Search result for

(东京 稻城 读卖乐园)

(1 entries)
(1.3587 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(东京 稻城 读卖乐园)-, *(东京 稻城 读卖乐园)*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Bon appétit.[CN] (东京 稻城 读卖乐园) Bye Bye Terrace House in the City (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

东京 (dōng jīng) 稻城 (dào chéng) 读卖 (dú mài)乐园 (lè yuán)

 


  

 
东京
  • (Dōng jīng, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ) Tōkyō, capital of Japan [CE-DICT-Simplified]
稻城
  • (Dào chéng, ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ) (N) Daocheng (place in Sichuan) [CE-DICT-Simplified]
  • (Dào chéng, ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ) (N) Daocheng (place in Sichuan) [CE-DICT-Traditional]
乐园
  • (lè yuán, ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ) paradise [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top