมล์ที่ 31 นายต้องเลี้ยวขวา เข้าไปในถนนลูกรังขรุขระ The Garden of Forking Paths (2010)
And right... here... where it's a little bumpy and weird, that's where the bone started to heal.และใช่แล้ว... ตรงนี้... มันดูขรุขระและแปลกๆ สักหน่อย The Body and the Bounty (2010)
I am not denying that the road has been long and rocky.ดิฉันไม่ปฏิเสธว่าถนนที่มีมานานและขรุขระ Chuck Versus the Subway (2010)
Hang on, it could be a little bit bumpy.จับเอาไว้ มันน่าจะขรุขระเล็กน้อย Aftermath (2010)
It was a pretty rough ride through the atmosphere...มันจะเป็นการเดินทางที่ขรุขระสักหน่อย ในการผ่านชั้นบรรยากาศ... Aftermath (2010)
It's coarse, and it's growing.มันขรุขระและกำลังลุกลาม Visitation (2010)
Or crack that there safe."หรือตรงที่ขรุขระแต่ว่าปลอดภัย" Hick (2011)
Red, bumpy, and itchy.สีแดง ผิวขรุขระ แล้วก็ทำให้คันมากด้วย Traffic (2011)
Thanks for bringing us to the jaggedy-est campsite ever.ขอบคุณที่พา เรามาค่ายขรุขระแบบนี้ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
This is a little rough on the outside.ภายนอกมันอาจจะดูขรุขระเล็กน้อย Smells Like Teen Spirit (2011)
Wow, show business is rough.ว้าว ธุรกิจการโชว์หนทางขรุขระแฮะ And the Reality Check (2011)
Rough on the wife, though.ขรุขระบนภรรยา แต่ Killing Them Softly (2012)
Kind of rough on him.ชนิดของขรุขระบนเขา Killing Them Softly (2012)
Whatever it was completely liquefied his organs, which were then sucked out through this jagged incision here, in his abdomen.ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตาม มันสามารถ ทำอวัยวะของเค้าให้กลายเป็นของเหลวได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อทำการดูดของเหลวออกแล้ว จะเห็นว่ามีรอยตัดขรุขระ ตรงนี้ ในช่องท้องของเขา Tarantella (2012)
It's gyro stabilised, so it's smooth even if the car's going over rough ground.มันจึงถ่ายได้ราบรื่น แม้แต่ตอนรถวิ่งบนทางขรุขระ Episode #18.3 (2012)
It's our name for a burglar that's been running us ragged.มันเป็นชื่อสำหรับผู้ร้ายย่องเบาที่วิ่งตามถนนขรุขระ Hunteri Heroici (2012)
These antiques are beautiful, but the edges are far too rough to have caused the injuries we found.ของโบราณมีความสวยงาม, แต่ขอบมันขรุขระเกินไป ที่จะสร้างรอยแผลทีเราพบ The Method in the Madness (2012)
"I get up every morning at 5:30 and commute for an hour to a bullshit job where my boss expects me to kiss his balls all day so I can afford to keep my ungrateful kids decked out in Dora the Explorer shit and my wife up to her fat ass in self-help videos until the day I get the courage to put a shotgun in my mouth."ฉันจะได้รับขึ้นทุกเช้าที่ 5.30 และการเดินทาง เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและครึ่งหนึ่ง บางงานพล่ามและขรุขระของฉันออกเจ้านาย คาดว่าผมจะจูบลูกทุกวัน เพียงเพื่อให้ผมสามารถที่จะให้เด็กของฉัน ungratefull กรีดร้อง We're the Millers (2013)
Rugged nuchal area on the cranium, as well as the convoluted sutures, suggest the victim was an Hispanic male.กระโหลกตรงท้ายทอยขรุขระ และรอยต่อกระโหลกที่คดเคี้ยว บ่งว่าเหยื่อเป็นชายชาวสเปนหรือโปรตุเกส The Fact in the Fiction (2013)
Not in a jagged pattern like that.ไม่ทำให้เป็นแผลขรุขระแบบนัั้น Truth: Part 1 (2013)
Time went on, the neighbourhood got rougher.เวลาผ่านไปย่านขรุขระได้ Captain America: The Winter Soldier (2014)
My point is, the lack of a silver spoon has set you on a certain path, but you needn't stay on it.ประเด็นคือความลำเค็ญทำให้เธอเดิน บนเส้นทางที่ขรุขระ แต่เธอไม่จำเป็นต้องเดินต่อ Kingsman: The Secret Service (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven   FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken[ADJ] หยาบ, See also: ขรุขระ
bumpy[ADJ] ขรุขระ, See also: เป็นหลุมเป็นบ่อ, Syn. rough,
cart track[N] ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม), Syn. cartroad, track
