Search result for

*กบฎ*

(51 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กบฎ, -กบฎ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กบฎ (n ) เป็นคำที่สะกดผิด ที่ถูกต้องคือ กบฏ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There was no corruption of morality or betrayal in my father's daysแม้ยังไม่มีใครคิดก่อการกบฎ ในวันเกิดของพ่อข้า Portrait of a Beauty (2008)
To those conspiring to bring down the Kingเป็นการก่อกบฎเพื่อโค่นล้มข้า Portrait of a Beauty (2008)
And now you're become a traitor while trying to avoid being a murderer.และพอจะหนีจากการเป็นฆาตรกร สุดท้าย ก็มากลายเป็นผู้ก่อการกบฎเสียนี่ ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong is being accused of treason?กิลดงถูกจับข้อหาก่อการกบฎ งั้นหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Just as the rebel forces might invade Jolbon any day, how could it possibly get any worse?ถ้าพวกกบฎจะยกพลขึ้นมาที่โชบลไม่วันใดก็วันหนึ่ง หากว่าสถานการณ์มันแย่ลง? The Kingdom of the Winds (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
In the end, I let my foes steal our capital from us, and ran away to Jolbon.ในที่สุด, ข้าก็ต้องปล่อยให้พวกกบฎมันชิงบ้านเมืองของเราไปได้ และต้องหนีมาที่โชบล The Kingdom of the Winds (2008)
Did you rise in revolt only to give up everything to King Daeso? !หรือว่าท่านก่อการกบฎเพียงเพื่อจะยกทุกอย่างเพื่อแดโซหรือ The Kingdom of the Winds (2008)
Why would you meet someone who plotted treason with Baegeuk?ทำไมท่านถึงจะไปพบคนที่ช่วยแพกิอุคก่อกบฎ The Kingdom of the Winds (2008)
After killing your father and conspiring with the enemy, the heavens shan't forgive you!หลังจากที่ฆ่าพ่อของเจ้าแล้วและร่วมกับศัตรูก่อกบฎ สวรรค์จะไม่ให้อภัยท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
And we were threatened with treason if we ever talked about it.เราโดนขู่ด้วยข้อหากบฎ ถ้าแพร่งพรายเรื่องนี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I want to join in when the rebellion starts.ฉันอยากจะเข้าร่วม ตอนที่มีการก่อกบฎ Episode #1.8 (2008)
You want us to stop? That's probably a treasonable offense.คุณต้องการให้เราหยุดมันหรือ นั่นเป็นการกบฎนะ WarGames: The Dead Code (2008)
Jonas hodges is a traitor and a terrorist,โจนัส เป็นพวกกบฎและก่อการร้ายนะครับ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Princess, I'm sorry, but General Kane has taken control of your country and assumed command of its government.เจ้าหญิง, ผมขออภัย, แต่กบฎ นั้นควบคุมประเทศคุณอยู่ และมันเป็นคำสั่ง และสันนิษฐานของทางรัฐบาล Princess Protection Program (2009)
General Kane is hoping you'll contact her so he'll know where to find you.กบฎนั้นหวังว่า คุณจะติดต่อกับแม่ และเขาจะรู้ว่าจะหาคุณที่ไหน Princess Protection Program (2009)
Somewhere where General Kane will never think of looking for the Princess of Costa Luna.ที่ที่ กบฎอาจนึกไม่ถึง ในการหา เจ้าหญิงแห่งคอสตาลูน่า Princess Protection Program (2009)
General Kane's announcement of his engagement to dona Sophia Montoya has popped up in several tabloid magazines.พวกกบฎ ประกาศงานหมั้นของเขา กับ โดนา โซเฟีย มอนโตย่า มันมีป๊อบอัพ ขึ้นมาในนิตรยสาร tabloid. Princess Protection Program (2009)
General Kane's doing this to draw Rosalinda out.กบฎทำมัน เพื่อที่จะให่โรซาลินด่ากลับไป Princess Protection Program (2009)
General Kane is forcing my mother into marriage.กบฎกกำลังบังคับให่แม่ชั้นแต่งงาน Princess Protection Program (2009)
General Kane.กบฎเคน Princess Protection Program (2009)
We should trust him. Fantastic!น่ามหัศจรรย์ นายอยู่นี่แค่ห้านาท และฉันก็ได้ลูกน้องกบฎเลย Episode #3.5 (2009)
Dude, you full-on rebelled against heaven.เพื่อนนายก่อกบฎต่อต้านกับสวรรค์เต็มตัวไปแล้ว Free to Be You and Me (2009)
He needs all the rebellious angels he can find.เขาต้องการหาเทวทูตที่จะก่อกบฎ Free to Be You and Me (2009)
