ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

3D

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -3D-, *3D*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Dark Flight 3D"[CN] 片名: 3D鬼机NO. 8 407 Dark Flight 3D (2012)
The doctor will use the three-dimensional imagery to pinpoint the exact location of the growth.[JA] 先生は、3Dのイメージで、 成長元をきちんと 計る。 Quiet Riot (2008)
I don't suppose you found a 3D printer in here?[JA] ここに 3Dプリンターがあるとは 思えないけど? Step Nine (2013)
I feel like I should be wearing silly glasses and eating popcorn.[JA] 3Dメガネをかけて ポップコーンでも 食べようかしら? The High in the Low (2014)
They got 3-D coming out, like, any day now.[JA] そのうち3Dテレビが出る Breakage (2009)
Wow, looks like the 3-D printing business has been good.[JA] 3Dプリンター業界は 好調なようね Step Nine (2013)
All right... we need to figure out a way to get in steve's house and make a video blueprint of the interior.[JA] そうだな... スティーブの邸宅への侵入方法を考えよう 内部の3D地図も必要だ The Italian Job (2003)
I would also wager that the nation's gun-averse and ever-more-paranoid security apparatus are tracking the sales of 3-D printers.[JA] 国の銃反対派と病的な防犯装置マニアが 3Dプリンターの販売を 追跡していることにも賭けたいね Step Nine (2013)
But with advances in 3-D printing, it makes it possible for anyone with the right specs to build one in the comfort of their own home.[JA] でも3D印刷が発達して 自分の家でのんびりしながら 正しい規格で プラスチック銃を作ることが 可能になった Step Nine (2013)
You never know how you look till you get that picture took.[JA] - お前のためだ テキサス・チェーンソー 3D すぐ戻るわ Texas Chainsaw 3D (2013)
I would wager that, like us, they're aware of the new and deadly advances in 3-D printing.[JA] 僕らのように 彼らが3D印刷の 著しい新発展に 気づいていることに賭けたい Step Nine (2013)
Kind of cool. Like watching a 3D movie with no glasses.[CN] 很酷吧,好像不戴眼镜看3D电影一样 Justice League: Throne of Atlantis (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การ์ตูน 3มิติ[n. exp.] (kātūn sām miti) FR: film d'animation en 3D [m]
ภาพยนตร์ 3 มิติ[n. exp.] (phāpphayon sām miti) EN: 3D film ; three-dimensional film   FR: cinéma en 3D [m] ; film en 3D [m]
3 มิติ[n. exp.] (sām miti) EN: 3D ; three-dimensional   FR: 3D ; en trois dimensions ; tridimensionnel
โทรทัศน์ 3 มิติ[n. exp.] (thōrathat sām miti) EN: stereoscopic television   FR: télévision en 3D [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top