ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

駄作

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -駄作-, *駄作*
Japanese-English: EDICT Dictionary
駄作[ださく, dasaku] (n) poor work; rubbish [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was expecting it to be a bad book, but damn me if it wasn't quite good after all.どうせ駄作だろうと思っていたのだけど、どっこいなかなかいい本だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, we never told anybody 'bout them. They suck. I mean, they're terrible.[JA] 誰にも言ってない ひどい駄作だから Me and Earl and the Dying Girl (2015)
Drifting Emotions . It was complete rubbish.[JA] 「漂う感情」 完全に駄作でした Affection (2017)
It isn't some meandering piece of genre dreck.[JA] とりとめのない駄作とは違う Fan Fiction (2014)
Plus, we had at least a month or two... all the terrible films we'd already made.[JA] 新作の駄作映画で忙しい Me and Earl and the Dying Girl (2015)
This is the biggest piece of junk we've ever written.[JA] 私達の一番の駄作 Understudy (2012)
I'm pretty sure they don't suck.[JA] きっと駄作じゃないわ Me and Earl and the Dying Girl (2015)
But... we never really did figure it out. It still sucks.[JA] まだまだ駄作だけど Me and Earl and the Dying Girl (2015)
Because it was so bad.[JA] 駄作だったから The Movie Star (2012)
Pretty much all I remember from that winter is working on that stupid film... that made some kind of sense and knowing the whole time that I couldn't... to make the thing we wanted to make but it wasn't possible for us.[JA] その冬の記憶はー 何か意味のある駄作映画を 作っていた事以外には無い が同時に それは無理かもとも 思っていたしー Me and Earl and the Dying Girl (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
駄作[ださく, dasaku] schlechte_Arbeit, wertlose_Arbeit, -Mist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top