ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กลับไปกลับมา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กลับไปกลับมา, -กลับไปกลับมา-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับไปกลับมา(adv) unreliably, See also: changeably, unstably, Syn. กลับกลอก, พลิกแพลง, Ant. คงที่, Example: นักการเมืองออกมาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์และพูดจากลับไปกลับมา จนนักข่าวงง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลับไปกลับมาก. พลิกแพลง, ไม่แน่นอน.
กระไดลิง ๒น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด <i> Bauhinia scandens</i> L. var. <i> horsfieldii</i> (Miq.) K. Larson et S.S. Larsen ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้นทั่วไป และตามริมแม่นํ้าลำคลอง เถาแบนยาว งอกลับไปกลับมาคล้ายขั้นบันได ดอกเล็ก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เปลือกเหนียวใช้แทนเชือก เถาใช้ทำยาได้, กระไดวอก มะลืมดำ บันไดลิง หรือ ลางลิง ก็เรียก.
กลอก(กฺลอก) ก. เคลื่อนหรือขยับเขยื้อนกลับไปกลับมาภายในเขตของสิ่งนั้น ๆ เช่น กลอกตา กลอกหน้า, ทำให้เคลื่อนวนกลับไปกลับมา เช่น กลอกแป้งขนมเบื้องญวน กลอกไข่, ทำให้มีอาการเช่นนั้น เช่น กลอกนํ้าร้อนในถ้วยเพื่อให้เย็น.
กลอก(กฺลอก) น. ลักษณะของเสียงที่บรรเลงเลื่อนไหลไปตามท่วงทำนองอย่างนุ่มนวลกลมกลืน เหมือนลักษณะของหยดน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบอน, ในการขับร้องหมายถึง เสียงที่เปล่งออกจากลำคอพอสมควรสลับกับเสียงทางจมูก แล้วตวัดเสียงให้สะบัดวกวนกลับไปกลับมา ๒ หรือ ๓ ครั้ง สุดแต่ผู้ขับร้องจะเห็นเหมาะสม.
กลอกกลิ้งก. กลับไปกลับมาเอาแน่ไม่ได้, กลิ้งกลอก ก็ว่า.
กลิ้งกลอกก. กลับไปกลับมาเอาแน่ไม่ได้, กลอกกลิ้ง ก็ว่า.
ขนมรังผึ้งน. ขนมทำด้วยแป้งสาลี ไข่ น้ำตาล นม ตีให้เข้ากัน ใส่พิมพ์สองฝา ผิงไฟกลับไปกลับมาจนสุก เมื่อแกะออกมีลักษณะกลมและมีรอยบุ๋มทั้งสองด้านคล้ายรังผึ้ง, ขนมไข่ หรือ ขนมรู ๆ ก็เรียก, นัยว่ามาจากขนมวอฟเฟิล.
จีบ ๑ก. พับกลับไปกลับมาหรือทำให้ย่นเป็นกลีบเป็นรอย เช่น จีบผ้า, เรียกผ้าที่จีบในลักษณะเช่นนั้น ว่า ผ้าจีบ
ป้วน, ป้วนเปี้ยนว. วนเวียนกลับไปกลับมา.
ผัดผันก. หมุนกลับไปกลับมา.
ผันผวนก. กลับไปกลับมา, ปั่นป่วน.
พายเรือในหนอง, พายเรือในอ่างก. คิด ทำ หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา.
พิพักพิพ่วนก. กังวล, อักอ่วน, รวนเร, นึกกลับไปกลับมา.
ยอกย้อนก. ซับซ้อนซ่อนเงื่อน เช่น ทำกลอุบายยอกย้อน, กลับไปกลับมาอย่างมีเงื่อนงำ เช่น พยานให้การยอกย้อน, ยุ่งยากซับซ้อนสะสางยาก เช่น คดียอกย้อน.
ลมหวนน. ลมที่พัดกลับไปกลับมาขณะฝนตก.
