ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飘落

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飘落-, *飘落*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘落[piāo luò, ㄆㄧㄠ ㄌㄨㄛˋ, / ] to float down; to touch down slowly; fig. to decline, #22,743 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where the leaves are gently falling[CN] 树叶会慢慢的飘落 Tinker Bell and the Lost Treasure (2009)
¶ Covered the ground ¶[CN] 飘落在地上 When the Sky Falls (2000)
But then, suddenly, two birds veer away from the flock, fluttering down to the boat.[CN] 但是 突然 两只鸟儿转向 飞离鸟群 飘落于船上 Flying High (2012)
I cried all the way to New York and my eyes were the color of the oak leaves that had started to fall back home.[CN] 我哭了到纽约的一路 我的眼睛变成了橡树叶的色彩... 开始飘落归根的树叶 Peyton Place (1957)
There would be a smart crack overhead, and down would flutter propaganda pamphlets, saying, "The Yanks are lease-lending your women."[CN] 在头顶上有聪明的俏皮话, 在下面则飘落着宣传小册子, 上面说,"美国佬正在租借你们的女人" Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)
It'll flutter down like a sycamore leaf.[CN] 它会像树叶一样飘落 The Love Factor (1969)
Look, the torrents of Roman leaves Are falling, falling[CN] 看,树叶不断的飘落... Cleopatra (1963)
And lovers revive in kisses The promise of spring[CN] 飘落 跟着,爱人们在春之吻中苏醒 Cleopatra (1963)
The other one has fallen to the ground.[CN] 飘落在地上 在这个季节里 Womanlight (1979)
Maybe one of these snow globes?[CN] 摇一摇雪花就飘落 Sleepless in Seattle (1993)
Wind in the face, the first snow in the air.[CN] 风刮在脸上 空中飘落了第一片雪花 Wings of Desire (1987)
The snow of death falls and accumulates.[CN] 死亡之雪飘落累积 Tokyo Gore Police (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top