ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

骨相

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -骨相-, *骨相*
Japanese-English: EDICT Dictionary
骨相[こっそう, kossou] (n) physique; phrenology [Add to Longdo]
骨相[こっそうがく, kossougaku] (n) phrenology [Add to Longdo]
骨相学者[こっそうがくしゃ, kossougakusha] (n) phrenologist [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bullet would have severed the Achilles before making contact with the talus.[CN] 子弹会割断和距骨相连的神经 The Fury in the Jury (2013)
- Am I that kind of guy? - Look at yourself.[CN] 我是那种人吗 看你那缩骨相 Pik lik sin fung (1988)
I talked only to a phrenology bust I kept in my study.[JA] 僕は 研究で使っていた骨相学の 半身像だけに話しかけていた Child Predator (2012)
These medieval quacks are more proficient at phrenology than psychopharmacology.[JA] 旧式のヤブ医者は精神病の薬より 骨相学の方が得意だからな The Equation (2008)
Sorrow troubles me[CN] 刻骨相思唯有病,一汪恨怨解不清 Prison on Fire II (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top