Search result for

*การทับถม*

(21 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การทับถม, -การทับถม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทับถม[N] alluvion, See also: heap, pile, mass, sediment, Syn. การซ้อนกัน, Example: การทับถมของตะกอน โคลนตมที่กระแสน้ำพัดมาทำให้เกิดปุ๋ยตามธรรมชาติ, Thai definition: การเพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
การทับถม[N] incrimination, See also: crimination, accusation, slander, defamation, malignity, Syn. การพูดซ้ำเติม, Ant. การสรรเสริญ, การยกย่อง, การยกย่องสรรเสริญ, Example: การทับถมคนอื่นด้วยคำพูดเป็นการกระทำที่ไม่ดี, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า การกล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หินชั้นน. หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่เกิดจากหินอัคนีหรือหินแปรที่ผุพังแตกสลายหรือการตกตะกอนทางเคมีรวมทั้งตะกอนที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดำบรรพ์ มีลักษณะของการเรียงตัวเป็นชั้น ๆ, หินตะกอน ก็เรียก.
หินตะกอนน. หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่เกิดจากหินอัคนีหรือหินแปรที่ผุพังแตกสลายหรือการตกตะกอนทางเคมีรวมทั้งตะกอนที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดำบรรพ์ มีลักษณะการเรียงตัวเป็นชั้น ๆ, หินชั้น ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warping๑. การทับถมของตะกอนปากน้ำ๒. การเกิดแผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deposition การทับถม [สิ่งแวดล้อม]
Siltation การทับถมของดินตะกอน
ดู silt (Silt หมายถึง อนุภาคของดินหรือทรายซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 0.004 ถึง 0.062 มิลลิเมตร มีความละเอียดและปั้นไม่ติด ; ตะกอนที่เกิดจากการทับถมของวัตถุที่น้ำพัดพา มาในอ่างเก็บน้ำ หรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หรือที่ราบน้ำท่วมถึง ) [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Deposit การทับถมของสลัดจ์
การทับถมของส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งมีต้นกำเนิด มาจากน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
anthraciteแอนทราไซต์, ถ่านหินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชเป็นเวลานาน มีปริมาณของคาร์บอนมากมีคุณภาพดีและให้พลังงานสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
deltaดินดอนสามเหลี่ยม, พื้นดินตรงบริเวณปากน้ำที่มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม  เกิดขึ้นจากการทับถมของตะกอนถูกน้ำพัดพามา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
metamorphic rockหินแปร, หินที่แปรสภาพจากหินอัคนีหรือหินตะกอน เนื่องจากการทับถมความร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทำให้โครงสร้างและสมบัติของหินเดิมเปลี่ยนไปหินแปรมีหลายชนิด เช่น หินชนวน หินอ่อน หินไนส์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
oil shaleหินน้ำมัน, หินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์ในหนองบึงหรือทะเลสาบเป็นเวลานับล้านปี มีลักษณะเหมือนหินดินดานเนื้อละเอียดมีสีน้ำตาลอ่อนถึงแก่ ในเนื้อหินมีสารเคโรเจน ซึ่งเมื่อนำไปอบให้ร้อนพอจะได้น้ำมันออกมา เรียกว่า น้ำมันหิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sedimentary rockหินตะกอน, หินที่เกิดจากการทับถมของโคลน หิน ดิน ทราย ซากของสิ่งมีชีวิตหรือสารต่าง ๆที่ได้จากการสึกกร่อนซึ่งถูกพัดพาโดยลม แม่น้ำ ลำธาร หรือธารน้ำแข็ง ไปสะสมกันในท้องทะเลหรือในแอ่งเปลือกโลกเป็นเวลานาน หินตะกอนมีหลายชนิดเช่น หินทราย ศิลาแลง หินปูน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't think it was a landslide, if it makes you feel better.อย่าคิดว่าเป็นการทับถมกันเลยนะ ถ้ามันจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น Beastly (2011)
Schedule the deposition next week.กำหนดการทับถมของสัปดาห์ต่อไป Season of the Hexenbiest (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deposition[N] การทับถมกันของสสาร
sedimentation[N] การทับถมของตะกอนเป็นชั้นหิน, See also: การตกตะกอน, Syn. deposit
ventifact[N] หินที่เกิดจากการทับถมของทรายที่พัดมากับลม, See also: แร่หิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
sedimentation(เซดดะเมนเท'เชิน) n. การตกตะกอน,การทับถมเป็นตะกอน

English-Thai: Nontri Dictionary
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top