ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กระดก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระดก, -กระดก-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดก(v) tilt, See also: bounce, raise, turn upward, bend upward, Syn. เผยอ, Example: แผ่นไม้ที่ใช้ทำสะพานตอกตะปูไม่แน่น จึงกระดกขึ้นมาเวลามีคนเหยียบ, Thai Definition: ้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้น, เผยอขึ้นข้างหนึ่ง
กระดก(v) flap, See also: tip, hold up, rise one end, stick up, flutter, Example: เวลาพูดเสียง ร เราต้องกระดกลิ้นด้วย, Thai Definition: ทำให้ปลายยกสูงขึ้น
ก้นกระดก(v) get cocky, See also: get stuck-up, be elated, be haughty and snooty, Syn. ลืมตัว (เพราะถูกยอ), Example: นิดแทบก้นกระดกหลังจากได้ฟังคำชมของคุณป้า, Thai Definition: ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ
กระดกกระดนโด่(v) has an ill manner, Syn. กระโดกกระเดก, ไม่เรียบร้อย, Example: เด็กสมัยนี้กระดกกระดนโด่ไม่สู้จะเรียบร้อยเลย, Thai Definition: ท่าทางเก้กังไม่เรียบร้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก้นกระดกว. ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ.
กระดกก. ทำให้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้น, เผยอขึ้นข้างหนึ่ง.
กระดกกระดนโด่ก. ตั้งอยู่อย่างไม่เรียบร้อย, ท่าทางเก้งก้างไม่เรียบร้อย.
กระดกก. ตระหนก, กลัว, เช่น ก็กระดกตกใจกลววแก่มรณภยานตราย (ม. คำหลวง ชูชก).
ไม้กระดกน. เครื่องเล่นสำหรับเด็กอย่างหนึ่ง เป็นแผ่นไม้กระดานระหว่างกึ่งกลางความยาวของไม้มีขาซึ่งตรึงติดกับแผ่นไม้ ผู้เล่นนั่งที่ปลายไม้ทั้ง ๒ ข้าง ผลัดกันกระดกไม้กระดานให้ขึ้นลง.
กระดาก ๒ก. กระเดาะ, กระดก, เช่น สิ้นทั้งพันปากกระดากลิ้น, สิบปากกระดากลิ้นเคี้ยวฟัน (รามเกียรติ์ ร. ๑).
กระดานหกไม้กระดก.
กระเดิด ๒, กระเดิด ๆก. ลงกันไม่สนิท, กระดกสูงกว่าพื้น, เช่น กระดานกระเดิด.
กระเดื่อง ๑น. อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ท่อนยาว ปลายด้านหัวมีสากสำหรับตำข้าว ปลายด้านหางทำเป็นที่เหยียบ เจาะรูที่ด้านข้างเยื้องไปทางปลายด้านหาง และมีไม้เป็นแกนสอดตรึงติดกับเสาหรือหลักให้หมุนได้ เมื่อเหยียบที่ข้างหางและกดลง หัวจะกระดกขึ้น เมื่อปล่อยเท้าหัวก็จะกระแทกลง
กวัก ๑(กฺวัก) น. ชื่อนกขนาดกลางชนิด <i> Amaurornis phoenicurus</i> (Pennant) ในวงศ์ Rallidae ลำตัวสั้น รูปร่างป้อม ขาและนิ้วยาว หน้าผากและด้านล่างลำตัวสีขาว อาศัยอยู่ตามหนองนํ้า เดินหากินบนพื้นดินหรือบนใบพืชนํ้า เช่น บัว จอก แหน ขณะเดินหางมักกระดกขึ้นกระดกลง ในตอนเช้าหรือพลบคํ่าร้องเสียงดัง “กวัก ๆ ”.
ขึ้นร้านน. วิธีนับคะแนนในการเล่นหมากเก็บ โดยเอาตัวหมากทั้งหมดวางบนหลังมือ กระดกมือให้หมากลอยขึ้นแล้วหงายมือรับอย่างรวดเร็ว.
ดนโด่ก. กระดกกระดนโด่.
