ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กระเป๋าสตางค์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระเป๋าสตางค์, -กระเป๋าสตางค์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเป๋าสตางค์(n) purse, See also: wallet, Syn. กระเป๋าธนบัตร, Example: ราคาของสินค้ามันควรจะเหมาะสมกับค่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณ, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: เครื่องใช้สำหรับเก็บธนบัตรหรือเหรียญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รีบร้อนก. กิริยาที่รีบทำอย่างลุกลน เช่น เขารีบร้อนไปทำงานจนลืมกระเป๋าสตางค์.
ล่อตาว. ชวนให้อยากได้ เช่น วางกระเป๋าสตางค์ไว้บนโต๊ะล่อตาขโมย.
ล่องหนก. หายตัวไปด้วยเวทมนตร์, มักใช้เข้าคู่กับคำ หายตัว เป็น ล่องหนหายตัว คือ ไม่ปรากฏให้เห็นตัว, โดยปริยายหมายความว่า หายไปโดยไม่มีร่องรอย เช่น กระเป๋าสตางค์บนโต๊ะล่องหนไปแล้ว.
เลินเล่อก. ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ เช่น เด็กคนนี้เลินเล่อ ทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายโดยไม่รู้ตัว.
วนเวียนก. วนไปวนมา, กลับไปกลับมา, เช่น เดินวนเวียนอยู่ระหว่างบ้านกับตลาด กระเป๋าสตางค์หล่นหายเดินวนเวียนหาอยู่หลายรอบ.
เสร็จกัน, เสร็จเลยคำที่เปล่งออกมาแสดงความผิดหวัง เช่น เสร็จกัน ยังไม่ทันได้ออกแสดง เสื้อผ้าก็เปื้อนหมดแล้ว เสร็จเลย ลืมเอากระเป๋าสตางค์มา.
เสียแต้มขายหน้า เช่น วันนี้เสียแต้ม นัดไปเลี้ยงเพื่อนแล้วลืมเอากระเป๋าสตางค์ไป, เสียความนิยม เช่น ถ้านักการเมืองพูดไม่ถูกใจประชาชน ก็จะเสียแต้ม.
อาราม ๓ว. มุ่งหมายอย่างรีบร้อน, พะวงที่จะทำการใด ๆ, ตั้งหน้าตั้งตา, ใช้นำหน้ากริยา เช่น อารามจะไปเลยลืมกระเป๋าสตางค์.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fat lady barfed in her purse.หญิงอ้วน อ้วกใส่กระเป๋าสตางค์ Stand by Me (1986)
All right, now, people, gonna come around and collect your wallets!สิทธิทั้งหมดตอนนี้คนจะมารอบ ๆ และเก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณ! Pulp Fiction (1994)
I want you to go in that bag and find my wallet.ฉันต้องการให้คุณที่จะไปในกระเป๋าที่และหากระเป๋าสตางค์ของฉัน Pulp Fiction (1994)
I left my wallet.ขอโทษผมลืมกระเป๋าสตางค์ 21 Grams (2003)
Oh, I forgot I left my wallet at homeตายจริง ฉันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้าน Spygirl (2004)
Where Is Your Purse?กระเป๋าสตางค์เธออยู่ไหน? Blair Waldorf Must Pie! (2007)
- Uh, My Purse...อ่า, กระเป๋าสตางค์... Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Now his wallet's missing.ตอนนี้กระเป๋าสตางค์เขาหายไป Bang, Bang, Your Debt (2007)
- ID Number. - 8408052371. Hey!ถ้านายจะให้เงินฉัน นายควรเปิดกระเป๋าสตางค์ ทำไมนายมาเปิดโน๊ตบุ๊คแทนละ? First Cup (2007)
Well, how 'bout I appeal to your wallet, friend?ดีละ, จะเป็นอย่างไรถ้าผมจะร้องทุกข์ กับกระเป๋าสตางค์ของคุณ เพื่อน Prey (2007)
I met this girl at a club, went back to her apartment, where l met her roommate, who took me out to another club, where l met these Russian ballerinas.- แล้วกระเป๋าสตางค์ผมก็หายไป - เบ็ตตี้ - คริสติน่า Betty's Baby Bump (2008)
