ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

額外最大,直出雙激進尊重烏克蘭的 我的新鄰居誰果醬,快退。

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -額外最大,直出雙激進尊重烏克蘭的 我的新鄰居誰果醬,快退。-, *額外最大,直出雙激進尊重烏克蘭的 我的新鄰居誰果醬,快退。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Extra maximum, double radical respect straight out of Ukraine to my new neighbor who jam, rewind.[CN] 額外最大,直出雙激進尊重烏克蘭的 我的新鄰居誰果醬,快退。 Filth and Wisdom (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

額外 (é wài)最大 (zuì dà)直出 ()雙激進 ()尊重 (zūn zhòng)烏克蘭 (Wū kè lán) (de) () (de) (xīn)鄰居 (lín jū) (shéi)果醬 (guǒ jiàng)快退 () ()

 


  

 
額外
 • (é wài, ㄜˊ ㄨㄞˋ) extra; added; additional [CE-DICT-Traditional]
最大
 • (さいだい) ใหญ่ที่สุด [LongdoJP]
 • (さいだい) (n,adj-no) greatest; largest; maximum; (P) [EDICT]
 • (zuì dà, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ) biggest; largest; maximum [CE-DICT-Simplified]
 • (zuì dà, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ) biggest; largest; maximum [CE-DICT-Traditional]
直出
 • (ちょくしゅつ) (n,vs) shooting straight out; growing straight down [EDICT]
尊重
 • (そんちょう) (n,vs) respect; esteem; regard; (P) [EDICT]
 • (zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ) esteem; respect; to honor; to value sth [CE-DICT-Simplified]
 • (zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ) esteem; respect; to honor; to value sth [CE-DICT-Traditional]
烏克蘭
 • (Wū kè lán, ㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ) Ukraine [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (しん) (n-pref,n,n-suf) (1) new; neo-; (n) (2) (abbr) (See 新暦) Gregorian calendar; (3) Xin (dynasty of China); (P) [EDICT]
 • (さら;あら(新);にい(新)) (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural [EDICT]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.) [CE-DICT-Simplified]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.) [CE-DICT-Traditional]
鄰居
 • (lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ) neighbor [CE-DICT-Traditional]
 • (だれ) ใคร [LongdoJP]
 • (だれ(P);たれ(ok);た(ok)) (pn,adj-no) who; (P) [EDICT]
 • (shéi, ㄕㄟˊ) who; also pronounced shui2 [CE-DICT-Traditional]
 • (Shuí, ㄕㄨㄟˊ) variant pronunciation of shei2, who; surname Shui [CE-DICT-Traditional]
果醬
 • (guǒ jiàng, ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧㄤˋ) jam [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top