ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

骂人

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -骂人-, *骂人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骂人[mà rén, ㄇㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] to swear or curse (at people), #10,119 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no need for language.[CN] 没必要骂人 10 Rillington Place (1971)
You just don't give a damn, do you?[CN] 你没有骂人,是吗? The Defiant Ones (1958)
Why are you cursing?[CN] - 你骂人干什么? We'll Live Till Monday (1968)
No slanders, please![CN] - 不要骂人,拜托 For Whom the Bell Tolls (1943)
She's not even in school yet. She'll grow to be a vixen.[CN] 她甚至没上过学 自然的成为了骂人天才 Happy End (1967)
- If he yells, you lose a fan.[CN] -如果他骂人,就再不听你的节目 Sleepless in Seattle (1993)
You shouldn't swear Like that, Lieutenant![CN] 中尉同志,别骂人 Goryachiy sneg (1972)
Like a curse![CN] 听起来像在骂人 The Long Voyage Home (1940)
You're a prissy son of a... Shut your dirty little mouth, hear?[CN] 他们也不该骂人 Face to Face (1967)
Now you're trying to blame her mother?[CN] 你还在骂人 Chat sup yee ga fong hak (1973)
- Enzo, isn't that a dirty word?[CN] - 恩佐 难道处女不是骂人? The Cousin (1974)
But that kind of name-calling is not gonna help anybody.[CN] 但是骂人无济于事. The Ugly American (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top