Search result for

*กล้องดิจิตอล*

(15 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กล้องดิจิตอล, -กล้องดิจิตอล-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Four of them had digital cameras, Which i composited like nasa did4 คนในนั้นมีกล้องดิจิตอล ซึ่งฉันทำเหมือนเวลาที่นาซ่า Not Cancer (2008)
Here's a digital camera.เฮ้ย มีกล้องดิจิตอลด้วย เว้ยเฮ้ย Cyborg Girl (2008)
You go to a party with a digital camera, and then your friends relive the party online.พวกเธอจะไปปาร์ตี้ด้วยกล้องดิจิตอลแทน แล้วเพื่อนพวกเธอก็จะออนไลน์มาร่วมงาน The Social Network (2010)
Dima's getting me a load of digital cameras fresh off the boat from Japan.ดิม่าจะเอากล้องดิจิตอลมาให้ ส่งตรงจาดญี่ปุ่น Masks (2011)
I thought you could use some cheering up, so I bought you a Zeiss A1 Axio with phase contrast and a digital camera adapter.ฉันคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณ ขอนำเสนอ Zeiss A1 Axio กับเลนส์ขยายและตัวแปลงกล้องดิจิตอล Sad Professor (2011)
And then he tried to sell digital cameras, but by then it was too late because everyone had one in their phone.และจากนั้นเขาก็พยายามขายกล้องดิจิตอล แต่มันก็สายเกินไป เพราะทุกคนมีโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปได้กันหมดแล้ว One Percent (2013)
I bought a digital camera on easy paymentsผมไปผ่อนซื้อ กล้องดิจิตอลมาตัวนึง Spygirl (2004)
A camcorder for the winner!กล้องดิจิตอล สำหรับผู้ชนะอันดับที่ 2 Spygirl (2004)
A student with a digital camcorder.นักเรียนถ่ายไว้ด้วยกล้องดิจิตอล Compulsion (2005)
Digital Camera!กล้องดิจิตอลSassy Girl, Chun-hyang (2005)
I mean, she's no, um...digital SLR, which is single lens reflex.ที่พูดมานั้น ผมหมายถึง... กล้องดิจิตอล-เอสแอลอาร์ มันเป็นกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว Rogue (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้องดิจิตอล[n. exp.] (kløng dijitøn) EN: digital camera   FR: appareil photo digital [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
firewire ( ) FireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top