เด้าดินชื่อนกขนาดเล็กชนิด <i> Actitis hypoleucos</i> (Linn.) ในวงศ์ Scolopacidae ด้านบนลำตัวสีน้ำตาลแกมเขียว ด้านล่างลำตัวสีขาว ปีกสีออกดำมีแถบสีขาวพาด เวลาเดินมักกระดกหางขึ้นลงตลอดเวลา กินแมลงและสัตว์น้ำ.
เด้าลมน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด วงศ์ย่อย Motacillinae ในวงศ์ Motacillidae ตัวเรียวเล็ก หางค่อนข้างยาว มักกระดกหางขึ้น ๆ ลง ๆ พร้อมกับโคลงหัวไปมาเวลาเดิน กินแมลง เช่น เด้าลมหลังเทา (<i> Motacilla cinerea</i> Tunstall) เด้าลมเหลือง (<i> M. flava</i> Linn.) เด้าลมดง [ <i> Dendroanthus indicus</i> (Gmelin) ], กระเด้าลม ก็เรียก.
ถีบจักรก. เย็บผ้าด้วยจักรโดยกดเท้าลงบนตะแกรงจักรให้ตะแกรงกระดกขึ้นลงให้ล้อจักรหมุน.
เปียโนน. เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด เสียงเกิดจากค้อนสักหลาดภายในเครื่องกระดกไปเคาะสาย.
ฝัดก. อาการที่แยกของเบาออกจากของหนักโดยกระดกภาชนะเช่นกระด้งขึ้น ๆ ลง ๆ ค่อนข้างเร็ว เพื่อสะบัดแกลบ รำ หรือผงออกจากข้าวเป็นต้น.
รำแพนก. แผ่หางกระดกขึ้นหรือแผ่ปีกแล้วเดินกรีดกรายไปมา (ใช้แก่นกยูง นกหว้า และนกแว่น).
เสือตกถังน. ชื่อเครื่องดักหนูชนิดหนึ่ง มีเหยื่อห้อยไว้เหนือแผ่นกระดก เมื่อหนูไปเหยียบปลายแผ่นกระดกเพื่อจะกินเหยื่อ ปลายแผ่นก็กระดกลงเพราะน้ำหนักตัวของหนู เมื่อหนูตกลง แผ่นกระดกก็กลับคืนที่ ปิดช่องไว้ หนูออกไม่ได้
หางนาคน. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด <i>Megalurus palustris</i> Horsfield วงศ์ย่อย Megalurinac ในวงศ์ Sylviidae ตัวสีนํ้าตาล มีลายตลอดทั่วตัว หางยาว ขณะบินหางกระดกขึ้นลง ร้องเสียงไพเราะ อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า หนองนํ้า ทุ่งนา ทำรังแบบง่าย ๆ ตามพุ่มหญ้า กินแมลง.
โหง ๒ก. กระดกขึ้น, ยกขึ้น, เช่น เกวียนโหง.
เอางานก. แสดงความเคารพเจ้านายชั้นสูงโดยแบมือเอาสันมือลงแล้วกระดกมือขึ้นน้อย ๆ ก่อนรับของ (ใช้แก่การรับของจากเจ้านายชั้นสูงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dorsiflexionการงอขึ้น, การกระดกขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beetles, Bombardแมลงก้นกระดก [การแพทย์]
Dorsiส่วนหลัง, กระดกปลายเท้าขึ้น [การแพทย์]
Dorsiflexedกระดกขึ้น [การแพทย์]
Dorsiflexionข้อมือกระดกขึ้น, การกระดกขึ้น, ลักษณะที่เท้ากระดกขึ้น, กระดกขึ้น, กระดกข้อขึ้น [การแพทย์]
Dorsiflexorsกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าขึ้น [การแพทย์]
Extensionแอ่นไปทางด้านหลัง, ท่าเหยียดแขนตรง, การออกกำลังแกว่งแขนไปข้างหลัง, การเหยียด, เหยียด, กระดกขึ้น, แอ่น, เงยศีรษะ, การเงยของศีรษะเด็ก, การแอ่นหลัง, โค้งไปทางด้านหลังเวลาแอ่นตัว, เหยียดข้อมือ, ตำแหน่งเงย, ท่าผิดปกติ, ท่าแหงน [การแพทย์]
Swinging plate anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบแผ่นกระดก [อุตุนิยมวิทยา]
flap gateflap gate, บานชนิดกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flash board weirflash board weir, ฝายบานกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flap valveflap valve, ลิ้นชนิดกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Maisonneuve Signอาการแสดงข้อมือกระดกเกินในกระดูกหักคอลลีส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like to wag your tongue, eh?ชอบกระดกลิ้นนักใช่มั้ย, เหอ ? Cinema Paradiso (1988)
