ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饺子.

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饺子.-, *饺子.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Steamed dumplings![CN] 蒸饺子... The Fisher King (1991)
Dumpling please.[CN] 我要饺子. The Day a Pig Fell Into the Well (1996)
- I grabbed you some samosas.[CN] - 我给你带来一些饺子. Pi (1998)
Here, your samosas.[CN] 这是你的饺子. Pi (1998)
Gladiators didn't go out for tortellini after the lions tore them up.[CN] 角斗士没有出门 对于饺子... 之后... 狮子撕碎他们。 Mermaid Chronicles Part 1: She Creature (2001)
Oh, dumplings.[CN] 饺子... The Fisher King (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top