I have a full-blown rebellion on my hands.มือฉันมันก็ก่อกบฎ How to Succeed in Bassness (2009)
Never got near the fucking rebels.ไม่มีทางเข้าใกล้พวกกบฎได้เลย The Bang Bang Club (2010)
It's sedition, general brucker.นี่คือการกบฎ นะท่านนายพล Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
You will beg forgiveness for your treason, and you will renounce the peace agreement.ยกโทษให้กับการคิดกบฎของเเก เเล้วเเกจะยุติข้อตกลงความสงบ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
These are treasonous allegations.เอ่อ... นี่เป็นการกล่าวหาว่าเป็นกบฎ Everything Is Broken (2010)
Insurgents?พวกกบฎChuck Versus First Class (2010)
I hate insurgents.ฉันเกลียดพวกกบฎ Chuck Versus First Class (2010)
Are you suggesting Chuck is caught in a big, giant web of conspiracy and deception?คุณกำลังบอกว่าชัคตกอยู่ในเครือข่ายของ การกบฎและการหลอกลวงงั้นหรือ Chuck Versus the Beard (2010)
We can't. Casey committed treason.เราบอกไม่ได้ เคซีย์ได้ก่อการกบฎ Chuck Versus the Tic Tac (2010)
If we do this, and if we get caught, we're gonna be tried for treason, and you're gonna lose everything and you're never going to get a chance to be a real spy.เราจะถูกตราหน้าว่าก่อการกบฎ และเธอจะต้องเสียทุกอย่าง และไม่มีวันมีโอกาสที่จะเป็นสายลับเต็มตัว Chuck Versus the Tic Tac (2010)
When three of my agents are arrested for treason in 24 hours, it reflects poorly on me.จับสายลับทั้งสามคนของชั้นข้อหาก่อการกบฎ ใน24ชั่วโมง มันสะท้อนให้เห็นถึงวา่าชั้นนี่แย่มาก Chuck Versus the Tic Tac (2010)
The duchess from insurgents whoพิทักษ์ท่านดุชเชสจากพวกกบฎ Voyage of Temptation (2010)
I was heading to a cafe, walking across this little town square, and an insurgent opened fire.ฉันเดินตรงดิ่งไปที่ร้านกาแฟ เดินข้ามพื้นที่กลางเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง และแล้วฝ่ายกบฎ ก็เปิดฉากยิงเข้ามา The Couple in the Cave (2010)
It's a Britney Spears sex riot. How you doing, Sue?พวกกบฎเพศบริทนี่ย์! หนีไปทางอื่น! หวัดดี, ซู Britney/Brittany (2010)
Not sure if you heard, William, but my spinal column was ruptured in a sex riot.ไม่แน่ใจว่านายได้ยินมาบ้างไหม? วิลเลี่ยม แต่ไขสันหลังฉันแทบพังเพราะกบฎทางเพศ Britney/Brittany (2010)
Fifty bucks says the crackpot with the Blur in his bonnet is just gunning for a little attention.แต่พวกมันก็คือพวกกบฎ\พนันเงินได้เลยว่ามันเป็นพวกบ้า ที่มี เดอะ เบลอร์\คุ้มหัวอยู่ Supergirl (2010)
What kind of treason is this?- เป็นกบฎอย่างหนึ่งมิใช่รึ? The Tears of Uther Pendragon (2010)
He'd have both our heads if we made such accusations, he'd look on it as treason.เขาต้องตัดหัวพวกเราแน่ถ้าเรากล่าวหาเช่นนั้น เขาต้องมองว่ามันเป็นการกบฎ The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Probably likes revolutions and such?หรือจะเป็นพวกกบฎอย่างนั้นเลย Cyrano Agency (2010)
That's rebelling.นั้นคือการกบฎ Cyrano Agency (2010)
I don't think that's a good idea. We started a rebellion.ข้าไม่คิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดี\เราก่อกบฎแล้วนะ The Last Airbender (2010)
- Treason and sneakiness...and general nuisances.-กบฎ และทำตัวลับ ๆ ล่อ ๆ... และก่อความรำคาญทั่วไป The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
The barons finally rebelled against their king, and became locked in a bloody civil war lasting for over three years and decimating both armies.เหล่าขุนนางหมดความอดทน และก่อกบฎ สงครามนำไปสู่การนองเลือด ยาวนานกว่า 3 ปี กองทัพทั้ง2ฝ่ายย่อยยับ Ironclad (2011)
Rebellion or revenge.กบฎ หรือ การล้างแค้น? Ironclad (2011)
That we claim this castle in the name of the rebellion.เรามาเพื่อยึดปราสาท ในนามของกลุ่มกบฎ Ironclad (2011)
The rebellion's over. The King surrendered to the great charter.การกบฎจบสิ้นไปแล้ว ราชายอมลงนามในสัญญาไปแล้วนี่ Ironclad (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top