- What is this? - It's Irish carbon. Put it in like this.วางมันลงไปแบบนี้ กระดกไปในนั้นเลย/ แล้วดื่มมันให้หมด Ladder 49 (2004)
I'm going to knock back one more beer.แล้วก็กระดกต่ออีกแก้ว Purple Giraffe (2005)
Drink up, Rawlings.กระดกเลย รอลลิงส์ Flyboys (2006)
Quench your thirst with a nice shot.มาหยิบไปกระดกได้เลยนะ Open Water 2: Adrift (2006)
Bottom's up!กระดกแก้วเลย Arang (2006)
we could stress his system.Put him on a tilt table.เราสามารถเพิ่มความเครียดให้เขาดู เอาเค้าไปขึ้นโต๊ะกระดก 97 Seconds (2007)
The tilt table test Showed that the patient's ekg, Bpm pulse remained Normal despite...โต๊ะกระดกแสดง EKG และBPM ของคนไข้ ปรกติ 97 Seconds (2007)
Key word being "trying."Tilt table test confirmed That you guys were wrong.คีย์เวอร์ดคือ"กำลังพยายาม"การทดสอบ โดยกระดานกระดกที่คุณทำอยู่มันผิด 97 Seconds (2007)
We're gonna kill this guy, and then we're gonna go get a fucking martini, okay?เราจะฆ่าผู้ชายคนนี้ แล้วเราก็ไป - กระดกมาตินี่ โอเคมั้ย Awake (2007)
Popped down to the pub for a pint! Bit of all right!กระดกที่ผับไม่กี่แก้วเอง สนุกมากเลย ! National Treasure: Book of Secrets (2007)
And do you also know that she can gulp down four-five pegs of Vodka at a time.และคุณควรจะรู้ด้วยว่า เธอกระดกว๊อดก้าได้่ทีละ 5... 6 เป็ก Namastey London (2007)
He gonna drink the whole thing.เขาคงไม่กระดกหมดนะ Fireproof (2008)
You sit in bars until closing. You drink so you can sleep.ทุกวันคุณนั่งอยู่ในบาร์จนปิด กระดกเหล้าจนจะหลับ Saw V (2008)
Don't look at it, don't smell it, just down it in one.ไม่ต้องมอง ไม่ต้องดม กระดกทีเดียวให้หมด Lancelot (2008)
Bottoms up!กระดกหมดเลย Invitation Only (2009)
- I raise one eyebrow tuck in my chin and...กระดกคิ้วขึ้นข้างนึง... ...เก็บคางเข้า แล้วก๊... Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You know, Jatt, if I use your evil stare and combine it with my raised-eyebrow look I get this.รู้ไหมแจ้ทต์ ถ้าข้าทำหน้าโหดแบบเจ้า... ...แล้วก็กระดกคิ้วแบบของข้า... ข้าจะได้หน้านี้ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
With or without raised eyebrow?เอาแบบกระดกคิ้วหรือไม่กระดกล่ะ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
With raised eyebrow. With raised eyebrow.กระดกคิ้วสิ กระดกสูงๆ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Bottoms up.กระดกเลย Sex and the City 2 (2010)
What sound is he making? Is that like a tsk?เขาทำเสียงอะไร ใช่กระดกลิ้นหรือเปล่า The Social Network (2010)
It wasn't a tsk.ไม่ใช่กระดกลิ้น The Social Network (2010)
Shots. Shots!กระดกเลย กระดกเลย! I Haven't Told You Everything (2010)
I'lli'll do one shot.ผมจะกระดกทีเดียว I Haven't Told You Everything (2010)
Keep drinking. That always helps.กระดกเข้าไปซะจะได้หายเซ็ง The Innkeepers (2011)