วนเวียนก. วนไปวนมา, กลับไปกลับมา, เช่น เดินวนเวียนอยู่ระหว่างบ้านกับตลาด กระเป๋าสตางค์หล่นหายเดินวนเวียนหาอยู่หลายรอบ.
สมุดไทยน. สมุดที่ทำด้วยกระดาษข่อยแผ่นยาว ๆ หน้าแคบ พับทางขวางทบกลับไปกลับมาคล้ายผ้าจีบ เป็นสมุดเล่มสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทั้งชนิดกระดาษขาวและกระดาษดำ, สมุดข่อย ก็เรียก.
ไส้ละมานน. หนังหรือหวายที่ถักไว้รอบ ๆ ขอบหนังทั้ง ๒ หน้าของกลอง สำหรับให้หนังเรียดร้อยกลับไปกลับมาในระหว่างหนังทั้ง ๒ หน้าจนรอบตัวกลองเพื่อเร่งเสียง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
flip-flop<p>ฟลิป-ฟลอป</p>วงจรซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะกลับไปกลับมาระหว่างสถานะสองแบบได้เมื่อได้รับสัญญาณพัลส์ [คอมพิวเตอร์]
Bandages, Recurrentการพันกลับไปกลับมา [การแพทย์]
cylinderกระบอกสูบ, ส่วนประกอบของเครื่องจักร  เป็นรูปทรงกระบอก ภายในมีลูกสูบซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
periodic motionการเคลื่อนที่แบบพีริออดิก, การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิมโดยผ่านตำแหน่งสมดุล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple pendulumลูกตุ้มอย่างง่าย, ระบบที่ประกอบด้วยวัตถุขนาดเล็ก แขวนด้วยเชือกเบา ความยาวคงตัว อีกปลายตรึงแน่น เมื่อดึงวัตถุให้เชือกทำมุมเล็ก ๆ กับแนวดิ่ง แล้วปล่อย วัตถุจะมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (แกว่ง) รอบตำแหน่งสมดุล (ดู restoring force ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
restoring forceแรงดึงกลับ, แรงที่กระทำต่อวัตถุให้มีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมารอบตำแหน่งสมดุล เช่น เมื่อออกแรงดึงวัตถุที่ติดกับปลายข้างหนึ่งของสปริง อีกปลายหนึ่งของสปริงตรึงแน่น แล้วปล่อย สปริงจะออกแรงดึงกลับกระทำต่อวัตถุในทิศทางเข้าสู่ตำแหน่งสมดุล มีผลให้วัตถุเคลื่อนที่กลับไปกลับมา[พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been sendin' it up and down the coast from Sarasota to the everglades.ผมส่งกลับไปกลับมาตั้งหลายรอบ Day of the Dead (1985)
We're blocking whatever keeps it moving forward, so they flip-flop.เราขวางไม่ให้มันไหลไปข้างหน้า มันเลยเด้งกลับไปกลับมา Primer (2004)
Then what was all the flipping and all the throwing the...งั้นไอ้ที่กลับไปกลับมาและโยนน่ะมัน... Ratatouille (2007)
Going round 10 different companies was tiring.วิ่งกลับไปกลับมาอยู่เกือบสิบบริษัทนี่มันเหนื่อยจริงๆ นะ Eiga: Kurosagi (2008)
A brief dream that rocks me to sleep on nights when I can't sleepเมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับ ได้แต่ผลิกตัวเองกลับไปกลับมาอยู่บนที่นอน ฝันไปชั่วขณะ Nemurenu yoru nekaeri wo utsu tsukanoma no yume wo mite ita ไดจิ มาโอะ Eiga: Kurosagi (2008)
He paced.เขาเดินกลับไปกลับมา 52 Pickup (2008)
Well, don't you turn this around and make it about me.งั้นอย่ากลับไปกลับมา ในเรื่องนี้กับผม Scary Monsters and Super Creeps (2009)
So the bearings entered beneath her chin, then ricocheted around in her skull?งั้นลูกปืนก็เข้าจากใต้คางเธอ แล้วกระเด้งกลับไปกลับมาอยู่ในกระโหลกศรีษะเธอ งั้นเหรอ The X in the File (2010)
