Search result for

*การสอดแนม*

(35 entries)
(0.5562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การสอดแนม, -การสอดแนม-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wanted to hear everything that the dolphins were doing, everything that the whalers were saying.เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ในการสอดแนม วางแผน เราสำรวจ The Cove (2009)
- They never returned from scouting.- พวกเขายังไม่กลับมาจากการสอดแนม Innocents of Ryloth (2009)
You want to spy on witches?คุณต้่องการสอดแนมแม่มดรึ? The Witch in the Wardrobe (2010)
It's very civilized for you to invite me for coffee before you beat me up for spying.เป็นอะไรที่สุภาพมาก สำหรับคำเชิญและกาแฟ ก่อนจะจัดการกับฉัน เรื่องการสอดแนม Never Been Kissed (2010)
Spying implies a lack of trust, and I know that I can trust you.การสอดแนมหมายถึงความไม่ไว้ใจกัน และฉันรู้ว่าฉันไว้ใจเธอได้ Goodbye, Columbia (2010)
He will be just as obsessive in his surveillance.เขาต้องหมกมุ่นกับการสอดแนมของเขา The Internet Is Forever (2010)
- For spying on people.สำหรับการสอดแนมผุ้คน Picture This (2011)
The answer is simple. Because you'll make a perfect spy.คำตอบนั้นง่ายมาก เพราะว่าเธอจะทำให้การสอดแนมสมบูรณ์แบบ Tekken: Blood Vengeance (2011)
I thought the point of surveillance was to, uh, surveil.ประเด็นของการสอดแนมก็คือ.. สอดแนม.. Ring Around the Rosie (2011)
I've read about them. I'm a sucker for surveillance.ผมเคยอ่านเรื่องของพวกเขา ผมเป็นพวกเสพติดการสอดแนม Foe (2011)
I'm a sucker for surveillance.ผมเสพติดการสอดแนม Foe (2011)
Which means that Francisco probably wasn't the intended target of the surveillance.อาจไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง ของการสอดแนม An Embarrassment of Bitches (2012)
Look, if Kay was the actual target of the surveillance, what does any of this have to do with Francisco's murder?ฟังนะ ถ้าเคย์เป็นเป้าหมายของ การสอดแนม เรื่องเกี่ยวอะไรกับ การฆาตกรรมฟรานซิสโก? An Embarrassment of Bitches (2012)
Oh, is that way you're always spying on me,อ๋อ การสอดแนมฉันเป็นประจำ Pilot (2013)
Stop. All this talking and snooping and talking...หยุดเถอะ การพูดคุยทั้งหมดนี่ และการสอดแนมและพูด Read Before Use (2013)
Does she know you include snooping in your job description?แล้วคุณแดชเชิลรู้ไหม ว่ามีการสอดแนมอยู่ด้วย ในหน้าที่ของเธอ? The Great Unknown (2013)
But if the Agency taught me one thing... it's that the most effective spy is the one you'd never suspect.แต่ถ้าตัวแทนสอนอะไรผมไว้อย่างหนึ่ง นั่นคือการสอดแนมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนที่คุณไม่ต้องสงสัยเลย Trojan Horse (2013)
Mr. Reese, I fear that our own spying has been detected.คุณรีส, ผมกลัวเราจะทำให้ การสอดแนมถูกพบ Trojan Horse (2013)
I recognized some of the encrypted code in the spy's network.ผมรู้ การเข้ารหัสโค้ต ในเครือข่ายของการสอดแนม Trojan Horse (2013)
He's a member of a group trying to send a message about government surveillance and privacy.เขาคือสมาชิกขององค์กร ที่พยายามจะส่งข้อความ เกี่ยวกับการสอดแนมของรัฐบาล และความเป็นส่วนตัว Mors Praematura (2013)
He kept a hard copy on everything -- financial records, witness interviews, surveillance photos.เขาเก็บทุกอย่างไว้เป็นเอกสาร บันทึกการเงิน คำให้การของพยาน รูปการสอดแนม Green Light (2015)
It's breaking news that it reveals another broad and secret U.S. government surveillance program.เป็นข่าวใหญ่ ที่เผยโครงการสอดแนมลับ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในวงกว้าง Snowden (2016)
All the more reason to spy the daylights out of 'em.ทั้งหมดเป็นเหตุผลที่มากขึ้นในการสอดแนม daylights ออกจาก 'em The Russia House (1990)
They dumped all our surveillance?มันลอดการสอดแนมเราไปได้หมด Heat (1995)
How's spying tonight?วิธีการของการสอดแนมคืนนี้? Contact (1997)
Have you been spying on me?คุณได้รับการสอดแนมกับฉัน? Sex Trek: Charly XXX (2007)
Hi, little fluffy. Claire home from school yet?เดี๋ยว เดี๋ยว คุณต้องการสอดแนมเธอหรือ? Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
But it's going to require some unorthodox reconnaissance.แต่มันต้องใช้การสอดแนม ที่ค่อนข้างจะนอกรีตสักหน่อย Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Or is this some spy thing?หรือว่าเป็นการสอดแนมอะไร? Chuck Versus the Fat Lady (2008)
No secrets, no spies.ไม่มีความลับ ไม่มีการสอดแนม Chuck Versus the Gravitron (2008)
No more snooping, no more trying to control you and the kids.ไม่มีการสอดแนม ไม่มีการพยายามควบคุมคุณและลูกของคุณอีกแล้ว It's a Wonderful Lie (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconnaissance[N] การลาดตระเวน, See also: การสอดแนม, การสำรวจ, Syn. exploration, inspection, observation
spy[N] การสืบ, See also: การสอดแนม, Syn. espial, observation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconnaissance(รีคอน'นิเซินซฺ) n. การลาดตระเวน,การสำรวจ,การรังวัดปักเขตคร่าว ๆ ,การสอดแนม,หน่วยลาดตระเวน,รถลาดตระเวน, Syn. reconnoissance,survey,view

English-Thai: Nontri Dictionary
reconnaissance(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การสำรวจ,การสอดแนม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top