ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การมีเพศสัมพันธ์*

   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การมีเพศสัมพันธ์, -การมีเพศสัมพันธ์-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sex with cow (vt ) การมีเพศสัมพันธ์กะแม่วัวสาว

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เอากัน (vt ) การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสองเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illicit connection; illicit relationsการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit relations; illicit connectionการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]
Inbreedingการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดเดียวกัน [TU Subject Heading]
Incestการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Premarital sexการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส [TU Subject Heading]
Sexual intercourseการมีเพศสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Bestialityพวกชอบสมสู่กับสัตว์,การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์,ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know which was scarier, the speech or Congress cheering him on.ฉันไม่ทราบว่าเป็นที่น่ากลัว คำพูดหรือการมีเพศสัมพันธ์ก็ เชียร์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Get the fuck out my face with that shit!ได้รับการมีเพศสัมพันธ์ออกใบหน้าของฉันกับที่อึ! Pulp Fiction (1994)
For teenagers, sexual intercourse can be dangerous.สำหรับวัยรุ่นแล้ว การมีเพศสัมพันธ์อาจก่อให้เกิดอันตราย The Girl Next Door (2004)
That the central coupling. I got it, Sir.ว่าการมีเพศสัมพันธ์กลาง ผมได้รับมันเซอร์ Cubeº: Cube Zero (2004)
A Natalie was a term that Sean had coined for any sexual encounter that happened with a girl you weren't in a relationship with.นาตาลีเป็นศัพท์ที่ชอน ใช้เรียกการมีเพศสัมพันธ์ ที่เกิดกับผู้หญิง ที่คุณไม่ได้คบหา Cashback (2006)
"of the mysteries of women and sexual union.กับความลึกลับของเพศหญิง กับการมีเพศสัมพันธ์ Teeth (2007)
"The myth imagines sexual intercourse as an epic journeyตำนานสร้างการมีเพศสัมพันธ์ให้เป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ Teeth (2007)
It's consistent with cardio edema or an STD.ตรงกับอาการของโรคที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์ Ending Happy (2007)
okay, we got it.การมีเพศสัมพันธ์ ,เซ็กส์ The Same Old Story (2008)
Yeah. Based on what the brother told her, I ran a sex kit on Chelsea Marsh, and I got a hit.ใช่ จากที่พี่ชายบอกมา ฉันตรวจการมีเพศสัมพันธ์ของเชลซี มาร์ช แล้วก็เจอ And How Does That Make You Kill? (2008)
"An outlaw, who controls the sexual channelsโสเภณีคือคนนอกกฎหมายที่ควบคุมช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ Pleasure Is My Business (2009)
What we'd do is we'd surgically place the silicone implant into the penis, and when the pump is squeezed before intercourse...สิ่งที่เราจะทำการผ่าตัดก็คือ ฝังซิลิคอนลงไปในอวัยวะเพศ โดยให้บีบส่วนที่สูบ ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครับ Tainted Obligation (2009)
So we can look at the community as a single dysfunctional personality, dealing with sexual infidelity, indebtedness, resentment...เอาล่ะเราสามารถมองชุมชน ในฐานะหน่วยหนึ่ง ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ อย่างการเผชิญหน้ากับ การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
How the fuck is he still alive?วิธีการมีเพศสัมพันธ์คือเขายังมีชีวิตอยู่? Death Race 2 (2010)
Especially about delicate topics, like... someone's first time having sex.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ค่อนละเอียดอ่อน เช่น.. เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของคนไข้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Um, especially if the delay in sexual maturity was due to some sort of trauma or negative conditioning.อืม โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ช้าในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบอบช้ำทางจิตใจ หรืออาการต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Well, when an adult woman, such as yourself, forgoes sexual activity, there are often deeper issues at play.อืม ในผู้หญิงที่โตเต็มวัยแล้ว เช่นคุณเนี่ย ละทิ้งการมีเพศสัมพันธ์ มักจะมีปัญหาลึกๆในใจเกี่ยวกับเรื่องนี้น่ะครับ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Sexually.การมีเพศสัมพันธ์ Episode #1.1 (2010)
