ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การจอง*

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การจอง, -การจอง-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พันธนาการ(พันทะนา-) น. การจองจำ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capital subscriptionการจองซื้อหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Short-term warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
เป็น warrant ประเภทที่มีอายุสั้น บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเพิ่มทุนอาจเลือกออกตราสารนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทนการให้ right โดยทั่วไป warrant ประเภทนี้มักมีอายุไม่เกิน 2 เดือน ผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกตราสารนี้ ตามอัตราสิทธิให้จองซื้อ ราคา และภายในระยะเวลาที่กำหนดบนตราสาร โดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนมักจะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับ short-term warrants เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อสามารถ ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสิทธิได้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ short-term warrants มาแต่ไม่ต้องการใช้สิทธินั้น สามารถขาย ตราสารดังกล่าวให้ผู้อื่นที่ต้องการได้ [ตลาดทุน]
Reservation systemsระบบการจอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's called territoriality.- นั่นเรียกว่าการจองอาณาเขต Jaws (1975)
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach.ถ้ามันเป็นพันธุ์โร้ก เเละเรื่องการจองอาณาเขตเป็นจริง... เรามีโอกาสเห็นมัน ระหว่างเคปสก็อตกับเช้าท์บีช Jaws (1975)
Nor is there a plane reservation in his name.ไม่มีแม้แต่การจองตั๋วเครื่องบินในชื่อเขา Brokedown Palace (1999)
Uh, your reservation was for 35 minutes ago.เอ่อ การจองโต๊ะนั่งของคุณ หมดเวลาตั้งแต่35 นาทีที่ผ่านมาแล้วครับ Mr. Monk and the Blackout (2004)
I'm sorry. There may be mistake during the booking...ต้องขอโทษนะึคะ อาจเกิดความผิดพลาดทางการจอง... Train Man (2005)
It says here that you've requested to be incarcerated somewhere near your home here in Chicago.ในนี้กล่าวว่าคุณได้ร้องขอให้ทำการจองจำ ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของคุณในชิคาโก Pilot (2005)
- Welcome to the Brotherhood.- "เคน มาร์โก้ ถูกแยกการจองจำแบบเดี่ยว" X-Men: The Last Stand (2006)
To our gift registry for dexter.รายการจองของขวัญให้เด็กซ์เตอร์ Easy as Pie (2008)
"MY DOVE..." "I CAN THINK OF LITTLE ELSE..."การจองจำไม่มีความหมายกับชายที่ถูกสาป.. The Angel Maker (2008)
IN DEATH, OUR UNION WILL BE ETERNAL.""การจองจำไม่มีความหมาย กับชายที่ถูกสาป The Angel Maker (2008)
Hmm. we should have a standing reservation. I think we do.เหอะ, เราน่าจะยืนยันการจองโต๊ะไว้นะ The Magnificent Archibalds (2008)
So fare my limbs with long imprisonment.ปล่อยแขนขาของข้าฯ จากการจองจำที่ยาวนาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No map, no reservations, just total freedoom, and Nate is super excited, too.ไม่มีแผนที่ ไม่มีการจอง เต็มไปด้วยอิสระเสรี และเนทก็ดูตื่นเต้นมากกด้วย The Grandfather (2009)
Well, look around. You just did.การจองเวรจองกรรมนี่ The Goodbye Gossip Girl (2009)
I have a confession to make. i booked you two appointments tomorrow.ฉันขอสารภาพว่า ฉันจัดการจอง นัดลูกค้าสองคนให้คุณวันพรุ่งนี้ The Pickle Jar (2009)
The sandpiper hotel wants to book my bandโรงแรมแซนไพเพอร์ต้องการจองวงของผม Dex Takes a Holiday (2009)
- i got to take this skank down to booking.ชั้นต้องใช้นี่ในการจอง Dirty Harry (2009)
Did Charlie express any reservations about getting married?ชาร์ลีได้ทำการจองอะไรไว้บ้างรึเปล่า เกี่ยวกับงานแต่งงาน Dude, Where's My Groom? (2009)
She's a couple of bookings away from a magazine cover, actually.จริง ๆ แล้วเธอได้รับการจองตัว ให้ขึ้นปกหนังสือ 2 ฉบับ Bone Voyage (2009)
Blowing up the club exploded our online reservations.เปิดตัว คลับ เปิดการจองออนไลน์ How to Succeed in Bassness (2009)
Exactly. Which is why save-the-dates are so key, but you don't care.การจองวันไว้ถึงได้สำคัญไง แต่คุณกลับไม่สน Bride Wars (2009)
I'm not saying that from the ashes of captivity, never has a greater phoenix metaphor been personified in human history.ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ จากเถ้าถ่านของการจองจำ... ไม่เคยมีการฟื้นคืนชีพของนกฟีนิกส์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ ฟื้นขึ้นมาเป็นแบบอย่างในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ Iron Man 2 (2010)
