ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*[

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: [, -[-, *[*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
discretization[[ dih-skree-tuh-zey-sjuhn ]] (n) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For those of you just joining us from the Pyramid game on Geminon, welcome to The Spotlight, our weekly interview program devoted to people making news on Caprica.[JP] [ ] [ ] Episode #1.1 (2003)
- [ Panting ][CN] - [ ] My Boyfriend's Back (1993)
"... with every fiber of my being. "[JP] ...... with every fiber of one's body[ being ] Episode #1.1 (2003)
On behalf of Galactica, I'd like to welcome you aboard, Apollo.[JP] on behalf of ... [ ] Episode #1.1 (2003)
The Fabulous Bunker Boys![JP] "[]" The Fabulous Baker Boys (1989)
[ Shouting ][CN] [ ] The 40 Year Old Virgin (2005)
Stop.[JP] [ ] Blood Price (2007)
No tiaras[CN] ~~ [ Disco ] In Her Shoes (2005)
[ SCREAMS ][CN] [ ] How Stella Got Her Groove Back (1998)
Monsieur?[CN] [ ] Murder on the Orient Express (1974)
Don 't' worry.[JP] [ TEL ] My Neighbor Totoro (1988)
[ bugle ][CN] [ ] Songs from the Second Floor (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [ m ] ; tante [ f ]
[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [ m ]
[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [ m ]
[āchīp nai anākhot] (n, exp) EN: future career  FR: carrière future [ f ]
[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [ m ]
[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, ] [ of mood ] heavy; serious; somber #96,591 [Add to Longdo]
[sài wéi lǐ nuò, ㄙㄞˋ ㄨㄟˊ ㄌㄧˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] [ Jean-Michel ] Severino [ World Bank vice-president, East Asia and Pacific ] #697,061 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] [ not in any dict., assumed var. ] #1,043,877 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[[ うちゅう, [ uchuu] (n) ,

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [ reversible counter ] [Add to Longdo]
[だいかっこ, daikakko] brackets ([ ]) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top