Now, before this goes any further, you should know that all forms of physical contact up to and including coitus are off the table.แต่ก่อนจะเลยเถิดไปกว่านี้ คุณควรรู้ว่า การเดทครั้งนี้ห้ามมีถูกเนื้อถูกตัว รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ The Lunar Excitation (2010)
The variable which has changed is the coitus.ตัวแปรที่เปลี่ยนไปก็คือ การมีเพศสัมพันธ์ The Spaghetti Catalyst (2010)
In fact, you've probably said your share of inappropriate things during intercourse.อันที่จริงแล้ว นายไม่ต้องแชร์ก็ได้ สิ่งที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ The Witches of Bushwick (2010)
Is that clear? This meeting of the Celibacy Club will now come to order.เข้าใจมั้ย? ขอเริ่มการประชุมของชมรมงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ Sexy (2011)
Is that why you were subtly interrogating me?นั่นคือเหตุผลที่เธอแอบซักไซ้ถาม เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของฉันใช่มั้ย? Asian Population Studies (2011)
After Susan Delfino's kidney transplant, her doctor ordered her to abstain from sex... for six weeks.หลังจากที่ซุซาน ผ่าตัดเปลี่ยนไต หมอได้สั่งให้เธอ งดการมีเพศสัมพันธ์ The Lies Ill-Concealed (2011)
Get the fuck out. Come on!ได้รับการมีเพศสัมพันธ์ออก Come on! Killing Them Softly (2012)
No signs of sexual assault, though.ไม่มีร่องรอยของการมีเพศสัมพันธ์ 52 00: 02: 34,390 Dial M for Mayor (2012)
Fuck risk and fuck the fucking Romans.ความเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์และการมีเพศสัมพันธ์ ชาวโรมันร่วมเพศ Empty Hands (2012)
For a simple fuck from east of the Rhine.สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ที่เรียบง่าย จากทางทิศตะวันออกของแม่น้ำไรน์ Monsters (2012)
The murders may have started as a purging of racial guilt at what his conditioning would have viewed as an illicit coupling.ฆาตกรอาจจะเริ่มลงมือเพราะต้องการขจัดความรู้สึกผิดทางเผ่าพันธุ์ ในสภาวะของผู้ป่วย อาจจะมองได้ว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย Tricks and Treats (2012)
You think I said those things because I wanna fuck you?คุณคิดว่าผมพูดสิ่งเหล่านั้น เพราะฉันต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคุณหรือไม Oldboy (2013)
You guys seem hotter for each other than a couple mice having sexual congress in a wool sock.คุณและลุกขึ้น ดูเหมือนว่าร้อนซึ่งกันและกัน กว่าคู่ของหน การมีเพศสัมพันธ์ในสภาคองเกรสถุงเท้าหมาป่า เราจะทำอย่างไร ใช่ .. We're the Millers (2013)
- Thank you. - Bye. Let's get out of here.Alright ช่วยให้ได้รับการมีเพศสัมพันธ์ออกไปจากที่น พวกคุณไป RV ฉันจะได้รับกุญแจจาก Skitter We're the Millers (2013)
Rose, you say, "Go fuck yourself." Then Kenny's like, "I don't want to fuck anybody."จากนั้นเพิ่มขึ้นคุณพูดว่า คุณไปนะตัวเอง แล้ว kenny เช่น i dont ต้องการมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงทุกคน ไม่เราไม่ได้รับใน RV We're the Millers (2013)
And finally, sexual intercourse with Rusty Waters.และในที่สุดการมีเพศสัมพันธ์ ... ด้วยน้ำสนิม. The To Do List (2013)
- She's writing a sex manual or something.เธอเขียนคู่มือการมีเพศสัมพันธ์หรือบางสิ่งบางอย่าง. The To Do List (2013)
- Look at you. That's a step away from sex.มองคุณว่าขั้นตอนจากการมีเพศสัมพันธ์.. The To Do List (2013)
Having intercourse?การมีเพศสัมพันธ์The To Do List (2013)
Still working on that sex manual.ยังคงทำงานเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ใช้. The To Do List (2013)
She's writing some sort of sex encyclopedia or something like that.เธอเขียนเรียงลำดับของการมีเพศสัมพันธ์บางอย่าง สารานุกรมหรือสิ่งที่ต้องการที่. The To Do List (2013)