gnarled[ADJ] ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ, See also: ขรุขระ, Syn. knobbly, rough, misshapen
gneiss[N] หินผามีลักษณะหยาบขรุขระ
indentation[N] รอยขรุขระแบบฟันเลื่อย, See also: รอยเว้า, Syn. nick, notch
irregular[ADJ] ไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, Syn. uneven, crooked, bumpy, Ant. regular, even
irregularity[N] ความไม่เรียบ, See also: ความขรุขระ, Syn. unevenness, bumpiness
jag[N] รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว, Syn. sharp projection
jagged[ADJ] เป็นหยัก, See also: เป็นฟันปลา, ขรุขระ, Syn. ragged, uneven, craggy, Ant. even
off-road[ADJ] ซึ่งไม่ใช้กับถนนสาธารณะ, See also: ซึ่งใช้กับพื้นดินขรุขระ
point up[PHRV] ทำให้ขรุขระ, Syn. point down
ragged[ADJ] ขรุขระ, See also: หยาบ, Syn. uneven
rough[ADJ] ขรุขระ, See also: ไม่เรียบ, สาก, หยาบ, Syn. bumpy, irregular, uneven, Ant. flat, smooth
rough[VT] ทำให้ขรุขระ, See also: ทำให้หยาบกระด้าง
roughen[VI] หยาบ, See also: ขรุขระ, Syn. chap, coarsen, harden
roughen[VI] ทำให้หยาบ, See also: ทำให้ขรุขระ, Syn. chap, coarsen, harden
rugged[ADJ] ขรุขระ, See also: ตะปุ่มตะป่ำ, Syn. rocky, rough, uneven, Ant. smooth
crater face[SL] ใบหน้าที่เป็นรูๆ, See also: ใบหน้าที่ขรุขระ
scraggly[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: ขรุขระ, ไม่เรียบ, โกโรโกโส, ยุ่งเหยิง, เป็นกระเซิง, Syn. rough
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, หยาบ, Syn. rough, rugged, Ant. level, flat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
bumpy(บัม'พี) adj. ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, See also: bumpiness n.
burryadj. มีหนามมาก,ยู่ยี่,ขรุขระ,มีเสียงห้าวในลำคอ
cuppy(คัพ'พี) adj. เป็นรูปถ้วย,เกี่ยวกับถ้วย,เป็นหลุมเป็นบ่อ,เว้า,ขรุขระ
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
jagged(แจก'กิด) adj. เป็นเหลี่ยมแหลม,เป็นซี่ฟัน,ขรุขระ., See also: jaggedness n. ดูjagged, Syn. sawlooth
ragged(แรก'กิด) adj. สวมเสื้อผ้าที่ขาดกระรุ่งกระริ่ง,มอมแมมสกปรก,ขาดกระรุ่งกระริ่ง,ขรุขระ,ยุ่งเหยิง,หยาบ,อึกทึกแสบแก้วหู,ไม่สมบูรณ์., See also: raggedly adv. raggedness n., Syn. tattered,shaggy
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
roughen(รัฟ'เฟิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,ทำให้ขรุขระ,กลายเป็นหยาบ,กลายเป็นขรุขระ
rude(รูด) adj. หยาบคาย,ไม่สุภาพ,หยาบ,ไม่ประณีต,ไม่ละเอียด,ไม่ไพเราะ,ขรุขระ,สาก,รุนแรง,เจ้าอารมณ์,แข็งแรง,เจริญเติบโต,คร่าว ๆ, See also: rudely adv. rudeness n., Syn. impolite,robust,barbaric
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
spiny(สไพ'นี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,คล้ายหนาม,คล้ายเดือยแหลม,ยากลำบาก,จัดการยาก,ขรุขระ,มีปัญหา., See also: spininess n., Syn. thorny
tooth(ทูธ) n. ฟัน,ซี่หวี,ฟันเฟือง,เฟือง,ผิวหน้าที่ขรุขระของกระดาษวาดหรือผ้าใบ,vt. ใส่ฟัน. by the skin of one's teeth เส้นยาแดงนิดเดียว,to the teeth ทั้งหมด เต็มที่. vt. ใส่ฟัน.
uneven(อันอี'เวิน) adj. ไม่เรียบ,ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอภาค,ลำเอียง,เข้าข้าง,ไม่สมดุล,ไม่ขนานกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
craggy(adj) เหมือนหินผา,ขรุขระ,ชะง่อน,แหลม
jag(n) ปุ่ม,รอยขรุขระ
rag(vt) เปื่อย,ขาดวิ่น,ขรุขระ,ยั่วเล่น,ล้อเล่น
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
rude(adj) ขรุขระ,หยาบ,รุนแรง,เจ้าอารมณ์
rudeness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความรุนแรง
ruffle(vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สาก,ทำให้ขรุขระ,ทำให้ย่น
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brie (n ) บรี (เนยแข็งชนิดหนึ่ง มีแหล่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศส ผิวนอกขรุขระ กรอบนอกนุ่มใน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
凸凹[でこぼこ, dekoboko] ขรุขระ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top