♪ We get that drip and that drop ♪#เรากระดกน้ำที่หยด# Blame It on the Alcohol (2011)
You're going to stay in the closet, get married, get drunk to have relations with your wife, have a couple kids, maybe become a state senator or a deacon, and then get caught in the men's room tapping your footนายจะปิดบังตัวเองอยู่เรื่อยไป เป็นฝั่งเป็นฝา กระดกเหล้า เพื่อจะมีอะไรกับเมีย มีลูกสองสามคน สุดท้ายอาจเป็น Born This Way (2011)
Although it is on Dark Fae territory, so maybe I'll just tip my cap and say thanks, ya'll.แต่มันดันเป็นพื้นที่เฟมืด งั้นขอกระดกหมวกขอบคุณแล้วกัน Original Skin (2011)
♪ And we took too many shots ♪#และกระดกกันไปหลายช๊อต# Pot O' Gold (2011)
♪ Yeah, we danced on tabletops and we took too many shots ♪#ใช่ เราเต้นกันบนโต๊ะ# #และกระดกกันไปหลายช๊อต# Pot O' Gold (2011)
Down it, man! Just chug it! Chug it!ลงไปเลย กระดก กระดก American Reunion (2012)
Do it. Do it! Don't puss out.กระดกให้หมดเลย อย่าพ่นออกมานะ American Reunion (2012)
So what's your plan? Finish that bottle?คุญจะเอายังไงต่อละ กระดกเหล้าต่อเหรอ Nebraska (2012)
Hudson Hog, take a deep, meaningful drink of Sue Sylvester's Special Prombrosia.ฮัดสัน ฮอก กระดกของดีให้เต็มสุดๆไปเลย พร็อมโบรเซียสุดพิเศษของซิลเวสเตอร์ Prom-asaurus (2012)
Shit, better than watching my layabout brother-in-law drink up all my whiskey profits, right?ยังไงก็คงดีกว่านั่งดูพี่เขยจอมขี้เกียจ กระดกวิสกี้ฉันจนทุนหายกำไรหด Episode #1.2 (2012)
Since we downed a few dozen bottles of Cuervo after you dumped our asses 3 years ago.ตั้งแต่ที่เรากระดกเตกีล่ากูเอโว่ไป 2-3 โหล หลังจากที่นายทิ้งเราไปเมื่อ 3 ปีก่อนไง I've Got You Under Your Skin (2012)
I'll drink to that.เราอาจจะไม่ได้มานั่ง กระดกจนหมดแก้วแบบนี้ Are You...? (2012)
Do it, do it, do it, do it! Hey, y'all need to put your dicks away and come look at this.กระดกเลย กระดกเลย พวกนายต้องย้ายก้น มาดูของดีนี่ We'll Meet Again (2012)
[ Clicks tongue ]เริ่มเลยนะ [ กระดกลิ้น ] Break Point (2012)
Ok, ladies, bottoms up, lick, drink, suck. Yeah? Mm!โอเค สาวๆ ยกแก้วขึ้น เลีย ดื่ม กระดกเข้าไป ใช่ไหม? วูฮู้! Profiling 101 (2012)
He climbed through two bottles of house red before I even got my pasta pomodoro.เขากระดกไวน์เฮ้าส์เรดเข้าไปสองขวด ก่อนที่ฉันจะได้พาสต้าปอโมโดโรซะอีก Red Dawn (2012)
So you have to sip, not gulp.เพราะงั้นคุณต้องจิบ อย่ากระดก Gravity (2013)
Tip my hat to you if I were wearing one.จะกระดกหมวกให้ถ้ามี The Ceremony (2013)
First rodents, then maggots, then the magnificent rove beetles.แรกก็สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ จากนั้นก็ตัวอ่อนของหนอน แล้วเป็นสิ่งสวยงามนี่ ด้วงก้นกระดก The Twist in the Plot (2013)
So he pops the cork and takes this big swig in front of all of us.ดังนั้นเขาจึงเปิดจุกไม้ก๊อกขวดเหล้า และกระดกเหล้าข้าปากอึกใหญ่ ต่อหน้าต่อตาพวกเราทุกคน VIII. (2014)