Anyway, if Kripke asks, tell him my coitus with Amy is frequent, intense and whimsically inventive.แต่ ถ้าคริปกี้ถาม บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเอมี่นั้นถี่มาก The Cooper/Kripke Inversion (2013)
I mean, this is like Congress, only functional.ผมหมายถึง นี้เป็นเหมือนการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อการทำงานด้วยกันเพียงอย่างเดียว The Blood from the Stones (2013)
My team is cautiously optimistic that our virus can be spread any number of ways-- by ingestion, through copulation, both vaginal and anal, and, of course, the old standby- injection.ทีมงานของฉัน เลือกสิ่งที่ดีมาแล้ว เจ้าไวรัสตัวนี้ของพวกเรานั้นสามารถทำให้แพร่ได้หลายทาง ทั้งการกิน การมีเพศสัมพันธ์ Don't You Feel Me (2013)
And that required intercourse?แล้วการมีเพศสัมพันธ์มันจำเป็นเหรอ? I'm No Angel (2013)
It said women lose interest in sex almost immediately after marriage.เขียนไว้ว่า ผู้หญิงจะหมดความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์ เกือบจะทันทีหลังการแต่งงาน Red Listed (2013)
How the fuck else would you do this job?วิธีการมีเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่คุณ จะทำอย่างไรงานนี้? The Wolf of Wall Street (2013)
Get the fuck...ได้รับการมีเพศสัมพันธ์ The Wolf of Wall Street (2013)
Get the fuck...ได้รับการมีเพศสัมพันธ์ The Wolf of Wall Street (2013)
Get the fuck out!ได้รับการมีเพศสัมพันธ์ออก! The Wolf of Wall Street (2013)
And it wasn't just about the sex, either.และมันก็ไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับ การมีเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง The Wolf of Wall Street (2013)
Take your little bow tie, get your shit, and get the fuck out of my office!ใช้ผูกโบว์เล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณ ได้รับอึของคุณ และได้รับการมีเพศสัมพันธ์ออก จากสำนักงานของฉัน! คุณเข้าใจ? The Wolf of Wall Street (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed[N] การมีเพศสัมพันธ์
bonk[N] การมีเพศสัมพันธ์
coition[N] การร่วมประเวณี, See also: การมีเพศสัมพันธ์, Syn. coitus, sextual intercourse
coitus[N] การร่วมประเวณี, See also: การมีเพศสัมพันธ์, Syn. coition, sextual intercourse
congress[N] การมีเพศสัมพันธ์
copulation[N] การมีเพศสัมพันธ์, Syn. intercourse, sexual intercourse
coupling[N] การมีเพศสัมพันธ์
intercourse[N] การมีเพศสัมพันธ์, See also: การร่วมเพศ, การร่วมรัก, การร่วมประเวณี, Syn. coitus, copulation, sexual intercourse
love-making[N] การร่วมรัก, See also: การมีเพศสัมพันธ์
maid[N] สาวโสด, See also: สาวบริสุทธิ์ (ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน), Syn. maiden
maiden[N] สาวโสด, See also: สาวบริสุทธิ์ (ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน), Syn. maid, virgin, damsel
brass[SL] การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
bunk-up[SL] การร่วมเพศ, See also: การมีเซ็กส์, การมีเพศสัมพันธ์
friar tuck[SL] การมีเพศสัมพันธ์
fuck[SL] การมีเพศสัมพันธ์, See also: การร่วมเพศ
how’s your father[SL] การร่วมเพศ, See also: การมีเพศสัมพันธ์, การมีเซ็กส์, Syn. sSextual intercourse
nosh[SL] การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (สำหรับผู้ชาย), Syn. nosh-up
nosh-up[SL] การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (สำหรับผู้ชาย), Syn. nosh
quickie[SL] การมีเพศสัมพันธ์อย่างเร็ว
rogering[SL] การร่วมเพศ, See also: การมีเพศสัมพันธ์
shafting[SL] การร่วมเพศ, See also: การมีเพศสัมพันธ์
table-ender[SL] การมีเพศสัมพันธ์บนโต๊ะ
sadism[N] การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์, See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ, Syn. perversion, cruelty, malice, Ant. masochism
safe sex[N] การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่นใช้ถุงยางอนามัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
DoggyStyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)
dogstyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)
versatile (adj ) เป็นได้ทั้งผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ, การมีเพศสัมพันธ์ของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top