ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

������������� [...] in the dirt.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -������������� [...] in the dirt.-, *������������� [...] in the dirt.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

������������������������������������������������ You ( Y UW1) will ( W IH1 L) lie with ( L AY1 W IH1 DH) the ( DH AH0) rest ( R EH1 S T) of ( AH1 V) your ( Y AO1 R) kind ( K AY1 N D) in ( IH0 N) the ( DH AH0) dirt ( D ER1 T).

 


  

 
You
  • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
  • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
  • /Y UW1/ [CMU]
  • (prp) /juː/ [OALD]
will
  • จะ: จัก [Lex2]
  • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
  • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
  • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
  • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
  • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
  • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
  • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
  • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
  • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
  • /W IH1 L/ [CMU]
  • /W AH0 L/ [CMU]
  • (n) /w'ɪl/ [OALD]
  • (v) /wɪl/ [OALD]
lie with
  • เป็นความรับผิดชอบของ: อยู่ในความดูแลของ [Lex2]
  • มีเพศสัมพันธ์กับ[Lex2]
the
  • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
  • พระเจ้า[Lex2]
  • n. วันอาทิตย์ [Hope]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
  • /DH AH0/ [CMU]
  • /DH AH1/ [CMU]
  • (a) /ðə/ [OALD]
rest
  • การพักผ่อน[Lex2]
  • การหยุดชั่วขณะ: การนิ่งเฉย [Lex2]
  • ความตาย[Lex2]
  • ที่พัก[Lex2]
  • พักผ่อน: นอนพัก [Lex2]
  • สงบนิ่ง: หยุดนิ่ง [Lex2]
  • อาศัย: ไว้วางใจ [Lex2]
  • ส่วนที่เหลือ[Lex2]
  • ยังเป็น: ยังคง [Lex2]
  • (เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง [Hope]
  • (n) ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน,การอยู่เฉย [Nontri]
  • /R EH1 S T/ [CMU]
  • (v) /r'ɛst/ [OALD]
of
  • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
  • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
  • /AH1 V/ [CMU]
  • /AH0 V/ [CMU]
  • (in) /ɒv/ [OALD]
your
  • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
  • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
  • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
  • /Y AO1 R/ [CMU]
  • /Y UH1 R/ [CMU]
  • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
kind
  • ใจดี: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา [Lex2]
  • อ่อนโยน: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ [Lex2]
  • ชนิด: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ [Lex2]
  • |das, pl. Kinder| เด็ก [LongdoDE]
  • |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก [LongdoDE]
  • (ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา [Hope]
  • (adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี [Nontri]
  • (n) ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แบบ,พันธุ์,คุณสมบัติ [Nontri]
  • /K AY1 N D/ [CMU]
  • (n) /k'aɪnd/ [OALD]
in
  • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
  • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
  • ใน: ข้างใน [Lex2]
  • ไม่[Lex2]
  • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
  • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
  • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
  • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
  • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
  • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
  • /IH0 N/ [CMU]
  • /IH1 N/ [CMU]
  • (n) /ɪn/ [OALD]
dirt
  • ดิน: โคลน [Lex2]
  • เรื่องสกปรก: เรื่องซุบซิบนินทา, เรื่องอื้อฉาว [Lex2]
  • สิ่งสกปรก[Lex2]
  • (เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา) ###S. filth,obscenity [Hope]
  • (n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม [Nontri]
  • /D ER1 T/ [CMU]
  • (n) /d'ɜːʳt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • ว่าด้วยโฆษณา
    เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    Go to Top