ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高まる

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高まる-, *高まる*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
高まる[たかまる, takamaru] TH: เพิ่มมากขึ้น  EN: to rise
高まる[たかまる, takamaru] TH: พัฒนาสูงขึ้น  EN: to be promoted

Japanese-English: EDICT Dictionary
高まる[たかまる, takamaru] (v5r, vi) to rise; to swell; to be promoted; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Smaller classes mean a higher standard of education, and that's what we want for our kids.クラスの人数が減るということは、教育水準が高まるということであり、それこそ、我々が子供たちのために求めていることなのです。
However, as living standards gradually came to rise, more and more people began to have their own bathrooms at home.だが、徐々に生活水準が高まるようになるにつれて、ますます大勢の人が我が家に浴室を持つようになった。
Ever louder voices of protest drowned out his speech.ますます高まる抗議の声に彼の演説は聞こえなかった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The longer the infected crew remain onboard... the greater the risk that quarantine will fail.[JP] 感染したクルーの乗船が長引くほど 隔離が失敗する危険が高まる Observer Effect (2005)
As manufacturing capacity expanded for military/industrial use[JP] 軍事産業用のために 生産力が高まるに連れて... Surrogates (2009)
The television, fans raving and bringing laurel wreaths.[JP] テレビは騒ぐ 評判は高まる 月桂冠が運ばれてくる Stalker (1979)
When the individual is humiliated, their perceived value of the group is raised.[JP] 1人ひとりが恥をかかされると 自分の中で その恥をかかされたグループへの 価値感が高まるんだ Carnelian, Inc. (2009)
Your libido will be more active.[JP] 性的衝動が高まる The First Taste (2008)
When The Varden learned that the legend is real they will be encouraged to challenge me.[JP] バーディンのやつ達が伝説が本当と知ったら 反乱の機運が高まるだろう Eragon (2006)
His breast rises and falls with each breath.[JP] 高まる呼吸に胸が上下する Siegfried (1980)
The Republic fleet is on the defensive and pushed to the brink, as war rages in the much-contested outer rim territories.[JP] 共和国艦隊が破滅の寸前まで追いやられる! アウター・リムで戦闘が激化してる間、無秩序と 恐怖が高まる Jedi Crash (2009)
I've overcome tortures[JP] もっと近づきたいという気持ちが高まる Le roi soleil (2006)
The closer we get, the more we risk being spotted by Paxton's sensors.[JP] 近づけば近づくほどパキストンの センサーに見つかる危険が高まる Terra Prime (2005)
The perspiration on your fingertips, your heart's pounding in your ears... whole different ball game.[JP] 指先に まとわりつく汗 高まる鼓動の音 ママゴトじゃないんだぞ The Italian Job (2003)
In the face of growing fear, [JP] 不安が高まる中で、 Rising Malevolence (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
高まる[たかまる, takamaru] steigen, zunehmen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top