My sources tell me reservations are already down 20%.แหล่งข่าวของฉันบอกมาว่าการจองห้องลดลงไปถึง 20% แล้วนี่ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Who were there during his incarceration.ใครที่เคยไปที่นั่นในช่วงของการจองจำ ...A Thousand Words (2010)
Credit card records show past reservations at campgrounds at Walker State Park and Fremont State Park.จากข้อมูลของบัตรเครดิตการ์ด พบว่าเคยมีการจองที่พัก ในจุดตั้งแคมป์พักแรม ภายในอุทยานวอร์คเกอร์ และในอุทยานฟรีมอนท์ The Body and the Bounty (2010)
SINCE THE GREAT HUBBLE HIMSELF.ซึ่งจะต้องมีการจอง ล่วงหน้าหลายเดือน Beyond the Darkness (2010)
The tahitian reservation systems are for crap.ระบบการจองที่พักในตาฮิติห่วยสุดๆ The Boost Job (2010)
There was a reservation for a party dress presentation, but the party was suddenly moved earlier.มีการจองชุดสำหรับงานปาร์ตี้ แต่ปาร์ตี้ถูกเลื่อนให้เร็วกว่ากำหนดเดิม Prosecutor Princess (2010)
You heard it, right? My friend never cancelled the reservation.คุณได้ยินแล้วใช่มั้ยว่าเพื่อนฉันไม่ได้ยกเลิกการจอง Prosecutor Princess (2010)
It seems that way, but on our hotel computer, it's definitely shown as cancelled.ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับ แต่ในคอมของโรงแรมเรา มันขึ้นว่าการจองถูกยกเลิกไปแล้ว Prosecutor Princess (2010)
It's definitely not the hotel's error, but because your situation seems so dire...มันไม่ใช่ความผิดของทางโรงแรมแต่เป็นเพราะการจองของคุณเอง Prosecutor Princess (2010)
Manager Jeong.ผู้จัดการจอง Episode #1.10 (2010)
Manager Jeong.ผู้จัดการจอง Episode #1.10 (2010)
I'm Manager Jeong, Sung Min Woo's management agent.ผมผู้จัดการจอง ผู้จัดการส่วนตัวของซองมินวู Episode #1.10 (2010)
What about Manager Jeong?เกี่ยวกับผู้จัดการจองเหรอ? Episode #1.10 (2010)
There is a shop around here that Manager Jeong visits frequently.มีร้านแถวนี้ที่ผู้จัดการจองไปประจำ Episode #1.10 (2010)
To tell you the truth, the plane tickets to Japan were actually from Manager Jung.ความจริงผู้จัดการจองเป็นคนเอาตั๋วไปญี่ปุ่นมาให้ฉัน Episode #1.11 (2010)
I am afraid Manager Jeong might hurt her.ฉันกลัวผู้จัดการจองจะทำร้ายเธอ Episode #1.12 (2010)
[ Let's go get a drink tonight. ][คืนนี้ไปดื่มกัน] ผู้จัดการจอง Episode #1.9 (2010)
Is this Manager Jeong's idea?เป็นความคิดของผู้จัดการจองใช่มั้ย Episode #1.9 (2010)
I wanted to reserve a plane ticket.ฉันต้องการจองตั๋วเครื่องบินค่ะ. Episode #1.11 (2010)
We'll just do it once for the books.เราแค่ทำมันครั้งนึงเพื่อการจอง Paradise Kiss (2011)
Do you need assistance with hotels or rental cars?คุณต้องการจองโรงแรมหรือรถเช่ามั้ย Masks (2011)
I need to book a Brazilian wax for noon tomorrow.ฉันต้องการจองเวลาสำหรับแว๊กซ์พรุ่งนี้บ่ายโมงค่ะ Grace (2011)
Kirin Art High School alumni, famous star Kim Hyun Joong, ran into Director Jung Ha Myung at the airport.คิม ฮยอน จุง ดาราชื่อดังแห่งโรงเรียนคิริน ได้เดินเข้าไปหาผู้อำนวยการจอง ฮา มยอง Dream High (2011)
Director Jung Ha Myung uses his outstanding judgment..ผู้อำนวยการจองฮามยอง ใช้การตัดสินที่เหนือชั้น Dream High (2011)
-= Chairman Jung =-ผู้อำนวยการจอง Dream High (2011)
They canceled my rez.พวกเขายกเลิกการจองของฉัน The Story of the 50 (2012)
I'm sure you'll find a reservation under the name of Burgess.ผมแน่ใจว่าคุณจะพบการจอง ในชื่อของเบอร์เกสส์ Of Mouse and Man (2012)
Could you have made the reservation under your husband's name?คุณได้ทำการจอง ในชื่อของสามีคุณรึเปล่า? What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation   FR: réservation [f]
ทำการจอง[v. exp.] (thamkān jøng) EN: make a reservation   FR: effectuer une réservation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booking[N] การจองล่วงหน้า
preemption[N] การจอง, See also: การยึดไว้ก่อน
preemptive[ADJ] เกี่ยวกับการจอง, Syn. pre-emptive
reservation[N] การจอง, See also: การสงวน, Syn. booking, registration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
book(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
reservation(เรสเซอร์เว'เชิน) n. การสงวน,การจอง,การรักษาไว้,การสำรอง,ที่สงวน
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation,recompense

English-Thai: Nontri Dictionary
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
last-minute flight (n) การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในรายการราคาตั๋วเครื่องบินแบบปกติ
See also: R. last-minute
last-minute trip (n) การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก
See also: R. last-minute

German-Thai: Longdo Dictionary
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel) , See also: R. last-minute

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top