He downed it with pleasure... and breathed his last breath.เขากระดกมันมีความสุข When Knowledge Conquered Fear (2014)
- Wait, we're not gonna be doing shots?เดี๋ยวนะ เราจะไม่กระดกกันซะหน่อยเหรอ Ordinary World (2016)
- No, we're not.- ไม่ ไม่มีการกระดกอะไรทั้งนั้น Ordinary World (2016)
You know, you don't wanna do shots of Scotch, OK?นายไม่อยากกระดกสก๊อตใช่ไหม Ordinary World (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดก[kradok] (v) FR: pencher
กระดกขึ้น[kradok kheun] (v) FR: se relever

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retrorse(adj) ซึ่งหันไปด้านหลัง, See also: ซึ่งกระดกกลับ
retroversion(n) การหันไปด้านหลัง, See also: การกระดกกลับ
seesaw(n) แผ่นกระดานหก, See also: ไม้กระดก, กระดานหก, ไม้หก, Syn. teeter-totter, teeterboard
shuttle(vt) ทำให้กลับไปกลับมาอย่างเร็ว, See also: ทำให้กระดกขึ้นกระดกลง, Syn. seesaw, vacillate
steeve(vi) กระดก, See also: เอียงขึ้น
teeter(vt) เล่นไม้กระดานหก, See also: กระดกขึ้นลง, Syn. seesaw
teeter(n) กระดานหก, See also: ไม้กระดก
teeter-totter(n) กระดานหก, See also: ไม้กระดก, Syn. seesaw, teeter, teeterboard
tilt(vi) เอียง, See also: กระดก, เอน, เท, ลาด, เบน, Syn. incline, slant
tilt(vt) ทำให้เอียง, See also: ทำให้ลาด, ทำให้กระดก, ทำให้ตะแคง, Syn. incline, slant
tip(vt) ทำให้เอียง, See also: ทำให้เอน, ทำให้กระดก, ทำให้ลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jump(จัมพฺ) { jumped, jumping, jumps } vi., n. (การ) กระโดด, กระดก, โลดเต้น, ไปอย่างรวดเร็ว, จู่โจม n. การกระโดด, สิ่งกีดขวาง, การกระโดดร่ม, การขึ้นพรวดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่นราคา) , การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน, การกระโดดแข่งขัน adj. (ดนตรีแจ๊ช) เล่นจังหวะเขย่า, adv. แน่ชัด, แม่นยำ
teeter(ที'เทอะ) vi. เดินโซเซ vt. เล่นไม้กระดานหก, กระดกขึ้นลง, เคลื่อนที่อย่างไม่มั่นคง. n. กระดานหก, การเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบกระดานหก., Syn. waver
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง, ทำให้กระดก, ทำให้ตะ-แคง, โจมตี, โถมเข้าใส่, ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง, กระดก, ตะแคง, โถมเข้าใส่ด้วยหอก, โจมตี n. การเอียง, การกระดก, ตำแหน่งเอียง, ที่ลาด, การต่อสู้, การโต้เถียง, ความขัดแย้ง, การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
wag(แวก) vt. vi., n. (การ) แกว่งไกว, แกว่ง, ขึ้น ๆ ลง ๆ , กระดิก, กระดก (ลิ้น) , ชี้มือชี้นิ้ว, สั่นหัว, See also: wagger n., Syn. shake

English-Thai: Nontri Dictionary
clatter(n) เสียงกระทบกัน, เสียงดัง, เสียงกระดกลิ้น
clatter(vi) ดังกระทบกัน, กระดกลิ้น
click(n) เสียงดังกริ๊ก, เสียงกระดกลิ้น, เสียงดีดนิ้ว, กลอนสปริง
click(vi) กระดกลิ้น, ดีดนิ้ว, ง้างนก, ลั่นไก
jump(vi, vt) กระโดด, ผุดลุก, กระดก, สะดุ้ง, เผ่น
tilt(vi) เอียง, แทงด้วยหอก, กระดก, ตะแคง, โจมตี
tilt(vt) ทำให้เอียง, ทำให้ตะแคง, ทำให้กระดก
tip(vt) ให้รางวัลคนใช้, เคาะ, เอียง, กระดก, เท, ผลัก, โยน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top