The senses make the neurons express signals that go right back to the same part of the brain as before, where memory is stored.ความรู้สึกทำให้เซลล์ประสาท ทำงานโดยอัตโนมัติ ย้อนกลับไปกลับมา ในส่วนเดียวกันของสมอง เหมือนปกติ Abiquiu (2010)
This one night she was pacing back and forth.ในคืนนั้น เธอเดินกลับไปกลับมา Hope (2011)
♪ All go away? ♪# ฉันพูดกลับไปกลับมา # Choke (2012)
We bounce back like superballs.เราเด้งกลับไปกลับมา เหมือนกับลูกบอล It Happened 'That Night' (2012)
He gets sent to some hellhole upstate, and I get bounced around from one group home to the next.เขาจะต้องถูกส่งไป อยู่ในหลุมนรกทางตอนเหนือโน่น และผมก็จะถูกส่งกลับไปกลับมา จากบ้านกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง Music of the Spheres (2012)
They couldn't make Lycaon and his sons human again, but they did teach them how to shift back and forth.พวกเขาไม่สามารถทำให้ ไลแคนและบุตรชายกลับเป็นมนุษย์ได้อีก แต่พวกเขาได้สอนถึงวิธี ที่จะเปลี่ยนและคืนร่าง กลับไปกลับมา Visionary (2013)
She's flirting everywhere.เขากลับไปกลับมาอย่างนี้ ลองให้ฉันจับได้จริงๆเถอะ Episode #1.11 (2013)
"to convert computer code to brain signals and back again,ซึ่งแปลงรหัสคอมพิวเตอร์ เป็นสัญญาณสมองกลับไปกลับมา The Event Horizon (2014)
Or repetitions?หรือการกลับไปกลับมา The Original (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternate with(phrv) สลับกับ, See also: เปลี่ยนกลับไปกลับมา, สลับ, Syn. interchange with
back and forth(adv) ไปๆ มาๆ, See also: กลับไปกลับมา, Syn. to and fro
backwardness(n) การกลับไปกลับมา, See also: การเดินทางกลับไปกลับมา
to and fro(idm) กลับไปกลับมา
pace(vi) เดินกลับไปกลับมา
pace up(phrv) เดินกลับไปกลับมา
seesaw(n) การเคลื่อนที่ขึ้นลง, See also: การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา, การย้ายไปมา, การเปลี่ยนแปลงไปมา, Syn. alternation
seesaw(adj) ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นลง, See also: ซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมา, Syn. alternating, correlative
seesaw(vi) เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (การตัดสินใจ, ความคิดเห็น, ทัศนคติ), See also: เปลี่ยนแปลง, กลับไปกลับมา, ผันแปร, ลังเล, Syn. alternate, be irresolute, hesitate, fluctuate
shuttle(vi) เคลื่อนไปมาระหว่างสองที่, See also: กลับไปกลับมาอย่างเร็ว, Syn. seesaw, vacillate
shuttle(vt) ทำให้กลับไปกลับมาอย่างเร็ว, See also: ทำให้กระดกขึ้นกระดกลง, Syn. seesaw, vacillate
shuttlecock(adj) ซึ่งลังเลใจ, See also: ซึ่งกลับไปกลับมา
stooge about(phrv) เดินกลับไปกลับมา (อย่างไร้จุดประสงค์)
stooge around(phrv) เดินกลับไปกลับมา (อย่างไร้จุดประสงค์)
to-and-fro(n) การเคลื่อนกลับไปกลับมา
toing and froing(n) การเคลื่อนกลับไปกลับมา
twiddle(vi) หมุนกลับไปกลับมา, See also: บิดเล่น, หมุนเล่น
twiddle(vt) หมุนกลับไปกลับมา, See also: บิดเล่น, หมุนเล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
TO AND to and fro(adv) ไปๆมาๆ,กลับไปกลับมา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pass back and forthส่งผ่านกลับไปกลับมา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top