All right, let's bring it in, guys. Bring it in.เราไม่มีกระเป๋าสตางค์ เราไม่มีเลขบัตร เราไม่มีอะไรเลย Harold (2008)
We don't have wallets. We don't have any Id. We've got nothing.เราไม่มีกระเป๋าสตางค์ เราไม่มีเลขบัตร เราไม่มีอะไรเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You lost your wallet?นายทำกระเป๋าสตางค์หายรึเปล่า New York, I Love You (2008)
You lost your wallet.นายทำกระเป๋าสตางค์หาย New York, I Love You (2008)
I recently lost my wallet, but I managed to get my money back.ฉันก็เพิ่งจะทำกระเป๋าสตางค์หาย แต่่ว่าฉันสามารถเอาเงินคืนมาได้ New York, I Love You (2008)
You lost your wallet?คุณทำกระเป๋าสตางค์หายหรอ New York, I Love You (2008)
yeah, that, her wallet, and all of her jewelry, including a 3-carat diamond ring.ใช่ รวมทั้งกระเป๋าสตางค์ เครื่องประดับ รวมถึงแหวนเพชรสามกะรัตด้วย The Big Wheel (2009)
Of course, if a certain doctor would loosen the purse strings...แต่ถ้าคุณหมอบางคน - จะยอมเปิดกระเป๋าสตางค์สักหน่อย... - ไม่ซื้อเตาอบใหม่เด็ดขาด The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
- Empty wallet, watch missing, drawer's empty.กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่า นาฬิกาหายไป ลิ้นชักว่างเปล่า Remains to Be Seen (2009)
No phones, wallets, Berries, whatever.ไม่มีโทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์ อะไรก็แล้วแต่ Hostile Takeover (2009)
Mom, my insurance card is in my wallet.แม่คะ บัตรประกันอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของหนู The Debarted (2009)
Wallet... wallet...กระเป๋าสตางค์ ... \ Nกระเป๋าสตางค์ Postman to Heaven (2009)
Did she just steal that lady's wallet?ป้าแก กำลังขโมย กระเป๋าสตางค์ Devil (2010)
There's $500 in there. The wallet's worth more than that.มี $ 500 ในนั้น คุ้มค่ากระเป๋าสตางค์ของยิ่งไปกว่านั้น Inception (2010)
Funny way to make friends, someone stealing your wallet like that.วิธีที่ตลกที่จะทำให้เพื่อนบางคนขโมยกระเป๋าสตางค์ของคุณเช่นนั้น Inception (2010)
Goddamn it. The wallet alone is worth at least 500...Goddamn มัน กระเป๋าสตางค์เพียงอย่างเดียวมีมูลค่าอย่างน้อย 500 ... Inception (2010)
Dump the wallet. Security will be looking for that.ถ่ายโอนข้อมูลกระเป๋าสตางค์ การรักษาความปลอดภัยจะได้รับการมองหาที่ Inception (2010)
Listen, they gave me a safety number, and it in my wallet...ฟังนะ บริษัทผมให้เบอร์ไว้ มันอยู่ในกระเป๋าสตางค์ Buried (2010)
I left my wallet in the car, but I am parched.ฉันทำกระเป๋าสตางค์หล่นที่รถ แต่ฉันกระหายจัง It Hurts Me Too (2010)
What, you want my wallet?อะไร? แกอยากได้กระเป๋าสตางค์ฉันเหรอ? Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Mugger Shocking Surprise Wallet.กระเป๋าสตางค์สุดเซอร์ไพรส์โจร Confessions (2010)
And in the end, the Anti-Theft Surprise Wallet won first place at the contest.และในที่สุด Anti - Surpriseกันขโมยกระเป๋าสตางค์\ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Confessions (2010)
