Search result for

(拳击评论员 埃利瑟克巴赫)

(1 entries)
(0.8673 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(拳击评论员 埃利瑟克巴赫)-, *(拳击评论员 埃利瑟克巴赫)*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I feel like I'm the man.[CN] (拳击评论员 埃利瑟克巴赫) CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

拳击 (quán jī)评论员 (píng lùn yuán) 埃利 (āi lì)瑟克 (sè kè)巴赫 (bā hè)

 


  

 
拳击
  • (quán jī, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ) boxing [CE-DICT-Simplified]
巴赫
  • (Bā hè, ㄅㄚ ㄏㄜˋ) Bach [CE-DICT-Simplified]
  • (Bā hè, ㄅㄚ ㄏㄜˋ) Bach [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top