We're testing the blood on the wallet.เรากำลังตรวจเลือดที่พบบริเวณกระเป๋าสตางค์ Double Identity (2010)
So why was Chuck's blood on the wallet?แล้วทำไมเลือดของชัคติดอยู่ที่กระเป๋าสตางค์ล่ะ? Double Identity (2010)
No safe I can't crack, no wallet I can't lift.ไม่มีเซฟไหนที่ฉันไขไม่ได้ กระเป๋าสตางค์ที่ฉันล้วงไม่ได้ Ilsa Pucci (2010)
Oh, lighten up. It's not like I got her the matching wallet.เบาๆ หน่อย ไม่ใช่อย่างนั้น ฉันให้กระเป๋าสตางค์ที่เข้ากับเธอต่างหาก The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Did you check his wallet?คุณตรวจดูกระเป๋าสตางค์เขารึยัง? Everything Is Illumenated (2010)
I didn't bring my wallet.อ๊ะ... กระเป๋าสตางค์ชั้น Episode #1.2 (2010)
She carried it around like a wallet, and was always writing things down.ทำอย่างกับมันเป็นกระเป๋าสตางค์ แล้วก็เขียนทุกอย่างลงในนั้น Episode #1.7 (2010)
How did she go home without even taking her wallet?เธอกลับบ้านโดยไม่มี กระเป๋าสตางค์ได้อย่างไร? Episode #1.2 (2010)
I didn't put a business card in my wallet.ฉันไม่ได้เก็บนามบัตรสักใบไว้ในกระเป๋าสตางค์ Episode #1.4 (2010)
I'd know you anywhere. I got a picture of you in my wallet.พ่อรู้ว่าลูกอยู่ที่ไหน พ่อมีรูปของลูกในกระเป๋าสตางค์ Moments Later (2011)
Rifle through my purse, แอบขโมยของในกระเป๋าสตางค์ของฉัน? Monsters in the End (2011)
I see you live like everyone else. That's why you bought that purse, right?คุณชอบที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆ นั่นทำให้คุณต้องซื้อกระเป๋าสตางค์สำหรับผู้หญิงใช่มั้ย City Hunter (2011)
Oh, that wallet.โอ๊ะ กระเป๋าสตางค์ใบนั้น City Hunter (2011)
It isn't a dirty wallet, did that scare you?กระเป๋าสตางค์ที่สกปรก ทำให้คุณตกใจเหรอ City Hunter (2011)
Where's your purse?กระเป๋าสตางค์เธออยู่ไหน And the Really Petty Cash (2011)
Poor man. No wonder he keeps his wallets in the living room.น่าสงสาร มิน่าล่ะถึงเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ในห้องนั่งแล่น The Adventures of Tintin (2011)
Wallets. I just can't resist the lovely little things.กระเป๋าสตางค์ มันน่าหลงใหล ทำผมทนไม่ได้ The Adventures of Tintin (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋าสตางค์[krapao satāng] (n) EN: wallet ; purse  FR: porte-monnaie [ m ] ; portefeuille [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billfold(n) กระเป๋าสตางค์
paper bag(n) กระเป๋าสตางค์, See also: กระเป๋าเงิน, Syn. carryall
poke(n) กระเป๋าสตางค์, Syn. wallet

English-Thai: Nontri Dictionary
wallet(n) ซองธนบัตร, กระเป๋าสตางค์, ย่าม, ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
財布[さいふ, saifu] (n) กระเป๋าสตางค์

German-Thai: Longdo Dictionary
sich(D) wünschen(vt) ปรารถนาอยากได้ เช่น Zu Weihnachten wünsche ich mir ein schönes Portemonnaie von ihm. คริสต์มาสนี้ฉันอยากได้กระเป๋าสตางค์จากเขา
abhanden kommen(vi) |kam abhanden, ist abhanden gekommen| (ข้าวของ)สูญหาย เช่น Mir ist meine Geldbeute abhanden gekommen. กระเป๋าสตางค์ของฉันหาย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top